NISZCZĄCE, ŻRĄCE DZIAŁANIE WODY ORAZ POWIETRZA (TAKŻE ZNAJDUJĄCYCH SIĘ W NIM INNYCH GAZÓW) NA CIAŁA STAŁE - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

KOROZJA ATMOSFERYCZNA to:

niszczące, żrące działanie wody oraz powietrza (także znajdujących się w nim innych gazów) na ciała stałe (na 20 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "NISZCZĄCE, ŻRĄCE DZIAŁANIE WODY ORAZ POWIETRZA (TAKŻE ZNAJDUJĄCYCH SIĘ W NIM INNYCH GAZÓW) NA CIAŁA STAŁE". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 18.110

CZERKIESKA, SPIS POWSZECHNY, KONTROLING, WZGLĄD, FRYZ, SZAROTA HOPPEGO, SMYCZ, OŚRODEK, WYWROTNOŚĆ, HIPOTERAPEUTA, KRAINA MITOLOGICZNA, KANGUR RUDY, WAFEL, PRĄCIE, WEKTOR, JELEŃ WSCHODNI, ZEA, ZBROJEC, KABINA STEROWNICZA, BELLOTTO, SŁUŻBISTKA, ŻABA ZWINKA, ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ, ESPERANTYSTA, DOGĘSZCZENIE, KOLEMANIT, ILUZJA PIENIĄDZA, ROZTOPY, NIENOWOCZESNOŚĆ, SZKIELET ZEWNĘTRZNY, RYJOSKOCZKI, ŁUPEK MARGLISTY, ATOMISTYKA, GEOMETRIA ANALITYCZNA, SONDA INTERNETOWA, WYKROCHMALENIE SIĘ, UKŁAD RĄBKOWY, EKONOMIA DOBROBYTU, SROGOŚĆ, CHOROBA NIEMANNA-PICKA, BUDKA LĘGOWA, GRADUAŁ, PRZEPRÓCHA, KOMUNIA, KREOL, RADA DUSZPASTERSKA, WIZAŻYSTA, POJAZD ZAPRZĘGOWY, LUZACKOŚĆ, MASŁO, MIESZANKA STUDENCKA, KLATKOWIEC, POJEMNIK, WYRACHOWANIE, HESPEROZAUR, EPKA, SZRAPNEL, PŁOMYCZEK, PODSYP, KARAKOL, ZAPŁADNIACZ, KOSZT KONTROLI, BUDYŃ, TREP, REFREN, PIĘTRO, NADBUDOWA, REPRESJA, BURZYK SZARY, LEK SIEROCY, CIS, BIOMETEOROLOGIA CZŁOWIEKA, SZEKSPIR, POPISOWOŚĆ, ZABAWIACZ, DZIENNIKARZ, KOŁEK, KOFFLER, ZWIERZYNA DROBNA, NIEDŹWIEDZIÓWKOWATE, EKSPERT, RAZSOLNIK, SZKARADZIEŃSTWO, RIST, POLITYKA GOSPODARCZA, RUCH POSUWISTO-ZWROTNY, FRANCUSKOŚĆ, MIĘSOŻERCA, UBEZPIECZENIE WZAJEMNE, PRZEDNÓWEK, ŚWIĘTA KROWA, AFRYKANISTYKA, PRZEPLOTKA, FANATYK, DZIEWIĘĆDZIESIĄTKA, AFGAŃSKI, LOKALIZACJA, CNOTA KARDYNALNA, PIECHOTA, DOPEŁNIACZ, KONTRAMARKARNIA, MIKROMODEL, LIPOLIZA, WIKARYZM EKOLOGICZNY, PRYMATOLOGIA, FIZYKA TEORETYCZNA, LIRA, KARDAMON, ALKOHOLAN, CERKIEWSZCZYZNA, KOŁOWROTEK, LORI, DRAPACZ, MONIT, BAKTERIA GRAM-DODATNIA, SAMOWOLKA, SZCZEPONOGI, WIELBŁĄD JEDNOGARBNY, ZEW, BUSINESSWOMAN, ORIENTACJA, SZALA, ZERO, ZANIK MIĘŚNI, DEBIUT ZAMKNIĘTY, NEUROFIZJOLOGIA KLINICZNA, HIPSTER, SPORT ZIMOWY, KUC FELL, JANCZARKA, ANALIZA SPEKTRALNA, PEŁNOŚĆ, KOMÓRKA PIRAMIDALNA, KOLEGIUM KARDYNAŁÓW, KIR, PASKÓWKI, REBOKSETYNA, KOSZĘCIN, JASZCZURKA DŁUGOOGONOWA, PRZÓD, WZDRĘGA, RZEŚKOŚĆ, BOEUF STROGONOW, MELANCHOLIK, DEKIEL, BEZTORBIKI, SOLANKA, MŁODZIEŻÓWKA, RADIOBIOLOG, STAW OSADOWY, RADIOTECHNIK, WIGILIA, ANTYSZCZEPIONKOWIEC, EPONIM, SUMAK, GRAMATYKA GENERATYWNA, FIZYKA STATYSTYCZNA, KRAŚNIK SZEŚCIOPLAMEK, GOSPODARKA RYNKOWA, REUMATOLOGIA, ZIELE, WZORNIK, RAFINERIA ROPY NAFTOWEJ, PRZYKRYCIE, KOT DOMOWY, ŻELE, GORĄCZKA REUMATYCZNA, FILECIK, GNICIE, STATYK, TRZMIEL PARKOWY, LENIWCE TRÓJPALCZASTE, DWUGŁOS, RZYM, DOJŚCIE, PAZURZEC USSURYJSKI, PIĘKNO, NIEOCZYWISTOŚĆ, ZWARCIE ELEKTRYCZNE, PRZYNĘTA, ROZBIERALNIA, IPP, STACJA, SIATKOWIEC, GRUCZOŁ ŁZOWY, DUR POWROTNY, GNETOWE, GONIOMETRIA, KONWOKACJA, ODCZYN ZAPALNY, TERRINA, TURYSTYKA WYJAZDOWA, GŁOWIENKA DŁUGODZIOBA, ETER, PORNOGRAFIA TWARDA, ZAUROPSYDY, HELING, ASPIRATA, WYRĄB, KAJDANY SKEFFINGTONA, PRZEMYSŁ CUKROWNICZY, SINICA OBWODOWA, WODA GEOTERMALNA, OTWARTOŚĆ, GATUNEK ZAWLECZONY, MONTER, OMNIBUS, PATENA, CIŚNIENIE CZĄSTKOWE, F, GARDEROBIANA, MAMUT WŁOCHATY, PRZESTRZEŃ PERYPLAZMATYCZNA, BALON, MIKROFON CEWKOWY, UPUST, JOD, MARYNISTYKA, ASEPTYKA, PROPORZEC, OPARY, DRENAŻ, GARNEK, GALERIA, TEORIA INFORMACJI, OTOLOGIA, AGREGAT, GÓWNIARSTWO, FILOZOFIA POZNANIA, KAPITULANT, CZKAWKA, NOTACJA, DRAWIDYJSKI, TERAPIA PEDAGOGICZNA, MANDARYŃSKI, MUSZLA KLOZETOWA, INSTRUMENT DĘTY BLASZANY, MUZEUM, LAS OCHRONNY, MONET, MAFIJNOŚĆ, SZCZOTKARZ, PRZEWODNICZKA, PODKATEGORIA, FLUNITRAZEPAM, FILEMON BIAŁOKARKOWY, HERTZ, CHOROBA FAHRA, MEDIALNOŚĆ, NIEMOŻLIWOŚĆ, CHOMIKOWATE, CYWILIZACJA TURAŃSKA, SKRZYNIA, STRATEG, GROMADA, KSIĘŻYCOWY KWIAT, BRAZYLIJSKI, ROZWOJOWE ZABURZENIE MOWY, REUMATOIDALNE ZAPALENIE STAWÓW, BYT, PIÓRO, ŻABA DALMATYŃSKA, MAŁPY STAREGO ŚWIATA, DISC JOCKEY, TOR, KOŃ HANOWERSKI, KULON, TRZMIEL CIEMNOPASY, INWERSJA OSIADANIA, PERCEPAN, CENA SKUPU, KACZKA NOROWA, CHOROBA BOSTOŃSKA, OBIEG SYNODYCZNY, BASZTAN, IZBA, SHOUNENAI, WODOROST, ZŁUDNOŚĆ, OTWIERANIE SERCA, CZAPLA MASKOWA, AFTERPARTY, CIĄŻA JAJOWODOWA, ZWÓJKI, JAMA NOSOWA, ENTEROBAKTERIA, CRO-MAGNON, FIGA INDYJSKA, TYTULATURA, AVELINE, TRUNEK, HARD PORNO, AMERYKA, BAJKA TERAPEUTYCZNA, UZBRAJANIE SIĘ, MORDOBICIE, CHOROBA FORESTIERA, NAPRĘŻENIE MECHANICZNE, MOTYLOWIEC, ?PRZELEW TRANSGRANICZNY.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 18.110 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

NISZCZĄCE, ŻRĄCE DZIAŁANIE WODY ORAZ POWIETRZA (TAKŻE ZNAJDUJĄCYCH SIĘ W NIM INNYCH GAZÓW) NA CIAŁA STAŁE się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: NISZCZĄCE, ŻRĄCE DZIAŁANIE WODY ORAZ POWIETRZA (TAKŻE ZNAJDUJĄCYCH SIĘ W NIM INNYCH GAZÓW) NA CIAŁA STAŁE
HasłoOpis hasła w krzyżówce
KOROZJA ATMOSFERYCZNA niszczące, żrące działanie wody oraz powietrza (także znajdujących się w nim innych gazów) na ciała stałe (na 20 lit.)

Definicje krzyżówkowe

KOROZJA ATMOSFERYCZNA
niszczące, żrące działanie wody oraz powietrza (także znajdujących się w nim innych gazów) na ciała stałe (na 20 lit.).

Oprócz NISZCZĄCE, ŻRĄCE DZIAŁANIE WODY ORAZ POWIETRZA (TAKŻE ZNAJDUJĄCYCH SIĘ W NIM INNYCH GAZÓW) NA CIAŁA STAŁE sprawdź również:

osobnik ludzki lub zwierzęcy we wczesnym etapie rozwoju zwanym okresem zarodkowym ,
wieża obronna z bramą wjazdową umieszczoną w niższej kondygnacji ,
układ służący do przechowywania i odtwarzania informacji ,
literacki zabieg polegający na nagromadzeniu bliskoznacznych określeń mającym na celu uwydatnienie wagi omawianego przedmiotu ,
skupisko minerałów ,
Zamieszkanie grupy ludzi na określonym terytornium, na którym wcześniej nie mieszkała ,
otwór w igle ,
'Bananowy ...' VOX-u ,
gliniany garnuszek o kształcie gruszki, otwarty z dwu stron, używany dawniej w laboratoriach ,
nauczyciel, który uczy języka niemieckiego ,
mała, przeważnie drewniana warownia znajdująca się na kresach państwa dla obrony granic ,
dzień świętego odpoczynku w judaizmie ,
neurolog (1897-1963); prace z histopatologii ośrodkowego układu nerwowego ,
udawany żal, rzadkie ,
cecha czegoś, co jest powszechnie spotykane ,
zjawisko optyczne polegające na pojawieniu się wąskich smug (pasm) świetlnych układających się w kształtgwiazdy na powierzchni kamieni szlachetnych, zwłaszcza szlifowanych w kaboszon ,
niechęć - brak ochoty na coś, chęci do czegoś ,
BIELUŃ, DATURA ,
pochodna dihydralazyny, lek o działaniu hipotensyjnym oraz stymulującym mieszki włosowe ,
imię Ludwiga, b. kolarza ,
w średniowieczu podstawowa jednostka organizacyjna jazdy rycerskiej ,
przedstawiciel protistów roślinopodobnych z gromady kryptomonad (Cryptophyta) ,
metal lub półmetal charakteryzujący się dużą gęstością, często także właściwościami toksycznymi ,
zbiór technik mających na celu prognozę przyszłych cen (kursów) papierów wartościowych, walut czy surowców na podstawie cen historycznych ,
to, że coś ma zły wpływ na coś innego, nie przynosi korzyści ,
człowiek, który praktykuje ascezę ,
lekkie obuwie o skórzanych lub gumowych podeszwach, do których mocowane są paski ze skóry lub z innego materiału ,
ur. w 1930r. astronauta amerykański, dowódca we wspólnym locie Apollo-Sojuz ,
z ekspresją o marynarce; część garderoby damskiej i męskiej, górna część garnituru lub kostiumu, często funkcjonująca poza kompletem ,
osoba, która kieruje przebiegiem jakiejś uroczystości

Komentarze - NISZCZĄCE, ŻRĄCE DZIAŁANIE WODY ORAZ POWIETRZA (TAKŻE ZNAJDUJĄCYCH SIĘ W NIM INNYCH GAZÓW) NA CIAŁA STAŁE. Dodaj komentarz

7×2 =

Poleć nas znajomym:

x