ZGRUBIENIE SKÓRY LUB TKANKI, ZWYKLE O PODŁUŻNYM KSZTAŁCIE - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

FAŁD to:

zgrubienie skóry lub tkanki, zwykle o podłużnym kształcie (na 4 lit.)FAŁDA to:

zgrubienie skóry lub tkanki, zwykle o podłużnym kształcie (na 5 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: FAŁD

FAŁD to:

zgrubienie skóry lub tkanki, zwykle o podłużnym kształcie (na 4 lit.)FAŁD to:

w geologii: wygięcie warstw skalnych (na 4 lit.)FAŁD to:

załamanie materiału, np. przy spódnicy (na 4 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "ZGRUBIENIE SKÓRY LUB TKANKI, ZWYKLE O PODŁUŻNYM KSZTAŁCIE". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 13.891

HRABINI, WSPÓŁPRACOWNIK, POWSINOGA, GRAFFITI, KURWIARZ, ODKRYCIE, MIKS, UGRUPOWANIE, DZIEGCIARZ, BAŃKA, CHARAKTERYSTYKA FAZOWA, DRESZCZ, RZEKA CHWILOWA, ZEFIR, ZNAMIĘ BECKERA, ZDANIE SZCZEGÓŁOWE, CHEMOATRAKTANT, TRANSMISJA, OLEJ PALMOWY, BURKA, SEN, PRACA INTERWENCYJNA, EMISJA WTÓRNA, ZAKĄSKA, WOKALIZA, GASTRO, SILNIK SPALINOWY, BROŃ, PŁOZA, AIDEOLOGICZNOŚĆ, POCHODZENIE, ERPEG, DWUDZIESTY DRUGI, WESTA, OKRAJKA, EKOLOGISTYKA, DEKLARANT, SZWABSKI, MUZEUM KRAJOZNAWCZE, EXTAZY, KUFF, FARBKA, SALAMANDRA KAUKASKA, MONETKA, KOPOLIMER, WŁOSY TETYDY, KAZAMATA, PETRYFIKACJA, HLAK, DWÓJECZKA, PIECZARKOWA, ABISOBENTAL, STRZAŁ, BATALIA, LOT, ANONS, ARKUSZ POETYCKI, WARIACJA, ESZEWERIA, SZPILKA, PIERŚCIEŃ, ŻABOT, PRAWO CURIE-WEISSA, OCZKO, ZNIECZULENIE, BARETKA, ŚLIWKA, NEUROMEDIATOR, OBIEKT KUBATUROWY, ATREZJA ODBYTU, ZRĄB TEKTONICZNY, DYSHARMONIA, MADAME, ZAKOLE, PRZEPLOTNIA, TRÓJLIŚĆ, KLAWISZ NUMERYCZNY, INDOKTRYNACJA, KAPELUSZ GÓRALSKI, WAFELEK, PLUDRY, BROŃ NUKLEARNA, OBRÓT PIERWOTNY, KULTUROWOŚĆ, NAGRANIE WIDEO, ZWIERZĘ GOSPODARSKIE, SUBSTRAT, BANDOLIER, GAZ BOJOWY, BINDA, INTERLUDIUM, WIBRACJA LABILNA, ZABIEG, KAŁAMARZ, BŁOTNIAK, ANGIOPLASTYKA, ŁZAWNIK, FASETKA, INWENTARZ ŻYWY, PLEWA, ZŁOTODESZCZ, NIT, KACZKA, PRĘDKOŚĆ WYLOTOWA, GENERACJA ROZPROSZONA, ASTROTURFING, PŁUCZKA WIERTNICZA, FILTR, MYSZ PANCERNA, KLEPISKO, SAKE, PUSZEK, SALWA, SET, KARTUSZ HERBOWY, RACICA, BYTOWNIT, ŚLIZG, ANEUPLOIDALNOŚĆ, FILM WOJENNY, DŹWIGNIA, PLUTON, STUDNIA, LEŻA, OPODATKOWANIE, NUMULIT, OPASANIE, ODSKOK, ANOMALIA UHLA, NIEPOKALANEK, APANAŻE, TOUROPERATOR, KIWI, POZWOLENIE NA BUDOWĘ, ŁOPATA, DECEPCJA, KARTAUN, LESŁAW, CYTADELA, NEKROMANTA, ŻAKARD, FUTRÓWKA, MOWA NIEZALEŻNA, MASZYNA SPRĘŻAJĄCA, PYCHOTA, ALIDADA, ECSTASY, TURGOR, ATRAKTANT, BEZPIECZEŃSTWO JĄDROWE, KOMETA JEDNOPOJAWIENIOWA, ILOŚĆ REFERENCYJNA, WIEŻA KOŚCIELNA, MORENA, ROBOTA GÓRNICZA, WSTRZĄS, KREACJA, ŁADOWNICA, TRAŁ, OGŁOSZENIE MATRYMONIALNE, BUCCINA, BALECIK, DZIAŁ WODNY, LOGGIA, ROPOWICA KŁĘBU, TEREN ZIELENI, PIĘTNASTOKROTNOŚĆ, NAJWIĘKSZY WSPÓLNY DZIELNIK, IZOLAT, KLINKIER, FERETRON, SYN, BOMBA, MIEJSCE, UGRUPOWANIE, BUTELKA, PIERNIK LUBELSKI, KILOMETR ZEROWY, KĘS, PACHT, MUCHA SUCHA, RÓŻA SKALNA, ŚWIĘTOKRADZTWO, BASKINKA, PRAKTYCZNOŚĆ, OPLOT, SEKSTURYSTYKA, CACKO, KALATOS, KONCERT, OBUWIE ORTOPEDYCZNE, PRZEPIS KOŃCOWY, STALLA, KLAMRA, OKTET, JAMRAJ, KROPKA, WISZNICA, RANA CIĘTA, TEMPERATURA ZAPŁONU, ZWIĄZEK MAŁŻEŃSKI, WYŁAWIACZ, PAJACYK, PIEPRZ CZERWONY, OMAM, RANA POSTRZAŁOWA, MUSZTRA, ADRES, WOŹNY, KABRIOLECIK, STOŻEK USYPISKOWY, DURNOŚĆ, AMULET, REZERWA NA ZOBOWIĄZANIA, GLORIA, UGNIATARKA, BĄK AMERYKAŃSKI, CHOWDER, ABSYDA, BLISKIE SPOTKANIE TRZECIEGO STOPNIA, KORPUS, PASZCZA, ZESTRÓJ INTONACYJNY, PASTORALE, ZAŚPIEW, PRZĘSŁO, TUSZ, ZWARCIE ELEKTRYCZNE, MASKA, BEFKA, KOMENTARZYK, MONITORING, DERESZ, AMALAKA, SKAŁA SEDYMENTACYJNA, CHOINKA, TĘPOLISTKA, CZASZA LODOWA, FEIJOADA, ROWER, OSŁONA, BERBEĆ, JAGLANKA, POZIOMICA, KAPLERZ, GÓRKA, WIGONIA, BAŁKAŃSKOŚĆ, ZBIOROWISKO, BRAZYLIANY, REAKCJA SPRAWCZA, OKUPACJA, NATURA, KONDOMINIUM, RUCH, KOK, KLERK, BEZPIECZNY SEKS, AUTOCAMPING, KARMNIK, ODRA, BACIK, PUNKT, KRAJKA, SZMATA, BADYL, PIEKŁO, SIEDMIOMILOWE BUTY, WYWŁASZCZENIE, BLOKHAUZ, DYSK PROTOPLANETARNY, OBIEKTYW FOTOGRAFICZNY, KLAKSON, PAS, ROTMISTRZ, ŁOŻYSKO TOCZNE, ZARYS, PIÓRO, HULK, PRZYWILEJ LOKACYJNY, KATOLICKOŚĆ, KAMIKAZE, RYBY WĘDROWNE, TEATR, RUBEL, REKLAMA, BOLA, LEJNOŚĆ, PROCES DECYZYJNY, DODATEK PIELĘGNACYJNY, OPCJA ZEROWA, FAZA, GAJA, SZKANDELA, SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA, FORT, POLICJA, GWIAZDA NOWA, DRŻĄCZKA, ?ŁATA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 13.891 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

ZGRUBIENIE SKÓRY LUB TKANKI, ZWYKLE O PODŁUŻNYM KSZTAŁCIE się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującymi hasłami do krzyżówki dla podanego opisu są:

Hasła krzyżówkowe do opisu: ZGRUBIENIE SKÓRY LUB TKANKI, ZWYKLE O PODŁUŻNYM KSZTAŁCIE
HasłoOpis hasła w krzyżówce
FAŁD zgrubienie skóry lub tkanki, zwykle o podłużnym kształcie (na 4 lit.)
FAŁDA zgrubienie skóry lub tkanki, zwykle o podłużnym kształcie (na 5 lit.)

Definicje krzyżówkowe

FAŁD
zgrubienie skóry lub tkanki, zwykle o podłużnym kształcie (na 4 lit.).
FAŁDA
zgrubienie skóry lub tkanki, zwykle o podłużnym kształcie (na 5 lit.).

Oprócz ZGRUBIENIE SKÓRY LUB TKANKI, ZWYKLE O PODŁUŻNYM KSZTAŁCIE sprawdź również:

osobnik ludzki lub zwierzęcy we wczesnym etapie rozwoju zwanym okresem zarodkowym ,
wieża obronna z bramą wjazdową umieszczoną w niższej kondygnacji ,
układ służący do przechowywania i odtwarzania informacji ,
literacki zabieg polegający na nagromadzeniu bliskoznacznych określeń mającym na celu uwydatnienie wagi omawianego przedmiotu ,
skupisko minerałów ,
Zamieszkanie grupy ludzi na określonym terytornium, na którym wcześniej nie mieszkała ,
otwór w igle ,
'Bananowy ...' VOX-u ,
gliniany garnuszek o kształcie gruszki, otwarty z dwu stron, używany dawniej w laboratoriach ,
nauczyciel, który uczy języka niemieckiego ,
mała, przeważnie drewniana warownia znajdująca się na kresach państwa dla obrony granic ,
dzień świętego odpoczynku w judaizmie ,
neurolog (1897-1963); prace z histopatologii ośrodkowego układu nerwowego ,
udawany żal, rzadkie ,
cecha czegoś, co jest powszechnie spotykane ,
zjawisko optyczne polegające na pojawieniu się wąskich smug (pasm) świetlnych układających się w kształtgwiazdy na powierzchni kamieni szlachetnych, zwłaszcza szlifowanych w kaboszon ,
niechęć - brak ochoty na coś, chęci do czegoś ,
BIELUŃ, DATURA ,
pochodna dihydralazyny, lek o działaniu hipotensyjnym oraz stymulującym mieszki włosowe ,
imię Ludwiga, b. kolarza ,
w średniowieczu podstawowa jednostka organizacyjna jazdy rycerskiej ,
przedstawiciel protistów roślinopodobnych z gromady kryptomonad (Cryptophyta) ,
metal lub półmetal charakteryzujący się dużą gęstością, często także właściwościami toksycznymi ,
zbiór technik mających na celu prognozę przyszłych cen (kursów) papierów wartościowych, walut czy surowców na podstawie cen historycznych ,
to, że coś ma zły wpływ na coś innego, nie przynosi korzyści ,
człowiek, który praktykuje ascezę ,
lekkie obuwie o skórzanych lub gumowych podeszwach, do których mocowane są paski ze skóry lub z innego materiału ,
ur. w 1930r. astronauta amerykański, dowódca we wspólnym locie Apollo-Sojuz ,
z ekspresją o marynarce; część garderoby damskiej i męskiej, górna część garnituru lub kostiumu, często funkcjonująca poza kompletem ,
osoba, która kieruje przebiegiem jakiejś uroczystości

Komentarze - ZGRUBIENIE SKÓRY LUB TKANKI, ZWYKLE O PODŁUŻNYM KSZTAŁCIE. Dodaj komentarz

9-2 =

Poleć nas znajomym:

x