DUŻY, ZNACZĄCY KLASZTOR W KOŚCIELE PRAWOSŁAWNYM LUB JEDNYM Z KATOLICKICH KOŚCIOŁÓW WSCHODNICH - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

ŁAWRA to:

duży, znaczący klasztor w kościele prawosławnym lub jednym z Katolickich Kościołów Wschodnich (na 5 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: ŁAWRA

ŁAWRA to:

zespół prawosławnych zabudowań klasztornych (na 5 lit.)ŁAWRA to:

zespół pustelni anachoretów w kościele wschodnim (na 5 lit.)ŁAWRA to:

większy klasztor prawosławny podległy bezpośrednio synodowi (na 5 lit.)ŁAWRA to:

Peczerska - w Kijowie (na 5 lit.)ŁAWRA to:

klasztor w Rosji (na 5 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "DUŻY, ZNACZĄCY KLASZTOR W KOŚCIELE PRAWOSŁAWNYM LUB JEDNYM Z KATOLICKICH KOŚCIOŁÓW WSCHODNICH". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 13.179

JEDNOPARTYJNOŚĆ, WIZA POBYTOWA, DZIELNIK, KALIBRACJA, KŁOBUK, RABACIK, FARBA OLEJNA, NADPOBUDLIWOŚĆ PSYCHORUCHOWA, ATAWIZM, PUSTAK ŚCIENNY, MIESZANINA EUTEKTYCZNA, LIGATURA, LIFTING, ORGAN ZAŁOŻYCIELSKI, CZYNNIK PRODUKCJI, MÓR, MONASTER, STWOSZ, WSZARZ, JUMPSALING, NORZYCA, PAŁKA, ŁADUNEK, ZAŻALENIE, STABILIZACJA, KAPITAN, SIODEŁKOWCE, SEKULARYZACJA, ODMIANA UPRAWNA, CZĘŚĆ ZAMIENNA, ERPEG, DUET, NIEISTOTNOŚĆ, KOSZARKA, AKTYWNOŚĆ WULKANICZNA, DEKANAT, KAFETERIA, LUGIER, POKRZYWDZONY, AUGUR, LAJKRA, CENTRUM, BARWNIK SPOŻYWCZY, ŁOBUZIAK, PODWODA, EFEKT PRZYPOWIERZCHNIOWY, SUPERRAKIETA, ESDEK, GAŁĘZATKA, NIEWYDOLNOŚĆ ODDECHOWA, SZKOCKOŚĆ, HOMAR, HIPODROM, NEKTARNIK, SMUŻKA, WRĘBNIK, ŚWIERSZCZYK, LOT, ZABIEG FIZYKALNY, ARTUR, PŁATNIK, TYGIELEK, DYSONANS, POJEMNOŚĆ TURYSTYCZNA, FILM WOJENNY, SZCZOTKA, SPLOT, BURKA, KAZALNICA, KRÓCIEC, MA, KOMENDA, CZESKI BŁĄD, PIERWSZA DAMA, PŁEĆ, DAWCA NARZĄDÓW, ADMIRACJA, CZOŁO, ZATOKA, SONG, ROGALIK, JĘZYKI MUNDAJSKIE, SYNOD, ODRĘTWIENIE, KOŁNIERZYK, OZNAKA, ZAPOŻYCZENIE, FILM FANTASTYCZNONAUKOWY, AHISTORYZM, MADŻONG, SERWETKA, PAGAJ, GENDER, KOSZYKÓWKA ULICZNA, KONTUR MELODYCZNY, KOREKTOR, PACHOŁEK, SPÓJNIK WYNIKOWY, PLAKIETA, WALENCJA, PERYKARP, SZWADRON ŚMIERCI, MUR OPOROWY, WARSZTAT, SZPILKA, KOJEC, INTERPRETATOR, ONELINER, PIÓRKO, DZIELNICA, TUBING, WULKAN CZYNNY, KROKIET WIOSENNY, OBRÓT PIENIĘŻNY, OPERA MYDLANA, DIAGNOSTYKA, TERAKOTA, DESER, REPRODUKCJA FOTOGRAFICZNA, PIEGUS, MISZPELNIK, POWSTANIE, PRZETACZANIE KRWI, REGISTER, IMINA, WĘGLOWODORY ŁAŃCUCHOWE, ALA, WOJNA CELNA, INDOR, SPRZĄGLE, BASILEUS, AKOLITAT, WASABI, CZARKA, ROBOTY PRZYMUSOWE, KILOGRAM, JEZIORO ZAPADLISKOWE, TRANSLOKACJA, RZECZ, PUNKT WITALNY, KOŁO POLARNE, GRZECHOTKA, PLEKTRON, BOCZNICA KOLEJOWA, SMILEY, MAGNESIK, BUTWA, GRZECH POWSZEDNI, STATUS, RÓW, SZCZENIACZEK, WAMPIREK, CIEK, BIAŁA ŚMIERĆ, ZMOWA CENOWA, GLORIETA, AKOMODACJA, ASTRONOMIA, WARZYWO, PRACA, CHLOROHEKSYDYNA, DUCHOWIEŃSTWO, BANDYCTWO, HERBATA, KAPISZON, DIAKON, WŁÓKNO SZTUCZNE, AKROPOL, BEZPIECZNE ZAPASY, PRAŻONKA, REPETYTYWNOŚĆ, OBRONA, KARTA, GIGANT, KRAKWA, SZYSZKA, MEDIALNOŚĆ, CYTRYNIAN, OCHRONA, WYDERKA, PUL, POROST, MISJONARZ, PROGRAM, BENCHMARK, WASZA WYSOKOŚĆ, BRUZDKOWANIE, DZIANINA, SPŁYW, ZJAWISKO, SIARKA POPIOŁOWA, KOLET, HENRYK, ANGORA, SĘKACZ, NADCIŚNIENIE TĘTNICZE, JASZCZUR, CELEBRACJA, KHMER, OKOLE, KROPA, TORNADO, KARABINEK, NIEPYLAK, KOCIOŁ EWORSYJNY, SÓL ORGANICZNA, INWOLUCJA, ZNAK LICZBY, DOMINIUM, PERKOLACJA, BROŃ NUKLEARNA, AKADEMIA, ATUT, KWARTET, PANIER, LAGUNA, OJCIEC KOŚCIOŁA, BRZDĄC, JĘZYK POMOCNICZY, STEROLOTKA, AKROBACJA POWIETRZNA, CHOROBA ZAKAŹNA, EGRETA, ODKOS, AKCEPTOR, KONSOLETA, POPRAWNOŚĆ, STACJA, JON CENTRALNY, MUSZLA KLOZETOWA, RADIOODTWARZACZ, NOSOROŻEC, TURGOR, SZTUCZNY LÓD, FILIŻANKA, JEDWAB, KOPROFIL, CIĄG GEOMETRYCZNY, NARKOTYK MIĘKKI, KOCIOŁEK SKALNY, ZWIERZĘ DOMOWE, ZWIĄZEK BOJOWNIKÓW O WOLNOŚĆ I DEMOKRACJĘ, GLORIETTA, LEKKOZBROJNY, PODJAZD, PAPROĆ DRZEWIASTA, SONIFIKACJA, ROLADA, FUJARKA, WAGONIK, POŁYSK, KWASICA, LUNETA, PRZECHYŁKA, PASIERB, DYWDYK, STATEK, SILNIK SPALINOWY, DWUSTUZŁOTÓWKA, BANIAK, RABA, MISKA KLOZETOWA, RODODENDRON, RYNEK, ANTENA, LINIA, ŚCISŁOŚĆ, AKADEMIK, ZEŚWIECCZENIE, EMIGRACYJNOŚĆ, DŻHANSI, AULA, RYLEC, ALIGATOROWATE, OPACTWO, CHOROBA GENETYCZNA, WAFEL, WŁÓCZĘGA, KRIS, ŚMIGŁOŚĆ, ODKUP, DŻINSY, STANCA, CIEK, WYWŁASZCZENIE, MIEJSCE, DZIESIĘCIORUBLÓWKA, ELEW, DZIEŁO FORTYFIKACYJNE, DZIEDZICZENIE USTAWOWE, STRATYFIKACJA, KISZKA ZIEMNIACZANA, KRYSZTAŁEK, WĘGLIK SPIEKANY, WĘGIER, RADCA, KLASTER, POMOC DROGOWA, BAWÓŁ INDYJSKI, ?HACKAMORE.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 13.179 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

DUŻY, ZNACZĄCY KLASZTOR W KOŚCIELE PRAWOSŁAWNYM LUB JEDNYM Z KATOLICKICH KOŚCIOŁÓW WSCHODNICH się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: DUŻY, ZNACZĄCY KLASZTOR W KOŚCIELE PRAWOSŁAWNYM LUB JEDNYM Z KATOLICKICH KOŚCIOŁÓW WSCHODNICH
HasłoOpis hasła w krzyżówce
ŁAWRA duży, znaczący klasztor w kościele prawosławnym lub jednym z Katolickich Kościołów Wschodnich (na 5 lit.)

Definicje krzyżówkowe

ŁAWRA
duży, znaczący klasztor w kościele prawosławnym lub jednym z Katolickich Kościołów Wschodnich (na 5 lit.).

Oprócz DUŻY, ZNACZĄCY KLASZTOR W KOŚCIELE PRAWOSŁAWNYM LUB JEDNYM Z KATOLICKICH KOŚCIOŁÓW WSCHODNICH sprawdź również:

TULUIDYNY; aminy aromatyczne stosowane w syntezie barwników ,
porcja gotowej galaretki, tj. słodkiego w smaku wyrobu spożywczego o galaretowatej konsystencji, powstałego dzięki właściwościom żelującym dodatków; zazwyczaj sprzedawana w kubeczkach jako gotowy deser ,
podłużne naczynie gospodarskie służące do podawania pożywienia i wody większym zwierzętom hodowlanym ,
dwupokładowy wagon pasażerski ,
przyśpiewka ludowa wykonywana podczas tańca wyrwanego ,
budynek mieszkalny na planie prostokąta, z atrium (prywatnym pomieszczeniem wewnętrznym) w części centralnej ,
deser rozpowszechniony zarówno w kuchni tureckiej, ormiańskiej, bułgarskiej, jak i bałkańskiej ,
Cortinarius - rodzaj grzybów z rodziny zasłonakowatych ,
pieszczotliwie: kochana, ptaszyna, kobieta, dla której ma się szczególnie dużo czułości, przy okazji: zwykle osoba o łagodnym usposobieniu ,
utrata moralności, kultury, nieetyczne postępowanie, zubożenie duchowe i kulturalne ,
coś bardzo brzydkiego, szkaradnego, coś, co szokuje swoim wstrętnym wyglądem; zwykle nazywa się tak rzeczy, zastosowanie tej nazwy do człowieka (istoty żywej) jest bardzo deprecjonujące ,
ruchoma, okrągła część aparatu telefonicznego, służąca do wybierania numeru ,
Bombus soroeensis - owad z rodziny pszczołowatych; trzmiel różnobarwny zakłada niewielkie rodziny i gniazduje w ziemi ,
rodzaj ryb karpieńcokształtnych z rodziny strumieniakowatych ,
warzywo, owoc (nibyjagoda) rośliny o tej samej nazwie ,
ośrodek eksploatacji rud manganu i złota w płn.-zach części Ghanu na płd. od Tarły ,
parowóz ciągnący tender ,
zawartość koryta; tyle, ile mieści się w korycie ,
w botanice: zawiązek pędu z merystemem wierzchołkowym i zawiązkami organów - liści i kwiatów ,
Richard, grał w filmie 'Szakal' ,
historyczne urządzenie do zrywki drewna ,
Bothriechis aurifer - gatunek węża z podrodziny grzechotnikowatych, z rodziny żmijowatych ,
wypowiedź mająca na celu schlebianie komuś i obliczona na przypodobanie się komuś ,
wiązanie stalowe lub drewniane używane do wzmacniania budowli ,
utwór plastyczny o komicznie przejaskrawionych, nieprawdopodobnych elementach ,
Clupeiformes - rząd ryb promieniopłetwych obejmujący ryby słonowodne, słodkowodne i wędrowne o dużym znaczeniu ekonomicznym ,
dekoracyjny, geometryczny wzór architektoniczny odkuty z kamienia lub zrobiony z cegieł, używany do wypełnienia górnej części gotyckiego okna; rzadziej używana polska nazwa maswerku ,
Squalus blainville - gatunek ryby chrzęstnoszkieletowej z rodziny koleniowatych (Squalidae) ,
gwiazda zmienna, która gwałtownie i nieprzewidzianie zwiększa swoją jasność w ciągu kilku minut lub godzin ,
NERKÓWKA; część cielęciny, baraniny z nerką

Komentarze - DUŻY, ZNACZĄCY KLASZTOR W KOŚCIELE PRAWOSŁAWNYM LUB JEDNYM Z KATOLICKICH KOŚCIOŁÓW WSCHODNICH. Dodaj komentarz

1+2 =

Poleć nas znajomym:

x