CZŁOWIEK, KTÓRY NIE STOSUJE SIĘ DO ZASAD KULTURY ANI HIGIENY, NADUŻYWA ALKOHOLU, CZĘSTO PRZY TYM Z MARGINESU SPOŁECZNEGO; MENEL, OBDARTUS, PIJACZYNA, ŁAJZA, WANDAL - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

OBSZCZYMUR to:

człowiek, który nie stosuje się do zasad kultury ani higieny, nadużywa alkoholu, często przy tym z marginesu społecznego; menel, obdartus, pijaczyna, łajza, wandal (na 10 lit.)OBSZCZYMUREK to:

człowiek, który nie stosuje się do zasad kultury ani higieny, nadużywa alkoholu, często przy tym z marginesu społecznego; menel, obdartus, pijaczyna, łajza, wandal (na 12 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "CZŁOWIEK, KTÓRY NIE STOSUJE SIĘ DO ZASAD KULTURY ANI HIGIENY, NADUŻYWA ALKOHOLU, CZĘSTO PRZY TYM Z MARGINESU SPOŁECZNEGO; MENEL, OBDARTUS, PIJACZYNA, ŁAJZA, WANDAL". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 20.321

FURIAT, PROTROMBINA, WENEROLOGIA, SZÓSTKA, SAMOAKTUALIZACJA, CERTACJA, PLURALIZM, ESKADRA ROZPOZNAWCZA, POJAZD SPECJALNY, POPRZEDNIK, KARAFINKA, INFLACJA JAWNA, ZAĆMA NABYTA, REKINY, SZMALCÓWKA, NAOS, DOJNICA, STRUMIEŃ, IKAR, OSAD, HIPOTEZA KNUDSONA, MAKSYMALIZM, DZIEWIĄTA FALA, EXPRES, OBSERWATOR, BETONOWE BUTY, GWIAZDKA, KRYPTOGRAFIA, SOLNISKO, GEOMETRIA ALGEBRAICZNA, STACJA ROBOCZA, ANDRUT, UŻYCIE BRONI PALNEJ, NIEŻYT, SPAMER, CHOROBA SPIELMEYERA-VOGTA-SJÖGRENA, MŁYNEK, SZCZERBAKI, POKÓJ, RÓŻA PUSTYNI, KETOZA, ROSA MIODOWA, WĄTROBIARZ, ZESPÓŁ NADPOBUDLIWOŚCI PSYCHORUCHOWEJ Z DEFICYTEM UWAGI, STATYSTYKA OPISOWA, CHIRURGIA SZCZĘKOWA, STUDIUM, ZWYŻKA, NIEPRZENIKLIWOŚĆ, ZWARCIE, DWUWIERSZ, FUNKCJA ZDANIOWA, KĄPIEL SŁONECZNA, WIĘZADŁO KRZYŻOWE TYLNE, OBRZEŻKOWATE, ODDZIAŁ, ŚLICZNOŚĆ, CYKLON, CHIŃSKOŚĆ, CZERSKA, EGZEMPLARZ RECENZYJNY, PROCENT PROSTY, ŻART, ODWSZALNIA, GROTESKA, DEFLEKTOR, AKTYWNOŚĆ, CHOROBA DARIERA, KOŚĆ SŁONIOWA, ZGNILIZNA DREWNA, GĘSIARZ, SZANKIER, WŚCIEK DUPY, KACZKA, SZARMANTERIA, MONOTELETA, STRZAŁA AMORA, KICHA, CHOLERA, NEOGOTYK, BEZKASTOWIEC, CHĘTNY, PRZEDSTAWICIELKA HANDLOWA, BÓJKA, ORZECHÓWKA, BOOT, DZIOBAK, SIEROTA ZUPEŁNY, PĄCZUŚ, HONGSZANOZAUR, BIOZA, FILM WOJENNY, WIEDZA O KULTURZE, APARAT SZPARKOWY, PROMIEŃ, LIOŃCZYK, WÓŁ, PODYPLOMÓWKA, SIODŁO DAMSKIE, ROZWÓJ, SYSTEM KOMPUTEROWY, GADACZ, POETESSA, IZOTROPOWOŚĆ, NIEWYTRZYMAŁOŚĆ, KOLEJ, ZARAŻONY, BEŁT, AUTSAJDER, INWALIDA WOJENNY, KARATE TRADYCYJNE, BOMBER, TRÓJNÓG, KIELON, ANONIMOWOŚĆ, ZAPORA FORTYFIKACYJNA, ROZPACZLIWOŚĆ, PISUAR, DWUMECZ, NIESYMPATYCZNOŚĆ, ROZWIĄZALNOŚĆ, MECHANIKA STATYSTYCZNA, GNOJÓWKA, KACZUSZKA, KOŁNIERZ, SĄD DRUGIEJ INSTANCJI, INTERNUNCJUSZ, KRAJ, MIĘSIARZ, PIANOLA, ROLWAGA, KSIĘŻNICZKA, BIAŁACZKA SZPIKOWA, WIARA, CEREBROZYD, EONIZM, GWÓŹDŹ, OSTOJA, SPITTAL, ASKOCHYTOZA, PODGÓRZE, JEŻ MORSKI, MIKSER PLANETARNY, UTWÓR AUDIOWIZUALNY, OBIEGNIK, GOJ, DOMINACJA NIEPEŁNA, GRA RÓŻNICZKOWA, MACZANKA KRAKOWSKA, DEGRADACJA SPOŁECZNA, PANNA, NARÓD WYBRANY, INWERSJA, CHORALISTA, KTOŚ, DŻAGA, MORFOTROPIA, MIECZ DWURĘCZNY, SZACHY BŁYSKAWICZNE, STEROWANIE RĘCZNE, MILICJA, PRZECIWSTAWIENIE, EMERYTURA, FIKNIĘCIE KOZŁA, BURAK, PARA ZASAD, TENOR DRAMATYCZNY, OPIEKUN FAKTYCZNY, KOMPENSATOR CIEPLNY, ŚCISŁOŚĆ, REWIZJA NADZWYCZAJNA, ŁĄCZNIK, KOMISANT, SUTEK, ADAPTOR, PŁYN NASIENNY, BOA KRÓTKOOGONOWY, KAMIEŃ SŁONECZNY, PODKOWA, ROK PLATOŃSKI, ANGLISTYKA, LAICKOŚĆ, TEORIA WYBORU SPOŁECZNEGO, ATEISTA, WORLD OF WARCRAFT, OGIEŃ, HOMOLOGIA, HODOWLA PIERWOTNA, CZYNNOŚĆ OPERACYJNA, PUNKT, SREBRNY EKRAN, PIASKOWY DZIADEK, ŻÓŁTY PAS, WIRTUALIZACJA, NOSOWOŚĆ, RUCHY MASOWE, MELISA, LATANINA, DWUSTUMETROWIEC, PONIEWIERKA, OSUTKA SOSEN, ŚPIĄCZKA, NOCEK BECHSTEINA, REZONANS, TROGLOFIL, AFGAŃSKI, NIEUDOLNOŚĆ, REWERSAŁ, AZOT AMONOWY, EKSPERT, DZIWKARZ GAWĘDZIARZ, KATOLICKOŚĆ, FUSYT, JĘZYKI AUSTRONEZYJSKIE, ORZESZEK ARACHIDOWY, KONWOJER, FILET, DZBANIEC, BIPOLARNOŚĆ, ADRES ELEKTRONICZNY, PARCIANKA, POJAZD KOSMICZNY, ZWÓJKOWATE, LITERATURA POPULARNA, CIERŃ, ELEGANT, PODRYWKA WĘDKARSKA, ASTEROIDA, UZYSK, SOFT DRINK, CHMURNOŚĆ, TYNK SZLACHETNY, POŻYCZKOMAT, SATYRYCZNOŚĆ, REZERWACJA, BARCZATKA ŚLIWIENICA, DEPOZYCJA, DYSPENSER, ORKAN, NARZECZEŃSTWO, ZŁUDA, TRAWERS, BRODAWKA, HORODNICZY, ŚCIEG, KARLIK BIAŁOOBRZEŻONY, KONTRABANDZISTA, ENERGETYKA ODNAWIALNA, WIRTUOZERIA, AUSTRYJAK, SKULICE, NEOBEHAWIORYZM, SZEŚĆDZIESIĄTKA, PÓŁANALFABETA, OBIEKTYW, TREN, METR, DŹWIGARKA, SALAMANDRA MEKSYKAŃSKA, BAR MLECZNY, MONGOŁ, LUZAK, POŚREDNIK, DUSZPASTERSTWO, REAKCJA ODWRACALNA, ALEJA SZTYWNYCH, PŁETWA STEROWA, NIEPŁYNNOŚĆ, DZIKUS, CZWÓRKA, PAPROĆ, MCV, MIKROMIKRON, DEDUPLIKACJA, KOŃ TROJAŃSKI, KONGREGACJA, KWATERUNEK, STYGMAT, PLATFORMA SERWEROWA, PUNKT ZEROWY, JAŁOWIZNA, SKRÓT SYLABOWY, CHOROBA DOWLINGA-DEGOSA, STAŁA SEDYMENTACJI SVEDBERGA, BAS, KRAJANKA, KOMUNIKACJA SPOŁECZNA, SKRZYWDZONY, NEOFOBIA, ATRYBUCJA STABILNA, SOCZEWKA SCHODKOWA, SKRYTOBÓJCA, ZWIERZĘ, AMORFIZM, BROŃ, GRACZ, BOROWODOREK SODU, WAWRZYN, WINOGRODNIK, ?TRZYDZIESTKA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 20.321 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

CZŁOWIEK, KTÓRY NIE STOSUJE SIĘ DO ZASAD KULTURY ANI HIGIENY, NADUŻYWA ALKOHOLU, CZĘSTO PRZY TYM Z MARGINESU SPOŁECZNEGO; MENEL, OBDARTUS, PIJACZYNA, ŁAJZA, WANDAL się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującymi hasłami do krzyżówki dla podanego opisu są:

Hasła krzyżówkowe do opisu: CZŁOWIEK, KTÓRY NIE STOSUJE SIĘ DO ZASAD KULTURY ANI HIGIENY, NADUŻYWA ALKOHOLU, CZĘSTO PRZY TYM Z MARGINESU SPOŁECZNEGO; MENEL, OBDARTUS, PIJACZYNA, ŁAJZA, WANDAL
HasłoOpis hasła w krzyżówce
OBSZCZYMUR człowiek, który nie stosuje się do zasad kultury ani higieny, nadużywa alkoholu, często przy tym z marginesu społecznego; menel, obdartus, pijaczyna, łajza, wandal (na 10 lit.)
OBSZCZYMUREK człowiek, który nie stosuje się do zasad kultury ani higieny, nadużywa alkoholu, często przy tym z marginesu społecznego; menel, obdartus, pijaczyna, łajza, wandal (na 12 lit.)

Definicje krzyżówkowe

OBSZCZYMUR
człowiek, który nie stosuje się do zasad kultury ani higieny, nadużywa alkoholu, często przy tym z marginesu społecznego; menel, obdartus, pijaczyna, łajza, wandal (na 10 lit.).
OBSZCZYMUREK
człowiek, który nie stosuje się do zasad kultury ani higieny, nadużywa alkoholu, często przy tym z marginesu społecznego; menel, obdartus, pijaczyna, łajza, wandal (na 12 lit.).

Oprócz CZŁOWIEK, KTÓRY NIE STOSUJE SIĘ DO ZASAD KULTURY ANI HIGIENY, NADUŻYWA ALKOHOLU, CZĘSTO PRZY TYM Z MARGINESU SPOŁECZNEGO; MENEL, OBDARTUS, PIJACZYNA, ŁAJZA, WANDAL sprawdź również:

męski but z krotką cholewką do kostki ,
rzekotka czerwonooka, chwytnica czerwonooka, Agalychnis callidryas - gatunek płaza bezogonowego z rodziny rzekotkowatych ,
instrumentalny wstęp do utworu ,
przedmiot szkolny lub uczony w ramach kursu, na którym opanowuje się podstawy języka hebrajskiego ,
dział leksykologii zajmujący się synonimami ,
złoże mające formę warstwy, zalegające na dużej przestrzeni i ograniczone dwiema mniej więcej równoległymi warstwami ,
Takydromus sexlineatus - gatunek gada z rodziny jaszczurkowatych, występujący w Chinach, Indiach i na innych obzarach Azji ,
lek działający przeciwdrgawkowo; hamuje impulsy elektryczne w mózgu, będące przyczyną napadów padaczki ,
cienkie, kruche, nie słodzone ciasteczko ,
prymitywny prostak, cham ,
mały placek z mąki lub tartych kartofli smażony na tłuszczu ,
na siemię i płótno ,
koń o dużej sprawności fizycznej, który ma cechy konia sportowego, użytkowany najczęściej w sportach konnych i na wyścigach; jest energiczny, przystosowane do pracy w szybkim ruchu, ma żywy temperament i lekką budowę, co jest jest charakterystyczną cechą ,
Phalacrocorax magellanicus - gatunek ptaka z rodziny kormoranów (Phalacrocoracidae); zamieszkuje skaliste południowe wybrzeża Ameryki Południowej ,
stosunek seksualny pary z dodatkowym partnerem lub partnerką ,
śpiewał w The Police ,
organiczny związek chemiczny, monosacharyd (cukier prosty) z grupy aldoheksoz ,
jego pamięci żałobny rapsod ,
obraźliwie o kobiecie, która zrobiła coś wrednego lub niemoralnego ,
książę Polski z dynastii Piastów sprawujący władzę od ok. 960 r ,
ktoś nienormalny, niebezpieczny, taki, którego zdrowie psychiczne budzi wątpliwości ,
model Fiata ,
napadowe zaczerwienienie skóry twarzy, zwłaszcza policzków, zazwyczaj jako reakcja psychosomatyczna na silne emocje ,
sklep, w którym sprzedawano towary kolonialne, czyli towary importowane z kolonii, delikatesy ,
kobieta - dorosły człowiek płci żeńskiej; słowo używane dziś często żartobliwie ,
utwór Liszta ,
to, że jakieś działanie nie stwarza problemów przy realizacji ,
Dryoscopus gambensis - gatunek ptaka z rodziny dzierzbików (Malaconotidae) ,
dziecko klępy ,
owoc (pestkowiec) bzu czarnego

Komentarze - CZŁOWIEK, KTÓRY NIE STOSUJE SIĘ DO ZASAD KULTURY ANI HIGIENY, NADUŻYWA ALKOHOLU, CZĘSTO PRZY TYM Z MARGINESU SPOŁECZNEGO; MENEL, OBDARTUS, PIJACZYNA, ŁAJZA, WANDAL. Dodaj komentarz

2+9 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast