ZWYCZAJOWA NAZWA NIEWIELKIEJ (OK. 25 - 40 CM ŚREDNICY) OKRĄGŁEJ, ZWYKLE W CAŁOŚCI METALOWEJ TARCZY, O WYBRZUSZONYM, SFERYCZNYM (PÓŁKOLISTYM) LUB SZPICZASTYM ŚRODKU (UMBO), MIESZCZĄCYM TRZYMAJĄCĄ GO DŁOŃ - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

PUKLERZ to:

zwyczajowa nazwa niewielkiej (ok. 25 - 40 cm średnicy) okrągłej, zwykle w całości metalowej tarczy, o wybrzuszonym, sferycznym (półkolistym) lub szpiczastym środku (umbo), mieszczącym trzymającą go dłoń (na 7 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "ZWYCZAJOWA NAZWA NIEWIELKIEJ (OK. 25 - 40 CM ŚREDNICY) OKRĄGŁEJ, ZWYKLE W CAŁOŚCI METALOWEJ TARCZY, O WYBRZUSZONYM, SFERYCZNYM (PÓŁKOLISTYM) LUB SZPICZASTYM ŚRODKU (UMBO), MIESZCZĄCYM TRZYMAJĄCĄ GO DŁOŃ". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 14.568

SKÓRZAK, SZMACIARZ, MIGRACJA, NALEŚNIK, BRUDAS, REWALIDACJA, CIASTO, TUSZ, ROK PODATKOWY, KOMBINEZON, REWANŻ, GŁUCHY TELEFON, BORDER, PIERWSZY, KAWAŁ, BARWY, SUW, DRZEWCE, ODPOWIEDZIALNOŚĆ DYSCYPLINARNA, SYMBIRSK, POZYCJA, DOSTAWCA, NAPĘD, KONTYNGENT, WĘZEŁ, NADPROŻE, MIESZEK, DERYWAT UABSTRAKCYJNIAJĄCY, OBSESJA, MARŻA HANDLOWA, PATROLOWIEC, BAZA, LIST OTWARTY, ŚCIĘCIE, ŁUPEK HUMUSOWY, DYL, PORCELANKA, ESCUDO, JASTRZĘBIE OKO, ANIOŁECZEK, NAWÓZ SZTUCZNY, SZPATUŁKA, PUDERNICZKA, PROMIENIOWANIE, ZWÓJKOWATE, STREFA NADGRANICZNA, AMUR, PORTUGALSKOŚĆ, ZBROJA PEŁNA, PEGMATYT, BŁYSK, HELIKAZA, ALASKAN HUSKY, CZYN, KOSZ, DWÓJKA, FOTOGRAM, KRYSZTAŁ BLIŹNIACZY, KRYTERIUM SYLVESTERA, ROZBRATEL, CHOWANIEC, PŁONKA, MIEJSCE, OBRÓT, TYRALIERZY, PROCES NIEODWRACALNY, KREOL, RZECZNIK PATENTOWY, MATECZNIK, PIECZYSTE, ZWIĄZEK CYKLICZNY, ROGER, DOMINACJA, WISŁA KRAKÓW SPÓŁKA AKCYJNA, MROŻONKA, OFICJALNOŚĆ, OBSTRUKCJA PARLAMENTARNA, POMURNIK, MIESIĄC, NIEMKA, BULAJ, BRYGANTYNA, ODPRZĘG, HAK, AZJATA, SIKAWKA, TABUIZACJA, FRAGMENTARYZACJA, FITONCYD, TAMTAM, CZYNNIK PRODUKCJI, MIMETYZM FORMALNY, DIADEM, FIRMANCTWO, OCZAR, ZAPARZACZ, ŚWIADECTWO, OBSŁUGA, KOREGENT, WSPOMAGACZ, WĘGLIK SPIEKANY, KAMUFLAŻ, NIERÓWNOWAŻNOŚĆ, BASKINKA, PIĘĆDZIESIĘCIOZŁOTÓWKA, POKRĘTKA, FAB LAB, ZAKONY, PANGOLIN, SUPERBOMBOWIEC, GAMBIT, FOKA, BAŁKAŃSKOŚĆ, MAPA NUMERYCZNA, ROŚLINA OZDOBNA, DURNOŚĆ, LIST, GRUPA ADDYTYWNA, WARTOŚĆ, HIEROGLIFY, BRZEZINA, ANTYFONA, CHAŁTURA, CHOROBA GENETYCZNA, RUCHY DIKTYOGENICZNE, MANAT, OPAŁ, WYMIENNIKOWNIA, E123, INTERCEPCJA, NABRZEŻE, KHMERKA, MECH IRLANDZKI, WIDMO ATOMOWE, GASTROFAZA, LAWINA GRUZOWA, URLOP DZIEKAŃSKI, PREKURSOR, SILNIK KWADRATOWY, NIEBOŻĘ, KLEROMANCJA, WYCHODŹTWO, ALFRED, SZEW, MODULACJA SKROŚNA, KARTUSZ HERBOWY, POMIDOR DRZEWIASTY, CZUWANIE, TARTINKA, ŁAŃCUCH CHŁODNICZY, LOTKA, BRIK, PAWIĄZ, HASŁO, ZŁORZECZENIE, MUZA, OFIARA ŚMIERTELNA, PORT, ADIDAS, CENZURA, PARODIA, TAŚMA FILMOWA, KUMKWAT, CERATOFYLLID, ARENDARZ, ROZSZERZALNOŚĆ CIEPLNA, BATON, KANAŁ TEMATYCZNY, KOSZYCZEK, STROBILANT, WĄTROBOWIEC, RZECZ NIERUCHOMA, ODSIEW, SAMOAKTUALIZACJA, HOMOZYGOTYCZNOŚĆ, KARA UMOWNA, DYMKA, JON KOMPLEKSOWY, AFERKA, UMOWA ADHEZYJNA, OBRÓT, NAKRĘTKA, PRZEWOŹNIK, ANIMACJA KOMPUTEROWA, SANKI, NIRWANA REZONANSOWA, HAMBURGER, OLIWA, ZBROJENIE, DEKALKOMANIA, KREWNIAK, OKALECZENIE, STANDARD, PRYSZCZARKI, WYROSTEK FILTRACYJNY, JARZENIÓWKA, HETERODYNA, KREPON, MARUDER, ZGROMADZENIE ZAKONNE LAICKIE, BOLA, PARA 0, LAMPA ELEKTRONOWA, NIESZPUŁKA, ZIĘCIASZEK, SZCZELINA, SZKANDELA, OLEFINA, KSIĘGA METRYKALNA, DROBNICA, DZIEWIĘTNASTKA, GARMAŻERNIA, CHRZĄSTKA, UMOWA, REJESTR, TEORIA WYBORU SPOŁECZNEGO, CZERPAK, KRZYŻ ŚW. ANDRZEJA, CZŁON PODRZĘDNY, TENDENCJA ROZWOJOWA, PŁATEW, INTERPRETACJA, PODEJRZLIWOŚĆ, SPÓJNIK, DUŃSKI, SKRÓT, CYBORIUM, POTĘPICIEL, GRZBIET, FILTR, EKRAN, DZIEWICTWO, KUTER UZBROJONY, ŻARTOWNIŚ, BABKA, NANSUK, NADKRWISTOŚĆ, DIAKONIA, GENERACJA, INWEKTYWA, ALIENACJA, DOMENA PUBLICZNA, ZWŁOKI, MISIO, ŻOŁĄDKÓWKA, NIEKROPIEŃ WŁAŚCIWY, ROZWAGA, BEK, WOKALIZA, EKSPANDOR, DONOSIK, KASTANIETY, NALEPKA, GRUPA ABELOWA, CARL, IZBA ROZLICZENIOWA, BLOK LINOWY, AWANS, NORZYCA, CZOPIK, WYDAWNICTWO, CHOROBA BRUGADÓW, KATAFRAKTA, METFORMINA, HAYDN, BLENDA, TRESA, JEZIORO POLODOWCOWE, PROTEST SONG, ZIELONE PŁUCA, GANC POMADA, DROŻDŻE, CEKHAUZ, PREPARAT CHEMICZNY, MIGRACJA, SZATRA, DRUŻYNA KONDUKTORSKA, POMAGIER, PISMO URZĘDOWE, ROZKŁAD, JASKÓŁKA, REWERSAŁ, PRZEDMIOT SPECJALIZACYJNY, ANARCHIA, KANAŁ, TRYBUT, MIECZ, UKULELE, PRZECHOWANIE, ŚPICHLERZ, METAL, PÓLKO, PRZEKAŹNIK STATYCZNY, STAUROPIGIA, MEDIALNOŚĆ, POSOBOROWIE, BARWY, BICZ BOŻY, PRZEJEMCA, ?BALLADA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 14.568 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

ZWYCZAJOWA NAZWA NIEWIELKIEJ (OK. 25 - 40 CM ŚREDNICY) OKRĄGŁEJ, ZWYKLE W CAŁOŚCI METALOWEJ TARCZY, O WYBRZUSZONYM, SFERYCZNYM (PÓŁKOLISTYM) LUB SZPICZASTYM ŚRODKU (UMBO), MIESZCZĄCYM TRZYMAJĄCĄ GO DŁOŃ się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: ZWYCZAJOWA NAZWA NIEWIELKIEJ (OK. 25 - 40 CM ŚREDNICY) OKRĄGŁEJ, ZWYKLE W CAŁOŚCI METALOWEJ TARCZY, O WYBRZUSZONYM, SFERYCZNYM (PÓŁKOLISTYM) LUB SZPICZASTYM ŚRODKU (UMBO), MIESZCZĄCYM TRZYMAJĄCĄ GO DŁOŃ
HasłoOpis hasła w krzyżówce
PUKLERZ zwyczajowa nazwa niewielkiej (ok. 25 - 40 cm średnicy) okrągłej, zwykle w całości metalowej tarczy, o wybrzuszonym, sferycznym (półkolistym) lub szpiczastym środku (umbo), mieszczącym trzymającą go dłoń (na 7 lit.)

Definicje krzyżówkowe

PUKLERZ
zwyczajowa nazwa niewielkiej (ok. 25 - 40 cm średnicy) okrągłej, zwykle w całości metalowej tarczy, o wybrzuszonym, sferycznym (półkolistym) lub szpiczastym środku (umbo), mieszczącym trzymającą go dłoń (na 7 lit.).

Oprócz ZWYCZAJOWA NAZWA NIEWIELKIEJ (OK. 25 - 40 CM ŚREDNICY) OKRĄGŁEJ, ZWYKLE W CAŁOŚCI METALOWEJ TARCZY, O WYBRZUSZONYM, SFERYCZNYM (PÓŁKOLISTYM) LUB SZPICZASTYM ŚRODKU (UMBO), MIESZCZĄCYM TRZYMAJĄCĄ GO DŁOŃ sprawdź również:

urządzenie wykorzystywane w elektroencefalografii (EEG); rejestruje zespół słabych sygnałów elektrycznych zapisanych jednocześnie w różnych punktach skóry głowy ,
dziwaczny, niedorzeczny twór ludzki ,
karta z cyfrą 2 ,
kolorowy, niekształtny rysunek o abstrakcyjnych motywach ,
przestępstwo przeciwko życiu i zdrowiu, wolności, obyczajności, mieniu, wymiarowi sprawiedliwości, dokumentom. Jako przestępstwo pospolite traktować można wszystkie rodzaje przestępstw poza zbrodniami przeciwko ludzkości, zbrodniami wojennymi i zbrodniami przeciwko pokojowi, a także przestępstwami politycznymi ,
miasto w województwie podlaskim, w powiecie grajewskim, nad Jeziorem Rajgrodzkim ,
uniemożliwianie kobietom (ale także mniejszościom narodowym, etnicznym, seksualnym, wyznaniowym lub również osobom niepełnosprawnym itp.) dojścia do wysokich pozycji w biznesie czy polityce ,
Stachys - rodzaj roślin z rodziny jasnotowatych (Lamiaceae Lindl.); liczy ok. 300 gatunków, występujących w strefach umiarkowanych i ciepłych, głównie na półkuli północnej ,
obniżenie się standardów moralnych, zubożenie duchowe i kulturowe, pogorszenie się stanu ,
DRYF ,
ASKARYSI ,
cecha kogoś, kto jest potulny ,
prawdopodobnie najistotniejsze przeciwciało biorące udział w odpowiedzi wtórnej; charakteryzuje je obecność łańcucha ciężkiego ? ,
to, że pochodzi się z gminu, należy się do gminu ,
mężczyzna, który stosuje przemoc wobec kobiet, szczególnie wobec swojej partnerki ,
wielkoformatowy afisz informujący o czymś lub reklamujący coś ,
urządzenie do odprowadzania spalin z okrętu podwodnego i pobierania powietrza ,
twierdzenie mówiące, że nieskończony zbiór zdań rachunku predykatów pierwszego rzędu jest spełnialny, jeśli tylko każdy jego podzbiór skończony jest spełnialny ,
duża, poważna awantura ,
Redłowo - nadmorska dzielnica mieszkalna Gdyni, granicząca z następującymi dzielnicami tegoż miasta: Wzgórze Św. Maksymiliana (od północy), Działki Leśne, Mały Kack (obie od zachodu), Orłowo (od południa), a od wschodu także z Morzem Bałtyckim ,
ssak drapieżny z rodziny kotów: na końcu uszu pędzelki czarnych włosów, poluje nocą łowny ,
jeniec schwytany dla pozyskania wiadomości o nieprzyjacielu ,
taniec pochodzenia brazylijsko-boliwijskiego, który zyskał popularność na świecie w latach 80. XX wieku ,
Bromus carinatus - gatunek rośliny z rodziny wiechlinowatych ,
potrawa żydowska przyrządzana z pokruszopnej macy smażonej z tartą cebulą i jajkami ,
proces, w wyniku którego przekazy medialne lub miejsca ich prezentowania (np. potrale internetowe, wiadomości telewizyjne, prasa) upodabniają się stylem do tabloidów - plotkarskich, nierzetelnych magazynów skupiających się na wzbudzeniu sensacji ,
graf, w którym dla każdej pary dowolnych wierzchołków istnieje ścieżka, która je łączy ,
elastyczna nić wykonana z różnych materiałów (np. zwierzęcych jelit albo nylonu), która jest stosowana w rakietach do tenisa ziemnego ,
prymitywny, pozbawiony szczęk kręgowiec wodny ,
cecha człowieka: brak ucziwości, moralności

Komentarze - ZWYCZAJOWA NAZWA NIEWIELKIEJ (OK. 25 - 40 CM ŚREDNICY) OKRĄGŁEJ, ZWYKLE W CAŁOŚCI METALOWEJ TARCZY, O WYBRZUSZONYM, SFERYCZNYM (PÓŁKOLISTYM) LUB SZPICZASTYM ŚRODKU (UMBO), MIESZCZĄCYM TRZYMAJĄCĄ GO DŁOŃ. Dodaj komentarz

6×3 =

Poleć nas znajomym:

x