NARZĘDZIE KUCHENNE, KTÓRE SŁUŻY DO WTRYSKIWANIA PÓŁPŁYNNEJ SUBSTANCJI LUB UMIESZCZANIA JEJ W KONTROLOWANY SPOSÓB (ZWYKLE W CELACH ZDOBNICZYCH) NA POWIERZCHNI POTRAWY (ZAZWYCZAJ SŁODKIEJ, WYROBU CUKIERNICZEGO) - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

SZPRYCA to:

narzędzie kuchenne, które służy do wtryskiwania półpłynnej substancji lub umieszczania jej w kontrolowany sposób (zwykle w celach zdobniczych) na powierzchni potrawy (zazwyczaj słodkiej, wyrobu cukierniczego) (na 7 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: SZPRYCA

SZPRYCA to:

duża strzykawka (na 7 lit.)SZPRYCA to:

zastrzyk (nie zawsze leczniczy - także zastrzyk z substancją odurzającą) (na 7 lit.)SZPRYCA to:

rozpryskiwacz, wtryskiwacz (na 7 lit.)SZPRYCA to:

tyle, ile się mieści w szprycy (na 7 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "NARZĘDZIE KUCHENNE, KTÓRE SŁUŻY DO WTRYSKIWANIA PÓŁPŁYNNEJ SUBSTANCJI LUB UMIESZCZANIA JEJ W KONTROLOWANY SPOSÓB (ZWYKLE W CELACH ZDOBNICZYCH) NA POWIERZCHNI POTRAWY (ZAZWYCZAJ SŁODKIEJ, WYROBU CUKIERNICZEGO)". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 18.033

SECESJONISTA, KAPOK, DOPPELGANGER, BOMBERKA, SUCHOKLATES, POLIGAMIA, ŻAGIEW, TRÓJPOLÓWKA, FAKTOR, MIKST, KURWISZCZE, JĄDRO, SŁONIOROŚL, KONWIKT, ABSYDA, WAFEL, WEŁNIAKOWE, NASADKA, CZERNINA, HALBA, NAUKA MEDYCZNA, SAMOCHÓD POŻARNICZY, RÓW PRZECIWPANCERNY, FIGA, GAMBIT, PODDAŃCZOŚĆ, ORDA, OFLAG, KALWARIA, NEBULIZATOR, TEORIA INFORMACJI, DRZAZGA, WSPÓŁPRACOWNIK, ARTROZA, TRZYMAK, KOLEŻANKA PO PIÓRZE, SYSTEMATYKA, TRYSKAWKA, KONKATENACJA, PRZEWODNICTWO CIEPLNE, RANA, KOLUMNA, AVIZO, PŁUŻEK, KARBROMAL, MINOGOWATE, TEORIA WYBORU SPOŁECZNEGO, OBIEKTYWNOŚĆ, CAŁUSEK, URAZ, ODPADY PROMIENIOTWÓRCZE, KISZKA, GŁOWOCISOWATE, PLOTER KREŚLĄCY, POŁĄCZENIE, TOFFI, DŻEM, KAMIEŃ OZDOBNY, MECHANIZM ŚRUBOWY, PRZEMIENNIK AMATORSKI, MINERALIZACJA, SERŻA, BURT, LUJEK, OBCĘGI, PILNIK, ZASIADKA, INSTRUMENT SZARPANY, MODEL, PANICZĄTKO, MUGOL, TOPNIK, KRAJALNICA, KONTRAMARKA, OTRZEWNA, SKRZYDŁA, SUBSTRAT, LÓD MORSKI, KWACZ, POZIOM, OKRES MIĘDZYLODOWCOWY, KOREKTOR, PINGWIN MASKOWY, LESZCZYNA, ARABIKA, ZALEWA, SKRZYNIEC, ONET, KROKANT, GRAJCAR, SZCZUR PIŻMOWY, UPRZĄŻ, ROBOT PRZEMYSŁOWY, PIWNICA, SKOK, BOHATER POZYTYWNY, GRACA, BIAŁA DIETA, PŁASKOSZ, SZEŚĆSETKA, NIEZDARSTWO, REFERENCJA, FILAKTERIE, BEZSZELESTNOŚĆ, EUROPEJSKOŚĆ, SEKTA, ALIANT ZACHODNI, IZOLATKA, ŁUSZCZYCA ODWRÓCONA, POGROM, MYRMEKOFIL, ZWAŁA, DOROBEK, BIAŁA NOC, UDERZENIE, KILIM, SZTUKATERIA, KSIĘGA PARAFIALNA, ZAPŁATA, ŁOŻNICZY, FELER, TECHNOLOGIZM, TRAŁ, OPCJA, GUMKA, WARNIK, RAWKA BŁAZEN, KUREWSTWO, WIECZNE PIÓRO, PRZECIWIEŃSTWO, DRUK, TIURMA, ZAMEK NA PIASKU, SAMOOBRONA, TANKIETKA, ŚRODEK ZAPOBIEGAWCZY, ZATWARDZENIE, STYLON, DZIESIĘCIONOGI, BESZBARMAK, KLASA SPRZĘŻNOŚCI, UPUST, GASTRO, BITUMIZACJA, WSPARCIE, MORA, DOMEK LETNISKOWY, DZIURA, KOGNITYWIZM, POŻAR, MASZT ANTENOWY, SZEREG ROZDZIELCZY, KWADRANT, SZPRYCA, ZEFIR, TRANSFERAZA, SUBSTANTYWNOŚĆ, RZEPAK, PAŃSTWA SOCJALISTYCZNE, ROZROST, PASKUDA, ROZSTĘP, CZYN, CAMEMBERT, SYSTEM WCZESNEGO OSTRZEGANIA, ZŁODZIEJ KIESZONKOWY, WICEDZIEKAN, LATOROŚL, ZAĆMA PRZEJRZAŁA, PROSTOPADŁA, INSTYTUT, DWORZANIN, SZKRAB, WAGA, PREZYDENTKA, MONARCHIANIZM, ZESPÓŁ ABSTYNENCYJNY, WYNAGRODZENIE, MIKROCZĄSTKA, MECENASKA, TAŚMA FILMOWA, POCHŁANIACZ, PÓŁKRUCHE CIASTO, BI, ELEW, STEROWIEC SZKIELETOWY, SEZON, PRZYSTAŃ MORSKA, AULA, ZŁOCIEŃ, WSCHÓD, DRAMAT SĄDOWY, GWIAZDA PODWÓJNA, REKUPERATOR CIEPŁA, TAMBURMAJOR, KOLORYT, DOŚWIADCZENIE, GŁÓD, ARMARIA, ARCHITEKTURA KOMPUTERA, SŁONIOWATE, REPETYTYWNOŚĆ, SUBTELNOŚĆ, URCEUS, DOWÓD NIEKONSTRUKTYWNY, KRZEWIK ŹRÓDLISKOWY, KAŁAMARZ, WIEŚ, AKROBACJA LOTNICZA, WIDMO ATOMOWE, ŁOPATA, NAGOLENNIK, ANATOL, DOKUMENT, FUNKTOR ZDANIOTWÓRCZY, ELEKTRYCZNOŚĆ STATYCZNA, KAPAR, OPALENIZNA, CZOŁÓWKA, KALKA JĘZYKOWA, RÓŻANKA, SYSTEM KONSORCYJNY, PLEWKA, MIĘSO, MECENASOSTWO, TYLCZAK ŁUKOWY, SERPENTYNA, ZAPRZĘG, BROKAT, SEŁEDEC, ANTAŁ, EROZJA WODNA, EPIPSAMMON, OFICER PRASOWY, MARENGO, ŚCIANA, MOC ZNAMIONOWA, POPRAWA, TKAŃCOWATE, TŁUMIENIE, SŁOWNIK, BAGAŻÓWKA, KOMONICA, BARCZATKA CHOCHOŁÓWKA, ELKI, PACHNOTKA UPRAWNA, PODCAST, SZTABSOFICER, STARA MALEŃKA, DZIEŻA, OBI, PRZENOŚNIK, SPOTKANIE MODLITEWNE, GWAJAKOWIEC, KOŁTRYNA, ELEKTROLUMINESCENCJA, TURBINKA KOWALSKIEGO, STEREOTYPIA, PARÓWKA, TKANKA, ŁADUNEK, ISTOTA RZECZY, GÓRKA, SKRZYDŁO, ZAOPATRZENIE, DOPING, SŁUGUS, PŁAWINA, TYTUŁ, SWĘDZENIE, INWALIDA WOJSKOWY, ROY, PORZECZKÓWKA, DOGMAT, ADHEZJA, MUNSZTUK, IZOLAT, POWSTANIEC ŚLĄSKI, DOMINACJA, KARP BEZŁUSKI, DRÓŻKA, PRAŻMO, WIDMO ABSORPCYJNE, GOLONKA, WZNOWIENIE POSTĘPOWANIA, DRUT, ŚMIECH, SIŁA, DEZINSTALACJA, KAMIENICA, GROMADA ZUCHOWA, KÓŁKORODEK, MOTET, NICI, CHMURA ŚREDNIA KŁĘBIASTA, PAL, NASYCALNIA, KONFEDERACJA, ŁAŃCUCH MIERNICZY, ?ARMSTRONG.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 18.033 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

NARZĘDZIE KUCHENNE, KTÓRE SŁUŻY DO WTRYSKIWANIA PÓŁPŁYNNEJ SUBSTANCJI LUB UMIESZCZANIA JEJ W KONTROLOWANY SPOSÓB (ZWYKLE W CELACH ZDOBNICZYCH) NA POWIERZCHNI POTRAWY (ZAZWYCZAJ SŁODKIEJ, WYROBU CUKIERNICZEGO) się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: NARZĘDZIE KUCHENNE, KTÓRE SŁUŻY DO WTRYSKIWANIA PÓŁPŁYNNEJ SUBSTANCJI LUB UMIESZCZANIA JEJ W KONTROLOWANY SPOSÓB (ZWYKLE W CELACH ZDOBNICZYCH) NA POWIERZCHNI POTRAWY (ZAZWYCZAJ SŁODKIEJ, WYROBU CUKIERNICZEGO)
HasłoOpis hasła w krzyżówce
SZPRYCA narzędzie kuchenne, które służy do wtryskiwania półpłynnej substancji lub umieszczania jej w kontrolowany sposób (zwykle w celach zdobniczych) na powierzchni potrawy (zazwyczaj słodkiej, wyrobu cukierniczego) (na 7 lit.)

Definicje krzyżówkowe

SZPRYCA
narzędzie kuchenne, które służy do wtryskiwania półpłynnej substancji lub umieszczania jej w kontrolowany sposób (zwykle w celach zdobniczych) na powierzchni potrawy (zazwyczaj słodkiej, wyrobu cukierniczego) (na 7 lit.).

Oprócz NARZĘDZIE KUCHENNE, KTÓRE SŁUŻY DO WTRYSKIWANIA PÓŁPŁYNNEJ SUBSTANCJI LUB UMIESZCZANIA JEJ W KONTROLOWANY SPOSÓB (ZWYKLE W CELACH ZDOBNICZYCH) NA POWIERZCHNI POTRAWY (ZAZWYCZAJ SŁODKIEJ, WYROBU CUKIERNICZEGO) sprawdź również:

TULUIDYNY; aminy aromatyczne stosowane w syntezie barwników ,
porcja gotowej galaretki, tj. słodkiego w smaku wyrobu spożywczego o galaretowatej konsystencji, powstałego dzięki właściwościom żelującym dodatków; zazwyczaj sprzedawana w kubeczkach jako gotowy deser ,
podłużne naczynie gospodarskie służące do podawania pożywienia i wody większym zwierzętom hodowlanym ,
dwupokładowy wagon pasażerski ,
przyśpiewka ludowa wykonywana podczas tańca wyrwanego ,
budynek mieszkalny na planie prostokąta, z atrium (prywatnym pomieszczeniem wewnętrznym) w części centralnej ,
deser rozpowszechniony zarówno w kuchni tureckiej, ormiańskiej, bułgarskiej, jak i bałkańskiej ,
Cortinarius - rodzaj grzybów z rodziny zasłonakowatych ,
pieszczotliwie: kochana, ptaszyna, kobieta, dla której ma się szczególnie dużo czułości, przy okazji: zwykle osoba o łagodnym usposobieniu ,
utrata moralności, kultury, nieetyczne postępowanie, zubożenie duchowe i kulturalne ,
coś bardzo brzydkiego, szkaradnego, coś, co szokuje swoim wstrętnym wyglądem; zwykle nazywa się tak rzeczy, zastosowanie tej nazwy do człowieka (istoty żywej) jest bardzo deprecjonujące ,
ruchoma, okrągła część aparatu telefonicznego, służąca do wybierania numeru ,
Bombus soroeensis - owad z rodziny pszczołowatych; trzmiel różnobarwny zakłada niewielkie rodziny i gniazduje w ziemi ,
rodzaj ryb karpieńcokształtnych z rodziny strumieniakowatych ,
warzywo, owoc (nibyjagoda) rośliny o tej samej nazwie ,
ośrodek eksploatacji rud manganu i złota w płn.-zach części Ghanu na płd. od Tarły ,
parowóz ciągnący tender ,
zawartość koryta; tyle, ile mieści się w korycie ,
w botanice: zawiązek pędu z merystemem wierzchołkowym i zawiązkami organów - liści i kwiatów ,
Richard, grał w filmie 'Szakal' ,
historyczne urządzenie do zrywki drewna ,
Bothriechis aurifer - gatunek węża z podrodziny grzechotnikowatych, z rodziny żmijowatych ,
wypowiedź mająca na celu schlebianie komuś i obliczona na przypodobanie się komuś ,
wiązanie stalowe lub drewniane używane do wzmacniania budowli ,
utwór plastyczny o komicznie przejaskrawionych, nieprawdopodobnych elementach ,
Clupeiformes - rząd ryb promieniopłetwych obejmujący ryby słonowodne, słodkowodne i wędrowne o dużym znaczeniu ekonomicznym ,
dekoracyjny, geometryczny wzór architektoniczny odkuty z kamienia lub zrobiony z cegieł, używany do wypełnienia górnej części gotyckiego okna; rzadziej używana polska nazwa maswerku ,
Squalus blainville - gatunek ryby chrzęstnoszkieletowej z rodziny koleniowatych (Squalidae) ,
gwiazda zmienna, która gwałtownie i nieprzewidzianie zwiększa swoją jasność w ciągu kilku minut lub godzin ,
NERKÓWKA; część cielęciny, baraniny z nerką

Komentarze - NARZĘDZIE KUCHENNE, KTÓRE SŁUŻY DO WTRYSKIWANIA PÓŁPŁYNNEJ SUBSTANCJI LUB UMIESZCZANIA JEJ W KONTROLOWANY SPOSÓB (ZWYKLE W CELACH ZDOBNICZYCH) NA POWIERZCHNI POTRAWY (ZAZWYCZAJ SŁODKIEJ, WYROBU CUKIERNICZEGO). Dodaj komentarz

6×6 =

Poleć nas znajomym:

x