URZĄDZENIE ZAOPATRZONE W EKRAN BĘDĄCY ŹRÓDŁEM ŚWIATŁA, PRZETWARZAJĄCE SYGNAŁY ODBIERANE Z URZĄDZEŃ TECHNICZNYCH NA OBRAZ WYŚWIETLANY NA WŁASNYM EKRANIE W TRYBIE ALFANUMERYCZNYM LUB GRAFICZNYM I OGLĄDANY Z DRUGIEJ STRONY PRZEZ OGLĄDAJĄCEGO - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

MONITOR to:

urządzenie zaopatrzone w ekran będący źródłem światła, przetwarzające sygnały odbierane z urządzeń technicznych na obraz wyświetlany na własnym ekranie w trybie alfanumerycznym lub graficznym i oglądany z drugiej strony przez oglądającego (na 7 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: MONITOR

MONITOR to:

rodzaj ciężkiego przybrzeżnego okrętu artyleryjskiego przeznaczonego do ostrzeliwania celów i umocnień na brzegu, zwalczania artylerii nadbrzeżnej i wsparcia desantu (na 7 lit.)MONITOR to:

czasopismo wydawane przez organy państwa, także program informacyjny o takim tytule (na 7 lit.)MONITOR to:

program komputerowy służący do nadzorowania stanu lub czynności wykonywanych przez komputer (na 7 lit.)MONITOR to:

system audio wykorzystywany w studiu nagrań i podczas koncertów przez muzyków, reżyserów i operatorów dźwięku, w celu usłyszenia rzeczywistego dźwięku, zgodnego z tym, który słyszy publiczność i słuchacze (na 7 lit.)MONITOR to:

mały okręt pancerny uzbrojony w najcięższe działa do niszczenia umocnień brzegowych (na 7 lit.)MONITOR to:

opancerzona kanonierka rzeczna (na 7 lit.)MONITOR to:

pierwszy opancerzony okręt z obrotową wieżą działową (na 7 lit.)MONITOR to:

radiometr; przyrząd do wykrywania i pomiaru skażeń promieniotwórczych (na 7 lit.)MONITOR to:

kontrolny aparat radiowy lub telewizyjny (na 7 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "URZĄDZENIE ZAOPATRZONE W EKRAN BĘDĄCY ŹRÓDŁEM ŚWIATŁA, PRZETWARZAJĄCE SYGNAŁY ODBIERANE Z URZĄDZEŃ TECHNICZNYCH NA OBRAZ WYŚWIETLANY NA WŁASNYM EKRANIE W TRYBIE ALFANUMERYCZNYM LUB GRAFICZNYM I OGLĄDANY Z DRUGIEJ STRONY PRZEZ OGLĄDAJĄCEGO". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 18.120

AKRYL, WĄS CZUCIOWY, ATRAKTANT, ŁAŹNIA, PISECZNICZKA, BUDOWLA PIĘTRZĄCA, REPERTUAR, PAKA, BLASZKA SITOWA, USTAWNIK POZYCYJNY, KRUŻ, ROTMISTRZ, TRANSGRESJA MORZA, SKŁADKA, LABIRYNT, KUCHNIA POLOWA, PROTEKCJONIZM, RZUTKA, WĘZEŁ ŻEGLARSKI, FLOTA, TKANKA, ROŚLINA UPRAWNA, KOBYŁA, KASZUBSKI, PILATES, OBRÓT, LAPIS PHILOSOPHORUM, PRZEWÓD RATUNKOWY, BEZIDEOWOŚĆ, OBSADA, SYFON, I WOJNA ŚWIATOWA, ANTENA SATELITARNA, LÓD BRZEGOWY, GABINET CIENI, CIASNOŚĆ, ROPA, GAZOMETR, SINIEC, SEKWENCJA BOUMY, CZERNINA, TYPOGRAFIA, SETKA, KANTAR, HAMULEC, ESCUDO, TOMIZM, PRACE KONSERWACYJNE, WSPÓŁWŁADCA, TUNIKA, SWOISTY ANTYGEN STERCZOWY, OFICER, PAWĘŻ, ARCHEOLOGIA, EMANUEL, KACZKA, ABLACJA, OFIAKOMORFY, PAPIERZAK, ADMIRACJA, GOLONKA, BLOCZEK, SATYNA, SMURF, OSAD, REJESTR, NIERÓWNOŚĆ SPOŁECZNA, ELUWIUM, YOUNG, ZŁOTY DEWIZOWY, OSPAŁOŚĆ, UGÓR, SIOŁO, KROPKA, ANGINA PRINZMETALA, GOŁĄBEK, GŁÓWKA, AKTORSTWO, PRAWY SIERPOWY, KABESTAN, TRATWA, NIALA, TELEFONIA, WAPIEŃ MUSZLOWY, EURYTMIA, LURA, AMPUTACJA, MUFA, TŁUSZCZYK DZIECIĘCY, KRATER UDERZENIOWY, IMPOTENCJA, PRZYJEZDNA, KUC AMERYKAŃSKI, ŚWIATŁO, WIĘZOZROST SPRĘŻYSTY, KORMA, MOŻNOWŁADZA, GOLFIK, ZAWIERUCHA, AGENT, EGZONUKLEAZA, AWAL, OPŁATA SANKCYJNA, PIRAMIDA NERKOWA, KOSZT POŚREDNI, WCHŁANIANIE ZWROTNE, MNICH, BORDER, LITOSFERA KONTYNENTALNA, ZATOROWOŚĆ, KWARTET, POLAK, POCHODNA, MUZYKA CERKIEWNA, KANCONETA, RINFORZANDO, WIELKI BRAT, AUTOMOBILKLUB, ATAK RAKIETOWY, ISKIERNIK OCHRONNY, OGNISKO, CIĄG, BAZIA, FORMA, AGATA, PREZENT, WIDMO CZĄSTECZKOWE, SŁUP, GENERACJA ROZPROSZONA, PRZESTRZEŃ LINIOWO-TOPOLOGICZNA, PROGRAM, CHOJAK, PARTIA, KACZAN, MIESZALNOŚĆ OGRANICZONA, SCHULZ, FIOLET GENCJANOWY, ORGAN, DŹWIGNIA FINANSOWA, MIASTO, WSPÓŁCZYNNIK PRZYROSTU NATURALNEGO, ROZLEGŁOŚĆ, PONY AMERYKAŃSKI, BALDACHIM, RAPORT, CIŚNIENIE STATYCZNE, BROKER UBEZPIECZENIOWY, KOK, BUCHTY, NADWYŻKA, JEDNOSTKA MOBILIZUJĄCA, WALKA, WSPÓŁMAŁŻONEK, JEDNOSTRONNOŚĆ, BELKA, NORIKER, BOLOMETR, INTERPRETACJA, LIBELLA, TRANSPORTER, WAB, PLOTER TNĄCY, ZGRZEWKA, ROZSZCZEP PODNIEBIENIA, HEBAN, HAFCIARSTWO, MAŹNICA, BIERNE PRAWO WYBORCZE, PIĘTA, GRĄD SUBATLANTYCKI, BRDA, FISTUŁA, PRZESTRZELENIE, PIÓROSZ PIERZASTY, ZAGŁÓWEK, GRAFIKA RASTROWA, TŁUMACZ, BŁONA ZEWNĘTRZNA, KUCHNIA WOJSKOWA, PROGRAM, PRZESZUKANIE, GOLE, PRZÓD, PESTYCYD, BERET, DWUDZIESTY, PRZEWÓD PÓŁKOLISTY, TABLICA STEROWNICZA, HYDRAULIKA SIŁOWA, ODPRYSK, CIEMNA KARTA, OBCOWANIE PŁCIOWE, PIELUSZKOWE ZAPALENIE MÓZGU, PŁATECZEK, BURKA, WYJAZD, OKLEPIEC, EGOIZM ETYCZNY, GRAFIKA, JEZIORO ZAPADLISKOWE, ŻYWA LEKCJA, SKOPEK, MIOTACZ BOMB GŁĘBINOWYCH, LUD, IMMUNITET FORMALNY, MASYW GÓRSKI, SELEKTOR, DIMERKAPROL, NIEEFEKTYWNOŚĆ, OCZAROWIEC, GUZIK, NEURON LUSTRZANY, PORFIROBLAST, REAKCJA SPRAWCZA, MANTOLET, POLAROGRAFIA, JON AZYDKOWY, MANDAT, TEORIA INFORMACJI, ZDOLNOŚĆ ABSORPCYJNA, SET, WIDMO, SWĘDZENIE, SKRYTKA DEPOZYTOWA, ZANIECZYSZCZENIE, ROK GWIAZDOWY, KONCENTRAT, DOMINIUM, SKANER OPTYCZNY, LAMERSTWO, KANAŁ JONOWY, PAMIĘĆ MASOWA, BIEGUNKA, BIBLIA JAKUBA WUJKA, ZESPÓŁ URZĄDZEŃ, IMPERIUM BRYTYJSKIE, MASZYNA DO PISANIA, SŁUŻALCZOŚĆ, CHOROBA ALPERSA-HUTTENLOCHERA, SZYSZKA, JAWNOGRZESZNICA, ARKUSZ POETYCKI, TASIEMIEC, ZGROMADZENIE ZAKONNE, OPODATKOWANIE, STREFA RYFTU, IKONA, WOLNA WOLA, SZCZAPA, BOLA, WOW, DEPRAWACJA, ZARAZA, ESPADON, MAŁY SZLEM, ZABÓR, BATORÓWKA, MIEJSCE KULTU, KLATKA FARADAYA, BTS, HIBERNACJA, HIACYNT, WATA, STAROWINA, ZIELONE, POLONEZ, MEDYCYNA SPORTOWA, KOŁYSANIE WZDŁUŻNE, GUGIEL, KREDKA, GRAFIKA, MIKROOTOCZENIE, KREM, NAMORDNIK, PRASOWANIE, KUBEK, NAGRODZENIE, MADONNA, MANIFEST, UNIZM, CHAŁUPNICZKA, KANONIK, INWOLUCJA, GWASZ, LARWA, INFLACJA, KLIN, GRANAT, OBELGA, EMISJA WTÓRNA, PROSTAK, OPŁATA PROLONGACYJNA, POZAROLNICZA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA, ZLECENIE PŁATNICZE, SKOŃSKI, TRAP, PELA, DOMINIKANKI, ODWIEDZALNOŚĆ, ?AMBASADOR.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 18.120 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

URZĄDZENIE ZAOPATRZONE W EKRAN BĘDĄCY ŹRÓDŁEM ŚWIATŁA, PRZETWARZAJĄCE SYGNAŁY ODBIERANE Z URZĄDZEŃ TECHNICZNYCH NA OBRAZ WYŚWIETLANY NA WŁASNYM EKRANIE W TRYBIE ALFANUMERYCZNYM LUB GRAFICZNYM I OGLĄDANY Z DRUGIEJ STRONY PRZEZ OGLĄDAJĄCEGO się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: URZĄDZENIE ZAOPATRZONE W EKRAN BĘDĄCY ŹRÓDŁEM ŚWIATŁA, PRZETWARZAJĄCE SYGNAŁY ODBIERANE Z URZĄDZEŃ TECHNICZNYCH NA OBRAZ WYŚWIETLANY NA WŁASNYM EKRANIE W TRYBIE ALFANUMERYCZNYM LUB GRAFICZNYM I OGLĄDANY Z DRUGIEJ STRONY PRZEZ OGLĄDAJĄCEGO
HasłoOpis hasła w krzyżówce
MONITOR urządzenie zaopatrzone w ekran będący źródłem światła, przetwarzające sygnały odbierane z urządzeń technicznych na obraz wyświetlany na własnym ekranie w trybie alfanumerycznym lub graficznym i oglądany z drugiej strony przez oglądającego (na 7 lit.)

Definicje krzyżówkowe

MONITOR
urządzenie zaopatrzone w ekran będący źródłem światła, przetwarzające sygnały odbierane z urządzeń technicznych na obraz wyświetlany na własnym ekranie w trybie alfanumerycznym lub graficznym i oglądany z drugiej strony przez oglądającego (na 7 lit.).

Oprócz URZĄDZENIE ZAOPATRZONE W EKRAN BĘDĄCY ŹRÓDŁEM ŚWIATŁA, PRZETWARZAJĄCE SYGNAŁY ODBIERANE Z URZĄDZEŃ TECHNICZNYCH NA OBRAZ WYŚWIETLANY NA WŁASNYM EKRANIE W TRYBIE ALFANUMERYCZNYM LUB GRAFICZNYM I OGLĄDANY Z DRUGIEJ STRONY PRZEZ OGLĄDAJĄCEGO sprawdź również:

człowiek, który zajmuje się robieniem pizzy ,
Algoasaurus - rodzaj zauropoda o bliżej niesprecyzowanej pozycji systematycznej; żył na przełomie jury i kredy (ok. 150-136 mln lat temu) na terenach południowej Afryki; długość ciała ok. 9 m, wysokość ok. 3 m, masa ok. 10 t ,
wśród planet Układu Słonecznego ,
endemiczny gatunek słodkowodnej ryby karpieńcokształtnej, jedyny przedstawiciel rodzaju Ameca ,
Carex pseudocyperus - gatunek byliny należący do rodziny ciborowatych ,
zdarzenie polegające na emisji promieniowania jonizującego lub substancji promieniotwórczych do otoczenia, mogące przejawiać niekorzystne oddziaływanie na ludzi i środowisko naturalne ,
ruchoma część krosna, na której umocowania jest płocha przybijająca nitkę wątkową ,
zatoka Morza Białego, głębokość do 36 m ,
ekosystem ekologicznie niepełny, niesamowystarczalny, pozbawiony producentów, w którym znajduje się materia pochodząca z zewnątrz ,
rodzaj twardych cukierków owocowych o różnych smakach ,
inhibitor proteazy HIV ,
dramatopisarka angielska ur. 1939, zaliczana do tzw. „młodych gniewnych”; „Smak miodu” ,
zmienność, dostosowywanie się do zmiennych warunków ,
bardzo ciemne, zaciemnione pomieszczenie, zwłaszcza takie, które służy jako więzienie ,
popularny żółty egzotyczny owoc o wydłużonym kształcie; owoc (niesucha torebka, uznawana czasem za jagodę) banana zwyczajnego ,
liściołaz złocisty, liściołaz straszliwy, Phyllobates terribilis - gatunek płaza bezogonowego z rodziny drzewołazowatych, najbardziej jadowity płaz na świecie ,
wrogość wobec Żydów i wszystkiego, co żydowskie ,
zespół cech czegoś lub kogoś takiego jak w Anglii, także: stereotypowe cechy uznawane za właściwe Anglikom ,
stary, sfatygowany but ,
Cycadopsida - monotypowa klasa roślin należąca do gromady nagonasiennych, obejmująca jeden rząd sagowce (Cycadales) z dwiema rodzinami; niektóre gatunki stanowią źródło skrobi (tzw. sago) i zostały rozpowszechnione jako rośliny pokarmowe, inne gatunki są uprawiane jako rośliny ozdobne ,
gatunek krzewu należący do rodziny berberysowatych (Berberidaceae Juss.) ,
sygnalizacyjne urządzenie dźwiękowe o kształcie odwróconego kielicha ,
rzep łopianu ,
antybiotyk beta-laktamowy z grupy cefalosporyn I generacji, pochodna kwasu 7-aminocefalosporanowego (7-ACA) ,
ANHUEJ ,
zespołowa gra sportowa podobna do hokeja na lodzie ,
Dolomedes fimbriatus - gatunek dużego pająka z rodziny darownikowatych (Pisauridae) ,
mieszkanka Niepołomic ,
zgrubienie: skała; bardzo duża skała ,
aromatyczny likier

Komentarze - URZĄDZENIE ZAOPATRZONE W EKRAN BĘDĄCY ŹRÓDŁEM ŚWIATŁA, PRZETWARZAJĄCE SYGNAŁY ODBIERANE Z URZĄDZEŃ TECHNICZNYCH NA OBRAZ WYŚWIETLANY NA WŁASNYM EKRANIE W TRYBIE ALFANUMERYCZNYM LUB GRAFICZNYM I OGLĄDANY Z DRUGIEJ STRONY PRZEZ OGLĄDAJĄCEGO. Dodaj komentarz

3×2 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast