KOBIETA, KTÓRA MA AUTORYTET, KTÓRA MOŻE DORADZAĆ W JAKIEJŚ SPRAWIE, JEST ZNANA W SWOIM ŚRODOWISKU Z WARTOŚCIOWYCH OPINII NA DANY TEMAT, INNI LICZĄ SIĘ Z JEJ ZDANIEM - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

EKSPERTKA to:

kobieta, która ma autorytet, która może doradzać w jakiejś sprawie, jest znana w swoim środowisku z wartościowych opinii na dany temat, inni liczą się z jej zdaniem (na 9 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: EKSPERTKA

EKSPERTKA to:

biegła, rzeczoznawczyni, kobieta, od której można spodziewać się profesjonalnej opinii na jakiś temat, która z powodu swoich kompetencji może być powołana przez sąd jako świadek (na 9 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "KOBIETA, KTÓRA MA AUTORYTET, KTÓRA MOŻE DORADZAĆ W JAKIEJŚ SPRAWIE, JEST ZNANA W SWOIM ŚRODOWISKU Z WARTOŚCIOWYCH OPINII NA DANY TEMAT, INNI LICZĄ SIĘ Z JEJ ZDANIEM". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 22.022

KOŚCIÓŁ KOPTYJSKI, ZDANIE OZNAJMUJĄCE, GRZBIETOPŁAT, KILOTONA, GRAFIKA, ODMIENNOŚĆ, ALGRAFIA, FREGATA ŻAGLOWO-PAROWA, KOMBATANTKA, SCENERIA, POSTKOMUNA, MAPA NUMERYCZNA, SZCZEPIONKA WŁASNA, MIKROSKOP ŚWIETLNY, ANTYPERTYT, PYSKOWICZANKA, MIĘKKOŚĆ, MALINOTRUSKAWKA, REPREZENTACJA, ZAWODOWIEC, TERSIN, NIEDOBÓR, POKŁAD ŁODZIOWY, MATRONA, KĘDZIERZAWKA, POŁUDNIK GEOGRAFICZNY, MIAZGA KORKOTWÓRCZA, KRĘGOWCE, KOMITET, SARI, ANTYGRAWITACJA, ADAPTOWANIE SIĘ, TEFLON, OKRĘT PODWODNY O NAPĘDZIE ATOMOWYM, NIEKAPEK, KOMUNIA, JĘZYK, WOLANT, ALPAKA, PERSONALNIK, ZERÓWKA, REGULATOR POGODOWY, MAGAZYN, KOSMOGONIA, BARWINEK, OKRĘT DESANTOWY, BISOPROLOL, MASECZKA, NOWA, ANIELSKA CIERPLIWOŚĆ, BEZNADZIEJA, ADŻARKA, LAMUCKI, CHWYT PONIŻEJ PASA, KAMPANIA WRZEŚNIOWA, DUK WSPANIAŁY, BOROWIK GRABOWY, MICHAŁ, EGZEKUTOR, ELEKTRODYNAMIKA KLASYCZNA, NIERUCHOMOŚĆ GRUNTOWA, RYSUNEK, MORGAN, EMBRIOLOGIA ROŚLIN, MAŁODUSZNOŚĆ, WARTA, POWAGA, NAGI PIES, FIRMA-WYDMUSZKA, RÓWNIANKA, LINEARNOŚĆ, MEMBRANA, FILOGENETYKA, MEKSYKANKA, STREFA RYFTU, MAJOWY PRACOWNIK, PAPIER TOALETOWY, ZIARNOJAD, PRZYRODA, RYBA MASŁOWA, SIEROCTWO SPOŁECZNE, MORALNOŚĆ, OKCYDENTALIZM, PARKIETNIK, GEMISTA, TEOLOGIA SPEKULATYWNA, GAP, MASZYNA SYNCHRONICZNA, BRAMKA, GADY SSAKOKSZTAŁTNE, FRONT, CHWALCA, BOŚNIA, SAGA, AKTYWATOR, PODSIEĆ, DRZEWO ROZPINAJĄCE, DEZERTERKA, DWUNASTOKROTNOŚĆ, MĘTNOŚĆ, BRACTWO SZPITALNE, ARTYSTA, KARCZOWISKO, GNIAZDO PROCESOROWE, ŻÓŁTLICA, SORABISTYKA, TEMPERATURA BEZWZGLĘDNA, SAMURA, DIETA KOPENHASKA, TRYMER, PROBLEM MARSZRUTYZACJI, FILIŻANKA, BOLESŁAWIANKA, BYT, ANTROPOLOGIA BIBLIJNA, GRUSZKA, ŁUSKA, INKOHERENCJA, STRÓJ HISZPAŃSKI, DROBNOUSTEK OBRZEŻONY, KAZUISTA, TACIERZYŃSKI, OCENIACZ, PAS, BABRAŁA, ZESTAW, KANIKUŁA, OSTRONOS WORKOWATY, DOBRO RZADKIE, FIZYKA, TRIMER, KNAJPA, EKSMĄŻ, MARA, EKSPRES PRZELEWOWY, BRAMOWNICA, IDEAŁ MAKSYMALNY, GODZINA POLICYJNA, MALARSTWO FIGURATYNWE, RUMIEŃ NAGŁY, WARTOŚĆ BILANSOWA, POTENCJAŁ ELEKTROKINETYCZNY, RYTOWNIK, POPRZEDNICZKA, BRYTYJKA, WINKRYSTYNA, SILNIK DOLNOZAWOROWY, WŚCIEK DUPY, LINOWIEC, INTROJEKCJA, SITAK, ASTRONAUTYKA, WITAMINKA, NAGOŚĆ, BUTA, NAJDA, SPICIE SIĘ NA UMÓR, DZIECKO EPOKI, PUŁAP, AUDYTORKA, KRÓL, ZERÓWKA, MIĘSOPUST, TRAKTAT SOJUSZNICZY, OLEANDER, PODLIZUCH, RADA PROGRAMOWA, POJAZD CZŁONOWY, BUDOWNICTWO LĄDOWE, PERIODONTOLOGIA, GRACKA, PENITENCJA, KONCERT, KUSZYK, IZOLACJONIZM, CZASOPISMO TEMATYCZNE, ASTER SOLNY, OC, ZAPAS, NAWROTOWOŚĆ, MEDYCYNA WETERYNARYJNA, RESTAURATOR, MIEJSCOWY, INDEKSOWY KONTRAKT FUTURE, LEWICOWOŚĆ, CHIŃSKI, SIŁA ODŚRODKOWA, KLEZMER, GRYZONIE, RESORT SIŁOWY, IDEALNOŚĆ, NIEULECZALNOŚĆ, STOLARZ MEBLOWY, OCHLAJTUS, GYYZ, OWCZA WEŁNA, PASJA, PANNA MŁODA, POKOLENIE SANDWICZOWE, POWIŚLE, BIELMO, KWIATUSZEK, MUCHA, NIEWYPAŁ, ARTROZA, SADZE, CHAŁTURNIK, KLARK, SZATANICA, MIŁOŚĆ, MIMETYZM, TEORIA MODELI, MÓZG, INTERWIZJA, DUSZNICA, GĘSTOŚĆ PLANCKA, ARCHITEKT KRAJOBRAZU, IDEALIZM TRANSCENDENTALNY, PORWAK, STO OSIEMDZIESIĄT STOPNI, CHŁOPEK ROZTROPEK, BOKSERKA, OPIEKUŃCZOŚĆ, BATALION RADIOTECHNICZNY, EXPRES, DEMOSCENA, NAUKI KOGNITYWNE, WARZYWNIAK, TOALETA, POSEŁ NIEZRZESZONY, POTENCJAŁ DZETA, ARCYDZIELNOŚĆ, CHOROBA REUMATYCZNA, MILLET, HEBRA, CZTERDZIESTKA, TORBIEL DRÓG ŻÓŁCIOWYCH, TRADYCJA LITERACKA, ZASIEDZIAŁOŚĆ, PLEBISCYT TERYTORIALNY, WYWIAD CHOROBOWY, KUCHNIA, NIEDOMYKALNOŚĆ ZASTAWKI AORTALNEJ, URZĄDZENIE RADIOWE, WATYKANKA, MUR, SEMANTYKA LEKSYKALNA, ORTOPEDIA, ATONALNOŚĆ, APOSELENIUM, KROK DOSTAWNY, KOŁNIERZ, MORUS, WSPÓŁCZYNNIK ROZSZERZALNOŚCI CIEPLNEJ, PAPROTKA, SMARKULA, BOLSZEWIK, WINNOŚĆ, LOKATA MIĘDZYBANKOWA, KORONA, KANTYLENA, FRATER, WIRTUOZERIA, ODNÓŻA, WĘZEŁ, CHMIELOGRAB, TRZMIELOJAD, HAPPY HOUR, SZPILKA, SKUN, OPRAWA OŚWIETLENIOWA, KUMOSZKA, RYGIEL, WĄTEK, KRYTYCZKA, ZAPORA FORTYFIKACYJNA, DOJŚCIE, PRZERWA W ŻYCIORYSIE, PASTEWNIK, WIELOKRYTERIALNOŚĆ, USKOK, WARSZTAT STRATEGICZNY, MUTACJA DYNAMICZNA, WSPANIAŁOMYŚLNOŚĆ, PANI, KUŹNIA, GŁODÓWKA, PRZESZKODA, TERMINARZ, KANCEROGEN, INDUSKA, MORFOFONEMIKA, LISOWCZYK, PŁAZY OGONIASTE, JĘZYK WEGETUJĄCY, MENU, ONDYNA, DOM GRY, KONGIJKA, ?KOSOGON.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 22.022 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

KOBIETA, KTÓRA MA AUTORYTET, KTÓRA MOŻE DORADZAĆ W JAKIEJŚ SPRAWIE, JEST ZNANA W SWOIM ŚRODOWISKU Z WARTOŚCIOWYCH OPINII NA DANY TEMAT, INNI LICZĄ SIĘ Z JEJ ZDANIEM się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: KOBIETA, KTÓRA MA AUTORYTET, KTÓRA MOŻE DORADZAĆ W JAKIEJŚ SPRAWIE, JEST ZNANA W SWOIM ŚRODOWISKU Z WARTOŚCIOWYCH OPINII NA DANY TEMAT, INNI LICZĄ SIĘ Z JEJ ZDANIEM
HasłoOpis hasła w krzyżówce
EKSPERTKA kobieta, która ma autorytet, która może doradzać w jakiejś sprawie, jest znana w swoim środowisku z wartościowych opinii na dany temat, inni liczą się z jej zdaniem (na 9 lit.)

Definicje krzyżówkowe

EKSPERTKA
kobieta, która ma autorytet, która może doradzać w jakiejś sprawie, jest znana w swoim środowisku z wartościowych opinii na dany temat, inni liczą się z jej zdaniem (na 9 lit.).

Oprócz KOBIETA, KTÓRA MA AUTORYTET, KTÓRA MOŻE DORADZAĆ W JAKIEJŚ SPRAWIE, JEST ZNANA W SWOIM ŚRODOWISKU Z WARTOŚCIOWYCH OPINII NA DANY TEMAT, INNI LICZĄ SIĘ Z JEJ ZDANIEM sprawdź również:

jap. autobus ,
czasownik wyrażający czynność momentalną, jednorazową ,
wzór na podstawie którego określa się wysokość podatku, jaki zapłaci podatnik od dochodu uzyskanego w jednym roku podatkowym ,
Bubo bubo bubo - nominatywny podgatunek ptaka drapieżnego wyróżniony w obrębie gatunku puchacz zwyczajny (Bubo bubo); obszar występowania obejmuje większą część Europy ,
zjawisko gospodarcze charakterystyczne dla fazy rozkwitu cyklu koniunkturalnego ,
sporządzanie i wysadzanie sadzonki rośliny w celu rozmnożenia jej ,
w chemii: symbol lantanu ,
rozwój ścieżki zawodowej, osiąganie coraz lepszych wyników i zajmowanie lepszych stanowisk ,
SĄSIEK ,
mitologiczny pojazd latający ,
CHUWARIZMI ,
drewno pozyskiwane z drzewa bożodrzewu gruczołowatego; wykorzystywane w meblarstwie i przy produkcji papieru ,
ur. w 1784r. astronom niemiecki; wyznaczył masy planet i orbitę komety Halleya ,
osoba zaufana, pełnomocnik, służący załatwiający wszelkie sprawy ,
cecha człowieka - to, że ktoś dobrze się prezentuje w mediach ,
cecha czynności niezgodnej z przyjętymi normami grzeczności, niewłaściwego postępowania ,
siniec pod okiem, zwykle wynik zmęczenia lub choroby ,
wąs ,
klub sportowy z miejscowości Jadowniki ,
Petasites kablikianus - gatunek rośliny z rodziny astrowatych, występuje w Europie: na Półwyspie Bałkańskim oraz w Sudetach i Karpatach; w Polsce występuje głównie w Karpatach, w Sudetach rzadziej, na rozproszonych stanowiskach ,
jest podobny do elipsy ,
przyrząd gimnastyczny, wykorzystywany w gimnastyce artystycznej ,
zespół środków technicznych chroniących przed wynikłymi z uszkodzenia ochrony przeciwporażeniowej podstawowej, skutkami zetknięcia się człowieka lub zwierzęcia z częściami przewodzącymi i/lub częściami obcymi ,
rodzaj malarstwa, którego tematem są sceny z życia codziennego ,
tytuł szlachecki ,
większy samochód, mikrobus ,
opisane w języku formalnym zasady wymiany informacji i współpracy programów i urządzeń komputerowych ,
ZIARNOPŁON ,
chuligaństwo stadionowe, kibice, którzy zachowują się fanatycznie i często agresywnie, chamsko, wulgarnie, nieprzepisowo ,
loża - podstawowa jednostka organizacyjna wolnomularstwa

Komentarze - KOBIETA, KTÓRA MA AUTORYTET, KTÓRA MOŻE DORADZAĆ W JAKIEJŚ SPRAWIE, JEST ZNANA W SWOIM ŚRODOWISKU Z WARTOŚCIOWYCH OPINII NA DANY TEMAT, INNI LICZĄ SIĘ Z JEJ ZDANIEM. Dodaj komentarz

7-3 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast