KLUBOWE LUB PAŃSTWOWE - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

BARWY to:

klubowe lub państwowe (na 5 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: BARWY

BARWY to:

symbole, kolory charakterystyczne dla czegoś, utożsamiane z czymś, np. z państwem, instytucją lub klubem sportowym (na 5 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "KLUBOWE LUB PAŃSTWOWE". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 12.262

BEZDUSZNOŚĆ, OPERA MYDLANA, GEKONEK, TOPENANTA, DYSPENSER, PART, MORELÓWKA, PRZYPOŁUDNIK, ZWIĄZEK ŁAŃCUCHOWY, MONOPOL NATURALNY, PTASZEK, NAZWA RODOWA, NIEPRZYSTĘPNOŚĆ, TEKSASY, MIR, TUMBA, IRANIZACJA, KŁADKA, HEAD HUNTER, ZAKĄSKA, ŻORŻETA, BEZWŁADNOŚĆ, NIEWIERZĄCY, ZGROMADZENIE CZYNNE, GLUKOMETR, BAZYLIA, MONONUKLEOZA ZAKAŹNA, NADZÓR INWESTORSKI, HASHTAG, AKCJA IMIENNA, APSYDA, LOGGIA, ŻÓŁW NATATOR, MAŁŻONEK, GRANDA, OPERA, FAŁD, SOCZEWKA, LODOWIEC FIELDOWY, KONWERTOR, ADIDASEK, PRZYLŻEŃCE, METROPOLIZACJA, PINGWIN ANTARKTYCZNY, EDYKUŁ, POTENCJAŁ ZETA, PEDOFILIA, CAPRICCIO, KREDYT INWESTYCYJNY, SZPILECZKA, KELOWEJ, KONTRAMARKA, GIMBAZA, KOMENTARZYK, RESORT SIŁOWY, RESTYTUCJA GATUNKU, TYRANEK, PODGATUNEK, ŚWIĘTOKRADZTWO, KŁUSAK FRANCUSKI, KAZALNICA, KLASTER, PRÓBKA, UNIWERSAŁ, FEERIA, SYSTEM WCZESNEGO OSTRZEGANIA, PROFIL KAUZALNY, DOSTAWCA, DRĄŻEK SKRĘTNY, STAN POSIADANIA, MAPA NUMERYCZNA, TOKSYNA SINICOWA, PROCES FIZYCZNY, OBŁĄKANIEC, PLEBISCYT TERYTORIALNY, KOD DWUWARTOŚCIOWY, UDERZENIE, WYRZUTNIA, WYWÓZKA, CHRANCUSKI, BRAND, CIĘGNIK, PÓŁKREW, MASZYNA DO PISANIA, CZAS ZIMOWY, ANALIZA LOGICZNA, RESTART, PANORAMA, WAKUOLA, SKAFANDEREK, PATROLOWIEC, PIŁA, CZŁON OKREŚLAJĄCY, ALARM LOTNICZY, KWIATUSZEK, PODSADNIK KULISTY, CZERPAK, PAS, FALA, INDEKS, KARMEL, DWUBARWNOŚĆ, NIEWYPARZONY PYSK, AGRAFA, LEVEL, DYSKRECJONALNOŚĆ, PUSZCZA, KASZYCA, AMBRAZURA, BEATA, CZABAN, IZBA, DRAM, ZAWIKŁANIE, WIELKOŚĆ SKALARNA, WÓR, SUFLET, WIEŚ, BASEN PORTOWY, MÜSLI, PRZEMYSŁ GÓRNICZY, SŁOWNIK, IPSYLON, ARCHIKONFRATERNIA, CIĄGUTEK, RZEKA EPIZODYCZNA, RERECORDING, PERMISYWNOŚĆ, STOS, LOKAL SOCJALNY, PILOKARPUS, GRZYB PIASKOWY, ASFALT, ŁAMANY DACH POLSKI, MARSZ, CYTOSTATYK, NIEWYDOLNOŚĆ, BUTWA, JAŁOWIEC, MUNICYPIUM, OLEJEK, KORZYŚĆ, NIEWYDOLNOŚĆ ODDECHOWA, ISKRA, GARNITUR, MŁAK, KOCIOŁEK WIETRZENIOWY, SZPATUŁKA, INSTRUMENT DĘTY DREWNIANY, WISZER, OKNO, DZIURAWKA, BALONET, CIĘGNO NAPĘDOWE, ATRAMENT SYMPATYCZNY, SONIFIKACJA, POST, CHŁODNIK, SULFOTLENEK, ZABAWKA, PROMIENIOWANIE JONIZUJĄCE, DYFUZJA, MEANDER, NIECKA WYPADOWA, MGŁAWICA, GRZANKI, CENOTWÓRCA, REJKA, KAMUFLAŻ, NET, HALBA, KATEDRA, KINO, KOMORA WULKANICZNA, CENZURA, BENCHMARK, POWIEŚĆ SCI-FI, PRZEKAZIOR, SZLAMIEC, TARYFA ULGOWA, ORDA, MIKROPRZEDSIĘBIORCA, BAKARAT, SKOK, DRAPIEŻNIK, DWÓJKA, ODDZIAŁ GOSPODARCZY, BOCZNICA, INSPEKTOR FARMACEUTYCZNY, TELEWIZJA PRZEMYSŁOWA, ZWIĄZEK HETEROCYKLICZNY, SZWABSKI, MINERAŁ, ZACIĘCIE, ORZECH, SEKRECJA, REJESTR, TŁUMACZKA, AFERALNOŚĆ, RUMUN, RÓG, ZALICZKA ALIMENTACYJNA, UPGRADE, KEM, PŁAT, KAPUŚCIANA GŁOWA, SASZETKA, PŁYTA KONTYNENTALNA, TINGEL-TANGEL, ILUZJA PIENIĄDZA, SZCZOTKA KRYSTALICZNA, KNECHT, POLONEZ, CELOZJA, ZĘBORÓG, NOŻYK, BUGAJ, N-GRAM, GALON, LATANIE, SER PODPUSZCZKOWY, BEZLIST, TON, SUMAK, BLOKHAUZ, GADZINA, SZORY, TEMPERATURA MROZU, MORAWSKI, AZOLLA MEKSYKAŃSKA, ŻABA DARWINA, ASESOR, KURAK, HOMOSEKSUALIZM, POPRAWNOŚĆ, RÓWNINA SANDROWA, FOKI, PIRACTWO, APTAMER, DODATEK RODZINNY, HIPERDŹWIĘK, WYKŁADOWCA, ZWIERCIADŁO TEKTONICZNE, GWAREK, ZAIMEK, ZATROSKANIE, MAKROFINANSE, MAJĘTNOŚĆ, BAGIETA, ZAĆMA POURAZOWA, REDUKTOR, CZOŁÓWKA NAPRAWCZA, MROZIWO, BORDER, TONAŻ, KONSTRUKCJA SŁUPOWA, BEZPIECZNIK, TORT, POWAŻNY WIEK, ATONIA, RAKSOLOTY, BALSAM, ARABESKA, KATAPLAZM, LEJBIK, KRAN, MASA, KLUCZ, RADIOODTWARZACZ, AKROBACJA LOTNICZA, LEKKOZBROJNY, MONIZM, RURKA INTUBACYJNA, DŹWIGAR, ZESPÓŁ ŻÓŁTYCH PAZNOKCI, KAPUŚNIAK, JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA, KASZA JAGLANA, GASTROFAZA, NIEWYCZUWALNOŚĆ, BROSZURKA, GOFR, ŚLONSKI, OBIEKTYWIZM, ROŚLINA ZIELNA, RUMIEŃ WĘDRUJĄCY, MUZEUM KRAJOZNAWCZE, ALLELOPATIA, RAPTULARZ, PRZYLEPNOŚĆ, KITAJKA, KOLEJKA LINOWA, INWESTYCJA, PIEPRZ RÓŻOWY, STWARDNIENIE GUZOWATE, WŁÓCZYKIJ, POJAZD KONNY, NABIERACZ, PRZEMOC, ?ŻAŁOBA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 12.262 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

KLUBOWE LUB PAŃSTWOWE się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: KLUBOWE LUB PAŃSTWOWE
HasłoOpis hasła w krzyżówce
BARWY klubowe lub państwowe (na 5 lit.)

Definicje krzyżówkowe

BARWY
klubowe lub państwowe (na 5 lit.).

Oprócz KLUBOWE LUB PAŃSTWOWE sprawdź również:

schronienie zwierzęce, różnego typu konstrukcja, która służy zwłaszcza jako miejsce wylęgu i odchowywania młodych ,
pierwszy skrzypek w zespole kwartetu smyczkowego ,
miasto w Niemczech (Bawaria) na płn. od Norymbergii, przemysł elektrotechniczny (siedziba firmy Siemens) ,
pozioma belka drewniana układana na górnej części muru budynku, stanowiąca oparcie dla dźwigarów dachowych ,
metoda obliczania pól figur geometrycznych oparta na wpisywaniu w daną figurę geometryczną ciągu figur o znanych polach ,
bardzo dużo ,
gatunek grzybów z rodziny maślakowatych (Suillaceae) ,
rodzaj kawy parzonej metodą przelewową za pomocą prostego zaparzacza ,
gdański architekt i rzeźbiarz (1660-1714), wybitny reprezentant baroku ,
inna nazwa czernidłaka kołpakowatego ,
z uczuciem, z ekspresją o piwie ,
środek magnesu, w którym pole magnetyczne się równoważy ,
drewniany instrument perkusyjny; kołatka, korytkowa ,
operator wiertarki ,
koparka wielonaczyniowa, której naczynia podczas pracy poruszają się w płaszczyźnie poprzecznej w stosunku do kierunku jazdy ,
członek CHrześcijańskiego Zboru Świadków Jehowy, głoszący, że jedynym Bogiem jest Jehowa (Jahwe) i wieszczący jego rychłe objęcie władzy nad światem ,
zróżnicowany fenotypowo zespół wad wrodzonych wywołany delecją krótkiego ramienia chromosomu 18 ,
ścieg w postaci oczek zazębiających się po lewej stronie materiału ,
twórczość Moliera, zbiór jego wszystkich komedii ,
pozaukładowa jednostka masy przyjęta do pomiaru wyporności okrętów w traktacie waszyngtońskim ,
była waluta Łotwy ,
miasto w Tanzanii, port nad Oceanem Indyjskim ,
wjazdu lub palenia ,
pani z egipskiej metropolii ,
oficjalny tytuł monarszy niektórych panujących książąt niemieckich, od XV w. tytuł arystokratyczny nadawany wyłącznie książętom austriackim z Domu Habsburgów ,
Myrmica ruginodis - gatunek mrówki z podrodziny wścieklic; gatunek północnopalearktyczny ,
błąd np. w liczeniu ,
jednostka zdawkowa w Chorwacji; 1/100 kuny ,
część psalmu ,
cząstka elementarna pośrednicząca w oddziaływaniach słabych, wymieniana przez elektrony, neutrina i inne cząstki oddziałujące oddziaływaniem słabym podczas zderzeń

Komentarze - KLUBOWE LUB PAŃSTWOWE. Dodaj komentarz

7×7 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast