FAKT, ŻE COŚ NIE ROZWINĘŁO SIĘ DOBRZE, ZATRZYMAŁO SIĘ NA KTÓRYMŚ, WCZESNYM ETAPIE ROZWOJU MYŚLI, IDEI, ROZWOJU SPOŁECZNEGO, CYWILIZACYJNEGO ITP - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

NIEDOROZWÓJ to:

fakt, że coś nie rozwinęło się dobrze, zatrzymało się na którymś, wczesnym etapie rozwoju myśli, idei, rozwoju społecznego, cywilizacyjnego itp (na 11 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: NIEDOROZWÓJ

NIEDOROZWÓJ to:

w anatomii: fakt, że coś jest niepoprawnie rozwinięte, także: szczątkowe, nie rozwija się z przyczyn ewolucyjnych, niewykształcone (na 11 lit.)NIEDOROZWÓJ to:

zaburzenie rozwojowe polegające na znacznym obniżeniu ogólnego poziomu funkcjonowania intelektualnego, któremu towarzyszy deficyt w zakresie zachowań adaptacyjnych (w szczególności niezależności i odpowiedzialności) i ogranicznie procesów poznawczych (na 11 lit.)NIEDOROZWÓJ to:

ktoś, kogo zdolności intelektualne oceniane są źle, faktycznie opóźniony w rozwoju lub ktoś, kto sprawia wrażenie, jakby był opóźniony (na 11 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "FAKT, ŻE COŚ NIE ROZWINĘŁO SIĘ DOBRZE, ZATRZYMAŁO SIĘ NA KTÓRYMŚ, WCZESNYM ETAPIE ROZWOJU MYŚLI, IDEI, ROZWOJU SPOŁECZNEGO, CYWILIZACYJNEGO ITP". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 16.793

SZKARADA, EKRANOPLAN, KRATA VICHY, BRUTALNOŚĆ, MIĘSIEŃ DWUGŁOWY, ZOOFAG, EGIPSKIE CIEMNOŚCI, PUSZCZALSKA, BLOK, JĘZYK GÓRNOŁUŻYCKI, BŁAZENEK, SEKS, ORATORIUM, LISTA, JULA, JAZZ, WARIAT, KARDIOCHIRURGIA, MIODOJAD, HRABIĄTKO, DYSTANS, MACHNIĘCIE KOZIOŁKA, BIOSELENOLOGIA, OSMOLSKINA, MAKIJAŻYSTA, KUPIEC, MUS, KREDKA OŁÓWKOWA, KAWIARKA, NARCIARSTWO ALPEJSKIE, SYLABA, LITAURY, PICOWNIK, MOC WSTECZNA, ASFALT, KOSZATNICZKA ZWYCZAJNA, TYKA, PILARZE, BIZNESIK, GORZELNIA ROLNICZA, PHISHING, STROLLER, PŁACHETKA ZWYCZAJNA, PIERWSZOŚĆ, DESOCJALIZACJA, CHOROBA ALPERSA-HUTTENLOCHERA, PRUSACZKA, PRANKO, WYRAJ, KOMBINACJA, PREPERS, WARAN BEZUCHY, NIEDOKRWISTOŚĆ ZŁOŚLIWA, WYGA, EGZOSZKIELET, NAPIERŚNIK, TONIKA, SKŁADOWA, POKŁAD PANCERNY, EWOLUCJONIZM KULTUROWY, PREDYSPOZYCYJNOŚĆ, DOSTĘP, WŁAM, SYNGIEL, EWKA, LOGOPEDA, CZERPAK, HARROD, SKANINGOWY MIKROSKOP POLOWY, PREMIA GÓRSKA, CHMURA WARSTWOWO-PIERZASTA, BALANTIDIOZA, PRZEMYSŁ NAFTOWY, CZTERNASTKA, ABANDON, STOLIK, WYWRÓCENIE SIĘ, AMPUŁKA, OBIEG PIENIĄDZA, GACEK SZARY, ŚRODEK PRACY, BULLETIN BOARD SYSTEM, WIDOKI, ŁĄCZNOŚĆ, PROTEKCJONIZM, AWANGARDA, BALON PILOTOWY, NIEKONTROWERSYJNOŚĆ, PRZERABIACZ, PROGRAMOTWÓRCA, SPRAY, OKRĘT PODWODNY Z NAPĘDEM ATOMOWYM, NIEWIADOMA, FOTOGRAFIKA, SZWEDZKOŚĆ, PSYCHOLOGIA BEHAWIORYSTYCZNA, BITELS, DZIELNIK, DWUDZIESTKA, PURYNA, ELEKTRODA MEMBRANOWA, UPOJNOŚĆ, BOCIAN, BETONOWE BUTY, MIGELITKA, WŁÓKNO, KUZYN, SKAFANDER, PACHNOTKA BRAZYLIJSKA, KUPEREK, ZAJĄKNIĘCIE, NIETOLERANCJA, PODŁOŻE GRUNTOWE, MISYJNOŚĆ, SZPANERSTWO, RANA, IDEALIZACJA, HIPPISKA, WŁOCHACZ, OBSZUKANIE, CHOROBA UNVERRICHTA-LUNDBORGA, PUSTY DŹWIĘK, CHAMEOFIT, CZEKOLADA MLECZNA, GŁUŻENIE, OKUP, RYBA AMFIDROMICZNA, NIEDZISIEJSZOŚĆ, BIOLA, NEOHUMANIZM, DRAMAT MODERNISTYCZNY, KONSUMENT, KAZUISTA, AKROTERION, DIAFTOREZA, ŚRÓDKOŚCIE, SAMOGŁOSKA OTWARTA, FILEMON CZARNOLICY, FAJKA POKOJU, ADMIRER, TOPOLOGIA MAGISTRALI, WYŚMIENITOŚĆ, CZYNNOŚĆ RUCHOWA, REASORTACJA GENOWA, PODATEK MAJĄTKOWY, PROGRAMOWANIE KWADRATOWE, KRĄG, SAMOCHÓD DOSTAWCZY, CZYNNOŚĆ WEGETATYWNA, WIELOETATOWOŚĆ, PRZEBIEG, ZAPALENIE, NORNIK PÓŁNOCNY, AKADEMICKOŚĆ, MUSZLA, KOMEDIA DELL'ARTE, LITEWSKI, CHOROBA STEELE'A-RICHARDSONA-OLSZEWSKIEGO, TABU, MIKROFON DYNAMICZNY, SETNIK, ZALICZKA ALIMENTACYJNA, ODCIEŃ, POWAGA, PŁUCZKA, PŁASKONOS, ANALITYK, KNEDLE, PUDER BRĄZUJĄCY, WALKA Z WIATRAKAMI, JĄDRO, DYSONANS, WOJSKA PANCERNE, WADLIWOŚĆ, ILUZORYCZNOŚĆ, CYLINDER, LISEK, PIERWSZOŚĆ, URZĄD IMIGRACYJNY, SPOISTOŚĆ, BUSINESSMAN, TO COŚ, KOTLARNIA, NIEKORZYSTNOŚĆ, GUZ ŁAGODNY, ZIELE, CENZURA, WOLA BOŻA, NIEDOKRWISTOŚĆ ADDISONA-BIERMERA, AKATALEKSA, AGAMIA, ZAPASY, WĄTEK, SERMONIZM, CEL, AMUNICJA, SOLARIUM, SZEŚĆSETKA, KRÓTKOŚĆ, AMYLOFAGIA, DOKUMENTALISTYKA, IDENTYFIKACJA, BĘCNIĘCIE, MŁYN, JAŁOWNIK, GEOMETRIA RZUTOWA, CZERSKA, BIEG PATROLOWY, JEZIORO SUBGLACJALNE, SYRENY, ŚMIERDZIUCH, REWIZJONIZM, CECHA, PODKATALOG, BIEG ALPEJSKI, GRZYB ATOMOWY, KONTRGAMBIT LEMBERGERA, KASA, ŁUSZCZYCA STAWOWA, URANIDOWATE, EFEKT UTOPIONYCH KOSZTÓW, FRAZA, MAŁŻEŃSTWO MORGANATYCZNE, UKŁAD CIAŁA, CUKIER LODOWATY, KARTEL NARKOTYKOWY, NAKŁADKA, KSZTAŁCENIE OBYWATELSKIE W SZKOLE SAMORZĄDOWEJ, DOPEŁNIENIE ZBIORU, KOMISJA BUDŻETOWA, ŚRODEK GRZYBOBÓJCZY, GOTOWIEC, LIQUID, EKSKLUZYWIZM, FRANCA, WĘZEŁ ZWYKŁY, MINERAŁ, FUNDUSZ UDZIAŁOWY, ROŚLINA NAZIEMNOPĄCZKOWA, KATOLICKOŚĆ, ROZMODLENIE, RAMIĘ, GRUNT, FILOLOGIA KLASYCZNA, SZACHY BŁYSKAWICZNE, SIEĆ, BIELIZNA, PIEKARNIA, ZBITOŚĆ, KURANT, CUKIER BURACZANY, UKRAIŃSKOŚĆ, FARMERYZACJA, HOME, FRANCISZKANIZM, ZIELONE KOŁNIERZYKI, ZAOPATRZENIE, PRODUKT LECZNICZY, SKLERODERMIA, ERA MEZOFITYCZNA, ZLEWKA, ŚCIĘGNO PIĘTOWE, PRZEPUKLINA ROZWORU PRZEŁYKOWEGO, KRASNAL, NEOTENIA, SHAKER, NARZECZONY, ZĄBEK, MATA GRAWITACYJNA, PORZĄDEK KORYNCKI, POTENCJAŁ SEDYMENTACJI, MOLOSOWATE, SPÓŁGŁOSKA ASPIROWANA, BYK, ROZCIĄGACZ, CZARNE MYŚLI, GENIUSZ, CAŁUN TURYŃSKI, SZEROKOŚĆ GEOCENTRYCZNA, PŁYNNOŚĆ, LOGIKA NIEFREGOWSKA, PUNKT ZEROWY, KOLANO, PALCÓWKA, SIEROCTWO SPOŁECZNE, ARGUMENT, SZLACHTA CHODACZKOWA, TRZMIEL PARKOWY, TRIATLON, DOCZESNA, POPRZECZNICA, KALENDARZ SŁOWIAŃSKI, ZGNIŁOŚĆ, NATURA, ANTYNOMIA, EOZYNOCYT, ZABURZENIE AFEKTYWNO-DWUBIEGUNOWE, ASTRONOMETRIA, TONIĘCIE, ?KRATA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 16.793 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

FAKT, ŻE COŚ NIE ROZWINĘŁO SIĘ DOBRZE, ZATRZYMAŁO SIĘ NA KTÓRYMŚ, WCZESNYM ETAPIE ROZWOJU MYŚLI, IDEI, ROZWOJU SPOŁECZNEGO, CYWILIZACYJNEGO ITP się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: FAKT, ŻE COŚ NIE ROZWINĘŁO SIĘ DOBRZE, ZATRZYMAŁO SIĘ NA KTÓRYMŚ, WCZESNYM ETAPIE ROZWOJU MYŚLI, IDEI, ROZWOJU SPOŁECZNEGO, CYWILIZACYJNEGO ITP
HasłoOpis hasła w krzyżówce
NIEDOROZWÓJ fakt, że coś nie rozwinęło się dobrze, zatrzymało się na którymś, wczesnym etapie rozwoju myśli, idei, rozwoju społecznego, cywilizacyjnego itp (na 11 lit.)

Definicje krzyżówkowe

NIEDOROZWÓJ
fakt, że coś nie rozwinęło się dobrze, zatrzymało się na którymś, wczesnym etapie rozwoju myśli, idei, rozwoju społecznego, cywilizacyjnego itp (na 11 lit.).

Oprócz FAKT, ŻE COŚ NIE ROZWINĘŁO SIĘ DOBRZE, ZATRZYMAŁO SIĘ NA KTÓRYMŚ, WCZESNYM ETAPIE ROZWOJU MYŚLI, IDEI, ROZWOJU SPOŁECZNEGO, CYWILIZACYJNEGO ITP sprawdź również:

kosmopolityczny ptak nadwodny z rzędu kraskowatych; gniazdo na dnie korytarzy wykopanych w urwistych brzegach; chroniony ,
wymienna część palnika laboratoryjnego lub palnika do spawania, którą zakłada się na rękojeść palnika ,
nieprzemakalna, lekka tkanina używana do wyrobu kurtek lub płaszczy ,
jeden z 16 niemieckich krajów związkowych ,
rodzaj tłustej, wędzonej kiełbasy wytwarzanej z wołowiny i boczku ,
narrator nienależący do świata przedstawionego, opowiadający o nim, ale niebiorący udziału w wydarzeniach, posiadający nieograniczoną wiedzę ,
członkini zakonu żeńskiego ,
instrument irański, rodzaj cymbałów ,
człowiek oceniany bardzo negatywnie (z różnych powodów), nazywany tak, żeby go obrazić ,
zgrubienie pochodzenia naturalnego lub wywołane uderzeniem ,
gaz powstający po burzy ,
gruba i okrągła bateria o napięciu 1,5 V ,
HENAN - prowincja w środkowych Chinach, powierzchnia 167 tys. km2 ,
pojemnik lub naczynie skonstruowane w taki sposób, by zwierzęta - zwykle ptaki - mogły swobodnie pobierać z niego pokarm, który samoczynne opada z zasobnika w miarę jak jest wyjadany przez zwierzęta ,
lekarz dokonujący obdukcji ,
waluta obowiązująca w Turkmenistanie ,
miejsce zmagań Legii i Widzewa ,
miejsce ostrej rywalizacji ,
piec z kociołkami do gromadzenia stopionych metali stosowany w odlewnictwie ,
proszek do pieczenia na bazie wodorowęglanu amonu ,
miasto w Brazylii w stanie Alagoas ,
nazwa zwyczajowa cykloheksanheksolu - cyklicznego sześciowęglowego alkoholu polihydroksylowego posiadającego sześć grup hydroksylowych (cukrol) ,
kulszowy lub wzrokowy ,
program komputerowy służący do zarządzania rozmaitego rodzaju notatkami, kontaktami, terminami czy zadaniami ,
... narciarskie ,
TENT, POKLAT; dach z płótna nad pokładem statku ,
ktoś, kto został znaleziony; najczęściej o dziecku, które porzucili rodzice ,
Manis tricuspis - ssak łożyskowy zaliczany do łuskowców; zamieszkuje lasy deszczowe Afryki, od Senegalu do zachodniej Kenii i na południe do Zambii ,
usunięcie intronów (sekwencji niekodujących) i połączenie eksonów (sekwencji kodujących) z prekursorowego mRNA organizmów eukariotycznych ,
zespół populacji organizmów roślinnych (fitocenoza), zwierzęcych (zoocenoza) i mikroorganizmów (mikrobiocenoza) danego środowiska (biotopu), należących do różnych gatunków, ale powiązanych ze sobą różnorodnymi czynnikami ekologicznymi i zależnościami pokarmowymi, tworzących całość, która pozostaje w przyrodzie w stanie homeostazy (czyli dynamicznej równowagi)

Komentarze - FAKT, ŻE COŚ NIE ROZWINĘŁO SIĘ DOBRZE, ZATRZYMAŁO SIĘ NA KTÓRYMŚ, WCZESNYM ETAPIE ROZWOJU MYŚLI, IDEI, ROZWOJU SPOŁECZNEGO, CYWILIZACYJNEGO ITP. Dodaj komentarz

1×7 =

Poleć nas znajomym:

x