POZIOMY DRĄG PODWIESZONY POD POWAŁĄ W IZBIE CHŁOPSKIEJ CHATY, ŻERDŹ SŁUŻĄCA DO WIESZANIA NA NIEJ ODZIEŻY CODZIENNEJ - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

GRZĘDA to:

poziomy drąg podwieszony pod powałą w izbie chłopskiej chaty, żerdź służąca do wieszania na niej odzieży codziennej (na 6 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: GRZĘDA

GRZĘDA to:

pozioma żerdź służąca do siedzenia ptakom gospodarczym, montowana zwłaszcza w kurnikach (na 6 lit.)GRZĘDA to:

pas ziemi w ogrodzie przeznaczony pod uprawę (na 6 lit.)GRZĘDA to:

określenie krótkiej jętki mocowanej tuż przy samej kalenicy, szczególnie w dachach o bardzo dużym spadku (na 6 lit.)GRZĘDA to:

w geomorfologii jest to wypukła forma ukształtowania terenu, podłużna, rozłożysta formacja na zboczu, stoku lub ścianie; także silnie wydłużone wzgórze o słabo rozciętych stokach i spłaszczonej wierzchowinie (na 6 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "POZIOMY DRĄG PODWIESZONY POD POWAŁĄ W IZBIE CHŁOPSKIEJ CHATY, ŻERDŹ SŁUŻĄCA DO WIESZANIA NA NIEJ ODZIEŻY CODZIENNEJ". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 2.028

PAWĘŻ, KIL, PISZCZAŁKA, REZYDENT, PODŁOGA, WIZJER, ATMA, PELONEUSTES, WODA PODZIEMNA, RODENTYCYD, SAPA, ANILANA, PODŚCIÓŁKA TŁUSZCZOWA, ABSOLUTYZM, OPONA PNEUMATYCZNA, PIERWSZOŚĆ, DŁUGOSZPAR, ŁUK ELEKTRYCZNY, KONDYCJA FIZYCZNA, PLATFORMA NAFTOWA, KURSOR, SIEDLISKO, SĄD POLUBOWNY, POURPOINT, SPÓŁKA KOMANDYTOWA, WIOSŁO, DOMY, ŻÓŁTACZKA POKARMOWA, POWIEŚĆ ŚRODOWISKOWA, OPTYMIZACJA, FRANIA, WAŁEK, PHISHER, ŁATA, KĄT POZIOMY, TARCZA NUMEROWA, SKALA BEAUFORTA, SZTURWAŁ, LINA HOLOWNICZA, SUGESTIA, CARPACCIO, KOŃ TROJAŃSKI, NAWA BOCZNA, MAGNETO, COROLLA, MASZYNA TŁOKOWA, DOŁKOWNICA, LANITAL, BRZOZA CZARNA, HENOCH, ASFALTOGUMA, PRZESTAWNIA, STER, WOSKOWATOŚĆ, SERPENTYNA, FILM TELEWIZYJNY, UBOGI, REGION STREFOWY, TAJEMNICA POLISZYNELA, SPŁYW BŁOTNY, SUSZKA, KANADA, MISTERIUM MĘKI PAŃSKIEJ, CYKL OWULACYJNY, CHLOREK HEMATYNY, SUTERENA, PISMO HIERATYCZNE, BITWA, KORONKA, BALANS, ORLY, RZĄD, SZCZYTÓWKA, IRISH DRAFT, PODPINKA, RZECZ, ELEMENT FLORYSTYCZNY, SZKŁA, LITERATKA, LISOWCZYK, HAKOWNICA, DIAKRYT, PARAFRAZA, PODBRZUSZNIK, WIĄZAR, PŁATNIK NETTO, IZOCHRONA, MRÓWKOWATE, GALETA, ALEXIS, TOKARKA REWOLWEROWA, PODKŁADKA, KONWÓJ, MACIERZ WSTĘGOWA, HACZYK, STRONA INTERNETOWA, PIRAMIDA, SOKOLE OKO, SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA, KOSIARKA, BROŃ SIECZNA, ZACIĘCIE, LÓD SEGREGACYJNY, JEDNOSTKA, PODUSZKA BALANSOWA, PERSYFLAŻ, RZECZKA, CHOROBA MORGELLONÓW, OBŁUSZYN, SLIP, SKARB, ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ, KRĘCIEC, IRISH DRAUGHT, PIEZOMAGNETYZM, OSĘKA, ŁACIŃSKOŚĆ, ŻYCIE, TRANSPORT, MAGNESIK, HOŁUJ, DESTYLACJA ROZKŁADOWA, SPODEK, PIEKŁO, ALBA, KONSTRUKCJA WSPORCZA, KLAPKA, METODA ZERO-JEDYNKOWA, FEROMON, SERIA WYŚCIGOWA, ARCHITEKTURA KOMPUTERA, PRZEWÓD ZAMKNIĘTY, KLEPAK, GRZECH PIERWORODNY, DOMY, BROMOLEJ, DIAKONAT, PÓŁKAPONIERA, FANPEJDŻ, BLASZKA, CZAS TERAŹNIEJSZY, DRGANIE AKUSTYCZNE, CZEKAN, AMANT, WOSKOWOŚĆ, KŁUSAK AMERYKAŃSKI, HALSOWANIE, SĄD PODKOMORSKI, WSTRZĄS POURAZOWY, ZNAK DIAKRYTYCZNY, ELEKTROLIZA, KAZAMATY, CZAPRAK, ZGNILIZNA DREWNA, LAMPA NAFTOWA, APATOZAUR, KONDYCJA, KAPOTKA, SYFON, PALIWO KOPALNE, NIESTOSOWNOŚĆ, PAWIĄZ, PROTEKTORAT, BEKA, KARABIN BERDAN, ŻÓŁWIE SPŁASZCZONE, ROZCINACZ, KAZAMATY, STANDARDBRED, ŁOM, PREMIA GÓRSKA, PRZESĄCZ, SZALKA, EUPELYKOZAURY, PODSZERSTEK, SZTAFETA POŻARNICZA, GORETEX, LIBELLA, DELICJA, RESZTKA, WYCIĄGARKA, PATRYLINEARNOŚĆ, WIELKI PALEC, RURECZNIKOWATE, NIEODPOWIEDNIOŚĆ, RZEŹBA, HOLLINA, UŁAMEK ZWYKŁY, ŁUPEK HORNFELSOWY, PANCERNIK KARŁOWATY, KOŁNIERZ, DEKOLT, FORMA, STAN PSYCHICZNY, FUTERKO, TĘŻNIA, PÓŁGOLF, GAZ ZIEMNY, MANIPULATOR KULKOWY, TRYMER, KOPERTA, DEFLEKTOR, LICZBA CAŁKOWITA, ŻABA ZWINKA, RAMA, MUSZKIETER, LALKA, ZACISK, CISZA WYBORCZA, SFENAKODON, STANOWISKO DOKUMENTACYJNE, KRÓLESTWO, UCHWYT ELEKTRODY, DORMITORIUM, MAZEROWANIE, ARKA, DOLNOPŁAT, SMAROWIDŁO, C, HORMON PŁCIOWY, KATEDRA POLOWA, MYLONITYZACJA, KONGRUENCJA, SĄCZEK, CZAS TERAŹNIEJSZY, PIROELEKTRYK, NIEWIERNOŚĆ, GŁADŹ PODŁOGOWA, BRODZIK, SERENADA, ELEKTRODA PORÓWNAWCZA, CAMPANILE, CIEMNY PRZEPŁYW, GRAF, DASZEK, DOBRO NORMALNE, ZACHYLNIKOWATE, CHŁOPIEC KREDENSOWY, MYSZ PANCERNA, SPADY, KOŁOWROTEK, PATRIOTA, SKURWIEL, DZIEWCZYNA, IMPOSTOR, STELAŻ, KRAWACIARZ, DEKLARACJA, CZASOPISMO, TRAMPOLINA, PRZYCZÓŁEK, ZBŁĄKANA OWCA, SONAR, LICZBA DOSKONAŁA, HRABAL, MATA, CHARAKTERYSTYKA CZASOWA, RZEMIEŚLNICZEK, SPAWĘKI, ZŁOTA KLATKA, AEDICULA, RYFLA, WARTA, PAPROTKOWATE, TARCZA, PRZODOWNIK PRACY, KOCIOŁ WIROWY, WTRYSK, KITEL, GOLAS, STROP, PELENGATOR, INFLACJA JAWNA, PODGRZYBEK ZŁOTOPORY, KUTER, KORPORACJA TAKSÓWKOWA, WZW A, POMPA SZLAMOWA, RARYTASIK, MYDLANOŚĆ, PRZEWODNICTWO ELEKTRYCZNE, SŁOWACKI, ŁYKO, SUBRETKA, CZAPRAK, STYL DWORKOWY, SUPERKONTO, NARĘCZAK, DŻEREŃ, SARNIAK, ATMOSFERYCZNY SILNIK PAROWY, NAWA GŁÓWNA, RÓŻDŻKARZ, POLDER, WIETLICOWATE, DRĄG, AMNIOCENTEZA, DARWIN, NOOBEK, ?GEOGRAFIA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 2.028 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

POZIOMY DRĄG PODWIESZONY POD POWAŁĄ W IZBIE CHŁOPSKIEJ CHATY, ŻERDŹ SŁUŻĄCA DO WIESZANIA NA NIEJ ODZIEŻY CODZIENNEJ się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: POZIOMY DRĄG PODWIESZONY POD POWAŁĄ W IZBIE CHŁOPSKIEJ CHATY, ŻERDŹ SŁUŻĄCA DO WIESZANIA NA NIEJ ODZIEŻY CODZIENNEJ
HasłoOpis hasła w krzyżówce
GRZĘDA poziomy drąg podwieszony pod powałą w izbie chłopskiej chaty, żerdź służąca do wieszania na niej odzieży codziennej (na 6 lit.)

Definicje krzyżówkowe

GRZĘDA
poziomy drąg podwieszony pod powałą w izbie chłopskiej chaty, żerdź służąca do wieszania na niej odzieży codziennej (na 6 lit.).

Oprócz POZIOMY DRĄG PODWIESZONY POD POWAŁĄ W IZBIE CHŁOPSKIEJ CHATY, ŻERDŹ SŁUŻĄCA DO WIESZANIA NA NIEJ ODZIEŻY CODZIENNEJ sprawdź również:

roślina motylkowa strączkowa ,
zawód pomocniczy uprawniający do świadczenia pomocy medycznej chorym ,
zdrobniale: rękaw - element odzieży, który jest zaprojektowany po to, by otaczać rękę ,
punkt centralny ,
ogół adwokatów i aplikantów adwokackich, mających siedzibę na terenie izby, której zasięg terytorialny określa Naczelna Rada Adwokacka, biorąc pod uwagę głównie podział terytorialny administracji sądowej ,
ur. w 1921 r. ekonomista amerykański; ekonomia dobrobytu, nagroda Nobla ,
rodzaj wełnianej tkaniny ubraniowej średniej grubości, dla której charakterystyczne jest to, że ma prążki ,
jedna z godzin kanonicznych chrześcijańskiej modlitwy liturgicznej tj. liturgii godzin ,
połączenie kilku elementów konstrukcyjnych zbiegających się w jednym miejscu ,
peptydowy hormon składający się z 28 reszt aminokwasowych; u człowieka produkowany w jelitach (komórki D1), trzustce i niektórych strukturach mózgu ,
sklepione podziemie kościoła przeznaczone do składania relikwii i chowania zmarłych dostojników a takie do odprawiania żałobnych nabożeństw ,
mieszkanka Rumunii, kobieta pochodzenia rumuńskiego ,
rodzaj myślistwa, głównie w Ameryce Północnej ,
szkolny, kończy się w czerwcu ,
nazwa czereśni zastąpiona z czasem przez obecną - wyraz pochodzenia wschodniosłowiańskiego ,
monotypowa rodzina ptaków z rzędu wróblowych (Passeriformes), wcześniej klasyfikowana w randze podrodziny Buphaginae w rodzinie szpaków (Sturnidae) ,
kalendarz zawierający m.in. infromacje z różnych dziedzin życia, porady, drobne utwory literackie ,
to, że coś jest spójne, tworzy logiczną, zgodną całość ,
program przeznaczony do wykonywania czynności w zastępstwie człowieka ,
dawniej: sypialnia ,
język semicki z południowej gałęzi języków etiopskich, którym posługuje się około 11 tys. osób ,
krótkotrwałe przepięcie wewnętrzne związane z załączaniem i wyłączaniem obwodów elektrycznych ,
Ligabueino - rodzaj dinozaura z grupy ceratozaurów; żył w okresie wczesnej kredy na terenach Ameryki Południowej, osiągał około 70 centymetrów długości ciała i 30 centymetrów wysokości ,
... Stanek, piosenkarka ,
łącznik działający w próżni technicznej ,
krótkonos brązowy, Isoodon obesulus - gatunek ssaka z rodziny jamrajowatych, zamieszkujący Półwysep Jork, Nową Południową Walię, Wiktorię, Wyspę Kangura, Australię Zachodnią i Tasmanię; w Australii z powodu niszczenia przez człowieka jego środowiska występuje wyspowo, jednak w dogodnych warunkach pospolity ,
w średniowieczu: pulpit służący do pisania ,
kontrkultura kontestacyjna II połowy lat 60. i początku lat 70. XX wieku proklamująca bunt młodych przeciwko światu dorosłych i jego instytucjom ,
wodny roztwór izotoniczny zawierający chlorek sodu o stężeniu: 0,9% dla zwierząt stałocieplnych i 0,6% dla zwierząt zmiennocieplnych ,
człowiek, który zna język esperanto, specjalizuje się w nim

Komentarze - POZIOMY DRĄG PODWIESZONY POD POWAŁĄ W IZBIE CHŁOPSKIEJ CHATY, ŻERDŹ SŁUŻĄCA DO WIESZANIA NA NIEJ ODZIEŻY CODZIENNEJ. Dodaj komentarz

5-3 =

Poleć nas znajomym:

x