STREFA KULI ZIEMSKIEJ ZAMIESZKANA PRZEZ ORGANIZMY ŻYWE, W KTÓREJ ODBYWAJĄ SIĘ PROCESY EKOLOGICZNE; BIOSFERA JEST CZĘŚCIĄ ZEWNĘTRZNEJ SKORUPY ZIEMI, KTÓRA OBEJMUJE RÓWNIEŻ POWIETRZE, LĄD I WODĘ. - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

SFERA BIOTYCZNA to:

strefa kuli ziemskiej zamieszkana przez organizmy żywe, w której odbywają się procesy ekologiczne; biosfera jest częścią zewnętrznej skorupy Ziemi, która obejmuje również powietrze, ląd i wodę. (na 14 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "STREFA KULI ZIEMSKIEJ ZAMIESZKANA PRZEZ ORGANIZMY ŻYWE, W KTÓREJ ODBYWAJĄ SIĘ PROCESY EKOLOGICZNE; BIOSFERA JEST CZĘŚCIĄ ZEWNĘTRZNEJ SKORUPY ZIEMI, KTÓRA OBEJMUJE RÓWNIEŻ POWIETRZE, LĄD I WODĘ.". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 25.471

RELING, POŁĄCZENIE WCISKOWE, FILM MUZYCZNY, TURANISTA, FORMA, PORĘCZ, PIONEK, SROMOTA, PRAKONTYNENT, WIRTUOZERSTWO, PRZYRODA, TORPEDA AKUSTYCZNA, NIEDELIKATNOŚĆ, PŁASZCZYZNA CZOŁOWA, HODOWCA, MUNSZTUK, JEDNOKLASÓWKA, NOZDRZAKI, IGŁAWA, DOBROWOLNOŚĆ, SOLNISKO, WITRYNA, PILOTKA, CYPROHEPTADYNA, CECHA RECESYWNA, WYNAJMUJĄCA, KMINEK INDYJSKI, CZKAWKA, PORTFEL, ŚREDNIACTWO, MERMOZ, NORNIK BURY, AMPUŁKA, PANEW, BANIAK, EGZEKUTORKA, NABÓJ BOJOWY, JĘZYK KARYJSKI, NIEŚWIADOMOŚĆ, TRZECIA CZĘŚĆ, ZBRODNIA, NIEPOKALANEK MNISI, MAGOT, ROTATOR, PIERŚCIEŃ NILPOTENTNY, BIAŁY WĘGIEL, RUDBEKIA NAGA, MAGMA, PŁYN, ROZMNAŻANIE WEGETATYWNE, FICTIO PERSONAE, RYZYKO, PRZESTRZEŃ JEDNORODNA, SZACHOWNICA PUNNETTA, WIEŻA CIŚNIEŃ, NIEWYRAŹNOŚĆ, PENICYLINA PROKAINOWA, GOTHIC METAL, PAL, SYSTEMOWOŚĆ, ZOOMETRIA, WSPOMNIENIE, SYROP, ODMIANA HERBOWA, NIEDOSTĘPNOŚĆ, CHEMIA FIZYCZNA, RELIGIOZNAWCA, PIEPRZ CZARNY, FIZYKA CIAŁA STAŁEGO, HISPANO, MOTYWIK, SZARA MYSZKA, SELENODEZJA, SILNIK REPULSYJNY, WYSPA MAN, KOEDUKACYJNOŚĆ, FUNKCJA ZANIEDBYWALNA, SPARTANIN, KASTYLIJSKI, SIATKA, SZLACHTA CHODACZKOWA, POWINOWACTWO CHEMICZNE, PRUSKI DRYL, BRYDŻ SPORTOWY, NIEGODZIWOŚĆ, ASTROWIEŻYCZKA, NALTREKSON, ZAWIKŁANIE SIĘ, STRZELEC POKŁADOWY, KURATORKA, GŁOWNIA, TASIEMCE, FIDEIKOMISARIUSZ, ASOCJACJA, GRATIS, BIELIŹNIARSTWO, HYDROFIT, DROGA, ELIKSIR, ROK GWIAZDOWY, EUROCENT, SOBÓR, METAMORFIZM PROGRESYWNY, KATASTER, TERMOGRAM, SŁUP, TERAPIA HUMANISTYCZNO-EGZYSTENCJALNA, PODNÓŻEK, MARKETING POLITYCZNY, KRATA ROZDZIELNA, BARWA DRUGORZĘDOWA, RODZINA NIEPEŁNA, REWANŻ, RZADKOŚĆ, KULTUROLOGIA, METEORYT ŻELAZNO-KAMIENNY, HOMOLOGIA, KRĄŻOWNIK POMOCNICZY, ZANIK MIĘŚNI, PROPAGACJA, CEROWNIA, GRZYB CHRONIONY, OBŁUDNIK, KANAŁ ŻEGLOWNY, CZARNY SZLAK, DURNOWATOŚĆ, BÓBR RZECZNY, URODZENIE ŻYWE, NOŻYCE CENOWE, ALLEL DOMINUJĄCY, STAN WODY, HEAD-HUNTER, DEIZM, BARTNIK, DOS, GARBARSTWO, GWIAZDA, LOGARYTM NATURALNY, PAMIĘTNIK, OBSERWATORKA, INSTALATOR, OBRONA BAŁTYCKA, PIĘKNODUCH, KANAŁ PÓŁKULISTY, OGRANICZONOŚĆ, RAPORT FISCHLERA, ARABSKI GREYHOUND, BEZPRZEWODOWA SIEĆ LOKALNA, SEKSOWNOŚĆ, KWALIFIKACJA, POWIEŚĆ PSYCHOLOGICZNA, DIDŻEJ, ŁUK, DZBANEK NA WODĘ, KRĘTARZ DUŻY, AMINEK EGIPSKI, AGREGATOR TREŚCI, PISMO WĘZEŁKOWE, ZBIÓR Z WYRÓŻNIONYM PUNKTEM, KARMIENIE, ANTYPASAT, DIETA KOPENHASKA, KOMISARZ, STO OSIEMDZIESIĄT STOPNI, ŁAPACZ, ŻYŁA MACICZNA, ROZKOSZNIACZEK, HIGIENA ZWIERZĄT, LINIA TRAMWAJOWA, ANAPLAZMOZA, POLEPSZACZ, LUTNIA, KOT, MALIMO, URANIDOWATE, FLUID, CERTYFIKAT DEPOZYTOWY, CIĄGOTY, WKŁAD, NIDERLANDY, ANOMALIA EBSTEINA, WYPŁYW, ŻWAWOŚĆ, STOSUNEK, PŁONIWOWCE, NIEOBIEKTYWNOŚĆ, POMPA GŁĘBINOWA, LEGAT, SPŁYW GRAWITACYJNY, PIKANIE, ELITARNOŚĆ, NAPOMNIENIE, ILORAZ RODZINNY, ELEMENT, CUG, WĘGORZOWATE, NIEWZAJEMNOŚĆ, POTOP, ZASIĄG, KARENCJA, SZKIC POLOWY, AUTOTRANSFUZJA, PRZYPŁYW, PANNICA, KIESZEŃ, JASION, PRZECIWCIAŁO CYTOFILNE, DROGA PUBLICZNA, GENERACJA ROZPROSZONA, RECEPTA PUNKTOWA, PSAŁTERZYSTA, ZGADYWACZ, SINUS HIPERBOLICZNY, WYDERKA, BEZSTRONNOŚĆ, JAŚMINOWIEC WONNY, STAN ŚREDNI, MAMUT STEPOWY, MODRASZEK ORION, ALTANNIK FIOLETOWY, CHŁOPAK, KUWERTURA, NABIEŻNIK, ŚWIECA JABŁOCZKOWA, AGENT CELNY, ZACIĘTOŚĆ, DWUDZIESTOKROTNOŚĆ, RAKARZ, MATKA POLKA, BĄK, PODAŻ ELASTYCZNA, BŁONA NACZYNIOWA, GRANICA, DROBNOUSTEK BECKFORDA, CIASTO, BRZUSIEC, RYNNA SUBGLACJALNA, USTRÓJ RODOWY, KRONIKARZ, MAGIA ADDYTYWNA, NAJEZDNIK, TREND ROZWOJOWY, WĘZEŁ ZARODKOWY, SYJON, KOMBUCZA, OSTRONOS, TEORIA OBSŁUGI MASOWEJ, POSZKODOWANY, KENOZOIK, POLICYJNOŚĆ, KORKOCIĄG, KRAINA HISTORYCZNA, KOŁO WERTYKALNE, LEGA APOSTOLSKI, RAJA MOTYL, BARANEK WIELKANOCNY, PRAWDA, FUNKCJA HOMOGRAFICZNA, IZOCHRONA, DZIKI ZACHÓD, CEP, OFICER NAWIGACYJNY, EBRO, DRAPIEŻNOŚĆ, LORI WYSMUKŁY, POLARYZATOR, ROZWOJOWE ZABURZENIE MOWY, SKRYTKA DEPOZYTOWA, MOC ZNAMIONOWA, SZCZYT SZCZYTÓW, NONKONFORMISTA, MORESKA, CZERWONA GWARDIA, KOMORA DEKOMPRESYJNA, KRĘGOWCE, RDZEŃ, MODERUNEK, SYSTEM, KARAFKA, ŚMIGŁO, POŁYKACZ, ROZMAITOŚĆ RÓŻNICZKOWA, BECZUŁKA, LINORYT, TEKSTYLNY, AMANT, PERFORMATYWNOŚĆ PŁCI, GEOGRAF, REUMATOLOGIA, KAPOK, PROJEKCYJNOŚĆ, TRANSFUZJOLOGIA, PRAWO CURIE-WEISSA, SEWELE, WSZECHWIEDZĄCA, BAŁAMUTNICA, CHRYZOFITY, WIR POLARNY, WYWIAD, ?WYPRZEDAŻ.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 25.471 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

STREFA KULI ZIEMSKIEJ ZAMIESZKANA PRZEZ ORGANIZMY ŻYWE, W KTÓREJ ODBYWAJĄ SIĘ PROCESY EKOLOGICZNE; BIOSFERA JEST CZĘŚCIĄ ZEWNĘTRZNEJ SKORUPY ZIEMI, KTÓRA OBEJMUJE RÓWNIEŻ POWIETRZE, LĄD I WODĘ. się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: STREFA KULI ZIEMSKIEJ ZAMIESZKANA PRZEZ ORGANIZMY ŻYWE, W KTÓREJ ODBYWAJĄ SIĘ PROCESY EKOLOGICZNE; BIOSFERA JEST CZĘŚCIĄ ZEWNĘTRZNEJ SKORUPY ZIEMI, KTÓRA OBEJMUJE RÓWNIEŻ POWIETRZE, LĄD I WODĘ.
HasłoOpis hasła w krzyżówce
SFERA BIOTYCZNA strefa kuli ziemskiej zamieszkana przez organizmy żywe, w której odbywają się procesy ekologiczne; biosfera jest częścią zewnętrznej skorupy Ziemi, która obejmuje również powietrze, ląd i wodę. (na 14 lit.)

Definicje krzyżówkowe

SFERA BIOTYCZNA
strefa kuli ziemskiej zamieszkana przez organizmy żywe, w której odbywają się procesy ekologiczne; biosfera jest częścią zewnętrznej skorupy Ziemi, która obejmuje również powietrze, ląd i wodę. (na 14 lit.).

Oprócz STREFA KULI ZIEMSKIEJ ZAMIESZKANA PRZEZ ORGANIZMY ŻYWE, W KTÓREJ ODBYWAJĄ SIĘ PROCESY EKOLOGICZNE; BIOSFERA JEST CZĘŚCIĄ ZEWNĘTRZNEJ SKORUPY ZIEMI, KTÓRA OBEJMUJE RÓWNIEŻ POWIETRZE, LĄD I WODĘ. sprawdź również:

schron lub loch w dawnych fortyfikacjach ,
postrzeganie rzeczywistości z punktu widzenia spraw Polski i Polaków ,
Graptemys pseudogeographica - gatunek gada z podrzędu żółwi skrytoszyjnych, z rodziny żółwi błotnych, o uwypuklonych środkowych tarczkach karapaksu, występujący w Ameryce Północnej ,
mieszkaniec Etiopii, człowiek pochodzenia etiopskiego ,
osoba, która mieszka na wsi i pracuje na roli, często jest właścicielem swojej gospodarki ,
Bóg religii monoteistycznych, postrzegany jak ten, który przebywa w empireum ,
zdanie, którego rezultatem powinna być odpowiedź partneta w komunikacji na jakieś pytanie ,
Vanellus miles miles - nominatywny podgatunek ptaka wyróżniony w obrębie gatunku czajka płatkolica (Vanellus miles) ,
dokumenty w archiwum ,
mały nóż ,
twierdzenie analizy matematycznej pozwalające stwierdzić zbieżność pewnych ciągów i wyznaczyć ich granice ,
długi płaszcz damski, o kolistym obwodzie, z rozcięciami zamiast rękawów ,
chryzofity, glony złociste, Chrysophyta - typ protistów roślinopodobnych zaliczanych do glonów; są to organizmy jednokomórkowe lub kolonijne, wyjątkowo tylko wielokomórkowe ,
Amphiuma tridactylum - gatunek płaza ogoniastego z rodziny amfium ,
manewr lotniczy polegający na zbliżaniu się samolotu do określonego punktu (np. na powierzchni ziemi), końcowy fragment lotu ,
studentami należący do stowarzyszenia o charakterze samokształceniowym i politycznym, wywodzącego się z XIX-wiecznych Niemiec ,
dział fizyki zajmujący się badaniem i wyjaśnianiem struktury i własności fizycznych cząsteczek, natury wiązań chemicznych oraz ich funkcji i roli w układach fizycznych, chemicznych i biologicznych ,
hiszpański dość powolny i majestatyczny taniec ludowy ,
dzień, który właśnie trwa ,
BIUST ,
'Noce i ... ', powieść ,
miasto w Australii (Nowa Płd. Walia), w dolinie rzeki Hunter, ośrodek wydobycia węgla kamiennego ,
grupa uzwojeń generatora ,
człowiek, który działa w obszarze polityki, zajmuje się - najczęściej zawodowo - polityką ,
mały budynek ,
to, że ktoś lub coś ma najwyższe znaczenie, góruje nad innymi, przewodzi ,
wzór matematyczny na wartość wyrazów ciągu lub wartości funkcji zależny bezpośrednio od numeru wyrazu ciągu, lub argumentów funkcji ,
zawartość basenu, naczynia, umożliwiającego osobom obłożnie chorym wypróżnianie się w pozycji leżącej lub półleżącej bez opuszczania łóżka ,
lipid, lipoid - naturalny związek organiczny, którego cząsteczki zawierają długołańcuchowe kwasy tłuszczowe ,
oceaniczny ptak z północy

Komentarze - STREFA KULI ZIEMSKIEJ ZAMIESZKANA PRZEZ ORGANIZMY ŻYWE, W KTÓREJ ODBYWAJĄ SIĘ PROCESY EKOLOGICZNE; BIOSFERA JEST CZĘŚCIĄ ZEWNĘTRZNEJ SKORUPY ZIEMI, KTÓRA OBEJMUJE RÓWNIEŻ POWIETRZE, LĄD I WODĘ.. Dodaj komentarz

9-4 =

Poleć nas znajomym:

x