OBJAW CHARAKTERYZUJĄCY SIĘ SINYM, NIEBIESKAWYM ZABARWIENIEM SKÓRY I BŁON ŚLUZOWYCH CIAŁA Z POWODU ZWIĘKSZONEJ ILOŚCI HEMOGLOBINY ODTLENOWANEJ WE KRWI WŁOŚNICZKOWEJ (>5 G/DL) LUB OBECNOŚCIĄ HEMOGLOBINY PATOLOGICZNEJ (NAJCZĘŚCIEJ METHEMOGLOBINY (>0,5 G/DL) - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

SINICA to:

objaw charakteryzujący się sinym, niebieskawym zabarwieniem skóry i błon śluzowych ciała z powodu zwiększonej ilości hemoglobiny odtlenowanej we krwi włośniczkowej (>5 g/dl) lub obecnością hemoglobiny patologicznej (najczęściej methemoglobiny (>0,5 g/dl) (na 6 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: SINICA

SINICA to:

przedstawiciel gromady sinic (na 6 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "OBJAW CHARAKTERYZUJĄCY SIĘ SINYM, NIEBIESKAWYM ZABARWIENIEM SKÓRY I BŁON ŚLUZOWYCH CIAŁA Z POWODU ZWIĘKSZONEJ ILOŚCI HEMOGLOBINY ODTLENOWANEJ WE KRWI WŁOŚNICZKOWEJ (>5 G/DL) LUB OBECNOŚCIĄ HEMOGLOBINY PATOLOGICZNEJ (NAJCZĘŚCIEJ METHEMOGLOBINY (>0,5 G/DL)". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 24.504

BUŁAN, CHOROBA GENETYCZNA, OGRÓD DENDROLOGICZNY, MONIT, WINO, ZAKON KONTEMPLACYJNY, OSPAŁOŚĆ, TRZĘSIEC MEKLEMBURSKI, PUNKT PRZYZIEMNY, LIPA, PARNOŚĆ, PARK MASZYNOWY, SYMULANT, SEMAFOR, NUMEREK, IMPOSTOR, AKCENT, AUTOMAT TELEFONICZNY, PIPA, KOTEW, KARDIOLOGIA, SZTYFT, POBIAŁKA, ŻALE, SEPTET, OGORZELIZNA, NALEWKA, CZUBEK, KANAŁ TEMATYCZNY, POJEMNOŚĆ TURYSTYCZNA, RURA GŁOSOWA, GRZYBEK JAPOŃSKI, WAŁ, WZORZEC, INTERPOZYCJA, POWIERNICTWO, TECHNIKA ŚWIETLNA, STAROSTA GENERALNY, JĘZYKI POLINEZYJSKIE, APANAŻ, GLOBUS, PIWO, JANOWIEC, BŁONICA GARDŁA, CIŚNIENIE SKURCZOWE, STACJA, KARBROMAL, POJAWIENIE SIĘ, KACZKA, OPIEKA PALIATYWNA, HIPOTEZA PLANETOZYMALNA, NOSOROŻEC, PUSZKARZ, OBLĘŻENIE, OBRÓT POZAGIEŁDOWY, KOMIN PŁACOWY, PRZERYWACZ, DŻIHAD, UPRZĄŻ, STANOWISKO, ŚRODEK TRWAŁY, ORBITA, RYT, ROZPAD SKAŁ, ROŚLINA DWUPIENNA, DENIALIZM, ROKIET CYPRYSOWATY, DRUGI PLAN, BRONCHOGRAFIA, ANARCHIZM INDYWIDUALISTYCZNY, STRONA TYTUŁOWA, GOL, OKRĘT PODWODNY O NAPĘDZIE ATOMOWYM, TEREN ZIELENI, KRAŃCÓWKA, TRANSFORMATORNIA, KORKOCIĄG, NADAWCA PUBLICZNY, ALBEE, LISZAJ PŁASKI, KOSTECZKA SŁUCHOWA, KLUCZ, PRZYRZĄD OPTYCZNY, WYKROCZENIE SKARBOWE, OKRĘT SZPITALNY, DIETA KORYTKOWA, TRAGICZNOŚĆ, PAMIĘĆ MASOWA, SŁOŃ, MONITOR, KOŃ ANDALUZYJSKI, ORIENTACJA, INWOLUCJA, CIUPAGA, IMPREGNATOR, POSTAĆ, SWORZEŃ, AWANGARDA, STYPENDIUM SOCJALNE, MIMOZA, WDZIĘK, GRZYBICA, OSOBNIK, KADZIDŁOWIEC, AGATA, APHELIUM, GRZEBUŁA, APIKOMPLEKS, GUANO, ŻWAWOŚĆ, BLIŻSZOŚĆ, CYTADELA, MAIL, PSI GRZYB, SILNIK, WIDŁY, NIEOCZYWISTOŚĆ, WIĘZADŁO KARKOWE, MUZEUM KRAJOZNAWCZE, MASIELNICZKA, KAKAO, ŚREDNI PRZEDSIĘBIORCA, RESET, IZOTROPIA, PAŃSTWO ZŁOŻONE, ORGANIZM MODELOWY, WYSPA WULKANICZNA, AKROCYJANOZA, WURST, GRZECH POWSZEDNI, KOMBINACJA ALPEJSKA, FANTOM, WIBRACJA, ODKŁAD, PARA UPORZĄDKOWANA, TOM-TOM, SPREJ, RODZAJ MĘSKONIEŻYWOTNY, LUKSEMBURSKI, WĘZEŁ, ZAKUTY ŁEB, WOZIDŁO, OUTSIDER, TRASZKA GÓRSKA, KNEL, SŁUP, POPARCIE, EV, RZECZNIK PRAW OBYWATELSKICH, DYWIZ, KOD DWUWARTOŚCIOWY, ALMA MATER, ANGIELSKA FLEGMA, SZEŚĆ NA DZIEWIĘĆ, TŁOK, WALKA, KOK, NIERÓWNOWAŻNOŚĆ, WARUNKOWANIE KLASYCZNE, BLOCZEK, WOJOWNICZOŚĆ, TWÓR, MARYNARCZYNA, KAMIZELKA KULOODPORNA, ZAKRĘT, GŁUPTAK, LENIWCE TRÓJPALCZASTE, KONGREGACJA, MŁYNEK DO ODPADÓW, SILNIK GAŹNIKOWY, DOZA, BARWICZKA, ETER, EMISJA TERMOELEKTRONOWA, SIŁA PŁYWOWA, CZARCIK, LUBASZKA, AKUSTYKA FIZJOLOGICZNA, ŻURAWINA, ŻÓŁTLICA DROBNOKWIATOWA, ZATOCZKA, MŁOTKOWY, DRUT, BECZKA BEZ DNA, DYFUZJA KULTUROWA, TERMOMETR RNA, GRZEBIEŃ, RUPIA INDYJSKA, PRZEPUKLINA ROZWORU PRZEŁYKOWEGO, OBŁĘD UDZIELONY, CZŁONECZEK, NALEGANIE, RĘCZNOŚĆ, PAPROCIE CIENKOZARODNIOWE, SUBSTANTYWNOŚĆ, ŻABA KATOLICKA, GRUBA ZWIERZYNA, NIESPEŁNIALNOŚĆ, KOTEWKA, SPÓJNIK ROZŁĄCZNY, ALERGEN POKARMOWY, NIEOSTROŚĆ, ASD, SAMOOCZYSZCZANIE, PISMO URZĘDOWE, TRANSAKCJA WIĄZANA, RACHUNKI, HOLOGRAM, ALTERNAT, CHITYNA, ODPORNOŚĆ, AMFITEATR MORENOWY, ZASZŁOŚĆ, ZMARŹLAK, AFERA KOPERKOWA, PELA, ODPYLNIA, IMPLEMENTACJA, PIEROŻEK, CZERWIENICA PRAWDZIWA, DATOWNIK, UROLOGIA, DŻEM, GERMANIZACJA, FORTALICJA, WARIACJA, HARMONIJKA USTNA, PÓŁKULA, LURA, KUC DALES, ALBAŃSKI, ORBITOWANIE, ŚWIADOMOŚĆ SPOŁECZNA, KRÓTKONOS BRĄZOWY, KAFKA, POMYWAK, CIAŁO KOLANKOWATE BOCZNE, GATUNEK SYNCHRONICZNY, HEBAN, GRUBA KRESKA, KARTA MOBILIZACYJNA, GEOELEKTRYKA, DZIEŃ, PENITENCJA, DYSZKANT, WYSTRÓJ, ROŻEK, USTRÓJ, PODYPLOMÓWKA, KOPNIAK, SALA PLENARNA, ZMARZLUCH, JĄDRO SOCZEWKOWATE, SPÓŁGŁOSKA DENTALNA, MAPA MENTALNA, PATRIARCHALIZM, DWUDZIESTY SIÓDMY, WYNURT, PERYMETR, ŚLINIANKA PODŻUCHWOWA, UJŚCIE GARDŁOWE, WINIETA, MACHINACJA, NAUKOWIEC, WYCINEK, RĘKAW, TIURMA, WSPÓŁRZĄDCA, ŻEGLUGA, MASKULINIZM, SILNIK DOLNOZAWOROWY, JĘZYK ERGATYWNO-ABSOLUTYWNY, BAGIENNIK ŻMIJOWATY, PAPIER GAZETOWY, ROSYJSKI, HALA, WYBLINKA, CYKL, SWĘDZENIE, GŁOWICA, DZIENNIK OKRĘTOWY, ZBOWID, OŚMIOKROTNOŚĆ, ABORCJA, SKANER BĘBNOWY, STOSUNEK PRZERYWANY, REDAKTOR NACZELNY, EGZORTA, WIDŁOGONEK, SZTYFT, KLASYFIKACJA ABC, STACJA POMP, ŚWIECA, BŁAM, ORGANKI, SYTA, PASSACAGLIA, KSIĄŻĄTKO, DZIEWIĘĆDZIESIĄTKA, ?TAŚMA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 24.504 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

OBJAW CHARAKTERYZUJĄCY SIĘ SINYM, NIEBIESKAWYM ZABARWIENIEM SKÓRY I BŁON ŚLUZOWYCH CIAŁA Z POWODU ZWIĘKSZONEJ ILOŚCI HEMOGLOBINY ODTLENOWANEJ WE KRWI WŁOŚNICZKOWEJ (>5 G/DL) LUB OBECNOŚCIĄ HEMOGLOBINY PATOLOGICZNEJ (NAJCZĘŚCIEJ METHEMOGLOBINY (>0,5 G/DL) się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: OBJAW CHARAKTERYZUJĄCY SIĘ SINYM, NIEBIESKAWYM ZABARWIENIEM SKÓRY I BŁON ŚLUZOWYCH CIAŁA Z POWODU ZWIĘKSZONEJ ILOŚCI HEMOGLOBINY ODTLENOWANEJ WE KRWI WŁOŚNICZKOWEJ (>5 G/DL) LUB OBECNOŚCIĄ HEMOGLOBINY PATOLOGICZNEJ (NAJCZĘŚCIEJ METHEMOGLOBINY (>0,5 G/DL)
HasłoOpis hasła w krzyżówce
SINICA objaw charakteryzujący się sinym, niebieskawym zabarwieniem skóry i błon śluzowych ciała z powodu zwiększonej ilości hemoglobiny odtlenowanej we krwi włośniczkowej (>5 g/dl) lub obecnością hemoglobiny patologicznej (najczęściej methemoglobiny (>0,5 g/dl) (na 6 lit.)

Definicje krzyżówkowe

SINICA
objaw charakteryzujący się sinym, niebieskawym zabarwieniem skóry i błon śluzowych ciała z powodu zwiększonej ilości hemoglobiny odtlenowanej we krwi włośniczkowej (>5 g/dl) lub obecnością hemoglobiny patologicznej (najczęściej methemoglobiny (>0,5 g/dl) (na 6 lit.).

Oprócz OBJAW CHARAKTERYZUJĄCY SIĘ SINYM, NIEBIESKAWYM ZABARWIENIEM SKÓRY I BŁON ŚLUZOWYCH CIAŁA Z POWODU ZWIĘKSZONEJ ILOŚCI HEMOGLOBINY ODTLENOWANEJ WE KRWI WŁOŚNICZKOWEJ (>5 G/DL) LUB OBECNOŚCIĄ HEMOGLOBINY PATOLOGICZNEJ (NAJCZĘŚCIEJ METHEMOGLOBINY (>0,5 G/DL) sprawdź również:

silnik przetwarzający energię wód płynących ,
ręczna broń palna o lufie rozszerzonej u wylotu w kształcie lejka, używana w XVI/XVIII w ,
choroba pasożytnicza wywoływana przez przywry Fasciolopsis buski ,
część materaca lub twarda poduszka, stanowiąca oparcie i podwyższenie na głowę; stosowana dla wygody lub w celów terapeutycznych ,
system telekomunikacyjny, który służy do przesyłania i odbioru obrazów nieruchomych ,
wzorcowy czas ustalany na podstawie TAI (fr. Temps Atomique International), uwzględniający nieregularność ruchu obrotowego Ziemi i koordynowany względem czasu słonecznego ,
oficjalne polecenie wydawane przez zwierzchnika ,
Messor - rodzaj mrówki z podrodziny wścieklic; został opisany przez Auguste'a Forela w roku 1890 ,
Lagenorhynchus albirostris - gatunek walenia z rodziny delfinowatych, słabo poznany; zamieszkuje chłodne i umiarkowanie ciepłe wody północnego Oceanu Atlantyckiego, pojawia się w Morzu Bałtyckim ,
'buzia' buldoga ,
wywar z mięsa i włoszczyzny; ekstrakt mięsny ,
cecha czegoś pięknego, efektownego estetycznie ,
w niektórych państwach - urzędnik, którego kompetencje odpowiadają kompetencjom premiera ,
Gerhard, lekarz norweski (1841-1912); odkrywca zarazków trądu ,
krzew lub drzewo suchych okolic Afryki wschodniej i Płw. Arabskiego, uprawiany dla żywic będących składnikiem kadzidła ,
ignorowanie pewnych spraw lub działań wówczas, gdy koszt uzyskania informacji istotnej dla podjęcia decyzji jest wyższy, niż oczekiwana wartość korzyści, przez co nieracjonalne jest jego poniesienie; z dziedziny ekonomii ,
Indianin, Siuks z niewielkiego szczepu w grupie plemiennej Dakotów ,
takie cechy działania artystycznego, które czynią z niego performance ,
pływaczka duńska, mistrzyni i wicemistrzyni olimpijska z Londynu i Helsinek ,
spieczone wyroby ceramiczne stosowane na nawierzchnie dróg, płytki ścienne lub posadzkowe, cegły ,
zawartość tubki; tyle, ile się mieście w tubce ,
część naczyń krwionośnych okalająca serce w taki sposób, że przypomina zapleciony wieniec ,
słonina - podskórna tkanka tłuszczowa pozyskana z grzbietu, tylnej części tułowia i boków świni ,
słone jezioro w Iranie, powierzchna 2960 km2 ,
poniżej potylicy ,
drobna czcionka drukarska o wielkości pięciu punktów, wykorzystywana przy druku notatek i ogłoszeń ,
'... welcome to' (Wodecki) ,
Adiantum capillus-veneris - gatunek paproci z rodziny adiantowatych lub orliczkowatych ,
powierzchnia pionowa przechodząca przez linię graniczną oddzielająca terytorium, podziemie i obszar powietrzny jednego państwa od innych państw lub obszarów niczyich ,
pozostałość po czymś albo resztka czegoś, ślad, spuścizna

Komentarze - OBJAW CHARAKTERYZUJĄCY SIĘ SINYM, NIEBIESKAWYM ZABARWIENIEM SKÓRY I BŁON ŚLUZOWYCH CIAŁA Z POWODU ZWIĘKSZONEJ ILOŚCI HEMOGLOBINY ODTLENOWANEJ WE KRWI WŁOŚNICZKOWEJ (>5 G/DL) LUB OBECNOŚCIĄ HEMOGLOBINY PATOLOGICZNEJ (NAJCZĘŚCIEJ METHEMOGLOBINY (>0,5 G/DL). Dodaj komentarz

6+7 =

Poleć nas znajomym:

x