PRZESZCZEP POLEGAJĄCY NA PRZENIESIENIU TKANKI LUB NARZĄDU MIĘDZY OSOBNIKAMI TEGO SAMEGO GATUNKU, O PODOBNYM, ALE NIE JEDNAKOWYM GENOTYPIE - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

PRZESZCZEP ALOGENICZNY to:

przeszczep polegający na przeniesieniu tkanki lub narządu między osobnikami tego samego gatunku, o podobnym, ale nie jednakowym genotypie (na 21 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "PRZESZCZEP POLEGAJĄCY NA PRZENIESIENIU TKANKI LUB NARZĄDU MIĘDZY OSOBNIKAMI TEGO SAMEGO GATUNKU, O PODOBNYM, ALE NIE JEDNAKOWYM GENOTYPIE". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 16.945

MIĘTÓWKA, BELODON, KOMODOR, LOFIX, KAZUAR WSPANIAŁY, WIECH, PŁYTKA POSADZKOWA, KONFIGURACJA, FASETA, LOKAJSTWO, BEZROLNY, DROGA POWIATOWA, BECZKA BEZ DNA, ŚLIZG STAWOWY, ZANOKCICA PÓŁNOCNA, WERYFIKACJA, NATASZA, JACHT ŻAGLOWY, OGNIWO, REPRESOR, BĄK, BROSZURKA, KOLUMNA, SZUKACZ, CENOTWÓRCA, KRESKA, OWAD, TORII, STAROŚCIŃSKI, POMOC DROGOWA, LAMPA, ITALIAŃSKI, SZYNA, STROIK, CHARAKTERYSTYKA, STARA MALEŃKA, PAJA, ROZŁUPKA, BREZYLKA, WĄŻ, MIKSER, ZAGROŻENIE, DYMISJA, AKCJONARIAT PRACOWNICZY, LASKA, STACJA, KONTROLER, FILTR, UKŁAD PLANETARNY, KAJMAKAM, BEZPOWROTNOŚĆ, WARZONKA, DRAMATYZM, ZATOR, CZYNNOŚĆ HORMONALNA, PODZIAŁ, PIANOLA, KWASZONKA, WIEJSKI FILOZOF, SYNDROM WILKOŁAKA, KOLOROWY, OKRES INTERGLACJALNY, SZMAT, ODMIANKA, CZAS TERAŹNIEJSZY, GŁOWICA BOJOWA, WYMIANA, PRZEŻUWACZE, BEZWŁAD, KOLEKTOR, SŁUCH ABSOLUTNY, SUBTELNOŚĆ, DZIĄSŁO, STEROWIEC SZKIELETOWY, PRÓG, ŁEBEK, ETERYCZNOŚĆ, KLASTER, LABIRYNT, OBSZAR WIEJSKI, SEJSMIKA, ANSAMBL, SUWNICA, DOMINANTA, KICZ, KONFIGURACJA, KANCIASTOŚĆ, BANDYTYZM, HASHTAG, RYBITWA ŚNIEŻNA, ROBUSTA, ŚCIANA, WIERCIPIĘTKA, KNEL, AKOMODACJA, MIKROSKOPIJNOŚĆ, MOKIET, PODATEK GRUNTOWY, WODNIAK, KLASTER, SERPENTYNA, SKUN, KARKAS, POLIGAMIA, PILOKARPUS, MEZZANINO, ORZEŁ STEPOWY, STANDARD EMISYJNY, MAZUREK, ARESZT TYMCZASOWY, KONTROLA SKARBOWA, INERT, WARIAT, BĘKARCTWO, ŚMIETANA, ZRAZIK, WĘGIERKA, HARCAP, PREINSTALACJA, KOMITET, POLIMER FLUOROWY, DWUNASTOKROTNOŚĆ, MALUCH, KOT, NEUROTRANSMITER, GRZYB ATOMOWY, MANIOK, WIERZBINA, KOREKTOR, DRAPIEŻNOŚĆ, ŚLIZGAWKA, ŁUSKA, DERYWAT, ALMARIA, PRACOWNIK NAUKOWY, PIERSIÓWKA, KRWAWNIK, BAGNIK ZDROJOWY, STARY LIS, NIEŁUPKA, WERSET, ZWODNICZOŚĆ, KOMBINATORYKA STOSOWANA, ZIELONI, JEROME, CERKIEW, EKSKLAWA, SZPILKA, DRACENA, BIAŁA NOC, BRYTFANNA, ZAPCHANIE DZIURY, SAMOPOTĘPIENIE, WOLNA KONKURENCJA, KOŃCÓWKA, MARKETING POLITYCZNY, NIEBOSKŁON, INTERGLACJAŁ, OTWÓR, PAWĘŻ, OPOZYCJA EKWIPOLENTNA, CYGANECZKA, TAŚMA FILMOWA, GRUPA SUPERROZWIĄZALNA, HOMOZYGOTYCZNOŚĆ, ROŚLINA AKWARIOWA, KILOMETR ZEROWY, ZGORZEL, JEŻ WSCHODNI, CHMURA WARSTWOWO-PIERZASTA, RYBOTERAPIA, PUNKT NIECIĄGŁOŚCI, NIESPORCZAKI, FANTAZJA, KAPISZON, PARKA, ROZTROPEK, DESZCZ, NIEWIDZENIE, POŁĄCZENIE NERWOWE, SPODECZEK, MARTWE POLE, KRIONIKA, KOSZT INWESTYCYJNY, DUBELTÓWKA, MOA, EKSKLUZYWIZM, KREW, BYCZEK, ASYSTA, PÓŁGOLF, ARKUSZ DRUKARSKI, ROZSZCZEP PODNIEBIENIA TWARDEGO, SKRĘTNIK, REPREZENTACJA, CELEBRACJA, PSYCHOLOGIA, LATAJĄCE SKRZYDŁO, RÓWNANIE RÓŻNICZKOWE, NASIĘŹRZAŁ POSPOLITY, BIOCHEMIA, PISECZNICZKA, SERENADA, KOTLINA, DOWÓD NIEKONSTRUKTYWNY, DRUGA BRODA, ZALICZENIE POCZTOWE, WĘZEŁ, PSYCHUSZKA, SIEDLISKO, KUKUŁKA, OŚNIK, STUPOR, HYDROFIT, UKŁAD ELEKTRONICZNY, MIKROTECHNOLOGIA, ROZPACZLIWOŚĆ, UCZCIWOŚĆ, KOLONIA, HAF, SPÓŁKA, ŁÓŻKO PIĘTROWE, MUZYKA ELEKTRONICZNA, BURKA, TROL, KOKPIT, FIGURA, UTAGAWA, STEROLOTKA, KARTA WIZYTOWA, PINGWINARIUM, MORDENT, POITEVIN, MONOPOLISTA, DOBRO PRYWATNE, ZWARCIE ELEKTRYCZNE, RUTYNIARZ, KAULIKARPIA, LITERATKA, KRASNAL, ŁUK, ZACHŁYST, PULWERYZATOR, NARY, GOŁYSZEK HAJNAŃSKI, KIŚCIEŃ, CZOŁÓWKA, PODODDZIAŁ, BOOT, WYROBISKO KORYTARZOWE, TKANKA, ŁUPEK DACHOWY, PALTO, TRZMIEL CIEMNOPASY, PANTOMIMA, INWEKTYWA, BEKHEND, CEL, OBOZOWISKO, BROKER UBEZPIECZENIOWY, UŚCISK, ERPEG, ZATWARDZENIE, KONKURENCJA, SŁONECZNIK, GIRLANDA, TRZECIE OKO, KISZKA ZIEMNIACZANA, ANASTYLOZA, MASZKARON, KURS, PÓŁSIEROTA, WRZECIENNIK, LEKCJA, SSAK, KORYFEUSZ, WYBITNOŚĆ, INSTYTUCJA KREDYTOWA, CELKA, BABULA, METALOPROTEINA, USTRÓJ, NARZĄD KRYTYCZNY, PALACZ, FALKA, ŻYLAKI, GAZOWY OLBRZYM, KONSOLA STEROWNICZA, KRYSZTAŁ, NIEPRZECIĘTNOŚĆ, BRAK, CZYNNOŚĆ OPERACYJNA, RYBOPŁAZ, NIELOTNOŚĆ, OBRĘCZ, KURWIARZ, BITUMIZACJA, LIGAND, DZIEWCZYNIĄTKO, ?PAJĄCZEK.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 16.945 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

PRZESZCZEP POLEGAJĄCY NA PRZENIESIENIU TKANKI LUB NARZĄDU MIĘDZY OSOBNIKAMI TEGO SAMEGO GATUNKU, O PODOBNYM, ALE NIE JEDNAKOWYM GENOTYPIE się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: PRZESZCZEP POLEGAJĄCY NA PRZENIESIENIU TKANKI LUB NARZĄDU MIĘDZY OSOBNIKAMI TEGO SAMEGO GATUNKU, O PODOBNYM, ALE NIE JEDNAKOWYM GENOTYPIE
HasłoOpis hasła w krzyżówce
PRZESZCZEP ALOGENICZNY przeszczep polegający na przeniesieniu tkanki lub narządu między osobnikami tego samego gatunku, o podobnym, ale nie jednakowym genotypie (na 21 lit.)

Definicje krzyżówkowe

PRZESZCZEP ALOGENICZNY
przeszczep polegający na przeniesieniu tkanki lub narządu między osobnikami tego samego gatunku, o podobnym, ale nie jednakowym genotypie (na 21 lit.).

Oprócz PRZESZCZEP POLEGAJĄCY NA PRZENIESIENIU TKANKI LUB NARZĄDU MIĘDZY OSOBNIKAMI TEGO SAMEGO GATUNKU, O PODOBNYM, ALE NIE JEDNAKOWYM GENOTYPIE sprawdź również:

wielkość, wspaniałość, np. talentu ,
przedstawiciel protistów roślinopodobnych z gromady krasnorostów (Rhodophyta) ,
bajkopisarz gr. z Frygii ,
jednoroczna roślina ozdobna o lejkowatych, niekiedy strzępiastych kwiatach ,
rdzenna mieszkanka Laponii ,
prądnica przy rowerze ,
pokładnica krawężnikowa ,
lekkoatleta, dwukrotny mistrz olimpijski w trójskoku z Rzymu i Tokio, pierwszy człowiek, który przekroczył granicę 17 m, rekordzista świata wynikiem 17,03 m ,
impreza sylwestrowa ,
nurt teologiczny w kalwinizmie wysuwający m.in. następujące postulaty: 1) Bóg pragnie zbawić każdego, kto zachowuje wiarę 2) Chrystus umarł za wszystkich ludzi, choć korzystają z tego tylko wierzący w Niego ,
w muzyce: wysokie tony głosu śpiewaka; często pluralis ,
zbiór przepisów prawnych ,
Stipa - rodzaj trawy śródziemnomorskiej z rodziny wiechlinowatych; wszystkie gatunki są kserofitami występującymi na suchych siedliskach w formacjach trawiastych, w strefach klimatu umiarkowanego i zwrotnikowego obu półkul ,
brzmienie wypowiedzi wyrażające treści niezawarte w czysto językowej jej warstwie ,
zwolennik, wyznawca poglądów aleksandryjskiego kapłana Ariuszal; odrzucał niektóre dogmaty chrześcijańskie; wiarę w Trójcę Świętą, zwierzchnictwo papieża, hierarchię kościelną ,
żołnierz pełniący służbę przyboczną przy głowie państwa ,
cecha stanów, idei, czynów i zachowań: to, że coś jest zgodne z prawem, uczciwe ,
(1889-1963), francuski pisarz, scenarzysta, reżyser filmowy, malarz, poezje, dramaty, powieści poetyckie, libretta operowe ,
dawniej potocznie o samochodzie terenowym ,
Cygnus buccinator - gatunek dużego ptaka wodnego z rodziny kaczkowatych (Anatidae); żyje w Ameryce Północnej ,
rodzaj składanego (najczęśiej półokrągłego w przekroju bocznym) daszka, osłaniającego okno lub wystawę sklepową ,
unita zamieszkały we Włoszech, należący do Kościoła rzymskokatolickiego, lecz zachowujący odrębny obrzadek grecki ,
otacza łyko drzewa ,
film trwający ponad 55 minut, przeciętnie 90-132 minut ,
zjawisko występowania zmian kierunku i natężenia namagnesowania pod wpływem naprężeń mechanicznych, spowodowanych siłami zewnętrznymi ,
rowek śrubowy biegnący obok grzbietu gwintu ,
motyl z rodziny omacnicowatych, którego gąsienice żerują w szyszkach drzew iglastych ,
zwykle jedna godzina lekcyjna w tygodniowym planie nauczania, która jest przeznaczona do dyspozycji wychowawcy danej klasy ,
mieszkanka Bolimowa, kobieta pochodząca z Bolimowa ,
wyraki, tarsjusze, Tarsiidae - rodzina drapieżnych ssaków naczelnych, tradycyjnie zaliczanych - ze względu na zewnętrzne podobieństwo, zwłaszcza do galagowatych - do małpiatek, choć są bliżej spokrewnione z małpami i obecnie klasyfikowane w kladzie wyższych naczelnych (Haplorrhini); stanowią jedyną wśród ssaków naczelnych rodzinę o wyłącznie drapieżnym trybie życia; żyją na Sumatrze i Celebes (w Indonezji) oraz na Filipinach

Komentarze - PRZESZCZEP POLEGAJĄCY NA PRZENIESIENIU TKANKI LUB NARZĄDU MIĘDZY OSOBNIKAMI TEGO SAMEGO GATUNKU, O PODOBNYM, ALE NIE JEDNAKOWYM GENOTYPIE. Dodaj komentarz

8+1 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast