TEKST LITERACKI O JAKIEJŚ OSOBIE LUB JAKIMŚ PRZESZŁYM WYDARZENIU, O KTÓRYCH WARTO PAMIĘTAĆ, UPAMIĘTNIAJĄCY JE; PISANY PRZEZ KOGOŚ, KTO OSOBIŚCIE ZNAŁ TĘ OSOBĘ LUB UCZESTNICZYŁ W TYCH ZDARZENIACH - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

WSPOMNIENIE to:

tekst literacki o jakiejś osobie lub jakimś przeszłym wydarzeniu, o których warto pamiętać, upamiętniający je; pisany przez kogoś, kto osobiście znał tę osobę lub uczestniczył w tych zdarzeniach (na 11 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: WSPOMNIENIE

WSPOMNIENIE to:

posiadany w pamięci obraz z przeszłości, wrażenie; to, co jest przez kogoś pamiętane (na 11 lit.)WSPOMNIENIE to:

przedmiot materialny, który pełni funkcję pamiątki; rzecz wiążąca się z jakimiś przeszłymi wydarzeniami, przypominająca o nich (na 11 lit.)WSPOMNIENIE to:

napomknięcie o czymś w charakterze dygresji, mimochodem, przy okazji wywodu na inny temat (na 11 lit.)WSPOMNIENIE to:

pomyślenie o czymś, co się wydarzyło w przeszłości; powrót myślami do minionych zdarzeń (na 11 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "TEKST LITERACKI O JAKIEJŚ OSOBIE LUB JAKIMŚ PRZESZŁYM WYDARZENIU, O KTÓRYCH WARTO PAMIĘTAĆ, UPAMIĘTNIAJĄCY JE; PISANY PRZEZ KOGOŚ, KTO OSOBIŚCIE ZNAŁ TĘ OSOBĘ LUB UCZESTNICZYŁ W TYCH ZDARZENIACH". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 18.463

POPELINA, POWSTANIE WARSZAWSKIE, KRÓL ZWIERZĄT, AFRONT, NIEPEWNOŚĆ, PAREO, KURT, KOTONINA, NAWÓZ SZTUCZNY, PUŁAP DYNAMICZNY, ROZUM, PŁAWA, KUCHNIA, KOLEŻANKA PO PIÓRZE, KWAS CHLEBOWY, HARCERZ ORLI, SPLENDID ISOLATION, TRANSAKCJA KOMPENSACYJNA, PLACUSZEK, OSTATECZNOŚĆ, MIKST, KUR, ZALICZKA ALIMENTACYJNA, NARADA, OSĘK, SIARCZEK, APEL, KAGANIEC, PIĄTE PRZEZ DZIESIĄTE, HADIS, BALKON, REZYGNACJA, ZIELSKO, PŁOZA, KOALICJANT, RÓŻNORODNOŚĆ BIOLOGICZNA, ADRES WZGLĘDNY, PSYCHOLOGIA POZNAWCZA, PLANETA, CIERPLIWOŚĆ, OBOZOWISKO, AMONIACZEK, IMPLEMENTACJA, RUG, TRANSURAN, ODCHYŁKA, MORWA, SZCZEGÓŁ, KORZYŚĆ, SEMESTR LETNI, KONGO-BRAZZAVILLE, MODELARZ, CZEMPION WSZECHWAG, SZKODNIK, REDUTA, INSTALACJA, DROBNICA, AGATA, ZNAJDEK, ABRAZJA, CHOROBA ZWYRODNIENIOWA, BAWEŁNA, POBYT CZASOWY, PIRACTWO, GRUPA ETNICZNA, PALETA, ATAK RAKIETOWY, PASCHA, EKSPOZYCJA, PRZYKRYCIE, TAPETA, GRABIEŻCA, PACHNOTKA UPRAWNA, KAPILARA, JUFER, KOMBUCZA, MNOŻNIK, DIAGRAM KWIATOWY, REPRODUKCJA FOTOGRAFICZNA, TONDO, STANOWISKO PRACY, GAŁĄŹ, BODZIEC, HOMOMORFIZM GRUP, CZAIK JESIENNY, JĘZYK STWORZONY PRZEZ TOLKIENA, STOPIEŃ, RENTA PLANISTYCZNA, WINDA, KOMBATANT, WSPÓŁREGENT, PŁASKOZIEMIEC, LUDWIK, HUR, ZWORNIK, NOOBEK, PLANKTON WIRÓWKOWY, FAŁD, ŚWIEGOT, SER PODPUSZCZKOWY, POLIANDRIA, ŚMIAŁOŚĆ, ŁAŃCUSZEK, PIEROŻEK, INTRUZJA, HOT DOG, GASTRO, ARENA, NIEUŁOMEK, MODERATOR, CZYNNOŚĆ OPERACYJNA, OSKÓREK, BARANECZEK, CHOROBA PASOŻYTNICZA, NIEKONSTRUKTYWNOŚĆ, MIĘSO, KOZAK, KORDYLINA, ZAGRYWKA, REMUDA, URUK-HAI, JARZMO, PARADOKS, MOBILE, ULGA UCZNIOWSKA, BUŁA, SCHIZOFRENIA KATATONICZNA, BUDKA, FLAGA SYGNAŁOWA, MASKA, CHARAKTERYSTYKA, OPASKA, METODA PORÓWNAŃ, KOLUMNA, POLE DRUMLINOWE, BLOCZEK, TRZYDZIESTKA, OTRZEWNA, ZABYTEK, WYLICZANKA, REALNY SOCJALIZM, ZAWAŁ, JEDWAB, AUTONOMIZOWANIE SIĘ, KUSKUS, SKŁAD DRUKARSKI, SPRAWSTWO KIEROWNICZE, DOWCIPNIŚ, ODMIERZANIE, ŁUK TĘCZOWY, HELMINTOLOGIA, OPCJA BARIEROWA, RETROGRADACJA, KAWALKADA, PROSTOPADŁA, ŻYŁA PROMIENIOWA, NOMINALNOŚĆ, PRZYWILEJ LOKACYJNY, SEMAFOR, SIEDEMNASTY, ŁOŻNICZY, DŁUŻNIK SOLIDARNY, ARSENIAN(III), ODWROTNA NOTACJA POLSKA, HEROSTRATYZM, DZIEWIĄTA WODA PO KISIELU, ZAWOJKA, AUTOPARODIA, ŁOŻYSKO, FALA BALISTYCZNA, MROZEK, SKAFANDEREK, PRANKO, LODY, ODWIEDZALNOŚĆ, STACJA, SMILEY, NAZGUL, RZEKA MIĘDZYNARODOWA, TRAWA MORSKA, DZIAŁOWIEC, BAGAZJA, HEL, OUTSIDER, WAFEL, ALPAKA, CZUCHA, ANARCH, GŁOWNIA, OBUPŁCIOWOŚĆ, MINISTER BEZ TEKI, KAMICA MOCZOWA, ZENIT, ĆWICZENIE, DWORZANIN, SPÓŁGŁOSKA CISZĄCA, OBLIGACJA SKARBOWA, MŁOT, DOM AKADEMICKI, BRACIAK, KRUCJATA, SZLIFIERKA KĄTOWA, SZKANDELA, ŁÓŻKO PIĘTROWE, LB, ŁÓJ, MIRAŻ, CZARNA MAGIA, POSŁANIEC, WIRTUOZERIA, KURTYZANA, POŚWIĘCENIE, KIJ, SOCJALIZM PAŃSTWOWY, STROIK, BOTTOMLESS, GABINET, SUTENER, MUSLI, ŚWIATŁA DROGOWE, BASTEJA, MEMUAR, OFICJUM, AUDIOTEKST, KARMELEK, PUNKT NASTAWCZY, SPŁONKA, PATRON, PARANDŻA, SPIRYTUS SUROWY, SENIORAT, KOLONADA, SPADKOBIERCA, LITEWSKI, TŁUMIENIE, KOSZULKA, DRAMATYKA, MERZYK GROBLOWY, POKRĘTKA, WYRĄB, MASTYKS, KULT PUBLICZNY, ZADYSZKA, ŻABA RYŻOWA, ORLĘ, FOTOGRAM, ODBIJACZ, PRODUKCJA WTÓRNA, UTRAKWIZM, KIFOZA, POJAZD ZABYTKOWY, RAKIJA, KOMBINACJA, SALAMI, WĘŻYK, ALTERNARIOZA, PRZEJĘCIE, WYRÓB MEDYCZNY, STOŻEK DZIOBOWY, AMPLIFIKACJA, ZWŁÓKNIENIE TORBIELOWATE, SKLEPIENIE KRZYŻOWE, PERYKARP, OPRYSZCZKOWE ZAPALENIE OPON MÓZGOWYCH I MÓZGU, SZAJBA, ZWIĄZEK FRAZEOLOGICZNY, FALAKA, STRACH BIERNY, REDAKTOR TECHNICZNY, BENEFICJENT, SKŁADKA, GEODETA, LICENCJA POETYCKA, GRÓB, ALDO, KURAWONGA ZMIENNA, TAMBURMAJOR, DOLNOŚLĄSKOŚĆ, TUŁACZ, PRZEPUKLINA MOSZNOWA, RÓŻE, KWARTET, RUCHLIWOŚĆ POZIOMA, CHLEB KLASZTORNY, MIKROMIERZ, OPIS, NUMER, MEKSYKAŃSKI, IZOLACYJNOŚĆ AKUSTYCZNA, PRZEŚCIERADŁO KĄPIELOWE, CHOROBA BOSTOŃSKA, DZIWKARZ GAWĘDZIARZ, MONITOR HOLTEROWSKI EKG, EUROLAND, KOREKTA DOMOWA, DAWKA PROGOWA, KONTRAKT TERMINOWY, SERWER WIDEO, DOBRO INWESTYCYJNE, ?UKŁAD.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 18.463 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

TEKST LITERACKI O JAKIEJŚ OSOBIE LUB JAKIMŚ PRZESZŁYM WYDARZENIU, O KTÓRYCH WARTO PAMIĘTAĆ, UPAMIĘTNIAJĄCY JE; PISANY PRZEZ KOGOŚ, KTO OSOBIŚCIE ZNAŁ TĘ OSOBĘ LUB UCZESTNICZYŁ W TYCH ZDARZENIACH się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: TEKST LITERACKI O JAKIEJŚ OSOBIE LUB JAKIMŚ PRZESZŁYM WYDARZENIU, O KTÓRYCH WARTO PAMIĘTAĆ, UPAMIĘTNIAJĄCY JE; PISANY PRZEZ KOGOŚ, KTO OSOBIŚCIE ZNAŁ TĘ OSOBĘ LUB UCZESTNICZYŁ W TYCH ZDARZENIACH
HasłoOpis hasła w krzyżówce
WSPOMNIENIE tekst literacki o jakiejś osobie lub jakimś przeszłym wydarzeniu, o których warto pamiętać, upamiętniający je; pisany przez kogoś, kto osobiście znał tę osobę lub uczestniczył w tych zdarzeniach (na 11 lit.)

Definicje krzyżówkowe

WSPOMNIENIE
tekst literacki o jakiejś osobie lub jakimś przeszłym wydarzeniu, o których warto pamiętać, upamiętniający je; pisany przez kogoś, kto osobiście znał tę osobę lub uczestniczył w tych zdarzeniach (na 11 lit.).

Oprócz TEKST LITERACKI O JAKIEJŚ OSOBIE LUB JAKIMŚ PRZESZŁYM WYDARZENIU, O KTÓRYCH WARTO PAMIĘTAĆ, UPAMIĘTNIAJĄCY JE; PISANY PRZEZ KOGOŚ, KTO OSOBIŚCIE ZNAŁ TĘ OSOBĘ LUB UCZESTNICZYŁ W TYCH ZDARZENIACH sprawdź również:

silnik przetwarzający energię wód płynących ,
ręczna broń palna o lufie rozszerzonej u wylotu w kształcie lejka, używana w XVI/XVIII w ,
choroba pasożytnicza wywoływana przez przywry Fasciolopsis buski ,
część materaca lub twarda poduszka, stanowiąca oparcie i podwyższenie na głowę; stosowana dla wygody lub w celów terapeutycznych ,
system telekomunikacyjny, który służy do przesyłania i odbioru obrazów nieruchomych ,
wzorcowy czas ustalany na podstawie TAI (fr. Temps Atomique International), uwzględniający nieregularność ruchu obrotowego Ziemi i koordynowany względem czasu słonecznego ,
oficjalne polecenie wydawane przez zwierzchnika ,
Messor - rodzaj mrówki z podrodziny wścieklic; został opisany przez Auguste'a Forela w roku 1890 ,
Lagenorhynchus albirostris - gatunek walenia z rodziny delfinowatych, słabo poznany; zamieszkuje chłodne i umiarkowanie ciepłe wody północnego Oceanu Atlantyckiego, pojawia się w Morzu Bałtyckim ,
'buzia' buldoga ,
wywar z mięsa i włoszczyzny; ekstrakt mięsny ,
cecha czegoś pięknego, efektownego estetycznie ,
w niektórych państwach - urzędnik, którego kompetencje odpowiadają kompetencjom premiera ,
Gerhard, lekarz norweski (1841-1912); odkrywca zarazków trądu ,
krzew lub drzewo suchych okolic Afryki wschodniej i Płw. Arabskiego, uprawiany dla żywic będących składnikiem kadzidła ,
ignorowanie pewnych spraw lub działań wówczas, gdy koszt uzyskania informacji istotnej dla podjęcia decyzji jest wyższy, niż oczekiwana wartość korzyści, przez co nieracjonalne jest jego poniesienie; z dziedziny ekonomii ,
Indianin, Siuks z niewielkiego szczepu w grupie plemiennej Dakotów ,
takie cechy działania artystycznego, które czynią z niego performance ,
pływaczka duńska, mistrzyni i wicemistrzyni olimpijska z Londynu i Helsinek ,
spieczone wyroby ceramiczne stosowane na nawierzchnie dróg, płytki ścienne lub posadzkowe, cegły ,
zawartość tubki; tyle, ile się mieście w tubce ,
część naczyń krwionośnych okalająca serce w taki sposób, że przypomina zapleciony wieniec ,
słonina - podskórna tkanka tłuszczowa pozyskana z grzbietu, tylnej części tułowia i boków świni ,
słone jezioro w Iranie, powierzchna 2960 km2 ,
poniżej potylicy ,
drobna czcionka drukarska o wielkości pięciu punktów, wykorzystywana przy druku notatek i ogłoszeń ,
'... welcome to' (Wodecki) ,
Adiantum capillus-veneris - gatunek paproci z rodziny adiantowatych lub orliczkowatych ,
powierzchnia pionowa przechodząca przez linię graniczną oddzielająca terytorium, podziemie i obszar powietrzny jednego państwa od innych państw lub obszarów niczyich ,
pozostałość po czymś albo resztka czegoś, ślad, spuścizna

Komentarze - TEKST LITERACKI O JAKIEJŚ OSOBIE LUB JAKIMŚ PRZESZŁYM WYDARZENIU, O KTÓRYCH WARTO PAMIĘTAĆ, UPAMIĘTNIAJĄCY JE; PISANY PRZEZ KOGOŚ, KTO OSOBIŚCIE ZNAŁ TĘ OSOBĘ LUB UCZESTNICZYŁ W TYCH ZDARZENIACH. Dodaj komentarz

3×5 =

Poleć nas znajomym:

x