PŁASKI KOBIERZEC KWIATOWY O ZARYSIE PROSTOKĄTA LUB W POSTACI WYDŁUŻONEGO UKŁADU DEKORACYJNEGO, KOŃCZĄCEGO SIĘ WOLUTAMI, Z ORNAMENTEM WYKONANYM Z TRAWY, ROŚLIN OZDOBNYCH I KOLOROWYCH KWIATÓW, KTÓRY JEST UŁOŻONY WEDŁUG OKREŚLONEGO WZORU; NAJBARDZIEJ OZDOBNA I REPREZENTACYJNA, NAJNIŻSZA (W SENSIE WYSOKOŚCI) I POŁOŻONA NAJBLIŻEJ PAŁACU PŁASKA CZĘŚĆ OGRODU FRANCUSKIEGO - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

PARTER OGRODOWY to:

płaski kobierzec kwiatowy o zarysie prostokąta lub w postaci wydłużonego układu dekoracyjnego, kończącego się wolutami, z ornamentem wykonanym z trawy, roślin ozdobnych i kolorowych kwiatów, który jest ułożony według określonego wzoru; najbardziej ozdobna i reprezentacyjna, najniższa (w sensie wysokości) i położona najbliżej pałacu płaska część ogrodu francuskiego (na 14 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "PŁASKI KOBIERZEC KWIATOWY O ZARYSIE PROSTOKĄTA LUB W POSTACI WYDŁUŻONEGO UKŁADU DEKORACYJNEGO, KOŃCZĄCEGO SIĘ WOLUTAMI, Z ORNAMENTEM WYKONANYM Z TRAWY, ROŚLIN OZDOBNYCH I KOLOROWYCH KWIATÓW, KTÓRY JEST UŁOŻONY WEDŁUG OKREŚLONEGO WZORU; NAJBARDZIEJ OZDOBNA I REPREZENTACYJNA, NAJNIŻSZA (W SENSIE WYSOKOŚCI) I POŁOŻONA NAJBLIŻEJ PAŁACU PŁASKA CZĘŚĆ OGRODU FRANCUSKIEGO". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 33.689

KREWETKA WIŚLANA, SUWACZEK, SOLARIUM, GODNOŚĆ, GRETING, GIGANT, TENISISTA STOŁOWY, CIENKA SKÓRA, DZIOBIEC, DOKUMENT LEGALIZACYJNY, DZIEWIĄTA WODA PO KISIELU, CIERPIĄCY, DŻINN, ŻÓŁTLICZKA, NERD, CUDA NA KIJU, DOM WCZASOWY, MAPA HIPSOMETRYCZNA, FUNKCJE AMPLITUDY, PERYSTOM, RAKIETKA TENISOWA, ROZPRAWKA, JĘZYK WIETNAMSKI, PLURALIZM, KOZOJEBCA, ANGIELSKI, KAWOWIEC, WARTOŚĆ DODANA, RÓŻA, ILUMINACJA, HAFCIARSTWO, KOŚĆ ŁÓDECZKOWATA, RETORTA, MIKROFISZA, OSYPISKO, SETER, WRZECIONO, POSOBOROWIE, NIEKROPIEŃ KLINOWATY, KROKODYLEK, MEDIANA, MATRYLINEARNOŚĆ, KARTY, MODELUNEK, AKROBACJA, DUJKER MODRY, ZAWIESZKA, ZBIÓR DYSKRETNY, CHOROBA RITTERA, WARTA, FUTURE PROGRESSIVE, SŁONIOROŚL, ŚRODEK KARNY, JEZIORO PRZEPŁYWOWE, ELEKTROWÓZ, TANIEC, SYNSEPAL, ANALIZA TECHNICZNA, KOD IDENTYFIKACYJNY, PIERŚ, GRA HAZARDOWA, LIROGON WSPANIAŁY, RYBOJASZCZURY, PRĄD JEDNOFAZOWY, OBLEGA, SELSKIN, IZOLACJA, KULT, WIELKOMIEJSKOŚĆ, TARCZA, RACICA, BEZPIECZNIK SKRZYDEŁKOWY, PUCHAREK, FILM SCIENCE-FICTION, DRUGA CZĘŚĆ, DOMICYL, NARKOTYZER, ERGOMETR, SZYLKRET, EKONOMIA DOBROBYTU, TURBINA SPALINOWA, MAKIMONO, DYKTATOR, LUDEK, RANA WYLOTOWA, PIGWOWIEC, ANTROPOLOGIA FILOZOFICZNA, HEMOCYT, KAPUŚCIANA GŁOWA, ASTRACHAN, KONCENTRAT, CZERWONOSKÓRY, RYSIK, WIEK PRZEDEMERYTALNY, DWUWARSTWOWOŚĆ, DEALPACK, ŁĄCZNIK SCHODOWY, ZACNOŚĆ, WODNOKRZYWOSZYJ ZANURZONY, ŚLIZGACZ, MAZUREK, SKARPA, CHRONOMETR, ZESPÓŁ ŻÓŁTYCH PAZNOKCI, GRUNCIK, REOSTAT, NIECELOWOŚĆ, MARATON, CYWIL, WIRUS NEUROTROPOWY, ROZEDMA PŁUC, ANTAŁEK, CZARNY CHLEB, OPRYSZCZKA ZWYKŁA, RZEKOTKA AUSTRALIJSKA, RYBA MAŚLANA, JUROR, FILM SF, PRAWO RYNKÓW, ŚLEPA AMUNICJA, HIPERPRZESTRZEŃ, GILOTYNA, SZTOLNIA WODNA, MIEDŹ ELEKTROLITYCZNA, VIANI, NASZYWKA, STANFORD, KUTER UZBROJONY, MARUDERSTWO, RODZIC CHRZESTNY, MEDYCYNA, CHART, NIMFAJON, ANIMACJA, BUKS, AGAWA, KLAPECZKA, KOCIOŁ WIROWY, WIRTUOZOSTWO, PIEPRZ MNISI, ILUMINATOR, RODZIMOŚĆ, FIRMA, SITWA, OCIEKACZ, AMFIBIA, ROLNICTWO EKOLOGICZNE, KITAJ, KONCERT ŻYCZEŃ, ZWIĄZEK PIERŚCIENIOWY, KOŁODZIEJ, BYLICA SZTYWNA, OPUKIWANIE, TELEGRAM, ZBRODNIA NAZISTOWSKA, INFLACJA UKRYTA, PACHNOTKA BRAZYLIJSKA, CEREMONIA ZAPACHOWA, RĘKAW, JAWORZE, SZARMANTERIA, DZIECINKA, SOLUCJA, DZWONEK, TREPAK, REZYDENT DŁUGOTERMINOWY, NAKURWIENIE SIĘ, ZLEWNIA, WSZY, WANGA BŁĘKITNA, ASTROWATE, TAKTYKA, SROMOTA, KAKAO, PŁESZKA, MAZER, LEMIESZ, OTOCZKA WYPUKŁA, RADIOTA, KOSZATNICZKA POSPOLITA, SKLEPIENIE SIECIOWE, CUMULUS, LOCJA, VOLKSDEUTSCH, BOURBON, SKANINGOWY MIKROSKOP ELEKTRONOWY EMISYJNY, DZWONEK RĘCZNY, KAPLICA PRZYCMENTARNA, KARAKUŁ, NURNIK, AUTOMAT, ZIELONY SZLAK, USŁUGOBIORCA, POROST, ZBIORNICZEK NASIENNY, DAWCA, KURCZAK TIKKA MASALA, GRUPA WAROWNA, GRODZISZCZANKA, SOMONINO, BŁĄD TAKTYCZNY, MAŹNICA, REPRESJA, SINUS HIPERBOLICZNY, DWUBÓJ CIĘŻAROWY, KRADZIEŻ ROZBÓJNICZA, TAUTOCHRONA, TINTA, PRĘDKOŚĆ GRANICZNA, AFIRMACJA, DZIKA KARTA, WYRÓWNANIE, AUGUR, BROŃ MIOTAJĄCA, ZASOBY PRZEMYSŁOWE, PŁOMIENIE, SOPRAN KOLORATUROWY, LEKKOMYŚLNOŚĆ, ONR-OWIEC, ROŚLINA CIENIOZNOŚNA, SŁUGA BOŻY, TYTOŃ, GRADACJA, PIERWSZOPLANOWOŚĆ, PLANTACJA NASIENNA, WIDŁOWOŚĆ, STRZAŁOWY, MRÓWKOJAD CZTEROPALCZASTY, CIŚNIENIE HYDROSTATYCZNE, ZATOKA, MIOTEŁKA, CZAS, NIECUŁKA, ZSYPISKO, ZUPA, APARATOWNIA WZMACNIAKOWA, WOREK REZONANSOWY, SOKORA, BEJCA, GALÓWKA, PORÓD KLESZCZOWY, KAZUISTYKA, IDEALIZACJA, KOŃ ARABSKI, TYRAŃSTWO, KANWA, OCZYSZCZANIE, KSIĘŻULO, KAMPANIA, RÓG, ZABIEG KOSMETYCZNY, HAMLETYZM, MIĘSOŻERCA, OLEJ PALMOWY, WIEŚ PLACOWA, EPICYKL, EKSPRES, HAMULEC, KREOL, KABEL ŚWIATŁOWODOWY, ETANOLOAMINA, TALERZE, PONURNIK, ŚLUZ, KWESTURA, BÓBR AMERYKAŃSKI, ZDARZENIE PRAWNE, KUZYN, ARAB, SŁOMIANY ZAPAŁ, KARA TALIONU, CHOROBA UNVERRICHTA-LUNDBORGA, AMBASADORKA, PATRYCJUSZ, ARABIKA, BRZOZA, ŁOŻE, KWAS, PALCZATKOWE, ŻABA Z JUNIN, MASCARPONE, KNAJPA, PRALUDZIE, ZMIENNOKSZTAŁTNOŚĆ, NAWÓZ SZTUCZNY, SPREJ, KANTOR, BASISTA, STAWKA KWOTOWA, NOSICIEL, CYGAŃSTWO, RYBA MASŁOWA, WŁASNOŚĆ PRZEMYSŁOWA, TYNTA, PŁYTKA, IRAK, KOSZYCZEK, PANDRAK, BASEN, ?GLINA LODOWCOWA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 33.689 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

PŁASKI KOBIERZEC KWIATOWY O ZARYSIE PROSTOKĄTA LUB W POSTACI WYDŁUŻONEGO UKŁADU DEKORACYJNEGO, KOŃCZĄCEGO SIĘ WOLUTAMI, Z ORNAMENTEM WYKONANYM Z TRAWY, ROŚLIN OZDOBNYCH I KOLOROWYCH KWIATÓW, KTÓRY JEST UŁOŻONY WEDŁUG OKREŚLONEGO WZORU; NAJBARDZIEJ OZDOBNA I REPREZENTACYJNA, NAJNIŻSZA (W SENSIE WYSOKOŚCI) I POŁOŻONA NAJBLIŻEJ PAŁACU PŁASKA CZĘŚĆ OGRODU FRANCUSKIEGO się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: PŁASKI KOBIERZEC KWIATOWY O ZARYSIE PROSTOKĄTA LUB W POSTACI WYDŁUŻONEGO UKŁADU DEKORACYJNEGO, KOŃCZĄCEGO SIĘ WOLUTAMI, Z ORNAMENTEM WYKONANYM Z TRAWY, ROŚLIN OZDOBNYCH I KOLOROWYCH KWIATÓW, KTÓRY JEST UŁOŻONY WEDŁUG OKREŚLONEGO WZORU; NAJBARDZIEJ OZDOBNA I REPREZENTACYJNA, NAJNIŻSZA (W SENSIE WYSOKOŚCI) I POŁOŻONA NAJBLIŻEJ PAŁACU PŁASKA CZĘŚĆ OGRODU FRANCUSKIEGO
HasłoOpis hasła w krzyżówce
PARTER OGRODOWY płaski kobierzec kwiatowy o zarysie prostokąta lub w postaci wydłużonego układu dekoracyjnego, kończącego się wolutami, z ornamentem wykonanym z trawy, roślin ozdobnych i kolorowych kwiatów, który jest ułożony według określonego wzoru; najbardziej ozdobna i reprezentacyjna, najniższa (w sensie wysokości) i położona najbliżej pałacu płaska część ogrodu francuskiego (na 14 lit.)

Definicje krzyżówkowe

PARTER OGRODOWY
płaski kobierzec kwiatowy o zarysie prostokąta lub w postaci wydłużonego układu dekoracyjnego, kończącego się wolutami, z ornamentem wykonanym z trawy, roślin ozdobnych i kolorowych kwiatów, który jest ułożony według określonego wzoru; najbardziej ozdobna i reprezentacyjna, najniższa (w sensie wysokości) i położona najbliżej pałacu płaska część ogrodu francuskiego (na 14 lit.).

Oprócz PŁASKI KOBIERZEC KWIATOWY O ZARYSIE PROSTOKĄTA LUB W POSTACI WYDŁUŻONEGO UKŁADU DEKORACYJNEGO, KOŃCZĄCEGO SIĘ WOLUTAMI, Z ORNAMENTEM WYKONANYM Z TRAWY, ROŚLIN OZDOBNYCH I KOLOROWYCH KWIATÓW, KTÓRY JEST UŁOŻONY WEDŁUG OKREŚLONEGO WZORU; NAJBARDZIEJ OZDOBNA I REPREZENTACYJNA, NAJNIŻSZA (W SENSIE WYSOKOŚCI) I POŁOŻONA NAJBLIŻEJ PAŁACU PŁASKA CZĘŚĆ OGRODU FRANCUSKIEGO sprawdź również:

toyota z modelu Avensis ,
zespół danych umieszczonych na karcie tytułowej i w metryce książki, zawierający nazwisko autora, tytuł, tom, miejsce i rok wydania oraz instytucję wydawniczą lub drukarnię ,
jednoroczna roślina warzywna z rodziny złożonych uprawiana dla jadalnych liści ,
organ władzy w dwuizbowym parlamencie, sądzie (np. Sądzie Najwyższym) lub innej instytucji wykonującej władzę ,
gra dwóch drużyn polegająca na przetaczaniu ogromnej piłki do bramki przeciwnika, może być rozgrywana konno ,
sam jak ... w płocie ,
dział nauki o literaturze, którego zadaniem jest porównanie utworów należących do literatur różnych narodów oraz wpływów i zależności w literaturze światowej; nowoczesna komparatystyka zajmuje się także badaniem związków pomiędzy literaturą a innymi dziedzinami sztuki, np. muzyką, malarstwem, filmem, a także przekładami ,
Suillus grevillei (Klotzsch) Singer - gatunek grzyba z rodziny maślakowatych; dość szeroko rozprzestrzeniony: występuje w Europie, Ameryce Północnej, Afryce Północnej i w Australii, w Polsce jest pospolity, szczególnie w górach ,
znane warzywo, nowalijka o lekko piekącym smaku; zgrubiały korzonek (bulwa) rośliny o tej samej nazwie ,
forma wynagrodzenia, zapłata otrzymywana za każdy dzień pracy ,
nazwa, która może stać w podmiocie i orzeczeniu zdania o postaci „A jest B” oraz w intencji mówiącego odnosi się dokładnie do jednego przedmiotu) ,
wagon przeznaczony do obsługiwania technicznego infrastruktury i innych zadań ,
ośrodek sportów zimowych w Szwajcarii w Alpach Pennińskich ,
Ampelosaurus - rodzaj opancerzonego zauropoda z rodziny tytanozaurów; żył w epoce późnej kredy na terenach współczesnej Europy ,
uczeń gimnazjum ,
wiadomość tekstowa publikowana na Twitterze ,
zakończenie znajomości z kimś, porzucenie kogoś ,
zator na drodze ,
zjawisko fizyczne zmiany potencjału elektrody na większy niż jej potencjał równowagowy ,
duży zamknięty kołowy pojazd konny (przeważnie cztero- lub sześciokonny) używany od połowy XVI wieku do połowy XIX wieku do przewozu pasażerów i przesyłek pocztowych na stałych trasach obsługiwanych według ustalonego rozkładu jazdy ,
malec (pot.) ,
roślina zbożowa z rodziny traw, uprawiany w strefie monsunowej ,
sposób serwowania posiłków w hotelach, rzadziej restauracjach, polegający na udostępnieniu gościom kilkunastu potraw, z których mogą oni ułożyć pełny posiłek z uwzględnieniem własnych upodobań kulinarnych i dietetycznych ,
pałeczka z kruchego ciasta podawana do zup, bulionów, barszczu ,
wyraz braku kontaktu z rzeczywistością, bycia myślami daleko ,
rogacz z Laponii ,
potrawa (najczęściej słodka) spożywana zazwyczaj na zakończenie posiłku głównego lub na podwieczorek czy drugie śniadanie ,
dzielnica Nowego Jorku ,
ćwiczenia wojskowe mające na celu wyuczenie zasadniczej postawy wojskowej żołnierza lub oddziału, oddawania honorów, operowania bronią i sprzętem, itp ,
ornament w formie laski oplecionej liśćmi

Komentarze - PŁASKI KOBIERZEC KWIATOWY O ZARYSIE PROSTOKĄTA LUB W POSTACI WYDŁUŻONEGO UKŁADU DEKORACYJNEGO, KOŃCZĄCEGO SIĘ WOLUTAMI, Z ORNAMENTEM WYKONANYM Z TRAWY, ROŚLIN OZDOBNYCH I KOLOROWYCH KWIATÓW, KTÓRY JEST UŁOŻONY WEDŁUG OKREŚLONEGO WZORU; NAJBARDZIEJ OZDOBNA I REPREZENTACYJNA, NAJNIŻSZA (W SENSIE WYSOKOŚCI) I POŁOŻONA NAJBLIŻEJ PAŁACU PŁASKA CZĘŚĆ OGRODU FRANCUSKIEGO. Dodaj komentarz

6×2 =

Poleć nas znajomym:

x