LICZBA STAŁA NIEZALEŻNIE OD OBLICZEŃ LUB ZMIENIAJĄCA SIĘ, SŁUŻĄCA DO LICZBOWEGO OPISU OBIEKTÓW - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

WIELKOŚĆ to:

liczba stała niezależnie od obliczeń lub zmieniająca się, służąca do liczbowego opisu obiektów (na 8 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: WIELKOŚĆ

WIELKOŚĆ to:

potęga, wielkie znaczenie; to, że coś jest duże (na 8 lit.)WIELKOŚĆ to:

przenośnie: znaczenie czegoś, rozmiar, miara czegoś (na 8 lit.)WIELKOŚĆ to:

cecha tego, co jest wielkie (pod względem rozmiaru fizycznego) (na 8 lit.)WIELKOŚĆ to:

właściwość fizyczna ciała lub zjawiska, którą można określić ilościowo, czyli zmierzyć (na 8 lit.)WIELKOŚĆ to:

ktoś znakomity, wybitny, osoba górująca nad innymi talentem, sławą lub autorytetem (na 8 lit.)WIELKOŚĆ to:

cecha fizyczna, rozmiar (na 8 lit.)WIELKOŚĆ to:

cecha stworzenia, które jest wielkie, znaczące (najczęściej pojęcie używane w stosunku do człowieka) (na 8 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "LICZBA STAŁA NIEZALEŻNIE OD OBLICZEŃ LUB ZMIENIAJĄCA SIĘ, SŁUŻĄCA DO LICZBOWEGO OPISU OBIEKTÓW". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 23.364

WODOROST, PRÓBA JĄDROWA, WYKŁADZINA, GRAFFITI, KREW, RZYGI, CYSTERNA, SZKAPLERZ, BYDLEŃ, OBIEKTYWNOŚĆ, SŁODKA BUŁKA, UKŁAD OPTYCZNY, SIEDZENIE, SORTOWANIE TOPOLOGICZNE, SPACJA, ORBITER, MYŚLICIEL, RAMA, SKIBKA, ILUZJONIZM, WYKROCHMALENIE SIĘ, EWALUACJA SPLOTOWA, STROIK, KOŚCIÓŁ KATOLICKI, GUANOZYNO-5'-MONOFOSFORAN, SZOPEN, WYSPA, KLISZA, ANTYCYPACJA, INSTRUMENT SMYCZKOWY, PIETROW, ESCALIVADA, CHOROBA OLLIERA, NARTOW, ROZGRZEWKA, SZEWNICA BZÓWKA, ŻÓŁW ŻÓŁTOBRZUCHY, POLAK, ZESPÓŁ INSTRUMENTALNY, NAPIĘCIE MAGNETYCZNE, DRŻĄCZKA, PADYSZACH, OMACNICA, RÓWNINA SANDROWA, LARP, CHORIJAMB, TECZKA PERSONALNA, TRIDUUM, BORGIS, SOLO, BAROSKOP, KURATOR, NIEWYRAŹNOŚĆ, SZEWCZYNA, DZIAŁO SAMOBIEŻNE, WYPUSTEK, SMAROWIDŁO, KOMPLET WYPOCZYNKOWY, SIŁA, MIKROSILNIK, WYCHÓD, MODERNIZM, SAMOLOT, WURŚCIK, KRATER, KAUCZUK BUTYLOWY, PODBIERACZ POKOSÓW, DENDROMETRIA, KOZŁEK LEKARSKI, SZEW STRZAŁKOWY, ZAIMEK, WICEHRABIA, TRANSURANOWIEC, FLUORESCENCJA, CALYPSO, UPRAWIACZ, SOCZEWKA SCHODKOWA, ORTALION, DIALIZOTERAPIA, SKLEPIENIE WACHLARZOWE, OBRONA, MORION, CHOROBOWOŚĆ, PAPROCIE JEDNAKOZARODNIKOWE, KORONA, PRZEWRÓSŁO, EKSPOZYCJA, ADORACJA, MSZAKI, NUMULIT, PRZYCZÓŁEK MOSTOWY, RASOWOŚĆ, STOLARZ MEBLOWY, ZNAMIĘ BARWNIKOWE, WINDSURFING, CZUWANIE MODLITEWNE, ANOMALIA TERMICZNA, JEDNOSTKA OBJĘTOŚCI CIAŁ SYPKICH, AUSZPIK, PRZEWIĄZ, DZIEWIĘĆDZIESIĄTKA, PRZEGUB, BŁYSK HELOWY, CAMORRA, GATUNEK AMFITERMICZNY, ZWYCZAJ LUDOWY, KIJ BEJSBOLOWY, PASZTET, KANONIERKA, TURBOSŁOWIANIN, KOLOKACJA, KAMIENICA, DŻIP, WIRUS PSTROŚCI TULIPANA, PĘDNIK AZYMUTALNY, DROŻNOŚĆ, AFRYKAŃSKI, NAHUATL, STECZKA, OSIEMNASTKA, SZTYFT, BRYZA, CZERWOŃCZYK NIEPAREK, TECHNIKA OPERACYJNA, RACHUNEK ZDAŃ, CHOROBA LEVA, MASZYNA CIEPLNA, POLONIZATOR, AHISTORYCYZM, PAŃSTWO DEMOKRATYCZNE, ORGANIZM, ALLOMETRIA, KRYZA, SEMANTYCZNE NADUŻYCIE, IRISH DRAFT, ROZWÓJ WSTECZNY, SZCZĘKA, TEMAT FLEKSYJNY, REFLEKSOLOGIA, MAKSIMUM, KSIĄŻĄTKO, PARZONKA, HIPPIS, WALC, ZAPYTANIE OFERTOWE, ARCHEOLOGIA PODWODNA, TARYFA ULGOWA, BIAŁA DIETA, PANOWANIE, KASA, WĄŻ, REGULARYZACJA TICHONOWA, MIODOJAD, BUDOWNICTWO, PŁÓCIENNIK, PASIAK, MĄŻ OPATRZNOŚCIOWY, RURA, PRZECIWSTAWIENIE, WRAK, WIRTUOZERSTWO, GNIOTOWCE, WZÓR CHEMICZNY, KACZKA, PRZEŻUWACZE, MOST PONTONOWY, TOPOLOGIA MAGISTRALI, PROFIT, POMORZE ŚRODKOWE, OGIEŃ OLIMPIJSKI, ROZPAD, DODATEK PIELĘGNACYJNY, BAT, ŚREDNIA KWADRATOWA, MECHANIKA GÓROTWORU, SSAK OWADOŻERNY, BOMBA PALIWOWO-POWIETRZNA, PRZYPOŁUDNIK, MIĘSIEŃ DWUBRZUŚCOWY, PRZEZNACZENIE, EKWIPARTYCJA, SILNOŚĆ, EMPIREUM, MEDALION, PRZYWODZICIEL WIELKI, INTERPOZYCJA, KAPITALISTKA, NEKTARNIK, TĘSKNOTA, SIDLISZ PIWNICZNY, ZUPKA CHIŃSKA, POSTRZEGALNOŚĆ, JAPOK, CHOROBA POPROMIENNA, KOSZT INWESTYCYJNY, CHMURA WARSTWOWA, RZĄD, OSTOJA, SIATECZKA, ŻÓŁW NATATOR, GAWĘDA SZLACHECKA, SIOSTRZYCZKA, ŁUSKOWCE, ROLADA, EMENTALER, POJAZD CZŁONOWY, KUKUŁCZE JAJO, LODOWIEC SZELFOWY, BANIECZKA, PŁASZCZ DOLNY, BALDACH, KAPISZON, EMERYTURA POMOSTOWA, WĘZEŁ, FILM PSYCHOLOGICZNY, SYLWETKA, KASZUBSKOŚĆ, ANTURAŻ, LAS, DODATEK AKTYWIZACYJNY, MARINA, OBSZAR WODNY, KOLCZATKA, LEGITYMACJA PROCESOWA, MONITORING, PILOT, REMONT BIEŻĄCY, GARDEROBIANA, SUKCES REPRODUKCYJNY, INGRESJA MORZA, JĘZYK SZKOCKI, MASZYNA ELEKTRYCZNA, OBCIĄŻNIK, BURGRAF, HUMOR, OWOC, HETMAN NAKAŹNY, GŁOŚNIK MAGNETOELEKTRYCZNY, PEPICZEK, JELEŃ DAVIDA, HAŁAŚNIK, ANATOMIA PATOLOGICZNA, ŚNIEŻNIK, KEYBOARD, JĘZYK LUKSEMBURSKI, ZATOR PŁUCNY, OŚRODEK WYPOCZYNKOWY, POPRAWA, LAPILLI, ULGA REMONTOWA, KRYSZTAŁ MIESZANY, PRYSZCZARKI, PRZEDMIOT KIERUNKOWY, KLAWIATURA, MICHAŁEK, AGNOSTYCYZM, KANAŁ TEMATYCZNY, JĘCZMIEŃ OZIMY, PRYSZNIC, POLIMORFIZM, GRA, ISTOTA ZBITA, BIAŁY KARZEŁ, EGIDA, SALA, FUTURE SIMPLE, VERAIKON, FUNKCJA, KARP PEŁNOŁUSKI, ROŻEK, ŹRÓDŁO PROMIENIOTWÓRCZE, AGENT, BARBARZYŃSKOŚĆ, DOJNICA, OFENSYWA, PORA, KAWA Z MLEKIEM, KRÓLEWICZ, ŚNIEG, RIKSZA, ŚLIWKA, STRATEG, BRAS, EUTEKTYKA, HELIOLATRIA, NUWORYSZ, AUSZPIK, ROLNIK INDYWIDUALNY, TEATR, SPÓJNIK, TUBA, BŁYSTKA OBROTOWA, RAJKA, AŁMATY, ODCZYN, PIŁKA MECZOWA, CINGULUM, KARIN, STOPA, ?ŚWIĄTYNIA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 23.364 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

LICZBA STAŁA NIEZALEŻNIE OD OBLICZEŃ LUB ZMIENIAJĄCA SIĘ, SŁUŻĄCA DO LICZBOWEGO OPISU OBIEKTÓW się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: LICZBA STAŁA NIEZALEŻNIE OD OBLICZEŃ LUB ZMIENIAJĄCA SIĘ, SŁUŻĄCA DO LICZBOWEGO OPISU OBIEKTÓW
HasłoOpis hasła w krzyżówce
WIELKOŚĆ liczba stała niezależnie od obliczeń lub zmieniająca się, służąca do liczbowego opisu obiektów (na 8 lit.)

Definicje krzyżówkowe

WIELKOŚĆ
liczba stała niezależnie od obliczeń lub zmieniająca się, służąca do liczbowego opisu obiektów (na 8 lit.).

Oprócz LICZBA STAŁA NIEZALEŻNIE OD OBLICZEŃ LUB ZMIENIAJĄCA SIĘ, SŁUŻĄCA DO LICZBOWEGO OPISU OBIEKTÓW sprawdź również:

organizm występujący na różnych kontynentach, w różnych strefach klimatycznych i ekologicznych ,
napój alkoholowy ,
wada stali, wewnętrzne pęknięcia materiału w postaci jasnych plam podobnych do płatków śnieżnych ,
miasto w USA (Rhode Island) nad Oceanem Atlantykim ,
częściowo lub całkowicie wymyślona i fałszywa historia na temat kogoś lub czegoś, często bardzo ubarwiona ,
partnerska współpraca, której celem jest wspieranie instytucji publicznych oraz nowoczesnej administracji w państwach objętych programami finansowanymi przez Komisję Europejską poprzez wymianę doświadczeń związanych z implementacją prawa UE ,
Hygrohypnum - rodzaj mchów należący do rodziny krzywoszyjowatych ,
tam noga najgrubsza ,
soczysty owoc (pestkowiec) drzewa lub krzewu o tej samej nazwie ,
ulwa sałatowa, sałata morska, Ulva lactuca - gatunek roślin z gromady zielenic (Chlorophyta) ,
... Moore, grał 'Świętego' ,
Orthotrichum affine - gatunek mchu należący do rzędu szurpkowców; występuje w Europie (oprócz części najbardziej północnej), na Kaukazie, w górach Ałtaj, na Syberii, w północnej części Afryki oraz w Ameryce Północnej; rośnie na pniach drzew liściastych i szpilkowych, rzadko na skałach ,
jeśli zwierzęce, to cynadry ,
rosyjskie imię lub rzeka ,
samolot pasażerski lub transportowy o typowej szerokości kadłuba wynoszącej od 3 do 4 metrów ,
potocznie o kłamstwie albo oszustwie, szczególnie takim, które jest wyjątkowo cwane i sprytne ,
geograf (1871-1954); twórca nowoczesnej kartografii polskiej ,
podłużna i cienka, przypominająca do tego końcówkę korkociągu, bakteria Gram-ujemna ,
szkarłupień o spłaszczonym ciele w kształcie gwiazdy, występujący w wielu gatunkach, żyjący na dnie mórz i oceanów ,
stalowa część do wkrętarki, która umożliwia obróbkę różnych materiałów, szczególnie sfazowanie otworów, aby pasowały do wkrętów ,
grupa komputerów zainfekowanych złośliwym oprogramowaniem (np. robakiem) pozostającym w ukryciu przed użytkownikiem i pozwalającym jego twórcy na sprawowanie zdalnej kontroli nad wszystkimi komputerami w ramach botnetu ,
górnik - robotnik pracujący w kopalni ,
pojazd papieża przeznaczonych na krótkie trasy, ze specjalnym miejscem dla papieża, z którego jest on widoczny ,
CANOE; eskimoska łódź o szkielecie z fiszbinu obszyta skórami foki; także łódź indiańska ,
w systemie modalnym piąty dźwięk skali podstawowej lub czwarty pochodnej ,
owoc (jagoda) miechunki jadalnej ,
rodzaj półtwardego żółtego sera, który w przekroju jest okrągły, jest produkowany w formie podłużnych walców ,
miasto w Walii w pobliżu Cardiff; ośrodek wydobycia węgla kamiennego ,
pozostałość, znak po czymś ,
możliwość komunikowania się - przemieszczania z miejca na miejsce

Komentarze - LICZBA STAŁA NIEZALEŻNIE OD OBLICZEŃ LUB ZMIENIAJĄCA SIĘ, SŁUŻĄCA DO LICZBOWEGO OPISU OBIEKTÓW. Dodaj komentarz

3+5 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast