UPIORNA NOCNA ZJAWA, ZMORA - ISTOTA PÓŁDEMONICZNA, DUSZA CZŁOWIEKA ŻYJĄCEGO LUB ZMARŁEGO, KTÓRA W WIERZENIACH SŁOWIAŃSKICH NOCĄ MĘCZYŁA ŚPIĄCYCH, WYSYSAJĄC Z NICH KREW - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

MARA to:

upiorna nocna zjawa, zmora - istota półdemoniczna, dusza człowieka żyjącego lub zmarłego, która w wierzeniach słowiańskich nocą męczyła śpiących, wysysając z nich krew (na 4 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: MARA

MARA to:

zaburzenie percepcji - coś, czego w rzeczywistości nie ma, a co jest widziane (na 4 lit.)MARA to:

południowoameryk. gryzoń długości ok. 50 cm; roślinożerny (na 4 lit.)MARA to:

południowoamerykański gryzoń długości ok. 50 cm; roślinożerny (na 4 lit.)MARA to:

sen... - Bóg, wiara (na 4 lit.)MARA to:

upiór, widmo (na 4 lit.)MARA to:

senna zjawa (na 4 lit.)MARA to:

nawiedza strachliwego we śnie (na 4 lit.)MARA to:

nocne widziadło (na 4 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "UPIORNA NOCNA ZJAWA, ZMORA - ISTOTA PÓŁDEMONICZNA, DUSZA CZŁOWIEKA ŻYJĄCEGO LUB ZMARŁEGO, KTÓRA W WIERZENIACH SŁOWIAŃSKICH NOCĄ MĘCZYŁA ŚPIĄCYCH, WYSYSAJĄC Z NICH KREW". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 16.260

PRZEKŁADNIA OBIEGOWA, REPLIKA, FIGURKA, LIAZA, DEMOTYWATOR, PROPAROKSYTON, PANNUS, HEKTAR PRZELICZENIOWY, PRZEWŁOKA, KASZTEL, ODKAŻACZ, FAGOCYTOZA, UPIĘCIE, KIFOZA PIERSIOWA, ZRAZÓWKA, INTERWAŁ, UKŁAD WIELOKROTNY, BODOR, PARKA, TYMPANON, KWAŚNICA, STANCA, GAZOWNIK, HALBA, SKLEROZA, KOSMONAUTA, ATRAKTANT, PRZERWA W ŻYCIORYSIE, ŚREDNIOPŁAT, SKRZYDŁO, MATERIAŁ BIOLOGICZNY, GIEZŁO, SIECZKA, SPRAWA, PRZEDZIAŁ, OBSZAR WIEJSKI, SKALNICZEK SIWY, ZACHŁYST, PUNKT UCISKOWY, PIGWA, GODET, OGLĄDACZ, AUTOBUS CZŁONOWY, DZIELNICA, BLOK LINOWY, PIĘCIOZŁOTÓWKA, ODPŁYW, KAPISZON, HOL, DYSZKANT, ZIOMEK, MONOPOL NATURALNY, HOKEJ, DIABELSKOŚĆ, TYNKTURA, NIEKONSTRUKTYWNOŚĆ, GŁOSKA, KWADRANT, MONETYZACJA, WARGA GÓRNA, SCRABBLE, ANKIETOWANA, SPUSZCZANIE, BOCZNICA, PROJEKT ARCHITEKTONICZNY, KONOTACJA, HALO, SZÓSTY, BŁĘKITNA KREW, REKLAMA PORÓWNAWCZA, STATUS SPOŁECZNY, FALA, OTRZEWNA, GARJAINIA, MARSZ, GITARA HAWAJSKA, MUSZKIETER, KOPIEC, PODATEK SOLIDARNOŚCIOWY, ZASZCZEPICIEL, WYZIEW, ORGIAZM, MEDIALNOŚĆ, MAJÓWKA, ZARZĄDZAJĄCA, ODKUPICIEL, MUZYK, INWESTYCJA PORTFELOWA, METYZACJA, POKRYCIE, PAŁA, UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ, TROMPA, ALT, GWARA, PIĘKNY WIEK, MIT, EMOCJA, ROLNIK, TRANSPARENTNOŚĆ, UDRĘCZENIE, WIESZAK, ASTROGRAFIA, GASTRO, AGATA, DUROPLAST, STAN DEPRESYJNY, HIPOTEZA MGŁAWICY SŁONECZNEJ, MUCHA SUCHA, KARTA MOBILIZACYJNA, BIOKOMPONENT, WYDERKA, RELIKWIA, ŚWIATŁO POSTOJOWE, POLARYZACJA DIELEKTRYKA, OBROŃCZYNI, BARSZCZ, GUFFA, ALFABET MUZYCZNY, MARTWA FALA, WŁAŚCIWOŚĆ, POKAL, KROKIET, FASOLA ZŁOTA, BAJKA TERAPEUTYCZNA, OSIEMNASTKA, AMATOR, PODBIERACZ POKOSÓW, ODPRAWA WARUNKOWA, NACISK, ZAĆMA NABYTA, AKCEPTOR, ROŚLINA OZDOBNA, PRZEKŁADNIA, REGUŁA SAVAGE'A, MASKULINIZM, INDEKS STECHIOMETRYCZNY, ŁADOWARKA, KARLIK KUHLA, BRUTALIZM, NAGRODZENIE, PÓŁGOLF, ORGANIZACJA POZARZĄDOWA, HISTOLOGIA, KRĘGARSTWO, GEORGE, SŁOMA TARGANA, BUJANIE, ŚCIANA, ARMIA, ORANŻADA, PAN STOP, RAJZER, FORMA, PŁAWACZKA, MANIERYZM, SERIA, GRETING, SZAFIARKA, FOSA, KORONA, CYRK LODOWCOWY, FIŻON, ŁUSZCZYCA BRODAWKUJĄCA, OLEJ, RATYSZCZE, ŁĄCZE ABONENCKIE, PATATAJKA, EUROPEJSKOŚĆ, DIPLOPIA, CHOROBA NEURODEGENERACYJNA, PUSTELNICZKA, PÓŁKULA, WOLNA SOBOTA, MANICURZYSTKA, GYMKHANA, SILNIK, GORĄCA KREW, OSZCZĘDNOŚCI, ŚLEPOWRON, MAŁPA OGONIASTA, NÓŻKA, BALISTYKA ZEWNĘTRZNA, ZARAZA, ANTROPOGENEZA, OFICER, HERBATA, TERAPIA WSTRZĄSOWA, ZWOLNIENIE, POJAZD SZYNOWY, WSPARCIE FINANSOWE, MANIOK, OPLOT, DOBIEG, EPISJER, KARTA, RYGIEL, ŚCIANKA, PANORAMA, PIES PASTERSKI, DRĄŻEK SKRĘTNY, DYNASTIA FRANKOŃSKA, ARTYKUŁ PAPIERNICZY, ANALIZA KANONICZNA, USŁUGI SPOŁECZNE, OPŁATA STOSUNKOWA, TYGIEL, SIARA, RETENCJA, OŚWIADCZENIE LUSTRACYJNE, ARIZONAZAUR, M, KANONIERKA, RAFLA, KRWIOŻERCZOŚĆ, WAWRZYN, FORMA, PODŁOWCZY, ANALFABETA, NOGA, KONSOLA, TYTULIK, ODKAŻACZ, MANUFAKTURA, RÓG, NIEOBLICZALNOŚĆ, FRONTALE, RENA, DOBUDÓWKA, ZMIENNA ZWIĄZANA, ŁAPOWNICTWO BIERNE, KLATKA SCHODOWA, KUCHCIK, ŚMIERDZIUCH, NARCIARSTWO ZJAZDOWE, ZAPOTRZEBOWANIE, UKŁAD NACZYNIOWY, ANIMATOR, DZIEWIĘCIOKROTNOŚĆ, GRUNTÓWKA, ZAKOLE, ZALEWA, BIAŁY PUCH, OSKRZELE, TORBIEL DRÓG ŻÓŁCIOWYCH, MIĘKISZ POWIETRZNY, UMOWA WIĄZANA, RELING, FAŁD, BŁONA SUROWICZA, KONDOTIER, WŁOCHACZ, MANDORLA, POETKA, POSUW, OMDLAŁOŚĆ, IZOLACJA, OTULINA, MUR, ZABURZENIE AFEKTYWNO-DWUBIEGUNOWE, MER, FAZOWOŚĆ, WIDMO SYGNAŁU, ADEPTKA, JEDNOSTKA METRYCZNA, BILANS BRAMKOWY, SPOWINOWACONY, PRZEDNÓWEK, WIEŚ CZYNSZOWA, PIKADA, RADIOLOGIA, WYRAŻENIE ALGEBRAICZNE, NIEWIERZĄCY, DUPKA, BEKHEND, LICZBA ZAPRZYJAŹNIONA, SILNOŚĆ, SZARPANINA, INWIGILACJA, DOBRO KOMPLEMENTARNE, UKŁAD PLANETARNY, PEDAGOG, POTRÓJNOŚĆ, BŁONICA SPOJÓWEK OKA, LIBELA, KARIOLKA, ESKORTA, ATMOSFERA, KALIBRACJA, JEDNOSTKA LEKSYKALNA, CZYTELNICTWO, LIST GOŃCZY, TREPY, TATRA, LIKENOPS, ŁĄCZYNA, KRÓTKOWIDZTWO, SZKODNIK, GARDENIA, ?IZBA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 16.260 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

UPIORNA NOCNA ZJAWA, ZMORA - ISTOTA PÓŁDEMONICZNA, DUSZA CZŁOWIEKA ŻYJĄCEGO LUB ZMARŁEGO, KTÓRA W WIERZENIACH SŁOWIAŃSKICH NOCĄ MĘCZYŁA ŚPIĄCYCH, WYSYSAJĄC Z NICH KREW się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: UPIORNA NOCNA ZJAWA, ZMORA - ISTOTA PÓŁDEMONICZNA, DUSZA CZŁOWIEKA ŻYJĄCEGO LUB ZMARŁEGO, KTÓRA W WIERZENIACH SŁOWIAŃSKICH NOCĄ MĘCZYŁA ŚPIĄCYCH, WYSYSAJĄC Z NICH KREW
HasłoOpis hasła w krzyżówce
MARA upiorna nocna zjawa, zmora - istota półdemoniczna, dusza człowieka żyjącego lub zmarłego, która w wierzeniach słowiańskich nocą męczyła śpiących, wysysając z nich krew (na 4 lit.)

Definicje krzyżówkowe

MARA
upiorna nocna zjawa, zmora - istota półdemoniczna, dusza człowieka żyjącego lub zmarłego, która w wierzeniach słowiańskich nocą męczyła śpiących, wysysając z nich krew (na 4 lit.).

Oprócz UPIORNA NOCNA ZJAWA, ZMORA - ISTOTA PÓŁDEMONICZNA, DUSZA CZŁOWIEKA ŻYJĄCEGO LUB ZMARŁEGO, KTÓRA W WIERZENIACH SŁOWIAŃSKICH NOCĄ MĘCZYŁA ŚPIĄCYCH, WYSYSAJĄC Z NICH KREW sprawdź również:

osobnik ludzki lub zwierzęcy we wczesnym etapie rozwoju zwanym okresem zarodkowym ,
wieża obronna z bramą wjazdową umieszczoną w niższej kondygnacji ,
układ służący do przechowywania i odtwarzania informacji ,
literacki zabieg polegający na nagromadzeniu bliskoznacznych określeń mającym na celu uwydatnienie wagi omawianego przedmiotu ,
skupisko minerałów ,
Zamieszkanie grupy ludzi na określonym terytornium, na którym wcześniej nie mieszkała ,
otwór w igle ,
'Bananowy ...' VOX-u ,
gliniany garnuszek o kształcie gruszki, otwarty z dwu stron, używany dawniej w laboratoriach ,
nauczyciel, który uczy języka niemieckiego ,
mała, przeważnie drewniana warownia znajdująca się na kresach państwa dla obrony granic ,
dzień świętego odpoczynku w judaizmie ,
neurolog (1897-1963); prace z histopatologii ośrodkowego układu nerwowego ,
udawany żal, rzadkie ,
cecha czegoś, co jest powszechnie spotykane ,
zjawisko optyczne polegające na pojawieniu się wąskich smug (pasm) świetlnych układających się w kształtgwiazdy na powierzchni kamieni szlachetnych, zwłaszcza szlifowanych w kaboszon ,
niechęć - brak ochoty na coś, chęci do czegoś ,
BIELUŃ, DATURA ,
pochodna dihydralazyny, lek o działaniu hipotensyjnym oraz stymulującym mieszki włosowe ,
imię Ludwiga, b. kolarza ,
w średniowieczu podstawowa jednostka organizacyjna jazdy rycerskiej ,
przedstawiciel protistów roślinopodobnych z gromady kryptomonad (Cryptophyta) ,
metal lub półmetal charakteryzujący się dużą gęstością, często także właściwościami toksycznymi ,
zbiór technik mających na celu prognozę przyszłych cen (kursów) papierów wartościowych, walut czy surowców na podstawie cen historycznych ,
to, że coś ma zły wpływ na coś innego, nie przynosi korzyści ,
człowiek, który praktykuje ascezę ,
lekkie obuwie o skórzanych lub gumowych podeszwach, do których mocowane są paski ze skóry lub z innego materiału ,
ur. w 1930r. astronauta amerykański, dowódca we wspólnym locie Apollo-Sojuz ,
z ekspresją o marynarce; część garderoby damskiej i męskiej, górna część garnituru lub kostiumu, często funkcjonująca poza kompletem ,
osoba, która kieruje przebiegiem jakiejś uroczystości

Komentarze - UPIORNA NOCNA ZJAWA, ZMORA - ISTOTA PÓŁDEMONICZNA, DUSZA CZŁOWIEKA ŻYJĄCEGO LUB ZMARŁEGO, KTÓRA W WIERZENIACH SŁOWIAŃSKICH NOCĄ MĘCZYŁA ŚPIĄCYCH, WYSYSAJĄC Z NICH KREW. Dodaj komentarz

2×5 =

Poleć nas znajomym:

x