AGATIS DAMARA, AGATHIS DAMMARA - GATUNEK DRZEWA Z RODZINY ARAUKARIOWATYCH (ARAUCARIACEAE); WYSTĘPUJE NA FILIPIŃSKIEJ WYSPIE PALAWAN ORAZ W INDONEZJI, GDZIE ROŚNIE W LASACH NA WYSOKOŚCI OD 200 DO 2000 M N.P.M - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

SOPLICA DAMARA to:

agatis damara, Agathis dammara - gatunek drzewa z rodziny araukariowatych (Araucariaceae); występuje na filipińskiej wyspie Palawan oraz w Indonezji, gdzie rośnie w lasach na wysokości od 200 do 2000 m n.p.m (na 13 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "AGATIS DAMARA, AGATHIS DAMMARA - GATUNEK DRZEWA Z RODZINY ARAUKARIOWATYCH (ARAUCARIACEAE); WYSTĘPUJE NA FILIPIŃSKIEJ WYSPIE PALAWAN ORAZ W INDONEZJI, GDZIE ROŚNIE W LASACH NA WYSOKOŚCI OD 200 DO 2000 M N.P.M". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 14.294

SYKOMORA, CZAPLA PACYFICZNA, KOMUNIKACJA ZINTEGROWANA, MORŚWIN BEZPŁETWY, MAKAK REZUS, KARPLE, SIKORZYK, ŻABA MOCZAROWA, ŻÓŁW SKÓRZASTY, LASÓWKA MAGNOLIOWA, ANDÓWKA MAŁA, FILTR GÓRNOPRZEPUSTOWY, PORT KOSMICZNY, GOŁĘBIARZ, MIODCZYK, SPLENDID ISOLATION, MÓZGOWE PORAŻENIE DZIECIĘCE, ŚWISTEK ROPUCHOWATY, MODRZEW EUROJAPOŃSKI, MIODOŃ DŁUGODZIOBY, BURSZTYNKA, BRĄZÓWKA, GOFR, KRZAKÓWKA WĄSATA, ZALESIANIE, DYNIA, BYSTRZYK RÓŻOWY, MOAK CIĘŻKI, NERECZNICA POŚREDNIA, KOSARZ POSPOLITY, EGZEMPLARZ OBOWIĄZKOWY, TOPOLE, MOTYLEK TĘPY, OPOŃCZYK ORZĘSIONY, GARIBALDI, PROCES GLEBOTWÓRCZY, BURZYK CIEMNY, CHŁODNIA KOMINOWA, ZWOLNIENIE LEKARSKIE, BEFKA, ŚLEDŹ FALKLANDZKI, KOSARZ ZWYCZAJNY, BELLAMY, BORÓWKA, SMUGA KONDENSACYJNA, CENTURIA ZWYCZAJNA, AMINEK EGIPSKI, KOKORYCZKA, MECHOWCE, METAMORFIZM DYNAMICZNY, SZYP, NAWAŁNIK WILSONA, BRZOZA OJCOWSKA, MATKA NATURA, OGONICE, ŻMIJE WŁAŚCIWE, BIELACZEK, REGULARNOŚĆ, ASFODEL, ŻYWOPŁOT, ZDROJEK SZWEDZKI, SARDYNELA SZORSTKA, LIMONA, OBSZAR PRZESTRZENI PUBLICZNEJ, ZATRWIAN, JAPOŃSKI JEDWABNIK DĘBOWY, ANTENA YAGI, FAKOSZER, SOCZENICZEK WRZOSOLISTNY, MIECHERA SPŁASZCZONA, SZCZUR PACYFICZNY, PUSTKOWIK ŁĄKOWY, MYDŁODRZEW, WOJOWNIK, SERDUSZKA OKAZAŁE, PASOŻYTKA, MELODRAMAT, EUTERPA, HALIBUT ATLANTYCKI, VISBY, SPORT SAMOLOTOWY, RÓŻYCZKOPRĄTNIK RÓŻYCZKOWATY, RAJA KOSMATA, ŚRÓDPIERSIE TYLNE, ORLEŃ CĘTKOWANY, KOCZKODAN ZIELONOSIWY, TARCZOŁUSK MOCNY, ROŚLINA OKRYWOWA, CZUBIK RUDOLICY, SZLUFKA, SZUFLODZIÓB, OBIELA, GRZYB LESZCZYNOWY, KOLCOSTERNIK KRESKOWANY, LIRA, TRÓJSKLEPKA OWŁOSIONA, BUSZÓWKA SZEROKOSTERNA, IBIS KORALIKOWY, PŁASKORYT, TURZYCA HARTMANA, PRĄD MORSKI, WANGA RDZAWA, PŁYN ETYLOWY, HURTNICA WSTYDLIWA, TYKWA, FRYZYJSKI, DZIERZBOWIK, OLCHY, ŹDZIEBLARZ, DACH MANSARDOWY, POWIEŚĆ POETYCKA, MODROCHWOSTKA SZEROKODZIOBA, RZODKIEWNIK, KOZŁOWIEC, JĘZYK POLSKI, ANGIELSKI, LULO, SALAMANDRA LUZYTAŃSKA, PODSADNIK KULISTY, PEKAN, NERECZNICA SZEROKOLISTNA, ŻÓŁTLICZKA, KANGURZAK RUDAWY, CZAGRA BRĄZOWOŁBISTA, OSETIA, PODGORZAŁKA ZWYCZAJNA, TROJEŚĆ AMERYKAŃSKA, KRAWCZYK, GUTAPERKOWIEC, TEGAL, IBIS REUNIOŃSKI, KAPAR CIERNISTY, OPIEŃKA FAŁSZYWA, ZŁOTOUCH ŻÓŁTOSKRZYDŁY, FLUNITRAZEPAM, ZŁOTOLITKA, OGONÓWKA CZARNA, STERNICZKA ZWYCZAJNA, OZDOBNICA FORSSLUNDA, BANK, CZARNIAK, KRZAKÓWKA RDZAWOBOCZNA, BOMBA BURZĄCA, ŚMIETKA ĆWIKLANKA, EKOMUZEUM, KOSTRZEWA ROZPIERZCHŁA, ZDROJEK ŁUSECZKOWATY, HILDENBRANDIA RZECZNA, WYSPA MAN, ŻÓŁW OLBRZYMI, BIELIK, KAJMANY, DRZEWICA WĘDROWNA, NANOFILTRACJA, FILEMONEK SIWOGŁOWY, MERZYK SELIGERA, MOHAR, FILEMON MAŁY, KOZIBRÓD WSCHODNI, KROKODYL KUBAŃSKI, PRAWDOPODOBIEŃSTWO WARUNKOWE, KOSACIEC ŻYŁKOWANY, REWIZJONISTA, PU, OBERLANDER, KREWETKA ELEGANCKA, TORFOWIEC SKRĘCONY, CUZCO, KWOKACZ, RĄCZAK CZERWONONOGI, BRZANKA SCHUBERTA, ŚWIERK KAUKASKI, KACZKA HEŁMIASTA, WIDŁOZĄB PŁOWY, PŁATONÓG WĘŻOWATY, WOMBAT, KORALICOWIEC ŻÓŁTY, TURNIURZYK GRUBODZIOBY, MURARKA OGRODOWA, INIA, ŻÓŁW OSTROGRZBIETY, PERSKIE OCZKO, TAWUŁA ŁĄKOWA, ALPINIA LEKARSKA, WAŁCZATKA DWUGUZKA, TERYLEN, GRĄD ŚRODKOWOEUROPEJSKI, KSIĘGA HODOWLANA, SALWINIA MAŁA, ZĘBORÓG, AEROGRAFIA, BILBIL ŻÓŁTOGŁOWY, PRĘGA, PSI GRZYB, KOROBORA JASKRAWOGŁOWA, MUNDŻAK CZARNY, DROŻDŻOWNIA, MUFLON, APANAŻE, DORTMUNDER, WIRUS WŚCIEKLIZNY, ROZGWIAZDA GIGANTYCZNA, DZIERZBIK ZBROCZNY, PETREL OCEANICZNY, MIKROZORIUM SKRZYDLATE, GŁOWNIA KUKURYDZY, ANOLIS ZIELONY, GRZYB CZERWONOTRZONOWY, JAGODZIAK ŻÓŁTOBRZUCHY, EDREDON, BURZYK BALEARSKI, BAGNO, AGATIS MOCNY, KUMAK NIZINNY, AMBROZJA BYLICOLISTNA, KIEŁB, OMOMIŁEK, CZAPLA WIELKA, WĘDRÓWKA KONTYNENTÓW, JAŹWIEC, MORELA POSPOLITA, KISZKA WĄTROBIANA, LIS POSPOLITY, OSTROLOT ŻAŁOBNY, KRZYWOSZCZEĆ KRUCHA, ŻARŁACZ ŻÓŁTY, KAPUCYNKA BIAŁOCZELNA, DZIERZBIK OLIWKOWY, FORGA, PANGOLIN JAWAJSKI, CEBUAŃSKI, DIAKONAT, DWASALA, MARTINI, MALERIZAUR, SEKANS, ŻÓŁTAK, KORPUS, PUZANEK AGRACHAŃSKI, KUJA BŁĘKITNA, AKSAMITKA LŚNIĄCA, SUSEŁ MORĘGOWANY, ALOZA PARPOSZ, POSKOCZOWATE, KRÓLIK BAGIENNY, PODSTAWA PROGRAMOWA, PREPPER, MARYKINA, CHOROBA CHARCOTA, PRĄTNIK NADOBNY, RZECZPOSPOLITA BABIŃSKA, CYRANECZKA BAJKALSKA, TRÓJLIST WĄSKOPŁATKOWY, ŻÓŁW SĘPI, KORMORAN SZORSTKODZIOBY, ARONIA CZARNA, BEZPIECZEŃSTWO ŻYWNOŚCIOWE, PŁOMYKÓWKA DUŻA, TRACZE, TRAGANEK PIASKOWY, ATLAS, TURÓWKA SZORSTKA, SERDECZNIK SYBERYJSKI, ŻÓŁCIEŃ, KORONIARZ SERCATY, KAZARKA RAJSKA, ZGORZELINA, STROFANT WDZIĘCZNY, BIBLIOTEKA, DOKUMENTACJA TECHNICZNA, BOCZNOTRZONOWIEC, PIEPRZYCA OWŁOSIONA, ASPARAGUS, WYKLINA ALPEJSKA, IBISOWIEC, GŁUPTAK PERUWIAŃSKI, SYCZEK BIAŁOLICY, WIEWIÓRKOWATE, KORMORAN OLIWKOWY, KOZA, FIZYKA WIELKICH ENERGII, PETRELEK SUBANTARKTYCZNY, MAGAZYN KONSYGNACYJNY, OPOSY KARŁOWATE, OTARIA, KUSKUS PLAMISTY, ŚNIEŻYCA MAŁA, LOTOPAŁANKA KARŁOWATA, BAŻANT, ŚWIRZEPA, BAR, KUSACZ CIEMNOGŁOWY, ALTANNIK ARCHBOLDA, PŁASKOMERZYK KOŃCZYSTY, KĄTNIK RDZAWY, KACZKA KRAKWA, PAPIRUS, GRUSZA, ZIELE OLIWNE, ?UHLA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 14.294 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

AGATIS DAMARA, AGATHIS DAMMARA - GATUNEK DRZEWA Z RODZINY ARAUKARIOWATYCH (ARAUCARIACEAE); WYSTĘPUJE NA FILIPIŃSKIEJ WYSPIE PALAWAN ORAZ W INDONEZJI, GDZIE ROŚNIE W LASACH NA WYSOKOŚCI OD 200 DO 2000 M N.P.M się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: AGATIS DAMARA, AGATHIS DAMMARA - GATUNEK DRZEWA Z RODZINY ARAUKARIOWATYCH (ARAUCARIACEAE); WYSTĘPUJE NA FILIPIŃSKIEJ WYSPIE PALAWAN ORAZ W INDONEZJI, GDZIE ROŚNIE W LASACH NA WYSOKOŚCI OD 200 DO 2000 M N.P.M
HasłoOpis hasła w krzyżówce
SOPLICA DAMARA agatis damara, Agathis dammara - gatunek drzewa z rodziny araukariowatych (Araucariaceae); występuje na filipińskiej wyspie Palawan oraz w Indonezji, gdzie rośnie w lasach na wysokości od 200 do 2000 m n.p.m (na 13 lit.)

Definicje krzyżówkowe

SOPLICA DAMARA
agatis damara, Agathis dammara - gatunek drzewa z rodziny araukariowatych (Araucariaceae); występuje na filipińskiej wyspie Palawan oraz w Indonezji, gdzie rośnie w lasach na wysokości od 200 do 2000 m n.p.m (na 13 lit.).

Oprócz AGATIS DAMARA, AGATHIS DAMMARA - GATUNEK DRZEWA Z RODZINY ARAUKARIOWATYCH (ARAUCARIACEAE); WYSTĘPUJE NA FILIPIŃSKIEJ WYSPIE PALAWAN ORAZ W INDONEZJI, GDZIE ROŚNIE W LASACH NA WYSOKOŚCI OD 200 DO 2000 M N.P.M sprawdź również:

Palaemonetes varians - europejski gatunek krewetki częściowo słodkowodnej; wyrostek czołowy stosunkowo długi, przezroczysty i pozbawiony pigmentu; górna i dolna jego krawędź ząbkowana, pierwsza para czułków zwieńczona przez 3 wici, z których 2 są zrośnięte u nasady, 2 przednie pary odnóży tułowiowych zaopatrzone w wysmukłe szczypce, mające dość krótką część chwytną ,
austriacki kompozytor i teoretyk muzyki (1883-1959); prekursor techniki dodekafonicznej ,
w naukach przyrodniczych - skupienie (minerałów, roślin, cząstek), wynik procesu agregacji ,
starszy zawodnik, który zakończył już profesjonalną karierę, choć uczestniczy w rozgrywkach organizowanych z myślą o emerytowanych sportowcach ,
drobny ptak z rzędu wróblowatych, owadożerny, około 330gatunków; Eurazja i Afryka ,
pisarz słowacki (1793-1852), ideolog wspólnoty Słowian; „Córa Sławy”, „O literackiej wzajemności” ,
Crepis setosa - gatunek rośliny należący do rodziny astrowatych ,
jadalny grzyb wiosenny ,
cecha czegoś, co w danym momencie nie spełnia swojego zadania, nie reaguje na aktywujące sygnały, jest bierne ,
cecha czegoś, co jest przeciwne Polsce i Polakom ,
głęboki, dworski ukłon ,
zakończenie lub okucie gafla albo bomu w postaci widełek ,
żałosne głosy ,
rycerz, wróg Maurów ,
baza danych o podmiotach uczestniczących w obrocie gospodarczym ,
biustonosz - element damskiej bielizny służący do przykrywania i podtrzymywania piersi ,
osoba przymusowo przebywająca w określonym miejscu, bez prawa jego opuszczania ,
osoba, która wypowiada się w czyimś imieniu; postać, która przedstawia punkt widzenia autora ,
samochód marki Alfa Romeo ,
miasto na wybrzeżu Morza Bałtyckiego nad Zalewem Kurońskim, w zachodniej części Litwy, położone u ujścia rzeki Dangi do Zalewu Kurońskiego, połączone kanałem z ujściem rzeki Niemen ,
wskaźnik sprzedaży książek ,
wyodrębniony składnik środowiska geograficznego ,
... Wołodyjowski ,
górnik pracujący pod ziemią ,
metoda zatajenia tekstu ,
wypreparowane trofeum łowieckie, rodzaj zwierzęcego popiersia ,
Platysteira cyanea - gatunek ptaka z rodziny krępaczków (Platysteiridae) ,
najmniejszy związek taktyczny stanowiący w wielu armiach podstawową jednostkę bojową wojsk lądowych o wielkości pośredniej między pułkiem a dywizją ,
miasto we Włoszech (Lacjum) w Preapeninach ,
centuria pospolita, Centaurium erythraea - gatunek rośliny z rodziny goryczkowatych; występuje w całej niemal Europie, w Afryce Północnej, na Wyspach Kanaryjskich, w Azji Zachodniej i Środkowej, na Kaukazie i Ałtaju, w Polsce występuje na całym terytorium, ale dość rzadko

Komentarze - AGATIS DAMARA, AGATHIS DAMMARA - GATUNEK DRZEWA Z RODZINY ARAUKARIOWATYCH (ARAUCARIACEAE); WYSTĘPUJE NA FILIPIŃSKIEJ WYSPIE PALAWAN ORAZ W INDONEZJI, GDZIE ROŚNIE W LASACH NA WYSOKOŚCI OD 200 DO 2000 M N.P.M. Dodaj komentarz

9-2 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast