POZIOMY DRĄG PODWIESZONY POD POWAŁĄ W IZBIE CHŁOPSKIEJ CHATY, ŻERDŹ SŁUŻĄCA DO WIESZANIA NA NIEJ ODZIEŻY CODZIENNEJ - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

GRZĘDA to:

poziomy drąg podwieszony pod powałą w izbie chłopskiej chaty, żerdź służąca do wieszania na niej odzieży codziennej (na 6 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: GRZĘDA

GRZĘDA to:

pozioma żerdź służąca do siedzenia ptakom gospodarczym, montowana zwłaszcza w kurnikach (na 6 lit.)GRZĘDA to:

pas ziemi w ogrodzie przeznaczony pod uprawę (na 6 lit.)GRZĘDA to:

określenie krótkiej jętki mocowanej tuż przy samej kalenicy, szczególnie w dachach o bardzo dużym spadku (na 6 lit.)GRZĘDA to:

w geomorfologii jest to wypukła forma ukształtowania terenu, podłużna, rozłożysta formacja na zboczu, stoku lub ścianie; także silnie wydłużone wzgórze o słabo rozciętych stokach i spłaszczonej wierzchowinie (na 6 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "POZIOMY DRĄG PODWIESZONY POD POWAŁĄ W IZBIE CHŁOPSKIEJ CHATY, ŻERDŹ SŁUŻĄCA DO WIESZANIA NA NIEJ ODZIEŻY CODZIENNEJ". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 2.028

SZKARADNIK, PARAPET, OPONA PNEUMATYCZNA, BAKEN, BEKAN, DROBNIACZEK WAPIENNY, MAGICZNA GÓRKA, PODBIERACZ POKOSÓW, PRZYNALEŻNOŚĆ, KAMUFLET, ŚLIMAK, CYKL MENSTRUACYJNY, PODKOLANIE, ŻABOT, FUTRYNA, SUTERYNA, WEKTOR, JAWA, SPOIWO BUDOWLANE, GLEBA, RADA GABINETOWA, GARDEROBIANKA, LIBONEKTES, TOŻSAMOŚĆ ALGEBRAICZNA, RUCHY TEKTONICZNE, GRZĘDA, AMPLA, WODA GEOTERMALNA, BRANDZEL, HALIZNA, FOTEL ROZKŁADANY, MRÓWKOWATE, BLOK OPERACYJNY, OSĘKA, PALLAS, POWIEŚĆ KRYMINALNA, CZASZA, IZBA ADWOKACKA, OPĘTANIE, GRAFA, IRLANDIA, MAKATKA, EDYKUŁA, TRYSKAWKA SZKLANA, LANITAL, KLAUZA, GIDRAN, ANALOGIA, PODSKÓRNIA, MAGAZYNEK, WAHADŁO, KRZYŻ ŚWIĘTEGO ANDRZEJA, PACHA, STANDARDBRED, DENEBOLA, WĘZEŁ ZWYKŁY, SAMOTRAWIENIE, PIASECZNICA, SUTANELA, MYDELNICZKA, PROLETARIUSZ, ZWARA, KABAŁA, JENA, ZRĘBICA, WODY ARTEZYJSKIE, ARTYZM, ROZŁUPNOGŁOWCE, POCIĄG METRA, KOMÓRKA PŁCIOWA, ATMOSFERYCZNY SILNIK PAROWY, SKOROWIDZ, SKURWYSYN, FLEGMATYK, FRYZ, WZGLĄD, JĘZYKI NIGEROKONGIJSKIE, ŚLUZA WAŁOWA, TAŚMA, GORETEKS, KĄT DEPRESJI, OSTOJA, NASYP, MIOTACZ BOMB GŁĘBINOWYCH, SUMERYJKA, ORLY, WĘZEŁ ZATOKOWY, KOLEJKA METRA, NEFROSTOMIA, WIESZAK, SPRAY, CEWNIK, UKSZTAŁTOWANIE POZIOME, MATISSE, CZCIBÓR, GAZELA MONGOLSKA, PODŚCIÓŁKA TŁUSZCZOWA, DELFINY OCEANICZNE, DOLNOPŁAT, LOWRY, BOMBA ATOMOWA, MIARA, DRZEWOSTAN WIELOPIĘTROWY, IKRA, SAMOROZPUSZCZANIE, BEZAN ŻAGIEL, DREN, BACA, ŁATA, AUSTRALIA, SUSZKA, WIECZNE PIÓRO, DREN, TAGESTOLOGIA, NUMER DOSTĘPOWY, KISMET, ODŁOWA, KOMBAJN ROLNICZY, MOST, CIBOTIOWATE, OPTYMIZACJA, INFLACJA JAWNA, ELEKTROLIZA, STOŻEK ŚCIĘTY, BARWNIK ŚWIATŁOCZUŁY, NELSON, OWCA WIELKOPOLSKA, GARDEROBIANA, BOM, BUTELKA, GRUPA, GMINA GÓRNICZA, KOŃ ŁOWICKO-SOCHACZEWSKI, DWURURKA, KORTYKOSTERYD, REPUBLIKA FEDERALNA, LIKLINA, SZYLD, SYNAPSYDY, OKOP, HIPOTEKA, SHANDYJSKI, ZNAK DIAKRYTYCZNY, KOLBA, BUTLA GAZOWA, OSIKA, PIEZOELEKTRYK, NIT, EMISJA WTÓRNA, PROREKTOR, PUSZEK, PALLAS, CHMURA SOCZEWKOWATA, DROBNIACZEK ROZŁOŻYSTY, PRZENIKALNOŚĆ MAGNETYCZNA, AJAKS, PAWĘŻ, TAPINOCEFAL, AZDARCHY, TRACKBALL, ZIEMIA, ONEGA, ZAMSZ, SZPARKA, EFEKT MNOŻNIKOWY, WĘZEŁ KEITHA-FLACKA, RYGIEL, KORPUS, GŁUSZEC, ANALIZATOR, TORTOWNICA, LAWETA, GRYZIEL ZACHODNI, BRUNATNOZIEM, ŚCIERAK, SZCZECINIEC, KRET WORKOWATY, MITSUBISHI, AKCJA AFIRMATYWNA, ABRAZJA GLACJALNA, CIAŁKO X, MOLTON, MICHIGAN, SIEDLISKO, JAZDA, PHISHING, STUDNIA ABISYŃSKA, ROZDRABNIACZ ODPADKÓW ORGANICZNYCH, FUNKCJA ODWROTNA, PSZCZOŁY, CHLAPA, STAN PSYCHICZNY, GRONINGER, BEFKA, PODGRZYBEK ZŁOTOPORY, POWIERZCHNIA PROSTOKREŚLNA, HORDA, SPOWALNIACZ, RURA OKŁADZINOWA, ELEKTRODA PORÓWNAWCZA, GORGONOPS, TEORIA MNOGOŚCI, PŁYTA OCEANICZNA, ŻÓŁTACZKA POKARMOWA, PÓŁGOLF, PRĄD STRUMIENIOWY, TACA, OWERSZTAG, KĄT DOPEŁNIAJĄCY, NERWY, ASFALTOGUMA, MLECZKO, CZAMARA, POMPA SZLAMOWA, NORNIK, HURON, PRZEKŁADNIA, LIMO, TYKA, KASZTELAN DRĄŻKOWY, WEKTOR KLONUJĄCY, PODKOŁDERNIK, DESTYLACJA ROZKŁADOWA, GALARETA WHARTONA, KONWERSJA, GARBNIK, SZTURWAŁ, KORONA, MIANOWNIK, REAKCJA RÓWNOWAŻNA, FLOTA KAPERSKA, LOTNE PIASKI, GÓRNIK DOŁOWY, DEKOMPRESJOMETR, METODA SIECZNYCH, POURPOINT, PEDAŁ, KLIKALNOŚĆ, AUTOMAT LOSOWY, KĄT POZIOMY, DRGANIE AKUSTYCZNE, ALMARIA, ARCHITEKTURA KOMPUTERA, HASIM, WICIOWCE, SZOT, PEDAŁY, ATMA, NARĘCZAK, HOLLINA, SERYCYTYZACJA, BLINDGAFEL, PODSYPANIE, WYŚWIETLACZ CIEKŁOKRYSTALICZNY, PODSTRYSZE, SZLUFKA, FILAMENT AKTYNOWY, WIAROŁOMSTWO, GRADACJA, INŻYNIERIA LĄDOWA, REGLAN, ZASTRZAŁ, GEOGRAFIA, GAZ, PROMIEŃ SŁOŃCA, MUSZLA KONCERTOWA, SALANGANA, KLAMRA, AWERS, TRYSKAWKA PLASTIKOWA, EKSTRUZJA, HYDROLOKATOR, STATEK GŁĘBINOWY, GRUCZOŁ KUPROWY, WŁAŚCIWOŚĆ, JELEŃ MILU, ACHROMATYNA, ELITA, ODMRAŻACZ, FAŁSZYWE ZEZNANIE, PHISHER, SZARLATAN, WYNURT, TĘŻNIA, METAMORFIZM, SĄCZEK, ALTOCUMULUS LENTICULARIS, NARKOANALIZA, ŁÓDŹ PODWODNA, SUMIK, LOCH, SKOS, SOBÓR, HERBATNIK PEŁNOZIARNISTY, PRZEWÓD CIŚNIENIOWY, OSŁONKA, PARNIK, KOLATOR, ZDZIADZIENIE, ?ZACHYLNIKOWATE.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 2.028 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

POZIOMY DRĄG PODWIESZONY POD POWAŁĄ W IZBIE CHŁOPSKIEJ CHATY, ŻERDŹ SŁUŻĄCA DO WIESZANIA NA NIEJ ODZIEŻY CODZIENNEJ się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: POZIOMY DRĄG PODWIESZONY POD POWAŁĄ W IZBIE CHŁOPSKIEJ CHATY, ŻERDŹ SŁUŻĄCA DO WIESZANIA NA NIEJ ODZIEŻY CODZIENNEJ
HasłoOpis hasła w krzyżówce
GRZĘDA poziomy drąg podwieszony pod powałą w izbie chłopskiej chaty, żerdź służąca do wieszania na niej odzieży codziennej (na 6 lit.)

Definicje krzyżówkowe

GRZĘDA
poziomy drąg podwieszony pod powałą w izbie chłopskiej chaty, żerdź służąca do wieszania na niej odzieży codziennej (na 6 lit.).

Oprócz POZIOMY DRĄG PODWIESZONY POD POWAŁĄ W IZBIE CHŁOPSKIEJ CHATY, ŻERDŹ SŁUŻĄCA DO WIESZANIA NA NIEJ ODZIEŻY CODZIENNEJ sprawdź również:

jeden z zębatych występów w zwieńczeniu murów obronnych i baszt ,
przyprawa; ekstrakt kłączy ostryżu ,
zamknięta instalacja elektryczna ,
nocny strój kobiecy (dawniej powszechnie używany) ,
miecz w żaglówce mieczowej ,
kot, Felis catus, Felis silvestris catus, Felis (silvestris) domesticus - udomowiony gatunek małego, mięsożernego ssaka z rzędu drapieżnych z rodziny kotowatych, przez ludzi ceniony jako zwierzę domowe oraz z powodu jego zdolności do chwytania szkodników ,
pachnący michałek ,
niewielkie, zwykle ubogie miasto - jednostka osadnicza charakteryzująca się dużą intensywnością zabudowy, małą ilością terenów rolniczych, ludnością pracującą poza rolnictwem ,
w dawnej Polsce: kopalnia soli ,
niedopowiedzenie, niedokończenie wypowiedzi ,
zespół cech czegoś lub kogoś takiego jak w Portugalii, także: stereotypowe cechy uznawane za właściwe Portugalczykom ,
sytuacja, kiedy ktoś z kimś się szarpie, dochodzi do kontaktu fizycznego i gwałtownego pociągania, przepychania z kimś (jednostronnie lub wzajemnie) ,
(1879-1949), chorwacki pisarz i pedagog, liryka osobista, wiersze partyzanckie, powieści, opowiadania, eseje ,
marka bezalkoholowego napoju gazowanego firmy The Coca-Cola Company ,
uczeń szkoły wojskowej, wychowanek korpusu kadetów ,
porcja smorodinówki; określona ilość tego produktu, zazwyczaj butelka, karafka lub kieliszek ,
realizacja sprzedaży detalicznej w niewielkich ilościach, odbywającej się w punktach sprzedaży detalicznej, np. sklepach ,
miłe, przytulne mieszkanko ,
kosmopolityczny ptak o krępym ciele i silnych nogach zdatnych do grzebania w ziemi, grzebiące ,
kobieta, która potrafi strzelać ,
kształt znaku pisarskiego, linii lub ornamentu uformowany jako wystająca część na czołowej powierzchni czcionki ,
ziemia uprawna ,
dawny urzędnik dworski, do którego należała opieka nad sypialniami króla lub możnowładcy ,
Frangula alnus - gatunek krzewu należący do rodziny szakłakowatych ,
cecha bytów, zdarzeń, pojęć itp. podobnych do tych, jakie są w Australii ,
rywalizacja, zmaganie się pojedynczych przeciwników lub zespołów, zwykle w sporcie ,
tuleja z soczewkami stanowiąca część przyrządu optycznego ,
zaburzenie polegające na występowaniu apetytu na przedmioty niebędące żywnością (np. ziemia, kreda, węgiel) lub ogromny apetyt na rzeczy, które są w pewnym sensie żywnością, takie jak nieprzetworzone składniki żywności (np. mąka, surowe ziemniaki, skrobia) ,
trójkątny obszar ziemi u ujścia rzeki, który powstał z nagromadzenia piachu i innych osadów niesionych przez tę rzekę ,
wśród sztućców

Komentarze - POZIOMY DRĄG PODWIESZONY POD POWAŁĄ W IZBIE CHŁOPSKIEJ CHATY, ŻERDŹ SŁUŻĄCA DO WIESZANIA NA NIEJ ODZIEŻY CODZIENNEJ. Dodaj komentarz

6×3 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast