JEST TO TYMCZASOWY LUB TRWAŁY DRENAŻ PĘCHERZA MOCZOWEGO, ZAKŁADANY LUDZIOM, U KTÓRYCH NIEMOŻLIWE LUB NIEWSKAZANE JEST ODPROWADZENIE MOCZU PRZEZ CEWKĘ MOCZOWĄ - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

CYSTOSTOMIA to:

jest to tymczasowy lub trwały drenaż pęcherza moczowego, zakładany ludziom, u których niemożliwe lub niewskazane jest odprowadzenie moczu przez cewkę moczową (na 11 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "JEST TO TYMCZASOWY LUB TRWAŁY DRENAŻ PĘCHERZA MOCZOWEGO, ZAKŁADANY LUDZIOM, U KTÓRYCH NIEMOŻLIWE LUB NIEWSKAZANE JEST ODPROWADZENIE MOCZU PRZEZ CEWKĘ MOCZOWĄ". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 21.700

KOLAMINA, MODUŁ MIESZKALNY, STATYW, UPGRADE, TARCZA, PODRÓŻ SŁUŻBOWA, ŚCIĘCIE, GŁOS, ZAPAŁKA SZTORMOWA, CIS POŚREDNI, LIST ŻELAZNY, FARMAKOTERAPIA, KOLEŻEŃSKOŚĆ, PRODUKT, ANTYWESTERN, SAMPLING, ZEGAR WIEŻOWY, SYGNALIZATOR, EKSTREM, ZBIORNIK, FRAZA, PROEPIDEMICZKA, POMEZANIA, STRONA TYTUŁOWA, REWANŻ, REMONT ŚREDNI, POTRÓJNOŚĆ, KĘSISKO, MINUSY, DEWELOPER, MIKROSKOP MONOOKULAROWY, KOMORA NISKICH CIŚNIEŃ, SPRAWA, ZACHŁYŚNIĘCIE, ZDARZENIE PRAWNE, EKIPA, BYLICA BOŻE DRZEWKO, BÓBR EUROPEJSKI, ARMATOR, KWAS GLUKONOWY, BETON, PŁACHTA, SZEŚĆDZIESIĄTKA, HIPERTONIA, KYNOTERAPIA, ESCUDO GWINEJSKIE, LOJALISTA, DYKTATORSTWO, PODSIEĆ, GOLFIK, JATAGAN, INSTYTUT, JĘZYK KRASNOLUDÓW, MECHANIZM KELVINA-HELMHOLTZA, PRAWO PIĘŚCI, SPOŁECZNA WYDAJNOŚĆ PRACY, HELIOFIZYKA, ZWIĄZEK NIEORGANICZNY, KAWA BEZKOFEINOWA, AHISTORYCZNOŚĆ, ALBA, WIRULENCJA, NIEPRZYJEMNOŚĆ, ŻNIWIARKA, ALARM, SERBO-CHORWACKI, SPAMIK, STOPA ZWROTU, DINAR, LIOFILIZACJA, ŚWIATŁOŚĆ, INGRES, POETA, ROGAL, PĘCHERZ MOCZOWY, ROLADA, TEST ZDERZENIOWY, DOBRO INWESTYCYJNE, WNIEBOWZIĘTA, MECENAS, WIRUS POLIO, SPOTKANIE WARSZTATOWE, PALIWO SILNIKOWE, SIATKÓWKA PLAŻOWA, PRZESTRZELENIE, KOMPARATYSTYKA LITERACKA, ALBUM, UROLOGIA, POTWIERDZENIE, MAKINTOSZ, JACHT, KONFIGURACJA, OWOCOSTAN ORZESZKOWY, NEGACJONIZM, PERFUZJA, PRECYZJA, PISUAR, IMMUNOSUPRESANT, MOMENT TEORETYCZNY, BATERIA, EKONOMIA NORMATYWNA, ŻORŻETA, LIAZA, TYPOLOGIZACJA, RIKETSJOZA, OSSUARIUM, SILNIK SZEREGOWY, NOSZE, STRASZYK, WSPOMINKI, MIMBAR, KIEŁBAŚNICA, PAPACHA, ZAROŚNIĘCIE JELITA GRUBEGO, KASZA KUKURYDZIANA, EKSPERYMENT KORTOWSKI, DOBRODUSZNOŚĆ, CELESTYN, USTAWA, SZPARA POWIEKOWA, ALMANACH, WIRUS GRYPY TYPU A, UZBROJENIE, SAMOGŁOSKA ŚRODKOWA, UGRUPOWANIE, CHOWDER, GIPSORYT, BUTERSZNIT, MINÓG STRUMIENIOWY, LARYNGOLOGIA, MIESZKANIE SŁUŻBOWE, TO COŚ, PINIOR, WIZA, DURNOŚĆ, UROCZYSKO, PRZĘDZA, LENONKI, IMMUNITET SĄDOWY, LEASING OPERACYJNY, ZASADA TOŻSAMOŚCI, DYPTYK, WYLOT, PANTOFAG, PĘCHERZYK, WIĄZADŁO, WOLNOŚĆ, PRYWATNOŚĆ, GIGANTYZM PRZYSADKOWY, ZASADA, LINKOMYCYNA, FAWORYT, PAŹDZIERZ, BALDACHIM, BADANY, ARTEFAKT, PANECZEK, TELEWANGELIZM, KRYSZNAIZM, MASA, RADA, NERW UDOWO-GOLENIOWY, JĘZYK KAUKASKI, POŻYCZKA LOMBARDOWA, GLAZURA, PIERWSZOPLANOWOŚĆ, STREAMING, SZUWAR KŁOCIOWY, ŚCIĘCIE, OKUCIE, KĄPIEL, UCIOS, CUDZOŚĆ, KASZTANEK, TESSERA, SZYBOLET, SKRYTOBÓJSTWO, SUSEŁ PEREŁKOWANY, POWAŻNOŚĆ, MAPA FIZYCZNA, MALUNEK, ALIT, POPRZECZKA, ORONGO, OBIEKT KUBATUROWY, BACHMAT, CEWKA MOCZOWA, WIOSKA TEMATYCZNA, LAMPKA, KANTOR, KOLCZATKA, BARWICA DREWNA, SILNIK ELEKTRYCZNY, STALÓWKA, GILOTYNA HUME'A, SEKRECJA, PREPARAT, JĘZYK ARABSKI, WRZECIENNIK, PLEWA, STRZYKWA, ZGNILEC AMERYKAŃSKI, BYSTRZACHA, PINGWINARIUM, HELIOCENTRYZM, PODDANY, MOTOR, EPOKA LITERACKA, GALASÓWKA, BARANEK, LITEWSKOŚĆ, TOTEM, RURA, KUC FELIŃSKI, SEKS, HORMON TROPOWY, OŚWIADCZENIE LUSTRACYJNE, KUMOTER, SUPERNOWA, DEBILNOŚĆ, KIJ, WĘDRÓWKA PĘTLOWA, REKTYFIKACJA, POLITYKA, RENTA, KLASTER, TYRAŃSTWO, PASZTETÓWKA, ZLECENIE PŁATNICZE, BLOCZEK, CZAS PRZESZŁY, ZNAKI, SPÓŁGŁOSKA BOCZNA, PRAWO PUBLICZNE, NIESYMPATYCZNOŚĆ, ŁADOWANIE, ŚWISZCZ, NIETYKALNOŚĆ OSOBISTA, DEMONSTRACJA, ROZDZIELACZ ELEKTRYCZNY, FILTR CZEBYSZEWA, PANEL ADMINISTRACYJNY, OŚWIETLENIOWIEC, DWUDZIESTY ÓSMY, KORAL MADREPOROWY, MIGOTANIE GWIAZD, BEZPOWROTNOŚĆ, BOMBARDA, KAPITAŁ TRWAŁY, UNIKALNOŚĆ, USKOK, DOWÓD RZECZOWY, DOROTA, TRAKTONIUM, KRANIOTOMIA, TWARDY RESET, MATRYCA STRUKTURALNA, ROZTOCZNICA NAGA, SEKCJA RYTMICZNA, PION, ŻYWA PAGINA, RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT, GRĄD SUBATLANTYCKI, CZEREMCHA, KULT SOLARNY, PROPAGANDA, KLEDONISMANCJA, SZAFOT, UŁAMEK DZIESIĘTNY, PĘK PROSTYCH, MINIALBUM, MIGAWKA CENTRALNA, PIŻMAK, SIŁY POWIETRZNE, WISIELCZY HUMOR, NOGA, POSTĘPOWANIE ADMINISTRACYJNE, KRWAWNIK, CHODNICZEK, WAŻNIK, JAWNOGRZESZNICA, OBMUROWANIE, JUFERS, ORGAN, EUROWALUTA, MIENSZEWIZM, JANE, STOPA PROCENTOWA, REPARACJA WOJENNA, SWAR, KAWAŁEK, LEWAR, CERKIEWNOSŁOWIAŃSKI, BYLICA, GUMNO, KLIENT, LICZEBNIK NIEOKREŚLONY, TRWAŁOŚĆ, MASOŃSKOŚĆ, ?KOD PRZEDROSTKOWY.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 21.700 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

JEST TO TYMCZASOWY LUB TRWAŁY DRENAŻ PĘCHERZA MOCZOWEGO, ZAKŁADANY LUDZIOM, U KTÓRYCH NIEMOŻLIWE LUB NIEWSKAZANE JEST ODPROWADZENIE MOCZU PRZEZ CEWKĘ MOCZOWĄ się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: JEST TO TYMCZASOWY LUB TRWAŁY DRENAŻ PĘCHERZA MOCZOWEGO, ZAKŁADANY LUDZIOM, U KTÓRYCH NIEMOŻLIWE LUB NIEWSKAZANE JEST ODPROWADZENIE MOCZU PRZEZ CEWKĘ MOCZOWĄ
HasłoOpis hasła w krzyżówce
CYSTOSTOMIA jest to tymczasowy lub trwały drenaż pęcherza moczowego, zakładany ludziom, u których niemożliwe lub niewskazane jest odprowadzenie moczu przez cewkę moczową (na 11 lit.)

Definicje krzyżówkowe

CYSTOSTOMIA
jest to tymczasowy lub trwały drenaż pęcherza moczowego, zakładany ludziom, u których niemożliwe lub niewskazane jest odprowadzenie moczu przez cewkę moczową (na 11 lit.).

Oprócz JEST TO TYMCZASOWY LUB TRWAŁY DRENAŻ PĘCHERZA MOCZOWEGO, ZAKŁADANY LUDZIOM, U KTÓRYCH NIEMOŻLIWE LUB NIEWSKAZANE JEST ODPROWADZENIE MOCZU PRZEZ CEWKĘ MOCZOWĄ sprawdź również:

podmiot gospodarczy posiadający osobowość prawną, prowadzący przedsiębiorstwo, ustanowiony na zasadach prawa spółdzielczego, odmiennego nieco od prawa spółek handlowych ,
mieszkanka Achai, krainy historycznej w Grecji ,
ułożenie dwóch elementów w taki sposób, że jeden nachodzi (nakłada się) na drugi ,
najjaśniejsza gwiazda w gwiazdozbiorze Orła ,
język z podgrupy języków południowosłowiańskich; używany głównie w Chorwacji, krajach sąsiednich oraz przez część Chorwatów na całym świecie ,
lipaza lub pepsyna ,
okoliczności niejawne, nie dla wiadomości każdego, to, czego nie widać gołym okiem ,
rodzaj nici do haftu ,
nakrycie głowy będące częścią munduru (zwykle wojskowego) ,
pora, termin ,
artysta, którego domeną jest grafika ,
stan, gdy u chorych z ropomoczem nie udaje się wyhodować bakterii w badaniu bakteriologicznym na standardowych pożywkach ,
pierwiastek chemiczny o liczbie atomowej 79 ,
zmiana pozycji, postawy ciała ludzkiego, zwierzęcego lub jego części ,
część lokomotywy lub innego pojazdu trakcyjnego, przeznaczona dla maszynisty lub także jego pomocnika, z której odbywa się kontrola pracy urządzeń lokomotywy lub innego pojazdu ,
wers, który liczy osiem sylab ,
w filozofii: każdy pogląd traktujący ruch, rozwój, zmienność lub stawanie się, w przeciwstawieniu do statyczności, jako pierwotny i podstawowy czynnik bytu ,
... VAT za usługi ,
umowa pomiędzy sprzedającym a kupującym, zgodnie z którą sprzedający zobowiązuje się zatrzymać coś dla kupującego ,
Donacobiidae - rodzina ptaków z rzędu wróblowych ,
jedna z czterech podstawowych pór roku w przyrodzie, w strefie klimatu umiarkowanego, charakteryzująca się umiarkowanymi temperaturami powietrza z rosnącą średnią dobową oraz umiarkowaną ilością opadu atmosferycznego ,
miasto w Niemczech (Turyngia), nad Białą Elsterą, ważny węzeł kolejowy ,
rasa gołębi odznaczająca się ciemnymi piórami na ogonie i pod szyją ,
cecha; potencjalna możliwość, umiejętność zrobienia czegoś, bycia jakimś, ulegnięcia czemuś ,
mała wyżyna lub o wyżynie pozytywnie ,
coś, co komuś lub czemuś zagraża, niebezpieczeństwo ,
gatunek sowy, brązowy, na głowie 'uszy', w Polsce rzadki, chroniony ,
brak tchu, niemożność złapania oddechu, np. po wysiłku ,
twardy materiał ścierny, stanowiący roboczą część maszyn szlifujących ,
jednostka dawki pochłoniętej w układzie SI (jednostka pochodna układu SI); jest to ilość energii promieniowania (w dżulach) pochłoniętej przez kilogram materii

Komentarze - JEST TO TYMCZASOWY LUB TRWAŁY DRENAŻ PĘCHERZA MOCZOWEGO, ZAKŁADANY LUDZIOM, U KTÓRYCH NIEMOŻLIWE LUB NIEWSKAZANE JEST ODPROWADZENIE MOCZU PRZEZ CEWKĘ MOCZOWĄ. Dodaj komentarz

9-2 =

Poleć nas znajomym:

x