Hasła do krzyżówek pasujące do opisu: ZWYCZAJOWA NAZWA NIEWIELKIEJ (OK. 25 - 40 CM ŚREDNICY) OKRĄGŁEJ, ZWYKLE W CAŁOŚCI METALOWEJ TARCZY, O WYBRZUSZONYM, SFERYCZNYM (PÓŁKOLISTYM) LUB SZPICZASTYM ŚRODKU (UMBO), MIESZCZĄCYM TRZYMAJĄCĄ GO DŁOŃ

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

PUKLERZ to:

zwyczajowa nazwa niewielkiej (ok. 25 - 40 cm średnicy) okrągłej, zwykle w całości metalowej tarczy, o wybrzuszonym, sferycznym (półkolistym) lub szpiczastym środku (umbo), mieszczącym trzymającą go dłoń (na 7 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "ZWYCZAJOWA NAZWA NIEWIELKIEJ (OK. 25 - 40 CM ŚREDNICY) OKRĄGŁEJ, ZWYKLE W CAŁOŚCI METALOWEJ TARCZY, O WYBRZUSZONYM, SFERYCZNYM (PÓŁKOLISTYM) LUB SZPICZASTYM ŚRODKU (UMBO), MIESZCZĄCYM TRZYMAJĄCĄ GO DŁOŃ". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 13.902

TURANIZM, AKREDYTACJA, REGISTER, EKSPRES, ESTRAGON, KLUCZ, AZOLLA KAROLIŃSKA, GŁOSOWANIE TAKTYCZNE, TEORIA WYBORU SPOŁECZNEGO, PRAWO, HIPOTEKA, PLAFON, AUTOMOBILKLUB, STRYJ, BRZYDAL, CHMURA ŚREDNIA KŁĘBIASTA, ARSENAŁ, LEW, KABINA, MOST POWIETRZNY, SEMESTR LETNI, OFENSYWA, BĘBEN, DRWINA, ŚWIATŁOCIEŃ, ŚWINKA, DOBRO FINALNE, ARKUSZ POETYCKI, ARYBALLOS, CHOROBA WRZODOWA, EMPIRYZM, INSTRUMENT FINANSOWY, ZMIANA PATOLOGICZNA, MIKSER, KOSODRZEW, ZWŁOKI, ALKILACJA, DZIERŻAWCA, DRESZCZ, WAPORYZACJA, TRZYNASTY, POMPA WYPOROWA, DEPESZA, KALATOS, KRAJKA, ADRES FIZYCZNY, CHIŃSKI, PARYTET, KAPITALNY REMONT, NIEOBOJĘTNOŚĆ, OSTENTACJA, CERATOFYLLID, KOMAT, MIARA, CZYTNIK, KARZEŁEK, KRYZYS KATATYMICZNY, WIECZOREK POETYCKI, ALDEHYD, RELISZ, RUMIENIAK, ROZDZIAŁ, EGZERCYCJA, FLASZOWIEC, DŹWIGARKA, GŁOWA PAŃSTWA, ZJAWISKO SEEBECKA, GOŹDZIK, CYMBAŁ, BARWY, PASTORALE, DANA, WIDMO ATOMOWE, DYWIZJON RAKIETOWY, KOMPLEKS, POMOST, LINGWETKA, CEL, IMPROMPTU, ŚCIGAŁKA, SIEKANIEC, AKSAMITKA, OBLICÓWKA, BUŁKA WYBOROWA, WIEŻA KOŚCIELNA, ŻURAWIK, SCHRONISKO, GOŁOLEDŹ POŚNIEGOWA, SKARB, KAPISZON, METALMANIA, KASZKIET, WARZYWO, OSTATNIE PODRYGI KONAJĄCEJ OSTRYGI, PIERWSZOPLANOWOŚĆ, SZYFON, KOPNIAK, GRAMOWID, KASETON, WYZWANIE, TRZECI PLAN, AMFA, ELIKSIR ŻYCIA, WYRÓB TYTONIOWY, BUDLEJA, KULCZYBA WRONIE OKO, KLIKOWOŚĆ, ZAMEK KLINOWY, INSTRUKCJA KANCELARYJNA, FESTON, HALIBUT, WRODZONY BRAK JELITA GRUBEGO, KSIĘŻULKO, BUT NARCIARSKI, ZAŁOŻENIE, SZKŁO, ZATOKA, PRAWO WEWNĘTRZNE, ŻAKARD, KONFIGURACJA, OBIEG PIENIĄDZA, PĘTLA, KREOLKA, JONIZACJA, ŻYRYTWA, KURZYSKO, POMAGIER, MAKAK, ANTENA SATELITARNA, PANDRAK, ZAPIS, LEUKOTOMIA, KUMA, BIOTA, PRZYMUS BEZPOŚREDNI, BUDYŃ, POZIOMICA, KOŚCIÓŁ FARNY, PRZESUNIĘCIE KU CZERWIENI, TAMARILLO, LEPIARKOWATE, OBSZAR WIEJSKI, MELON, MAJĄTEK, MINIATURA, WAMPIR, NARY, NIĆ, MOLESKIN, SCHILLING, KNAGA, DERYWACJA ALTERNACYJNA ILOŚCIOWA, DRELICH, RIAL, KASZTAN, GARDA, PANCERKA, SKAŁA OSADOWA, TRASA WYLOTOWA, URYNA, KARŁATKA, KWASORYT, FILOKAKTUS, CHEKKER, PIĘTRO, ROZŁUPKA, PODATEK EKOLOGICZNY, KURAWONGA ZMIENNA, KONTRETYKIETA, WĘGAREK, SĄD I INSTANCJI, MOKRADŁOSZ ŻMIJOWATY, UNIZM, INDEKSACJA, KROKODYLEK, SMUSZKA, APANAŻE, TRUP, KRWIOŻERCZOŚĆ, BANIA, CENA UMOWNA, NOWICJAT, RAWKA BŁAZEN, INDEKS RZECZOWY, SENSACJA ŻOŁĄDKOWA, MILREJS, PORCYJKA, METAL CIĘŻKI, STATEK KORSARSKI, ANARCHIA, POMROK, ADIDAS, ŁADOWACZ, ORLĘ, CZŁON SKŁADNIOWY, INSTYTUT, WSPINACZKA SPORTOWA, ESCUDO, WIELKI KSIĄŻĘ, DWUNASTA, SAKE, ADMIRACJA, WAPIEŃ MUSZLOWY, LAMPA O FALI BIEŻĄCEJ, KASETOFON, PASZTET, OLIMPIADA, PYLICA ALUMINIOWA, RÓŻA SKALNA, PENSJA, POKÓJ, IMPAST, KOŻUCH, RAGOUT, EMALIA, ENERGIA ELEKTRYCZNA, ODPOWIEDŹ, KSIĄŻKA ADRESOWA, PRZEŚLADOWANIE, KOOPERATOR, ZIELENICE, ADWEKCJA, PIEC DYMARSKI, KOSMOS, KREM, DAMA, ŚWIECIDEŁKO, ZESPÓŁ HIPERKINETYCZNY, CZYSTKA ETNICZNA, BROKAT, TYTULATURA, MARATON, SKOPEK, AKROBACJA, KOPIA FOTOGRAFICZNA, ODWROTNOŚĆ, ZNAK NAWIGACYJNY, WYTWÓR, ŚRODKOWOŚĆ, KONIEC, SEKULARYZACJA, GODET, KRATY, PRZEWŁOKA, PASAŻ, KOMISARZ, SYNONIM TAKSONOMICZNY, ZEZWŁOK, DEKONTAMINACJA, FILODENDRON, KRADZIEŻ ROZBÓJNICZA, REGIMENT, ZSYP, LWIA PASZCZKA, KOZAK, METRYKA, LIRNIK, POMOC, LOFIKS, SŁOWIAŃSKOŚĆ, KANAPKA, POLER, TRAGEDIA, BRYFOK, ANKUS, MINA MORSKA, GUMBAD, FILIŻANKA, DEZABIL, PŁOZA, SZPONA, SPÓŁKA, PARADOKS, MARCHWIANE RĘCE, WYRAZ, DWUWIJKA ANTARKTYCZNA, SZLAUCH, KASZTEL, WZMACNIACZ ELEKTROMASZYNOWY, GOŁĄBKI, NIESPIESZNOŚĆ, TYTULIK, WYRĄB, OBRÓBKA, BOCZNIK, DRUK AKCYDENSOWY, WYKŁADNIK, DECYZJA WYWŁASZCZENIOWA, SIATKA, NIEZAMOŻNOŚĆ, ZRAZOWA, OPERATOR, SOCZEWICA, FUTRÓWKA, KIKS, FILTR DOLNOPRZEPUSTOWY, PLUDRY, MUR OPOROWY, KLAUZULA WYKONALNOŚCI, ŁĄCZNOŚCIOWIEC.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 13.902 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

Szukaj po opisie hasła

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżówki dla opisu: zwyczajowa nazwa niewielkiej (ok. 25 - 40 cm średnicy) okrągłej, zwykle w całości metalowej tarczy, o wybrzuszonym, sferycznym (półkolistym) lub szpiczastym środku (umbo), mieszczącym trzymającą go dłoń, jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: ZWYCZAJOWA NAZWA NIEWIELKIEJ (OK. 25 - 40 CM ŚREDNICY) OKRĄGŁEJ, ZWYKLE W CAŁOŚCI METALOWEJ TARCZY, O WYBRZUSZONYM, SFERYCZNYM (PÓŁKOLISTYM) LUB SZPICZASTYM ŚRODKU (UMBO), MIESZCZĄCYM TRZYMAJĄCĄ GO DŁOŃ to:
Hasło Opis krzyżówkowy
puklerz, zwyczajowa nazwa niewielkiej (ok. 25 - 40 cm średnicy) okrągłej, zwykle w całości metalowej tarczy, o wybrzuszonym, sferycznym (półkolistym) lub szpiczastym środku (umbo), mieszczącym trzymającą go dłoń (na 7 lit.)

Definicje krzyżówkowe

PUKLERZ
zwyczajowa nazwa niewielkiej (ok. 25 - 40 cm średnicy) okrągłej, zwykle w całości metalowej tarczy, o wybrzuszonym, sferycznym (półkolistym) lub szpiczastym środku (umbo), mieszczącym trzymającą go dłoń (na 7 lit.).

Poleć nas znajomym:

POLSKI-SŁOWNIK.pl

© 2014 - 2021

x