GEOMETRYCZNY ORNAMENT W FORMIE POZIOMEGO PASA, ZŁOŻONY Z POWTARZAJĄCYCH SIĘ UKŁADÓW LINII ZAŁAMANYCH WIELOKROTNIE POD KĄTEM PROSTYM, ZNANY W STAROŻYTNEJ GRECJI I RZYMIE, STOSOWANY W ARCHITEKTURZE, RZEŹBIE, MALARSTWIE - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

MEANDER to:

geometryczny ornament w formie poziomego pasa, złożony z powtarzających się układów linii załamanych wielokrotnie pod kątem prostym, znany w starożytnej Grecji i Rzymie, stosowany w architekturze, rzeźbie, malarstwie (na 7 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: MEANDER

MEANDER to:

fragment koryta rzeki o kształcie przypominającym pętlę lub łuk (na 7 lit.)MEANDER to:

element jakiegoś procesu, który odbiega od jego spodziewanego, typowego przebiegu, dlatego jest powodem jakichś trudności; zawiłość, zawirowanie, zwrot; zwykle w lm (na 7 lit.)MEANDER to:

starożytny ornament z załamujących się linii, stosowany też w renesansie i klasycyzmie (na 7 lit.)MEANDER to:

ZAKOLE; zakręt koryta rzecznego (na 7 lit.)MEANDER to:

przekładnia zygzakowa (na 7 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "GEOMETRYCZNY ORNAMENT W FORMIE POZIOMEGO PASA, ZŁOŻONY Z POWTARZAJĄCYCH SIĘ UKŁADÓW LINII ZAŁAMANYCH WIELOKROTNIE POD KĄTEM PROSTYM, ZNANY W STAROŻYTNEJ GRECJI I RZYMIE, STOSOWANY W ARCHITEKTURZE, RZEŹBIE, MALARSTWIE". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 15.091

SFIGMOMANOMETR, KOLEJ LINOWA, NAMPULA, KLUCZ PARTYJNY, SKARYFIKACJA, ZASTÓJ, SANIE, CZERWONA BURŻUAZJA, WSPÓŁBRZMIENIE, BIFURKACJA, TRZEŹWOŚĆ, WIELOETATOWOŚĆ, MIKSER, MACEDONKA, ZAPRUCIE SIĘ, SZOK, RZADKOŚĆ, FENEK, MOIETY, PŁUG KOLEŚNY, GŁOWICA, LAWINA DESKOWA, ŚLEDZIONA WĘDRUJĄCA, BIOLOGIA SYSTEMOWA, ASTROCHEMIA, MOWA ZALEŻNA, WOJSKOWA KOMENDA UZUPEŁNIEŃ, POŁUDNIOWY WSCHÓD, BICIE POKŁONÓW, CHAMEFIT, OKRUTNIK, WĘZEŁ ZARODKOWY, TYP TURAŃSKI, FALANGA, TRAWELEBRYTA, CZĘŚĆ PRZEWODZĄCA OBCA, ZLEWKA, WOJNA NAPOLEOŃSKA, IRONICZNOŚĆ, PUNKT OKOSTNOWY, CARPACCIO, ZABUDOWA, WŁOSKOWATOŚĆ, TYRYSTOR, DZWONY, SYLWETKA, ANARCHISTKA, STALLE, PRĄD GALWANICZNY, SKOK, ŚMIETNIK, GWIAZDKA, SPREJ, TELEMARK, FASKA, CHEMIA, MOBIL, OKRUCH SKALNY, POCKET PC, MIRABELKA, SZTUKA KRETEŃSKA, NERD, TROLL, ELEKTROKORUND, PLURALISTA, BRODAWKA, SUPORT, RAGLAN, UNCJA JUBILERSKA, KRAPLAK, NALEGANIE, SYRENA ALARMOWA, SWAWOLNIK, BUTERSZNIT, RARYTASIK, ORBITA, CZUBATKA, KRONIKARZ, PASIBRZUCH, CIĘTOŚĆ, ODLEWARKA, MIŁOŚĆ, SOSJERKA, WĘZEŁ RYBACKI, INTERNACJONAŁ, HOMO NOVUS, KARATE TRADYCYJNE, DWUDZIESTA CZWARTA, PŁATNOŚĆ BALONOWA, STOCZNIA ZŁOMOWA, PODSTEROWNOŚĆ, AUTONOMIZOWANIE SIĘ, MOSTOWNICA, PIKOMETR, ŻABA KATOLICKA, PENITENCJA, NORMALNOŚĆ, IZOLACJONIZM, SZCZUR, SZÓSTKA, ERPEG, ODKRYCIE DUSZY, TYRALIERA, KOŁATANINA, HYDROAKUSTYKA, PIES MYŚLIWSKI, TŁUK PANCERNY, SZCZUDLARZ, OSKARŻENIE, BARCZATKA CHOCHOŁÓWKA, JASTRZĘBNIK, SZASZŁYK, GINEKOMASTIA, CZYSZCZARNIA, AULOS, LUMP, ZAPŁON, POTENCJAŁ INSTYTUCJONALNY, ARCTG, BIURO LUSTRACYJNE, ANION HYDROKSYLOWY, NARAKA, PERON, PRÓŻNOWANIE, BAŃKA SPEKULACYJNA, PERSONA, LITERATURA SOWIZDRZALSKA, NABÓJ ĆWICZEBNY, ŚCIGACZ TORPEDOWY, KANAŁ RODNY, HAŁAŚNIK, IMMUNOGENETYKA, WODA-WODA, INTERWENIENT UBOCZNY, KOMERAŻ, TOKARKA KŁOWA, PANNUS, BEZAWARYJNOŚĆ, STRZEMIĘ, PODSYP, STALÓWKA, INDOEUROPEJCZYK, POWOŹNIK, GESTALTYZM, SAPROFAG, MEANDER, POLARYZACJA, KONTRGAMBIT LEMBERGERA, MCV, TEKSTUALNOŚĆ, DETALISTA, CHAŁTURNICTWO, JASKINIA LAWOWA, PRAWO KARNE, DYFERENCJACJA SPOŁECZNA, OBRONA PIRCA, SZCZERBAKI, MIĘKKIE LĄDOWANIE, JODŁA BUŁGARSKA, WIĘZADŁO, DZIEDZICZENIE CYTOPLAZMATYCZNE, KRUCHOŚĆ, WILCZY GŁÓD, RÓŻDŻKARZ, TARAS WIDOKOWY, GRA W KARTY, EDYKUŁ, CHIRURG PLASTYCZNY, PERIAKTY, BUSINESSWOMAN, ORANT, AMOREK, SUTANELA, SKRZYNIA, BAR MLECZNY, MUZYKA CERKIEWNA, KONTYNGENT TARYFOWY, PRZECIWSTAWIENIE, KANALIK NERKOWY, SZCZUR PACYFICZNY, SAMOURZECZYWISTNIENIE, PIANKA, ZABURZENIE NASTROJU, ROŚLINA MOTYLKOWATA DROBNONASIENNA, GRUCZOŁ PRZĘDNY, TERRANIE, WRZECIENNIK, SOCJOLOGIA RADYKALNA, HALSOWANIE, STROJNICA, BACH, PUSZKA, WIRTUALIZACJA, SZPECIELE, GIL, CIAŁO BEZPOSTACIOWE, USTNIK, POSTĘPOWANIE CYWILNE, CIĄGUTEK, DŻEZ, PONCZOWNICA, REZONANS, PIONEK, CHLOREK SUKSAMETONIUM, RADIOKABINA, MÓWNOŚĆ, PSYCHOTANATOLOGIA, PĄCZEK, MUZYKA, RASZKA, PRZEPITKA, MUCHY W NOSIE, LAND ROVER, RILEY, PĄCZKOWCE, KORKOCIĄG, KASZTELAN, ZALANIE PAŁKI, IWAN, PODUSZKA CIĄŻOWA, PASIAK, WCIOS, RYCERZ ROZBÓJNIK, KOMITET KOORDYNACYJNY, ZYGMUNTÓWKA, DOM KATECHETYCZNY, KAPOK, ROZBIERALNIA, PROGRAM TELEWIZYJNY, DISACHARYD, KWIAT SIARCZANY, WAMPIRZYCA, SLOW-FOX, PALIWO KOPALNE, DEZADAPTACJA, FASOLA SZPARAGOWA, KORZYŚĆ MAJĄTKOWA, LOT, BRONTOZAUR, IZOENZYM, OBRONA ROSYJSKA, STOIK, SIŁACZ, KAPITAŁ TRWAŁY, ROZKOJARZENIE, LABORATORIUM, PISMO HEBRAJSKIE, ALARM POWODZIOWY, CENTURIA, SERPENTYNA, SZYNOBUS, NARZECZONY, KRZYŻ, BIOFLAWONOID, DEZERTER, KROKODYL NILOWY, SUBWOOFER AKTYWNY, LAWETA, BUDDA, POKER ROZBIERANY, GIBANIE, RAKIETKA TENISOWA, ODBYTNICA, ŻÓŁW IBERYJSKI, PODGÓRZE, ŁUK JARZMOWY, ARABIKA, ORDYNUS, MAMIDŁO, KIERZYNKA, EPILEPTOLOG, PRYSKAWKA, KOMEDIA GRECKA, MOŁOTOW, RYNEK TERMINOWY, OPOŃCZYKOWCE, KOŃ WSCHODNIOBUŁGARSKI, PARNAS, KLOAKA, AUTOGAZ, ZŁOŻENIE BRONI, GOSPODARSTWO POMOCNICZE, KOTERIA, SZCZEP, KARAKOL, DELIKATNOŚĆ, ZARZĄDZANIE WIELOPASMOWE, ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ, PRZENIKALNOŚĆ MAGNETYCZNA, PROMIEŃ, INFLACJA KOSMOLOGICZNA, NIEUCHRONNOŚĆ, WYDATKI KONSUMPCYJNE, MUZYKA KLASYCZNA, SCENERIA, POPYT, WETERYNARIA, MAJÓWKA, ROZWAŻNOŚĆ, ?INTERAKTYWNOŚĆ.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 15.091 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

GEOMETRYCZNY ORNAMENT W FORMIE POZIOMEGO PASA, ZŁOŻONY Z POWTARZAJĄCYCH SIĘ UKŁADÓW LINII ZAŁAMANYCH WIELOKROTNIE POD KĄTEM PROSTYM, ZNANY W STAROŻYTNEJ GRECJI I RZYMIE, STOSOWANY W ARCHITEKTURZE, RZEŹBIE, MALARSTWIE się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: GEOMETRYCZNY ORNAMENT W FORMIE POZIOMEGO PASA, ZŁOŻONY Z POWTARZAJĄCYCH SIĘ UKŁADÓW LINII ZAŁAMANYCH WIELOKROTNIE POD KĄTEM PROSTYM, ZNANY W STAROŻYTNEJ GRECJI I RZYMIE, STOSOWANY W ARCHITEKTURZE, RZEŹBIE, MALARSTWIE
HasłoOpis hasła w krzyżówce
MEANDER geometryczny ornament w formie poziomego pasa, złożony z powtarzających się układów linii załamanych wielokrotnie pod kątem prostym, znany w starożytnej Grecji i Rzymie, stosowany w architekturze, rzeźbie, malarstwie (na 7 lit.)

Definicje krzyżówkowe

MEANDER
geometryczny ornament w formie poziomego pasa, złożony z powtarzających się układów linii załamanych wielokrotnie pod kątem prostym, znany w starożytnej Grecji i Rzymie, stosowany w architekturze, rzeźbie, malarstwie (na 7 lit.).

Oprócz GEOMETRYCZNY ORNAMENT W FORMIE POZIOMEGO PASA, ZŁOŻONY Z POWTARZAJĄCYCH SIĘ UKŁADÓW LINII ZAŁAMANYCH WIELOKROTNIE POD KĄTEM PROSTYM, ZNANY W STAROŻYTNEJ GRECJI I RZYMIE, STOSOWANY W ARCHITEKTURZE, RZEŹBIE, MALARSTWIE sprawdź również:

podmiot gospodarczy posiadający osobowość prawną, prowadzący przedsiębiorstwo, ustanowiony na zasadach prawa spółdzielczego, odmiennego nieco od prawa spółek handlowych ,
mieszkanka Achai, krainy historycznej w Grecji ,
ułożenie dwóch elementów w taki sposób, że jeden nachodzi (nakłada się) na drugi ,
najjaśniejsza gwiazda w gwiazdozbiorze Orła ,
język z podgrupy języków południowosłowiańskich; używany głównie w Chorwacji, krajach sąsiednich oraz przez część Chorwatów na całym świecie ,
lipaza lub pepsyna ,
okoliczności niejawne, nie dla wiadomości każdego, to, czego nie widać gołym okiem ,
rodzaj nici do haftu ,
nakrycie głowy będące częścią munduru (zwykle wojskowego) ,
pora, termin ,
artysta, którego domeną jest grafika ,
stan, gdy u chorych z ropomoczem nie udaje się wyhodować bakterii w badaniu bakteriologicznym na standardowych pożywkach ,
pierwiastek chemiczny o liczbie atomowej 79 ,
zmiana pozycji, postawy ciała ludzkiego, zwierzęcego lub jego części ,
część lokomotywy lub innego pojazdu trakcyjnego, przeznaczona dla maszynisty lub także jego pomocnika, z której odbywa się kontrola pracy urządzeń lokomotywy lub innego pojazdu ,
wers, który liczy osiem sylab ,
w filozofii: każdy pogląd traktujący ruch, rozwój, zmienność lub stawanie się, w przeciwstawieniu do statyczności, jako pierwotny i podstawowy czynnik bytu ,
... VAT za usługi ,
umowa pomiędzy sprzedającym a kupującym, zgodnie z którą sprzedający zobowiązuje się zatrzymać coś dla kupującego ,
Donacobiidae - rodzina ptaków z rzędu wróblowych ,
jedna z czterech podstawowych pór roku w przyrodzie, w strefie klimatu umiarkowanego, charakteryzująca się umiarkowanymi temperaturami powietrza z rosnącą średnią dobową oraz umiarkowaną ilością opadu atmosferycznego ,
miasto w Niemczech (Turyngia), nad Białą Elsterą, ważny węzeł kolejowy ,
rasa gołębi odznaczająca się ciemnymi piórami na ogonie i pod szyją ,
cecha; potencjalna możliwość, umiejętność zrobienia czegoś, bycia jakimś, ulegnięcia czemuś ,
mała wyżyna lub o wyżynie pozytywnie ,
coś, co komuś lub czemuś zagraża, niebezpieczeństwo ,
gatunek sowy, brązowy, na głowie 'uszy', w Polsce rzadki, chroniony ,
brak tchu, niemożność złapania oddechu, np. po wysiłku ,
twardy materiał ścierny, stanowiący roboczą część maszyn szlifujących ,
jednostka dawki pochłoniętej w układzie SI (jednostka pochodna układu SI); jest to ilość energii promieniowania (w dżulach) pochłoniętej przez kilogram materii

Komentarze - GEOMETRYCZNY ORNAMENT W FORMIE POZIOMEGO PASA, ZŁOŻONY Z POWTARZAJĄCYCH SIĘ UKŁADÓW LINII ZAŁAMANYCH WIELOKROTNIE POD KĄTEM PROSTYM, ZNANY W STAROŻYTNEJ GRECJI I RZYMIE, STOSOWANY W ARCHITEKTURZE, RZEŹBIE, MALARSTWIE. Dodaj komentarz

3+8 =

Poleć nas znajomym:

x