WOJSKO WALCZĄCE LUB PORUSZAJĄCE SIĘ NA KONIACH - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

JAZDA to:

wojsko walczące lub poruszające się na koniach (na 5 lit.)KAWALERIA to:

wojsko walczące lub poruszające się na koniach (na 9 lit.)KONNICA to:

wojsko walczące lub poruszające się na koniach (na 7 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: JAZDA

JAZDA to:

wojsko walczące lub poruszające się na koniach (na 5 lit.)JAZDA to:

ruch z miejsca na miejsce (na 5 lit.)JAZDA to:

rodzaj sportu, który polega na jeżdżeniu na czymś, np. jazda na nartach (na 5 lit.)JAZDA to:

w slangu młodzieżowym szaleństwo, sytuacja, w której odnosi się wrażenie, że bieg wydarzeń wyprzedza percepcję uczestników; czasem dzieje się tak pod wpływem środków odurzających (na 5 lit.)JAZDA to:

w slangu młodzieżowym: awantura, bura, kłótnia (na 5 lit.)JAZDA to:

polecenie, nakaz, by ktoś natychmiast coś zrobił, np. oddalił się (na 5 lit.)JAZDA to:

KAWALERIA, KONNICA (na 5 lit.)JAZDA to:

konna, to hippika (na 5 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "WOJSKO WALCZĄCE LUB PORUSZAJĄCE SIĘ NA KONIACH". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 22.593

PIĘCIOZŁOTÓWKA, CHORWACKOŚĆ, PARAMETR, HACZYKOWIEC BŁYSZCZĄCY, ELIMINACJA, KOLIMATOR, NERWOWOŚĆ, MAGICZNA GÓRKA, UDERZENIE, BUZIA, SEMITA, ATOL, KLASTER PRZEMYSŁOWY, DŻET, DOM WIELORODZINNY, OWICYD, DUOLA, ŻYDOWSKOŚĆ, BUDOWNICTWO, ANKIETOWANY, WIR, ZGIEŁK, DOKUMENT PAPIESKI, MORESKA, KOSZÓWKI, CHAOS, KOLCOROŚL, KOMPARATYSTYKA LITERACKA, PARTIA, RACJA, ŹREBIĘ, TRYCZNIK, ZNAK, STREFA BUFOROWA, ANTYCYPACJA, DZIESIĄTKA, WZORNIK, ROZPRAWA HABILITACYJNA, NIEŻYT, BLUZG, ZASIĄG, WIOSŁO, PRAWO FIZYKI, POPŁÓD, SKALISKO, PODSTAWA, ZASADA EKSTENSJONALNOŚCI, SŁODOWNIA, RENÓWKA, ZAŁAM, REWIZJONIZM, EKSPAT, ODWZOROWANIE KARTOGRAFICZNE, OTTER, KATEGORIA GRAMATYCZNA, NAJEŹDŹCA, EMBLEMAT, MOTYW, CUKIER BURACZANY, KARBIDÓWKA, SANDAŁY, PLAGA, LANDSKNECHT, WIEŻA CIŚNIEŃ, TRANSFER BUDŻETOWY, REGESTRATOR, SIOSTRZYCZKA, KOMA, FILM SAMURAJSKI, RZUT, KONNICA, JAZ, URLOP DZIEKAŃSKI, KONCERT, KISIEL, ŻÓŁTLICA WŁOCHATA, UNIŻONOŚĆ, KRĘG LĘDŹWIOWY, ZWIERZĘ, KODYFIKATORKA, ICHTIOFAUNA, SKARGOWOŚĆ, LATANINA, SEZON, KOMPLEMENTARIUSZ, SEKSTURYSTYKA, KOMPARATYSTYKA, OGRÓD DENDROLOGICZNY, AUŁ, DROGA, TRUSIĄTKO, POJEDYNEK, MARSJAŃSKI, GORZKIE ŻALE, BEZCZUCIE, STRACCIATELLA, SODOMA I GOMORA, LINOWIEC, KALORMEN, POWIEŚĆ PSYCHOLOGICZNA, OBRONA WŁASNA, WYPALANKA, RURALISTYKA, NIEOBOJĘTNOŚĆ, CHŁOPEK-ROZTROPEK, WĘDZIDŁO MIEDZIANE Z ROLKAMI, PRZĘDZIWO, CIĘŻKA ARTYLERIA, PIĘTA ACHILLESOWA, DESOCJALIZACJA, CZYNNOŚĆ PROCEDURALNA, KRATKA KSIĘCIA WALII, ARESZT, DOBIEG, KREACJA, TROLL, DACH MANSARDOWY, PIGULARZ, STROIK, OSIEDLE, KLASTER, TRANSWESTYTA, NUMIZMATYKA, KONSTRUKCJA SUMIKOWO-ŁĄTKOWA, KARTRIDŻ, FILOLOGIA CHORWACKA, AKALKULIA, OPŁATA CZYNSZOWA, JAZDA, DRUŻYNA KONDUKTORSKA, NOTKA, MŁOTOWNIA, ŚLIZG, METEOR, CHOROBA PICKA, KAFLARZ, KAPUŚCIANY ŁEB, SZARA MYSZKA, MIKROMACIERZ BIAŁKOWA, WESTERN, ROWER, HIPNAGOGIA, POŁYKACZ, ILUMINACJA, KATAR KISZEK, BARYKADA, MIMEZJA, GRANULACJA, NIESKWAPLIWOŚĆ, PODGŁÓWEK, OMDLAŁOŚĆ, TEKSTUALNOŚĆ, PĘCHERZYCA, UBRANIE OCHRONNE, KRÓLEWICZĄTKO, DRAMAT EKSPRESJONISTYCZNY, GRZYB, CIEK, SLALOM RÓWNOLEGŁY, BIBUŁKARZ, DYPTYK, OŚ PORTALOWA, ABISAL, BAGIENNIK WIDŁAKOWATY, BRODAWKA STÓP, DYNAMIZM, RADIOELEKTRYKA, DZIABA, SPUSZCZANIE, NIESPORCZAK, WERSOLOGIA, SEKRET, DIAGRAM FAZOWY, GŁOSKA, UPADŁY ANIOŁ, PLANETA, SCENKA, MŁODZIEŻÓWKA, PROLEK, RAMFORYNCHOWCE, ARKUSZ EGZAMINACYJNY, JASKINIOWIEC, EKSPERIENCJA, BEZPIECZEŃSTWO OSOBOWE, KOMÓRKA FAGOCYTARNA, AGREGATY MONETARNE, RĘKA BŁOGOSŁAWIĄCA, JĘZYK ERGATYWNO-ABSOLUTYWNY, CHOROBA THOMSENA, STWIERDZENIE, SNIFFER, HANZA, APRIORYZM, DIAGONAL, KAWA ROZPUSZCZALNA, ŁOPATA, NAJEM, TEST PŁATKOWY, ZASYP, KOMIZM, WSZARZ, ZAWARTOŚĆ, SPÓJNIK, DWA GRZYBY W BARSZCZU, CZOŁÓWKA, UCIECZKA, ASYSTA, UMOWA WIĄZANA, ODCHYŁ, JĘZYK SOGDYJSKI, PIERÓG, HAJDUK, LEKTURA, SASZETKA, ZAKON MENDYKANCKI, WĘZEŁ MAŁŻEŃSKI, LODOWIEC ALPEJSKI, NIEPRZYZWOITOŚĆ, FAB LAB, PLAZMA, WELON, ŁAPACZKA RUMOWISKA, PŁATNOŚĆ BALONOWA, BUZA, TAMBOREK, WIERSZ LEONIŃSKI, CZYNNIK WZMACNIAJĄCY, PODATEK BASENOWY, OPRAWKA, GLIZA, BRATEK, JEDNOSTKA INFORMACJI, ZASÓB, NOTARIUSZ, STYGOFIL, SAMOGON, KROMKA, TRZYDZIESTKA, RASZKA, CICHA MSZA, HALA, CZANKA, PODUSZKA, FIRMAMENT, ŚWIATŁOCIEŃ, NAUKA INTERDYSCYPLINARNA, JĘZYK ALBAŃSKI, REPRODUKCJA FOTOGRAFICZNA, UCIOS, LANDO, GAWOT, OBRÓT, ASCETA, KWASZONKA, BOHATER, JAMA PACHOWA, PUSZKA MÓZGOWA, DIAGNOZA, WYWÓZKA, ZŁOŚLIWOŚĆ, DOWÓD, DEKORATOR WNĘTRZ, OFIAKODONTY, KARP BEZŁUSKI, GERMANIZACJA, ORBITA PARKINGOWA, NEGACJONISTA, CHOROBA POCAŁUNKÓW, GOSPODARSTWO TOWAROWE, SPRAWSTWO KIEROWNICZE, POMOC, KONTO, RADIO TAXI, PALMA, RAJSKI PTAK, ODDZIELENIE PRZECIWPOŻAROWE, TUBA, MOSH, KANCEROGEN, UTLENIANIE, POGOTOWIE TECHNICZNE, UBOŻENIE, PODCHLEBSTWO, MOŻLIWOŚĆ, NUDYZM, POWIERNICTWO, SŁODKA BUŁKA, HULAJDUSZA, PRZEŁĄCZALNIA, POLSKOŚĆ, KESON, WYPRAWKA, MIĘKISZ SPICHRZOWY, WKŁADKA, ŻOŁĄDKÓWKA, ELITARNOŚĆ, CISZA PRZED BURZĄ, BIAŁY ROSJANIN, ŚLEPE ŹRÓDŁO, ?MOC.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 22.593 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

WOJSKO WALCZĄCE LUB PORUSZAJĄCE SIĘ NA KONIACH się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującymi hasłami do krzyżówki dla podanego opisu są:

Hasła krzyżówkowe do opisu: WOJSKO WALCZĄCE LUB PORUSZAJĄCE SIĘ NA KONIACH
HasłoOpis hasła w krzyżówce
JAZDA wojsko walczące lub poruszające się na koniach (na 5 lit.)
KAWALERIA wojsko walczące lub poruszające się na koniach (na 9 lit.)
KONNICA wojsko walczące lub poruszające się na koniach (na 7 lit.)

Definicje krzyżówkowe

JAZDA
wojsko walczące lub poruszające się na koniach (na 5 lit.).
KAWALERIA
wojsko walczące lub poruszające się na koniach (na 9 lit.).
KONNICA
wojsko walczące lub poruszające się na koniach (na 7 lit.).

Oprócz WOJSKO WALCZĄCE LUB PORUSZAJĄCE SIĘ NA KONIACH sprawdź również:

toyota z modelu Avensis ,
zespół danych umieszczonych na karcie tytułowej i w metryce książki, zawierający nazwisko autora, tytuł, tom, miejsce i rok wydania oraz instytucję wydawniczą lub drukarnię ,
jednoroczna roślina warzywna z rodziny złożonych uprawiana dla jadalnych liści ,
organ władzy w dwuizbowym parlamencie, sądzie (np. Sądzie Najwyższym) lub innej instytucji wykonującej władzę ,
gra dwóch drużyn polegająca na przetaczaniu ogromnej piłki do bramki przeciwnika, może być rozgrywana konno ,
sam jak ... w płocie ,
dział nauki o literaturze, którego zadaniem jest porównanie utworów należących do literatur różnych narodów oraz wpływów i zależności w literaturze światowej; nowoczesna komparatystyka zajmuje się także badaniem związków pomiędzy literaturą a innymi dziedzinami sztuki, np. muzyką, malarstwem, filmem, a także przekładami ,
Suillus grevillei (Klotzsch) Singer - gatunek grzyba z rodziny maślakowatych; dość szeroko rozprzestrzeniony: występuje w Europie, Ameryce Północnej, Afryce Północnej i w Australii, w Polsce jest pospolity, szczególnie w górach ,
znane warzywo, nowalijka o lekko piekącym smaku; zgrubiały korzonek (bulwa) rośliny o tej samej nazwie ,
forma wynagrodzenia, zapłata otrzymywana za każdy dzień pracy ,
nazwa, która może stać w podmiocie i orzeczeniu zdania o postaci „A jest B” oraz w intencji mówiącego odnosi się dokładnie do jednego przedmiotu) ,
wagon przeznaczony do obsługiwania technicznego infrastruktury i innych zadań ,
ośrodek sportów zimowych w Szwajcarii w Alpach Pennińskich ,
Ampelosaurus - rodzaj opancerzonego zauropoda z rodziny tytanozaurów; żył w epoce późnej kredy na terenach współczesnej Europy ,
uczeń gimnazjum ,
wiadomość tekstowa publikowana na Twitterze ,
zakończenie znajomości z kimś, porzucenie kogoś ,
zator na drodze ,
zjawisko fizyczne zmiany potencjału elektrody na większy niż jej potencjał równowagowy ,
duży zamknięty kołowy pojazd konny (przeważnie cztero- lub sześciokonny) używany od połowy XVI wieku do połowy XIX wieku do przewozu pasażerów i przesyłek pocztowych na stałych trasach obsługiwanych według ustalonego rozkładu jazdy ,
malec (pot.) ,
roślina zbożowa z rodziny traw, uprawiany w strefie monsunowej ,
sposób serwowania posiłków w hotelach, rzadziej restauracjach, polegający na udostępnieniu gościom kilkunastu potraw, z których mogą oni ułożyć pełny posiłek z uwzględnieniem własnych upodobań kulinarnych i dietetycznych ,
pałeczka z kruchego ciasta podawana do zup, bulionów, barszczu ,
wyraz braku kontaktu z rzeczywistością, bycia myślami daleko ,
rogacz z Laponii ,
potrawa (najczęściej słodka) spożywana zazwyczaj na zakończenie posiłku głównego lub na podwieczorek czy drugie śniadanie ,
dzielnica Nowego Jorku ,
ćwiczenia wojskowe mające na celu wyuczenie zasadniczej postawy wojskowej żołnierza lub oddziału, oddawania honorów, operowania bronią i sprzętem, itp ,
ornament w formie laski oplecionej liśćmi

Komentarze - WOJSKO WALCZĄCE LUB PORUSZAJĄCE SIĘ NA KONIACH. Dodaj komentarz

3+8 =

Poleć nas znajomym:

x