OBSZAR NA TERYTORIUM ZAJMOWANYM LUB ZAGROŻONYM PRZEZ PRZECIWNIKA UTRZYMYWANY Z PRZYCZYN STRATEGICZNYCH - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

PRZYCZÓŁEK to:

obszar na terytorium zajmowanym lub zagrożonym przez przeciwnika utrzymywany z przyczyn strategicznych (na 10 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: PRZYCZÓŁEK

PRZYCZÓŁEK to:

w architekturze klasycznej niski trójkątny szczyt nad portykiem (na 10 lit.)PRZYCZÓŁEK to:

skrajna podpora mostu lub wiaduktu, która często jest w znaczym stopniu ukryta pod ziemią (na 10 lit.)PRZYCZÓŁEK to:

FRONTON (na 10 lit.)PRZYCZÓŁEK to:

budowla stanowiąca wsparcie dla wznoszonego obiektu np. wiaduktu, jazu (na 10 lit.)PRZYCZÓŁEK to:

teren za przeszkodą wodną wykorzystywany jako podstawa wyjściowa do przyszłego natarcia (na 10 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "OBSZAR NA TERYTORIUM ZAJMOWANYM LUB ZAGROŻONYM PRZEZ PRZECIWNIKA UTRZYMYWANY Z PRZYCZYN STRATEGICZNYCH". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 16.807

SZÓSTY ZMYSŁ, CZYTAL, MARKIZA, KONDOMINIUM, EUROWALUTA, IPP, HIW, ZUPA, BLACHOWNIA, BON SKARBOWY, MIECZ OBROTOWY, NIEWSPÓŁMIERNOŚĆ, WYŚWIETLARNIA, EFEKT ZAŁOŻYCIELA, PRZELICZNIK, GEN DOMINUJĄCY, WYTWÓRCA, DYFUZJA CHEMICZNA, STREFA MIĘDZYPŁYWOWA, MODYFIKACJA, TERYNA, ZNAK, NEPOT, SZCZELINA BRZEŻNA, PSYCHOLOGIA, NAPIĘCIE ELEKTRYCZNE, PRZECHOWANIE, BOZON W, KOPOLIMER, EKOGROSZEK, CZASZA, LAPAROSKOPIA, WZROK, MUSZTARDA DIJON, DZIÓB, PANTOGRAF, SOCJALDEMOKRATA, RÓW, TELEGRAF CHAPPE'A, BANIECZKA, NIMFA, RYWALIZACJA, OBJAWIENIE, ZAMKNIĘCIE CELNE, ZOOFAG, PAS RADIACYJNY, POLONEZ, ULTRABOOK, TURZYCA, DRZEWCE, PYZA, PRZYCZÓŁEK, GRAFIKA, REDUKCJA, STATEK TRANSPORTOWY, ZNACZEK SKARBOWY, KONSTELACJA, JON CENTRALNY, HERMA, WYDALINA, TELESKOP, KOSZYK, TELEFONIA, BIAŁY SPORT, SYSTEM KLASY BUSINESS INTELLIGENCE, BUDYŃ, INTERFEROMETRIA WIELKOBAZOWA, SAMOAŃSKI, DONIESIENIE, POMEZANIA, URLOP WYCHOWAWCZY, MASA, PORZĄDEK SPOŁECZNY, SSAK, MICRA, WIEŻA PANCERNA, DECYMA, KRATA DYSTRYBUTYWNA, SYTA, ŁĄCZNIK ŻALUZJOWY, RYGOR, DASZEK, ODGAŁĘZIACZ, AZYMUT ASTRONOMICZNY, ZANOKCICA CIEMNA, PIECHOTA MORSKA, KANTOREK, POLEWKA, BAŻANT, KRAŃCOWOŚĆ, MIKROSKOP JEDNOOKULAROWY, KOPALINA SKALNA, POLE, KONFIGURACJA, SPARING, HULK, KOŁYSANIE WZDŁUŻNE, UNIA PERSONALNA, DEPORTOWANY, PROGRAM, MUCHA MOKRA, MA, DZIAŁO SAMOBIEŻNE, MIKROWENTYLACJA, NAZWA HANDLOWA, SKLEPIENIE NIECKOWE, LÓD MARTWY, PORT MORSKI, NIEKONTROWERSYJNOŚĆ, PRZYTULIA, TOŃ, TYFTYK, SZYPLIN, OBRÓT PIENIĘŻNY, PAPROTNICA KRÓLEWSKA, STECZKA, ACEFALIA, RZAZ, POSTOJOWE, HOKEJ, TARAN, PRECYPITACJA, MARIO, ZGORZEL GAZOWA, MATERIAŁ SKALNY, POPITA, ŁAŃCUSZEK, ORGANIZM MODYFIKOWANY GENETYCZNIE, SZPALTA, RUGBY, SAKWA, KRĘGARSTWO, RPG, NABÓJ ĆWICZEBNY, ŻARTOWNIŚ, LAMPAS, MUTACJA, RAMA, WSPINACZKA SKAŁKOWA, SATELITA, ALGONKIN, OSTANIEC KRASOWY, SYMPOZJON, KOZAK, DOKSOLOGIA, KORYTARZ LOTNICZY, SKUTEK PRAWNY, BALERON, TERMINATOR, KINKIET, ZNAJDEK, KIT, APARAT KRYTYCZNY, KITAJ, KABRIOLECIK, ZAĆMIENIE, CZYNNOŚĆ POMYŁKOWA, PLEWA, FILIŻANKA, NUBIRA, LEMONIADA, SPRZĄGLE, BURKA, PRZYCZÓŁEK, DŻEMIK, LECZNICTWO AMBULATORYJNE, PROMIENNIK, PROMIENIOWANIE CIEPLNE, INGRES, STYLO, KURIER PODHALAŃSKI, OBWÓD RYBACKI, SZKLARKA, LOFIKS, MADŻONG, ŻYWOPŁOCIK, DZIEŁO SZTUKI, KANAŁY, ZMARSZCZKA, FORMA, MESJASZ, GAMBIT, NAWALANKA, SZAL, POWSTANIE CHMIELNICKIEGO, WARTOŚĆ, FAJERWERKI, ŚWIĄTEK, ALFABET MUZYCZNY, KARIN, SZPILECZKA, EMOTIKONKA, PLATFORMA, KUŹNICA, PRYMITYW, WSPÓŁUCZENNICA, HARCERKA, MEDALIK, ZATOPIONA DEPRESJA, LISTA, PRZYJEZDNY, PASSACAGLIA, CHÓR, MASKOWANIE, EPOKA LODOWA, ŁUK NADOCZODOŁOWY, OKO, PRZEGLĄDACZ, KATASTROFA BUDOWLANA, OGNISKO, MELDUNEK CZASOWY, GALISYJCZYK, SZAŁAS, UCHO, SŁODKA BUŁKA, USŁUGA INTERNETOWA, SKŁADAK, USTNOŚĆ, PRZEMYSŁ CUKROWNICZY, KARTAUNA, WARIACJE, TWIERDZENIE HARTOGSA, PRZYDZIAŁ, KURIER TATRZAŃSKI, LINIA, DELHI, BODZIEC, PLETYZMOGRAF, INFLACJA, PORCJA, DEMENTI, KREOL, MASZYNA ŻAKARDOWA, SAKRALIZACJA, FORMACJA, ŁYŻKA, OTRUCIE, RÓŻOWA LANDRYNKA, TROCINÓWKA, INDEKSACJA, KODEKS PRACY, EKTOPLAZMA, KOMUNIA, JADZICA, ELEKTROFON ELEKTRONICZNY, ŚWIADCZENIE REPRYWATYZACYJNE, CZEBUREK, SPÓŁKA, CHONDRYT WĘGLISTY, NEGOCJACJE CZŁONKOWSKIE, KISZKA WĄTROBIANA, KOŁNIERZYK, SPRZĘCIOR, TEKA, HERB, PRANKO, LIST INTENCYJNY, WYWŁASZCZENIE, SKŁAD CELNY, PRĄTNIK SREBRZYSTY, AKROBATYKA SPORTOWA, KONKURENCJA, BAŃKA MYDLANA, SMAK, SKŁADNIK ODŻYWCZY, STAN DEPRESYJNY, HACKAMORE, SAMOWYLECZENIE, KOORDYNACJA RUCHOWA, ZNAK ALFANUMERYCZNY, OTWÓR, DACHÓWKA, POWSTANIE, FLUIDYZACJA, TENIS STOŁOWY, AKCJA, KOD DWUWARTOŚCIOWY, INKORPORACJA, NANDORIŃSKI, PRZEDNÓWEK, LOARA, ELASTOMER, KĘS, ŻYWOT, FIOLET GORYCZKI, LUGIER, LODOWIEC NORWESKI, NACZYNIAK, GEODETA, APARTAMENT, ŚWIATŁO POSTOJOWE, BEZCIELESNOŚĆ, ABERDEEN, WPRAWKA, BLOK LINOWY, ODCZYNNIK, OBSZAR ALIMENTACYJNY, NAGONASIENNE DROBNOLISTNE, ŚRODEK PRAWNY, ?TERAPEUTA ZAJĘCIOWY.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 16.807 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

OBSZAR NA TERYTORIUM ZAJMOWANYM LUB ZAGROŻONYM PRZEZ PRZECIWNIKA UTRZYMYWANY Z PRZYCZYN STRATEGICZNYCH się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: OBSZAR NA TERYTORIUM ZAJMOWANYM LUB ZAGROŻONYM PRZEZ PRZECIWNIKA UTRZYMYWANY Z PRZYCZYN STRATEGICZNYCH
HasłoOpis hasła w krzyżówce
PRZYCZÓŁEK obszar na terytorium zajmowanym lub zagrożonym przez przeciwnika utrzymywany z przyczyn strategicznych (na 10 lit.)

Definicje krzyżówkowe

PRZYCZÓŁEK
obszar na terytorium zajmowanym lub zagrożonym przez przeciwnika utrzymywany z przyczyn strategicznych (na 10 lit.).

Oprócz OBSZAR NA TERYTORIUM ZAJMOWANYM LUB ZAGROŻONYM PRZEZ PRZECIWNIKA UTRZYMYWANY Z PRZYCZYN STRATEGICZNYCH sprawdź również:

rozpięte zwoje drutu kolczastego mające utrudnić prowadzenie natarcia ,
system poglądów ekonomicznych i oparty na jego zasadach typ polityki gospodarczej, których fundamentem jest całkowita neutralność państwa i innych organizacji gospodarczych i politycznych wobec przebiegu procesów gospodarczych ,
nowa myśl będąca efektem twórczego myślenia ,
sportowiec, zawodnik, który gra w piłkę wodną (waterpolo) ,
matematyk francuski (1730-1783); autor prac z algebry wyższej ,
czapka, która nie jest wyjściowa, kojarzy się z uprawianiem sportu lub służy do uprawiania sportu ,
Cannabis sativa subsp. indica - podgatunek konopi siewnych, dawniej wyodrębniany jako osobny gatunek ,
sedan marki Polonez ,
litowiec (Na) ,
zaburzenie funkcji śledziony ,
u zwierząt forma biernej obrony na atak lub zagrożenie atakiem powodująca całkowity bezruch atakowanego osobnika ,
popularny lek przeciwbólowy ,
żona hrabiego - mężczyzny, który posiada tytuł hrabiowski; wyraz może być niekiedy uznawany za gwarowy lub przestarzały ,
ogół małych form powierzchni Ziemi, np. żłobki krasowe, zmarszczki wiatrowe (ripplemarki), terasy bydlęce, doły po eksploatacji powierzchniowej i in ,
sekretny język krasnoludów w literackim legendarium, wykreowanym przez J. R. R. Tolkiena ,
melodia, do której tańczy się sarabandę ,
delfin skośnozęby, Lagenorhynchus obliquidens - gatunek walenia z rodziny delfinowatych; zamieszkuje umiarkowaną strefę północnej części Oceanu Spokojnego od Aleutów po Baja California i od Japonii po Wyspy Kurylskie ,
PILON ,
papieska klątwa ,
postawa wobec życia charakterystyczna dla bohaterów powieści Henriego Beyle'a, czyli Stendhala ,
zakład produkujący sieci rybackie ,
w cukiernictwie; zespół dyfuzorów i kaloryzatorów wraz z armaturą ,
podstawowa i największa jednostka taktyczna armii rzymskiej złożona przede wszystkim z ciężkozbrojnej piechoty ,
zdrobniale: piwo - wyjście na piwo do knajpy ze znajomymi ,
okrycie wierzchnie (płaszcz, krótsza kurtka) zrobione z futra zwierząt ,
Matteuccia struthiopteris - gatunek paproci z rodziny Onocleaceae; w Polsce przebiega północna granica zasięgu tego gatunku, występuje na pogórzu Karpat i Pienin, w Sudetach Zachodnich, Górach Świętokrzyskich i Bieszczadach, rozproszony na nizinach, można go spotkać m.in. w Puszczy Augustowskiej i Boreckiej, nad Nysą i Bobrem, w Mazowieckim Parku Krajobrazowym, na Równinie Warmińskiej (w rezerwacie florystycznym Pióropusznikowy Jar) ,
kult fetyszów w wierzeniach pierwotnych ,
miasto we Francji nad kanałem Berry, ośrodek administracyjny departamentu Cher ,
jarzmo wahliwe łukowe stosowane w stawidłach tłoków silników parowych ,
urządzenie stanowiące połączenie iskrownika i prądnicy

Komentarze - OBSZAR NA TERYTORIUM ZAJMOWANYM LUB ZAGROŻONYM PRZEZ PRZECIWNIKA UTRZYMYWANY Z PRZYCZYN STRATEGICZNYCH. Dodaj komentarz

9-3 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast