KOBIETA, KTÓRA URODZIŁA DZIECKO I (NAJCZĘŚCIEJ) JE WYCHOWUJE, RODZICIELKA - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

MAMA to:

kobieta, która urodziła dziecko i (najczęściej) je wychowuje, rodzicielka (na 4 lit.)MATKA to:

kobieta, która urodziła dziecko i (najczęściej) je wychowuje, rodzicielka (na 5 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: MAMA

MAMA to:

kobieta, która urodziła dziecko i (najczęściej) je wychowuje, rodzicielka (na 4 lit.)MAMA to:

wychowuje córeczkę (na 4 lit.)MAMA to:

pierwsze słowo z ust dzidziusia (na 4 lit.)MAMA to:

pierwsze słowo dziecka (na 4 lit.)MAMA to:

w parze z tatą (na 4 lit.)MAMA to:

rodzicielka (na 4 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "KOBIETA, KTÓRA URODZIŁA DZIECKO I (NAJCZĘŚCIEJ) JE WYCHOWUJE, RODZICIELKA". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 5.380

DYSZKANCIK, BABA, JAŁMUŻNIK, DREN, CEROWACZKA, OREGANO, ARIANIE, ZDRAJCZYNI, MUSZKIETER, KAZNODZIEJA, SKI-TOURING, ANGIOPLASTYKA, OPONENT, PIEŃ TRZEWNY, ŻONA LOTA, JEJMOŚĆ, DEMOTYWATOR, LEWOSKRZYDŁOWY, TANCERKA BRZUCHA, BEJT, BUDKA LĘGOWA, RAMONESKA, DODATEK KOMPENSACYJNY, CZARNE, RESOR, WARDZANKA, ŚRODEK PRZECZYSZCZAJĄCY, SUFRAGANIA, ZAJOB, ZBYTNICA, MARYNARZ, BAT, LITR, KANCIASTOŚĆ, ŻABKA, WOJAK, FTYZJOLOGIA, FARBA KLEJOWA, GŁOWICA KONWENCJONALNA, ROMANTYCZKA, STRAŻNIK MIEJSKI, BECIKOWE, CARZĄTKO, MAKOLĄGWA, WYROBNICZKA, ŚWIATEŁKO W TUNELU, UDAWACZ, JAWANKA, POSTER, ŚWINIA WIELKA BIAŁA POLSKA, GRA, OBLĘŻENIEC, OPERATOR, JĘZYK OGÓLNY, BOGINI, INTELEKTUALIZM, INDEKSACJA, PÓŁSAMOGŁOSKA, LAMA, TYROLKA, WIELKOŚĆ, DWUDZIESTY PIERWSZY, CZTERDZIESTOLATKA, WEK, WSPOMOŻYCIELKA, MARKIZA, AGREGAT, POKRZYWDZONA, STARA MALUTKA, MUR, KARLICA, LIBACJA, ODZIERCA, GŁUPTAS, DZIENNIKARKA, BIURO MATRYMONIALNE, OKULARY, KOGENERACJA, SŁOWENKA, KLIENTKA, LENTILEK, TOWARZYSZ BRONI, POZYTYWIZM LOGICZNY, CHOJNOWSKA, PASTWA, SIŁA, HEROS, HAITANKA, PUNKT APTECZNY, NADŻERKA, RODZAJ GRAMATYCZNY, PIERWIASTKA, PÓŁGRUPA CYKLICZNA, MILANEZ, KSIĄŻĄTKO, POZIOM, SZÓSTY, OBLĘŻENIEC, BANDA, CHIŃCZYK, HEROLD, TREN, MINIA, KOMORNICZKA, FORMALISTKA, JEGGINSY, GOSPODARKA NATURALNA, BĘKART, ROŚLINA ACYDOFILNA, ŁUSZCZYCA POSPOLITA, BIAŁY TRĄD, PASIBRZUCH, DIETA, ALGEBRA LIEGO, KOLUMNA, INSTAGRAMERKA, BAŚNIOWOŚĆ, KWIATUSZEK, SŁUŻBA, FILTR KUBEŁKOWY, DROGA PUBLICZNA, HETERA, HISTOLOGIA PATOLOGICZNA, URZĘDNIK NADWORNY, WSZECHWIEDZĄCA, DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA, ZŁOŚLIWY ZESPÓŁ NEUROLEPTYCZNY, TĘGA GŁOWA, EMALIA, RAKOWATOŚĆ, MAURETANKA, WAHACZ, NĘDZNICA, TEORIA FISHERA, PODUSZKA CIĄŻOWA, MEGAPOZYTYW, FILTR BARWNY, BRYJKA, POLIANDRIA, CYBERPRZESTĘPCZOŚĆ, SAMOSIA, SILNIK LOTNICZY TŁOKOWY, INSTANCJA, ELEKCJA VIRITIM, SLUMS, ROBOTA, OJCIEC, NAPÓJ, REINSTALACJA, CHORA, DROGA KONIECZNA, BABKA, GABONKA, POSOCZNICA, KAPŁAN, OBLAT, KUKICHA, KONGIJKA, OKUCIE, SYKOFANT, SEQUEL, MATKA, BARBADOSKA, BULIONÓWKA, MIMOZA, PISUARDESA, PINDA, PANI, DZIKIE RÓŻE, WYWROTNOŚĆ, ARCHITEKTKA WNĘTRZ, WSPÓŁTWÓRCZYNI, LEWAR, STALÓWKA, HETERIA, GŁOWNIA PYŁKOWA, TANAGRYJKA, PODRZĘDNIK, KLASYCZKA, RUSYCYSTKA, SKUMBRIA, NUDZIARZ, KOSZULA, ŚLEDZICIEL, ZAKRĘTKA, GORĄCE KRZESŁA, CHRUST, MERSYTEMA, PODRÓŻNICZKA, NUDYSTKA, NOMINALIZACJA, SZCZEKACZ, RYBA DWUŚRODOWISKOWA, PROLEK, SAMOGŁOSKA CENTRALNA, SZCZYPIORNISTKA, PETRARKIZM, PANIKARA, CNOTA KARDYNALNA, RAK, TATO, MAURYTYJKA, KUMOSZKA, WÓZEK AKUMULATOROWY, ŻENIEC, DZIECKO ULICY, WYSŁUGA LAT, LITWINKA, CZĘŚĆ, EKOLOGIA EWOLUCYJNA, POLIMER, DŁUŻNICZKA, KOLOR LUKOWY, FASZYNA, PRZEKRYCIE, BAWÓŁ, GOSPODARSTWO DOMOWE, PORTRECISTKA, POLATUCHA OLBRZYMIA, PODDIALEKT, WAŁECZEK, PRZEPUSTKA, KUCZKA, ZAĆMA OKOŁOJĄDROWA, UNDYNA, TERAPIA SYSTEMOWA, UKŁAD PIASECKIEGO, KOKPIT, PRZEBARWIENIE, SYBIRACZKA, FILOZOFIA LOTOSU, KOMEDIA, OBLADER, CHLEBAK, KOMPUTEROWIEC, MUCHA, OPOZYCJA FONOLOGICZNA, RUSAŁKA, BŁONICA SPOJÓWEK OKA, DIABEŁEK, ŻERDNIK, WAMP, KRATA, GHANIJKA, WELON, AGRESOR, MISTRZ CEREMONII, TRADER, INDYKATOR, ŻARŁOK, SUWNICA BRAMOWA, LEMING, GRZEBACZ, PĘCHERZYK, MUZYKA PROGRAMOWA, MEDRESA, WIEŻA HEJNAŁOWA, KONWENCJA TURYSTYCZNA, CZOP ŚLUZOWY, WIĄZADEŁKO, PÓŁSIOSTRA, GŁADKOMÓZGOWIE, DYRYGENTURA, ZMIENNA ZALEŻNA, DWUDZIESTY SZÓSTY, WRZÓD TRAWIENNY, ZAĆMA WARSTWOWA, PROMIEŃ, NAMIESTNICZKA, TRZYDZIESTY, ŚWIADCZENIE PIELĘGNACYJNE, CZTEROPOLÓWKA, POŚREDNIK, DOPPELGANGER, PODRÓŻNICZKA, RAKIETA POWIETRZE-POWIETRZE, PLIK, MORA, NAKO, FANTASTKA, KOREANKA, PIZDA, OBJAŚNIENIE, PALEOKLIMATOLOGIA, PROBANTKA, APTEKARZ, PRZODOWNICZKA PRACY, TRZYDZIESTY PIERWSZY, TRANSPOZON, BĄBEL, GOLFIK, FEMINISTKA, KAMARYLA, DZIEWCZYNA, GNU PASIASTE, PODŚCIELISKO, COMBER, DAMA DWORU, DERYWACJA PARADYGMATYCZNA, ?BŁONA SUROWICZA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 5.380 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

KOBIETA, KTÓRA URODZIŁA DZIECKO I (NAJCZĘŚCIEJ) JE WYCHOWUJE, RODZICIELKA się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującymi hasłami do krzyżówki dla podanego opisu są:

Hasła krzyżówkowe do opisu: KOBIETA, KTÓRA URODZIŁA DZIECKO I (NAJCZĘŚCIEJ) JE WYCHOWUJE, RODZICIELKA
HasłoOpis hasła w krzyżówce
MAMA kobieta, która urodziła dziecko i (najczęściej) je wychowuje, rodzicielka (na 4 lit.)
MATKA kobieta, która urodziła dziecko i (najczęściej) je wychowuje, rodzicielka (na 5 lit.)

Definicje krzyżówkowe

MAMA
kobieta, która urodziła dziecko i (najczęściej) je wychowuje, rodzicielka (na 4 lit.).
MATKA
kobieta, która urodziła dziecko i (najczęściej) je wychowuje, rodzicielka (na 5 lit.).

Oprócz KOBIETA, KTÓRA URODZIŁA DZIECKO I (NAJCZĘŚCIEJ) JE WYCHOWUJE, RODZICIELKA sprawdź również:

grupa ludzi, którą łączą sformalizowane związki, powołana w celu koordynacji jakiegoś przedsięwzięcia ,
pokład nadbudówki z pomieszczeniem o dobrej widoczności wokół statku do kierowania nim; pomost kapitana ,
mamutowiec olbrzymi, drzewo mamutowe, Sequoiadendron giganteum, Wellingtonia gigantea - gatunek drzew iglastych, wyróżniających się potężnymi rozmiarami, osiągających wiek 2000-3500 lat ,
gatunek sera wytwarzanego z mleka i podpuszczki ,
wśród maślaków ,
pękaty, kulisty przedmiot, najczęściej naczynie ,
mieszkanie, lokal mieszkalny, który nie jest własnością prywatną, ale należy do miasta, gminy ,
przyrząd pomiarowy, przy pomocy którego stwierdza się, czy dany wymiar przedmiotu jest prawidłowy i nie przekracza wartości granicznej (dolnej i górnej) ,
w żargonie górniczym - szyb, wyrobisko górnicze ,
punkt usługowy - pomieszczenie, w którym magiel jest zainstalowany ,
podryw werbalny ,
książę wybierający cesarza Niemiec ,
twardy narkotyk rozpowszechniany zwykle w postaci pigułek ,
kasza z ziaren prosa ,
trzmiel Schrencka, Bombus schrencki - gatunek trzmiela z rodziny pszczołowatych ,
drenaż - drenaż gruntu ,
roślina zielna uprawiana na włókno na obszarze zwłaszcza Półwyspu Indyjskiego ,
łowieckie nęcenie ,
strona internetowa z różnymi funkcjami, służąca głównie komunikowaniu się jej użytkowników ,
Cedrus brevifolia, Cedrus libani var. brevifolia - gatunek z rodziny sosnowatych ,
w gwarze łowieckiej; zając ,
miasto na Gran Canaria ,
w matematyce - największe z ograniczeń górnych danego zbioru ,
łożysko toczne, w którym elementami tocznymi są igiełki ,
proces termodynamiczny w gazie doskonałym, dla którego jest spełnione równanie politropy ,
kaszubska sieć ,
zajęcie tracza; tarcie drzewa ,
rodzaj lalki teatralnej z głową osadzoną na kiju, animowanej od dołu ręką animatora, z ruchomymi kończynami prowadzonymi za pomocą drutów ,
odbitka wykonana z nieprzełamanego składu, przeznaczona do pierwszej korekty ,
całkowita energia relatywistyczna poruszającego się ciała, która rośnie wraz ze wzrostem prędkości

Komentarze - KOBIETA, KTÓRA URODZIŁA DZIECKO I (NAJCZĘŚCIEJ) JE WYCHOWUJE, RODZICIELKA. Dodaj komentarz

8+8 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast