STROICZKA ROŚLINA ZIELNA LUB PÓŁKRZEW UPRAWIANA JAKO OZDOBNA I LECZNICZA - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

LOBELIA to:

STROICZKA roślina zielna lub półkrzew uprawiana jako ozdobna i lecznicza (na 7 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: LOBELIA

LOBELIA to:

alkaloid występujący w nasionach lobelii rozdętej, dawniej stosowany w medycynie jako środek o działaniu wymiotnym, pobudzającym ośrodek oddechowy i jako środek przeciwastmatyczny; ze względu na działanie toksyczne została wycofana z lecznictwa (na 7 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "STROICZKA ROŚLINA ZIELNA LUB PÓŁKRZEW UPRAWIANA JAKO OZDOBNA I LECZNICZA". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 14.141

OWOC, D, PYZA, ORZESZEK ARACHIDOWY, PEŁZATKA, TONALNOŚĆ, CYRK LODOWCOWY, NEKROPOLA, LUWERS, ZERWA GŁÓWKOWATA, RAPPEN, PEAN, FRAGMENTARYZACJA, WIDMO, KURTYNA, HALLOWEEN, KRÓLOWA MATKA, EMOCJA, ROZKRUSZ, ROŚLINA ŻYWICIELSKA, ASPEKT, KOREK, PORADLNE, DRAJREP, ZIELE, GNIAZDO, CIŚNIENIE PROMIENIOWANIA ELEKTROMAGNETYCZNEGO, REPETYTYWNOŚĆ, DENDRODOA, FALA, RZEPA, WRĄB, PORT, PIECZONKA, ROZTOCZE, GRANICA MIĘDZYPAŃSTWOWA, E 336, MONSTRUM, TARLAK, WĄŻ, KULA, SZNAPS, DWURÓG, SERIA, GALERIA, ŻAGIEL REJOWY, HOLOGRAM, UPRZĄŻ, PRZEDSZKOLE, EUTEKTYKA, KOREAŃSKI, KOMEDIA STAROGRECKA, ŻYTO, SZTABA, KAPER, PRZEŁOM, KOMA, MUSZLOWCE, ALERT, TOLERASTIA, KAMIEŃ NAGROBNY, PŁOMYK, POŚCIELÓWKA, JEDWAB NATURALNY, KRYTYCZNOŚĆ, KINETOTERAPIA, PIKA, WĄTRÓBKA, DWUDZIESTY, FERMATA, RENÓWKA, OSIEMNASTKA, WKŁAD, SPRZĄGLE, WILCZA PASZCZA, SZKARADA, PRZEKŁADNIA, WĘGLOWODÓR NIENASYCONY, JEDNOSTKA ALOKACJI, TĘPOZĘBNE, KOREKTOR, PRZYTULICA, DYPTYCH, ZBIÓRKA, BERNARD, OSAD, EKSPANDER, POZIOM, KOŃ ŚLĄSKI, WSPÓŁMAŁŻONEK, BLASTOGENEZA, INSTALACJA, DEMENTI, ZASÓB, HASHTAG, BANDOLIER, NASTAWIENIE, DRAMATYKA, KAMEDUŁ, KOBIETA LEKKICH OBYCZAJÓW, LIDER, SELER, CYGANECZKA, WŁOSY WENUS, ŚLIWA, MOMENT TEORETYCZNY, JEDNOPARTYJNOŚĆ, KOLEKTOR, POWŚCIĄGLIWOŚĆ, RZUT, GASTROFAZA, STRONA TYTUŁOWA, GRZEBIEŃ, FAZA, STAN, KOSZULKA, DIABEŁ, PODGŁÓWEK, EMAKI, WELON, WIELOKĄT, NASTURCJA, PRZEWRÓT, POTĘPICIEL, JEDNOSTKA SYSTEMATYCZNA, WAKUOLA, PASTYŁA, ABLUCJA, RYKSZA, REGULATOR KWASOWOŚCI, PERIODONTOLOGIA, DYSOCJANT, PODKOWA, CHOROBA ZAKAŹNA, WARZYWNIAK, PROTEGOWANY, ANTAŁEK, ZAKUTY ŁEB, TOPINAMBUR, LATARNIA MORSKA, ZESPÓŁ CHOROBOWY, ROZSZCZEPIENIE WARGI, ANTYSZTUKA, KOKSIAK, SIT, WSTAWKA, POLIANDRIA, ŚLEPE WROTA, ZAWRÓT GŁOWY, NAROŻNIK, SMUŻKA, MARKGRAF, ROPUCHA BLOMBERGA, EUTEKTOID, SPÓJNIK, NAWÓZ SZTUCZNY, DYPTYK, WARSZTAT STRATEGICZNY, GALON, CZUBEK, KOMEDIANTKA, SPEKTROSKOPIA ABSORPCYJNA, OWCE, WĘGLÓWKA, DOM, ISTOTA ŻYWA, KILOMETR ZEROWY, PRAKTYKA, WŁOSKOWATOŚĆ, NAKIEROWANIE SIĘ, ASFALTOBETON, SATELITA, GZYMS, WAGON, PRZERYWACZ BLOKADY, MEMORANDUM, ODCHYŁ, NIEWINNA KREW, WŁASNOŚĆ PRZEMYSŁOWA, CZAS SŁONECZNY PRAWDZIWY, BECZKA Z PROCHEM, WIOŚLARKI, ŻŁÓB, USZKO, POMAZANIEC, DZBANEK, PROWINCJA, KREMOGEN, ŁOPATACZ, OSTROGA PIĘTOWA, ZŁOŻE GNIAZDOWE, ZADANIE, NIEPRZYJACIEL, CZUBEK, SYBERYJSKI, KOJARZENIE, RABARBAR, CZTERY ŚCIANY, CERATA, APASZKA, MĘTNIAK, IKEBANA, ROZTWÓR WZORCOWY, TRZCINA, ZATYŁ, KRYKIET, LINIA OPÓŹNIAJĄCA, STAROSTA GENERALNY, POR, NĘCISKO, RAJKA, UŁAMEK PIĘTROWY, JĘZYK LINGALA, AHISTORYZM, PRZEDMIOT KIERUNKOWY, FITOCYD, ZAZDROSTKA, GARY, NEKTARIUM, RASTER, OKRĘT FLAGOWY, TRAWA MORSKA, LAMPA O FALI BIEŻĄCEJ, WIELKOMIEJSKOŚĆ, ELASTYK, PAŃSTWO, KOZŁEK LEKARSKI, STEROWANIE BEZPOŚREDNIE, EDYKUŁ, PŁYTA, GRUSZECZKA, CYFOMANDRA, STEMPEL, DŹWIGNIA, POWIELACZ ELEKTRONOWY, BAZA ODSETKOWA, BEZPIECZEŃSTWO BIERNE, WIERNOŚĆ, LINIOWA NIEZALEŻNOŚĆ, STOWARZYSZENIE, SZTURWAŁ, PREDESTYNACJA, POGODNOŚĆ, PROFESOR ZWYCZAJNY, ZAKĄTEK, AREA, WIDŁAK, MAŁY PALEC, SKALISKO, KRZYŻ ŚW. ANDRZEJA, GRÓB SKRZYNKOWY, TRZMIELINA, KAPITAŁ SPOŁECZNY, PORÓD RODZINNY, ELEW, TRANSGEN, BAGGALA, AGENCJA, PARA 0, TEREN ZIELENI, KOMIZM, PODSADNIK KULISTY, STATUS SPOŁECZNY, DEKLARACJA, BZYGI, DŻAGA, ZIELONI, KREDYT KUPIECKI, ŁAŹNIA, KEM, MASKULINIZM, UMOWA ADHEZYJNA, OFICER, DZIECINA, TARANOWANIE, LIPA, MAPA WYOBRAŻENIOWA, DOŻYWOCIE, REZERWA, SZCZUR PIŻMOWY, INDIE, SPRAWIEDLIWOŚĆ DZIEJOWA, FINISZ, LAMA, BULION, PRZEMYT PLECAKOWY, KONWENT, SANDWICZ, INTERPRETACJA, MÓŻDŻEK, SCHIZOFRENIA HEBEFRENICZNA, ROSYJSKOŚĆ, JUMPSALING, SUWAK, OSTATNIE PODRYGI, NAZWA ZWYCZAJOWA, ROZWOLNIENIE, SKAŁA ILASTA, WĘGLÓWKA, ?KONTROSKARŻENIE.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 14.141 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

STROICZKA ROŚLINA ZIELNA LUB PÓŁKRZEW UPRAWIANA JAKO OZDOBNA I LECZNICZA się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: STROICZKA ROŚLINA ZIELNA LUB PÓŁKRZEW UPRAWIANA JAKO OZDOBNA I LECZNICZA
HasłoOpis hasła w krzyżówce
LOBELIA STROICZKA roślina zielna lub półkrzew uprawiana jako ozdobna i lecznicza (na 7 lit.)

Definicje krzyżówkowe

LOBELIA
STROICZKA roślina zielna lub półkrzew uprawiana jako ozdobna i lecznicza (na 7 lit.).

Oprócz STROICZKA ROŚLINA ZIELNA LUB PÓŁKRZEW UPRAWIANA JAKO OZDOBNA I LECZNICZA sprawdź również:

obiekt z przeznaczeniem do rejestracji nagrań dźwiękowych, obejmujący zazwyczaj reżyserkę, pomieszczenia z przeznaczeniem do miksowania i masteringu, a także część socjalną ,
CYPO ,
jezioro w zachodniej Australii ,
księga służąca do zapisywania spraw i danych związanych z prowadzeniem gospodarstwa domowego ,
mucha nieco mniejsza od domowej; kłuje boleśnie i żywi się krwią ssaków ,
zbiorowisko roślinne o określonej strukturze, składzie gatunkowym i właściwościach ekologicznych ,
żeglarz kanadyjski, brązowy medalista z Los Angeles ,
elegancik ,
przestępca, specjalizujący się w przestępstwach komputerowych ,
człowiek, który wyznaje lub głosi herezję, czyli poglądy sprzeczne z dogmatami wiary katolickiej ,
w starożytności miasto greckie w Azji Mniejszej przy ujściu rzeki Meander, założona w 2 połowie II tysiąclecia p.n.e ,
tytuł urzędników w daw. Turcji ,
niemowlęca koszulka ,
podejście badacza do przedmiotu badań (zwłaszcza humanistycznych), akcentujące swoistość tego przedmiotu i stawianie pytań o sens jego istnienia w większej całości ,
wybitny architekt niemiecki i historyk architektury ,
kurczenie się i rozkurczanie gwiazd zmiennych co związane jest ze zmianami ich jasności ,
bojowy środek trujący o działaniu drażniącym, chlorowcopochodna amin alifatycznych ,
Tadek Norek z 'Miodowych lat' ,
rogoząb australijski, barramunda, Neoceratodus forsteri - najbardziej pierwotny gatunek ryby dwudysznej; rogoząb zamieszkuje muliste rzeki Australii ,
ogród zbudowany ze skał, kamieni i ziemi, w którym hoduje się rośliny wysokogórskie ,
starorzymskie okrycie kobiety ,
tyle, ile mieści się w dzbaneczku ,
pręt wykonany z metalu, często używany jako dodatkowe zamknięcie drzwi ,
określone umiejętności i wiedza zdobyte przez harcerza (zwykle wiąże się to z awansem w hierarchii grupy harcerzy, nowymi obowiązkami i otrzymaniem odznaki) ,
cecha jakiegoś materiału, przedmiotu, całkowita odporność na wodę, nieprzepuszczanie wody ,
konflikt stanowisk, różnica zdań, interesów ,
urzędowa księga odnotowująca fakt wystawienia dokumentu i dokonania czynności publicznoprawnej, zakładana dla potrzeb własnych przez administrację państwową lub kościelną ,
Marek z powieści Niziurskiego ,
kąt wypukły wyznaczony przez styczną do okręgu w punkcie X oraz półprostą zawierającą cięciwę o końcu w punkcie X ,
miłośnik samochodów

Komentarze - STROICZKA ROŚLINA ZIELNA LUB PÓŁKRZEW UPRAWIANA JAKO OZDOBNA I LECZNICZA. Dodaj komentarz

6×6 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast