ZESPÓŁ PŁATOWCA (SAMOLOTU, ŚMIGŁOWCA LUB SZYBOWCA) UMOŻLIWIAJĄCY POSTÓJ NA PODŁOŻU ORAZ PRZEJŚCIE ZE STANU SPOCZYNKU DO LOTU W POWIETRZU I ODWROTNIE - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

PODWOZIE to:

zespół płatowca (samolotu, śmigłowca lub szybowca) umożliwiający postój na podłożu oraz przejście ze stanu spoczynku do lotu w powietrzu i odwrotnie (na 8 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: PODWOZIE

PODWOZIE to:

zespół elementów pojazdu, które odpowiadają za przeniesienie napędu z silnika na koła oraz za zachowanie się pojazdu na drodze (na 8 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "ZESPÓŁ PŁATOWCA (SAMOLOTU, ŚMIGŁOWCA LUB SZYBOWCA) UMOŻLIWIAJĄCY POSTÓJ NA PODŁOŻU ORAZ PRZEJŚCIE ZE STANU SPOCZYNKU DO LOTU W POWIETRZU I ODWROTNIE". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 16.005

ŚLIZG, DERYWAT SYNCHRONICZNY, KATAR, KOSZT BEZPOŚREDNI, MYKOHETEROTROF, KARTANA, OBŁÓG, STROBILANT, RENA, KROKIET WIOSENNY, AGAMA PERSKA, NADRUK, RYNEK, AEROFINISZER, SZWAJCARSKI KOŃ SPORTOWY, POWIĄZANIE KAPITAŁOWE, OBRZĘK GAZOWY, TRANSPORTÓWKA, PANTOFAG, TRÓJNÓG, EKOLOGISTYKA, REFEKTARZ, MOLINO, PRZEKLEŃSTWO, OBLIGACJA ZAMIENNA, KONFIGUROWANIE, KNOTNIK ZWISŁY, ŁYKACZ, LERICHE, ZALESIANIE, CYNGIEL, WOJNA, ŹREBIĘ, WYPADEK DROGOWY, SŁUŻBY WEWNĘTRZNE PAŃSTWA, NIEZDARSTWO, DOŚWIADCZENIE, NIECKA BASENOWA, NORMANDZKI, AUTOBUS PRZEGUBOWY, KRAN, BLISKOŚĆ, UKŁAD DYNAMICZNY, CHAŁWA, SKOPEK, UPIĘCIE, PARÓWKA, KORA, POJAZD UPRZYWILEJOWANY, ROŚLINA SŁONOLUBNA, CHŁODNIK, PODSTAWA, ISTOTA, KSIĄŻKA OBIEKTU BUDOWLANEGO, ZGROMADZENIE CZYNNE, ANTYKATOLICYZM, HEKSACHLOROFEN, EMAKIMONO, PRZYLŻEŃCE, MAŁA OJCZYZNA, SPÓŁKA CICHA, RETENCJA, ZBRODNIA PRZECIW LUDZKOŚCI, PLOMBOWIEC, WIBRATO, OKREŚLNIK, KALETKA, INNSBRUCK, KAJMAKAM, WIR POWIETRZNY, APOSTOŁ, SIAD, KUKLIK ROZESŁANY, KREW PĘPOWINOWA, WŻER, FILTR, ZAKUTA PAŁA, ANGLOARAB, RĄB, PRZEZWISKO, ARTYKUŁ, DOKTOREK, CZAS ZIMOWY, ETEZJA, NACISK, C, RZEKA CHWILOWA, KACZUGA INDYJSKA, SATANISTKA, GRUNGE, KUGLARZ, FAZA, BRYCZKA, TRANSWESTYTA, BURZA PIASKOWA, RĘKOSKRZYDŁE, SIÓDMY, CEWKA INDUKCYJNA, WCZASY POD GRUSZĄ, DUŃSKI, ŁUSZCZYK INDYGOWY, SERENADA, WAMS, ZESPÓŁ, SZABLON, GRZBIET, KARABIN PLAZMOWY, HIPOREFLEKSJA, SERBSKOCHORWACKI, KOZŁOWANIE, ANGLOFOBIA, DOBRO PUBLICZNE, BOMBA PALIWOWO-POWIETRZNA, METODA ODCHYLEŃ, KARL, DZIEŁO FORTYFIKACYJNE, TREŚĆ, GLORIA, ŻARLIWIEC, INWAZJA, KRZYŻAKOWATE, MALOWANIE, PLECIONKA, PAŃSZCZYŹNIAK, LISTA TRANSFEROWA, MANGALUR, AKCJA IMIENNA, ROPA, ŻABKA, ENCEFALOPATIA WERNICKEGO, ZAPORA OGNIOWA, GARMAŻERNIA, AUSZPIK, POLEW, TROJE, WOLANT, LODOWIEC FIELDOWY, CZAS URZĘDOWY, SYSTEM OBRONNY, STEP, BATALION RADIOTECHNICZNY, DELUWIUM, PASZTECIK, EMBARGO, KĄT DOPISANY, SKRZYDŁO, DMUCHAWA, TOMASZEWSKI, PSYCHODELICZNOŚĆ, CHOROBA D'ACOSTY, METAFRAZA, KRYPTODEPRESJA, BOMBARDOWANIE, PRZECIWNIK, SSAK MORSKI, BĄK, KONKURS, NORNICA RUDA, NAMIESTNICZKA, ANTENKA, GREGORIANKA, MIKOZA, STACJE ZLEWNE, CZTEROTAKT, PRZYRODNI BRAT, TITR, MINOGOWATE, MŁODZI, ODPADY PROMIENIOTWÓRCZE, WYROSTEK JARZMOWY, ANIMACJA KOMPUTEROWA, PCHACZ, SIEĆ TELEKOMUNIKACYJNA, FILTR CYFROWY, TEMAZEPAM, OPINIOTWÓRCA, WISKOZA, ZASADA, MURARKA, OPERAT EWIDENCYJNY, KOŻUSZYSKO, FIRMÓWKA, GŁUPTAK NIEBIESKONOGI, SKURCZ, ANGIELSKA FLEGMA, WIDŁOZĄB SUDECKI, POŁOŻNICA, SPACJA, SOKI, KULTUROWOŚĆ, DRYBLING, JĘZYK HINDUSTANI, DZIWKARZ, KREDENS, OKRUCH SKALNY, SZRAPNEL, NOODLE, RELING, MIECZ, NAUPLIUS, IMITATOR, BLUZG, KATOLICYZM, ALIAS INTERNETOWY, WAŁ, ŁAWRA, MYSZ ZIELNA, ŚMIETANKA, NIEZDOLNOŚĆ, WŁÓKNO SZTUCZNE, JAMA NOSOWA, KONWENANSE, PIĘTRO, APLIKACJA, ZWIERZCHNICTWO, FUTRYNA, ZESPÓŁ DRAVET, INDUKTOR, POCHODNIK, SSAKI ŻYWORODNE, SIEĆ KOLEJOWA, NIEBIOSA, OSADA, MUSZTARDA SAREPSKA, KOMISJA REWIZYJNA, MAJDAN, CZUPRYNA, OKARYNA, PRZESTRZEŃ HILBERTA, POCZEKALNIA, HADIS, KUCHENKA, LEMIESZ, OSTRY DYŻUR, PATNA, OBRONA NARODOWA, JĘZYK SZTUCZNY, ZAWIKŁANIE, KLONOWANIE, RYBOŁÓWSTWO, LOT KOSZĄCY, WIELOPIĘTROWIEC, REMONT KAPITALNY, AULA, ZWŁOKI, CHOROBA KOSTMANNA, SZABROWNIK, JAKOŚĆ ŻYCIA, BRZEGOWCE, CHOMIK DŁUGOOGONOWY, KURHAN, GĘSIÓWKA EGIPSKA, PIANKA, STAN, GRADUAŁ, RATOWNICTWO GÓRNICZE, MISIEK, ROZGRZEWACZ, FANTOM, POTNIK, STRZAŁ, OLEJEK ABSOLUTNY, OBJAW, BIOBIBLIOGRAFIA, ANTYCYPACJA, KOSZYK, PRZECHOWALNICTWO, KRATER, OSMYK, KAPLICA LORETAŃSKA, KOMPLET WYPOCZYNKOWY, GŁUPKOWATOŚĆ, PEIRESKIA, PANEGIRYSTA, ORŁORYB, BANTENG, PROSIAK, UTYLITARYZM, POCHWIAK OKAZAŁY, AUSTRALORZEKOTKA MINIATUROWA, ODPRAWA CZASOWA, QUIZ, SSAK, ZWŁOKI, BIOKOMPONENT, OSAD DELUWIALNY, TEREN ZIELENI, ŁAJKA, OSADA, SIEDEMDZIESIĄTKA, DRĄŻNIA, NIEOBOJĘTNOŚĆ, BAZA PŁYWAJĄCA, MAŹNICA, NADZÓR BANKOWY, NARYS POLIGONALNY, ŚMIECH, BIURO LUSTRACYJNE, WŚCIEKLICE, ?CUGANT.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 16.005 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

ZESPÓŁ PŁATOWCA (SAMOLOTU, ŚMIGŁOWCA LUB SZYBOWCA) UMOŻLIWIAJĄCY POSTÓJ NA PODŁOŻU ORAZ PRZEJŚCIE ZE STANU SPOCZYNKU DO LOTU W POWIETRZU I ODWROTNIE się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: ZESPÓŁ PŁATOWCA (SAMOLOTU, ŚMIGŁOWCA LUB SZYBOWCA) UMOŻLIWIAJĄCY POSTÓJ NA PODŁOŻU ORAZ PRZEJŚCIE ZE STANU SPOCZYNKU DO LOTU W POWIETRZU I ODWROTNIE
HasłoOpis hasła w krzyżówce
PODWOZIE zespół płatowca (samolotu, śmigłowca lub szybowca) umożliwiający postój na podłożu oraz przejście ze stanu spoczynku do lotu w powietrzu i odwrotnie (na 8 lit.)

Definicje krzyżówkowe

PODWOZIE
zespół płatowca (samolotu, śmigłowca lub szybowca) umożliwiający postój na podłożu oraz przejście ze stanu spoczynku do lotu w powietrzu i odwrotnie (na 8 lit.).

Oprócz ZESPÓŁ PŁATOWCA (SAMOLOTU, ŚMIGŁOWCA LUB SZYBOWCA) UMOŻLIWIAJĄCY POSTÓJ NA PODŁOŻU ORAZ PRZEJŚCIE ZE STANU SPOCZYNKU DO LOTU W POWIETRZU I ODWROTNIE sprawdź również:

lekkie damskie nakrycie wierzchnie, lekki sweterek bez zapięcia z przodu ,
myto pomierne ,
wąski, długi kształt, pasek ,
przyrząd pomiarowy oparty na zjawisku interferencji fal, w którym źródłem światła jest laser ,
Cinclosoma alisteri - gatunek ptaka z rodziny trzaskaczy (Psophodidae) ,
wesoła pieśń biesiadna, rozpowszechniona w Polsce w XVIII w ,
herba perennis - roślina zielna żyjąca dłużej niż dwa lata i zwykle wielokrotnie w tym czasie wydająca nasiona bądź zarodniki (wyjątkiem są zakwitające raz hapaksanty) ,
jednostka wyporności, inaczej tona angielska, równa 2240 funtów brytyjskich (1016,05 kg) ,
w matematyce: zbiór otwarty i spójny ,
muzyka, do której tańczy się slow-foxa ,
postępujące włóknienie miąższu wątroby, niszczące strukturę narządu ,
przyrząd do prania; drewniane narzędzie do wybijania bielizny podczas prania ,
pieje w zagrodzie (daw.) ,
karty do wróżenia ,
powierzchnia ściany budynku widoczna na zewnątrz ,
zasadnicza część tułowia ,
materiał, zwykle tkanina tkanina ,
Cyclemys dentata - gatunek gada z rodziny batagurowatych, z podrzędu żółwi skrytoszyjnych, występujący w południowo-wschodniej Azji ,
osoba pobierająca rentę, zwykle z powodu niezdolności do pracy ,
FARSZ ,
HEFEI ,
Geum bulgaricum - gatunek rośliny z rodziny różowatych ,
ruchliwe glony żyjące wewnątrz warstwy mułu ,
miejsce, z którego wypływa w naturze ciek wodny ,
drapanie płyty winylowej igłą znajdującą się w gramofonie konsoli DJ-a, powodujące dźwięk wykorzystywany najczęściej w nagraniach muzyki z gatunku hip-hop oraz tanecznej muzyki elektronicznej, ale też w takich gatunkach jak metal ,
znana z zakładów Zeissa ,
zminiaturyzowany dokument fotograficzny ,
zwyczajowa nazwa zabiegu leczniczy z użyciem borowiny - nieodwodnionego torfu leczniczego ,
kaucja, zastaw pieniężny ,
śmielszy adorator, który aspiruje do małżeństwa

Komentarze - ZESPÓŁ PŁATOWCA (SAMOLOTU, ŚMIGŁOWCA LUB SZYBOWCA) UMOŻLIWIAJĄCY POSTÓJ NA PODŁOŻU ORAZ PRZEJŚCIE ZE STANU SPOCZYNKU DO LOTU W POWIETRZU I ODWROTNIE. Dodaj komentarz

5-1 =

Poleć nas znajomym:

x