NACZYNIE, W KTÓRYM UMIESZCZA SIĘ CIASTO, ABY PO UPIECZENIU MIAŁO NADANY PRZEZ NIE KSZTAŁT - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

FOREMKA to:

naczynie, w którym umieszcza się ciasto, aby po upieczeniu miało nadany przez nie kształt (na 7 lit.)FORMA to:

naczynie, w którym umieszcza się ciasto, aby po upieczeniu miało nadany przez nie kształt (na 5 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: FOREMKA

FOREMKA to:

zabawka przeznaczona do robienia babek z piasku w konkretnym kształcie (na 7 lit.)FOREMKA to:

naczynie, w którym umieszcza się ciasto, aby po upieczeniu miało nadany przez nie kształt (na 7 lit.)FOREMKA to:

zawartość foremki do ciasta (na 7 lit.)FOREMKA to:

tyle, ile zmieści się w foremce - zabawce (na 7 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "NACZYNIE, W KTÓRYM UMIESZCZA SIĘ CIASTO, ABY PO UPIECZENIU MIAŁO NADANY PRZEZ NIE KSZTAŁT". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 20.096

SIOŁO, ĆWIARTKA, PROTUBERANCJA, UWAGA, OSIEDLE MIESZKANIOWE, DANIE, SZACHY HEKSAGONALNE GLIŃSKIEGO, PODKŁAD, UNIŻENIE SIĘ, VELDE, RÓJ WYSP, STRATEG, IMIENNICTWO, MARTWY PUNKT, PRZEWLEKŁOŚĆ, KATAKAUSTYKA, PARTIA HISZPAŃSKA, REMONT BIEŻĄCY, ARCHITEKT KRAJOBRAZU, PAPROCIE RÓŻNOZARODNIKOWE, SILNIK BOCZNIKOWY, OBRÓT PUBLICZNY, LAING, ZAKON FRANCISZKAŃSKI, KLUCZYK, GEN RECESYWNY, JON KARBONIOWY, ADWOKACJA, BERGAMOTA, ZSYP, LĘK DEZINTEGRACYJNY, BEZPIECZEŃSTWO, METEOROID, DRYFTER, LALKA, ZDRÓJ, BYCZEK, SAMOOBRONA, MAGNESIK, MCV, ŁACIŃSKI, PORZĄDEK SPOŁECZNY, OKUPOWANIE, RÓŻDŻKARZ, MAMICIEL, PRZYGASZENIE, MOSTOWNICZY, MODYFIKACJA, STRONA, TRANSAKCJA WIĄZANA, KRAINA, ZUBOŻENIE, METEOR, PRĄD STAŁY, RÓG, KOLUMNA GŁOŚNIKOWA, BARWNIK NATURALNY, ADAPTER CUMOWNICZY, UKŁAD DARLINGTONA, PRZĘSŁO, KIERUNEK, KOMÓRKA MATECZNA, PAŹ ŻEGLARZ, DZISIEJSZOŚĆ, ELEKTRYCZNOŚĆ, GEOMETRIA ANALITYCZNA, OWCA OLKUSKA, WYGA, SZCZUR PIŻMOWY, PSYCHOLOGIA OGÓLNA, AMPUŁKA, DRAPAK, TRASA ŚREDNICOWA, KOMÓRKA INTERSTYCJALNA, SYDEROFIR, MENISK, KARBOANION, DWA GRZYBY W BARSZCZU, PROCES CHEMICZNY, NAUKI POLITYCZNE, DZBANIEC, POŁUDNIK MAGNETYCZNY, REWIA, SKARYFIKACJA, AWERROIZM, KRZYWA ENGLA, ŁAŹNIA ŁAŃCUSZKOWA, NACZYNIE, HARLEKIN, RYNEK SPOT, OBRONA BAŁTYCKA, DEZINSTALACJA, BRUTALIZM, ANATOMIA MIKROSKOPOWA, JĘZYKI ESKIMOSKOALEUCKIE, WAPIENNICTWO, PROSTNICA, GŁODOWANIE, BUJANIE, WÓZEK, WALECZNOŚĆ, LIGUSTR, PIJĄCY, ZAMEK ŚLIZGOWO-OBROTOWY, SARYIG, ŚWIADKOWIE JEHOWY, UDŹWIG, BRACHYCEFALIA, DYSTONIA TORSYJNA, MACHNIĘCIE KOZŁA, DUR RZEKOMY, LAMPA FLUORESCENCYJNA, OBCIĄŻNIK, MARMURKOWANIE, MISIEK, BOLSZEWIZM, WĘŻOJAD, METALOGIKA, PIEPRZ MNISI, IZBA, BIEG PŁASKI, CIEMNIA, REHABILITANT, HŁADYSZA, BALDACHIM, HACKER, TWIERDZENIE HARTOGSA, MALINA ZACHODNIA, PĘDZLIK, STYL CASUALOWY, POPIELNICA, GEOMETRIA SYNTETYCZNA, LORETANKA, SURREALIZM, ZUPA Z GWOŹDZIA, WYGIB, LAMPAS, DRIPPER, NAJEBKA, CHOROBA LUTZA, ZATOR PŁUCNY, PROTEKCJONIZM, JASNOŚĆ, NATURALIZM, BUDA, RETENCJA, RAJD OBSERWOWANY, RUCHOMY PIASEK, CZARA, MIRAŻ, PARTIA, OCEANOGRAFIA, DETERMINIZM, JAMNO, ZALEWA, KORYTO, OŚ PORTALOWA, CZYTANKA, MIDAZOLAM, ROZCHÓD, DUJKER ABBOTTA, PODAŻ MAŁO ELASTYCZNA, KIESZONKA SKRZELOWA, TRZEŹWOŚĆ, EKSTRAPOLACJA TRENDÓW, WYWROTKA, ŚMIEĆ, WIĄZANIE ATOMOWE, KRATA, GRZECH, DOJŚCIE, MOTYLEK, FILOLOGIA KLASYCZNA, WENTYL, NARCIARSTWO ALPEJSKIE, MOST, GRZYBICA CZARNA, ULGA UCZNIOWSKA, RENER, ZWIERAK MIKROFALOWY, GRZYWNA, BATYMETRIA, SZLEMIK, CYTYDYNA, PROSTE SKOŚNE, KOLEGIUM, OZIĘBŁOŚĆ SEKSUALNA, GERIATRIA, KASTLER, NEUROPSYCHOLOGIA KLINICZNA, RUMIAN RZYMSKI, IMMUNOONKOLOGIA, UDAWANIE, SZCZĘKA, ZIEMIA NICZYJA, MIKROCYSTYNA, RÓŻYCZKOPRĄTNIK KANADYJSKI, IMMUNOFARMAKOLOGIA, PROMIENNIK, NIEPOWODZENIE, OBÓZ PRACY, OBIEGNIK, WEŁTAWA, NEGOCJACJE CZŁONKOWSKIE, PRZYCISK, SZTURMAK, KOMBATANCKOŚĆ, SZCZEP, NARRACJA POLIFONICZNA, OKRĄGŁOŚĆ, CYNK, PYTEL, KALIMBA, CHIKUNGUNYA, WENTYL BEZPIECZEŃSTWA, KRYNOLINA, DYSFAGIA, KOLOR LUKOWY, CIĄG, BATIK, MIODOWÓD, KONTRALT, SOPEL, WELWET, OSOCZE KRWI, WARZELNIA, ŻÓŁTA GORĄCZKA, ROŚLINA NACZYNIOWA, KARTA MOBILIZACYJNA, CIRTH, DERELIKCJA, KURATOR SZTUKI, ZABÓR, SUROGATOR, KORZENIONÓŻKA, RÓWNOWAGA, ZAPCHANIE DZIURY, ADHEZJA, PIĘŚCIARSTWO, DAR ZIEMI, NARODOWOŚĆ, CZYNNIK WYTWÓRCZY, GRZYB CHRONIONY, USTNOŚĆ, SYNERGETYKA, SROGOŚĆ, WKŁAD BUDOWLANY, KSIĄŻĘ, FANATYZM, SPÓŁGŁOSKA DRŻĄCA, SŁABEUSZ, DZIEŃ TRZECH WIEDŹM, JOGURCIK, OKULAR, UZBRAJANIE SIĘ, BECZKA BEZ DNA, KOKPIT, MIÓD SPADZIOWY, WNIEBOWZIĘTA, HUCULSKI, RABA, SZYMEL, MALINA OMSZONA, FURAŻER, OPAS, ZWIERZYNIEC NIEBIESKI, KARAFKA, MIKROBIOLOGIA LEKARSKA, TRANSGRESJA, MASZYNA TURINGA, KAPITULANT, NARRATOR, STEROWANIE RĘCZNE, ANALIZA FUNKCJONALNA, ŁYŻKA, FILTR BUTTERWORTHA, OKOŃ, MALARZ, ŻYCZLIWY, SHOGUN, GNIAZDO, MECENAT, BANKOWOŚĆ MOBILNA, ANARCHIA, WIELKI SZLEM, WZGLĄD, BAGNET, ZESZYT W KRATKĘ, DIARCHIA, KAZNODZIEJA, ŚWIERGOT, ANOMALIA MAYA-HEGGLINA, GLOBULINA, PUBLIKA, TUBULOPATIA, WŁÓKIENKO, ZAKRES REAKCJI, POWIEŚĆ TENDENCYJNA, WIELKI ATRAKTOR, ?AMORY.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 20.096 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

NACZYNIE, W KTÓRYM UMIESZCZA SIĘ CIASTO, ABY PO UPIECZENIU MIAŁO NADANY PRZEZ NIE KSZTAŁT się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującymi hasłami do krzyżówki dla podanego opisu są:

Hasła krzyżówkowe do opisu: NACZYNIE, W KTÓRYM UMIESZCZA SIĘ CIASTO, ABY PO UPIECZENIU MIAŁO NADANY PRZEZ NIE KSZTAŁT
HasłoOpis hasła w krzyżówce
FOREMKA naczynie, w którym umieszcza się ciasto, aby po upieczeniu miało nadany przez nie kształt (na 7 lit.)
FORMA naczynie, w którym umieszcza się ciasto, aby po upieczeniu miało nadany przez nie kształt (na 5 lit.)

Definicje krzyżówkowe

FOREMKA
naczynie, w którym umieszcza się ciasto, aby po upieczeniu miało nadany przez nie kształt (na 7 lit.).
FORMA
naczynie, w którym umieszcza się ciasto, aby po upieczeniu miało nadany przez nie kształt (na 5 lit.).

Oprócz NACZYNIE, W KTÓRYM UMIESZCZA SIĘ CIASTO, ABY PO UPIECZENIU MIAŁO NADANY PRZEZ NIE KSZTAŁT sprawdź również:

osobnik ludzki lub zwierzęcy we wczesnym etapie rozwoju zwanym okresem zarodkowym ,
wieża obronna z bramą wjazdową umieszczoną w niższej kondygnacji ,
układ służący do przechowywania i odtwarzania informacji ,
literacki zabieg polegający na nagromadzeniu bliskoznacznych określeń mającym na celu uwydatnienie wagi omawianego przedmiotu ,
skupisko minerałów ,
Zamieszkanie grupy ludzi na określonym terytornium, na którym wcześniej nie mieszkała ,
otwór w igle ,
'Bananowy ...' VOX-u ,
gliniany garnuszek o kształcie gruszki, otwarty z dwu stron, używany dawniej w laboratoriach ,
nauczyciel, który uczy języka niemieckiego ,
mała, przeważnie drewniana warownia znajdująca się na kresach państwa dla obrony granic ,
dzień świętego odpoczynku w judaizmie ,
neurolog (1897-1963); prace z histopatologii ośrodkowego układu nerwowego ,
udawany żal, rzadkie ,
cecha czegoś, co jest powszechnie spotykane ,
zjawisko optyczne polegające na pojawieniu się wąskich smug (pasm) świetlnych układających się w kształtgwiazdy na powierzchni kamieni szlachetnych, zwłaszcza szlifowanych w kaboszon ,
niechęć - brak ochoty na coś, chęci do czegoś ,
BIELUŃ, DATURA ,
pochodna dihydralazyny, lek o działaniu hipotensyjnym oraz stymulującym mieszki włosowe ,
imię Ludwiga, b. kolarza ,
w średniowieczu podstawowa jednostka organizacyjna jazdy rycerskiej ,
przedstawiciel protistów roślinopodobnych z gromady kryptomonad (Cryptophyta) ,
metal lub półmetal charakteryzujący się dużą gęstością, często także właściwościami toksycznymi ,
zbiór technik mających na celu prognozę przyszłych cen (kursów) papierów wartościowych, walut czy surowców na podstawie cen historycznych ,
to, że coś ma zły wpływ na coś innego, nie przynosi korzyści ,
człowiek, który praktykuje ascezę ,
lekkie obuwie o skórzanych lub gumowych podeszwach, do których mocowane są paski ze skóry lub z innego materiału ,
ur. w 1930r. astronauta amerykański, dowódca we wspólnym locie Apollo-Sojuz ,
z ekspresją o marynarce; część garderoby damskiej i męskiej, górna część garnituru lub kostiumu, często funkcjonująca poza kompletem ,
osoba, która kieruje przebiegiem jakiejś uroczystości

Komentarze - NACZYNIE, W KTÓRYM UMIESZCZA SIĘ CIASTO, ABY PO UPIECZENIU MIAŁO NADANY PRZEZ NIE KSZTAŁT. Dodaj komentarz

7+1 =

Poleć nas znajomym:

x