KOCZKODAN RUDY, HUZAR ZWYKŁY, HUZAR RUDY, ERYTHROCEBUS PATAS - AFRYKAŃSKA MAŁPA WĄSKONOSA O STOSUNKOWO CIĘŻKIEJ BUDOWIE CIAŁA, JEDEN Z NAJWIĘKSZYCH KOCZKODANÓW; GATUNEK SZEROKO ROZPRZESTRZENIONY, ZAMIESZKUJE SUCHE TERENY SAWANNOWE I PÓŁPUSTYNIE, RÓWNIEŻ NIEWIELKIE ZAROŚLA, NP. AKACJOWE W AFRYCE ZACHODNIEJ I ŚRODKOWEJ - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

PATAS to:

koczkodan rudy, huzar zwykły, huzar rudy, Erythrocebus patas - afrykańska małpa wąskonosa o stosunkowo ciężkiej budowie ciała, jeden z największych koczkodanów; gatunek szeroko rozprzestrzeniony, zamieszkuje suche tereny sawannowe i półpustynie, również niewielkie zarośla, np. akacjowe w Afryce Zachodniej i Środkowej (na 5 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: PATAS

PATAS to:

małpa; huzar zwykły (na 5 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "KOCZKODAN RUDY, HUZAR ZWYKŁY, HUZAR RUDY, ERYTHROCEBUS PATAS - AFRYKAŃSKA MAŁPA WĄSKONOSA O STOSUNKOWO CIĘŻKIEJ BUDOWIE CIAŁA, JEDEN Z NAJWIĘKSZYCH KOCZKODANÓW; GATUNEK SZEROKO ROZPRZESTRZENIONY, ZAMIESZKUJE SUCHE TERENY SAWANNOWE I PÓŁPUSTYNIE, RÓWNIEŻ NIEWIELKIE ZAROŚLA, NP. AKACJOWE W AFRYCE ZACHODNIEJ I ŚRODKOWEJ". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 10.913

RENETA, KONZI, LEFROY, CZUBODRWAL, HIPARION, MIKROSKOPIJNOŚĆ, MARMOZETA LWIA, BOGATKA, MODRZEWNIK CHIŃSKI, PŁASKOMERZYK ŚREDNI, MICHAŁEK, SARKOLEST, ŁABĘDŹ CZARNY, OKAYA, HETMAN, WOMBATOWATE, URZĄD POCZTOWY, DZIĘCIOLNIK AFRYKAŃSKI, GRZECHOTNICZEK KARŁOWATY, CZAPLA MODROLICA, ALOZA PARPOSZ, ŚWIERK SERBSKI, DŁUGOSZYJ FROELICHA, LIRA, TRZMIEL CIEMNOPASY, FILM SCIENCE-FICTION, SKRZYDŁOSZPON, MINÓG JAPOŃSKI, TERMINATOR, MRÓWNIK, ENDOMORFIK, KARNICE, PORTER, POMORSKI, TYGRYS SZABLASTOZĘBNY, AEDICULA, DELFIN DŁUGONOSY, APOGEUM, MAZAMA RUDA, LIMETKA, CYRANKA SYBERYJSKA, CHWOSTKA WSPANIAŁA, STYL DORYCKI, MIODÓWKA CZERWONOBRZUCHA, KRÓTKOSZEK PAGÓRKOWY, DZIÓBKOWIEC ZETTERSTEDTA, BUSZÓWKA ŚNIADA, SZAFRAN ZŁOCISTY, GRUPA GALOIS, ZAUROPLIT, PLISZKA GÓRSKA, CZAPLA ŁUPKOWATA, WÓDKA, LICZEBNIK GŁÓWNY, BŁAWATOWIEC RUDOGŁOWY, AFRYKANERKA, SOBACZA LILIJA, WANGA KRASNOSTERNA, MODRASZEK ALKON, PŁUCNICA ISLANDZKA, BAIJI, LIS MORSKI, KURKUMA WONNA, DZIERZYK CZARNOGŁOWY, SZKIELET ZEWNĘTRZNY, WILGA KAPTUROWA, GWAREK, MOCZARNIK WYGIĘTY, GĘSIÓWKA EGIPSKA, PODKASAŁKA AMARANTOWA, BRUDNICOWATE, SKALA BLUESOWA, MUCHOMOR BULWIASTY, DAROWNIK PRZEDZIWNY, STACJA, LIŚCIOŁAZ PASKOWANY, POKLĄSKWA, BOBREK TRÓJLISTKOWY, GÓRALEK STEPOWY, RAJA LISTNIK, WARMIA, SPÓŁGŁOSKA ŚRODKOWOJĘZYKOWA, REZUS, IRANKA, ŁĄCZNIK, ŁABUŃCE, ORKA NAJMNIEJSZA, ŁOPATECZKA, SOSNA KANARYJSKA, TRÓJLIST ZGIĘTOPĘDOWY, MARAKUJA, GEOMETRIA ELIPTYCZNA, NUMIDYJCZYK, ŁZAWNICA ŁZY HIOBA, GRZYB DĘBOWY, KUSACZ GÓRSKI, SOSNA MERKUSA, ZŁOTOUCH KRESKOWANY, ŚWIERK DWUBARWNY, SKRZYDLIK CHUDY, ZŁOTOUCH BRĄZOWY, AGAPANT, WÓZEK INWALIDZKI, ROMB, KRUCHAWECZKA TWARDOTRZONOWA, WRONIE OKO, BLANKA, ŚLEPOWRON ŻÓŁTOCZELNY, ŚWIERK KANADYJSKI, SEKWOJA OLBRZYMIA, ŁAWICA SKALNA, ŚRUT, MORZYK PISKLIWY, AJER, KOLIBER MODROGŁOWY, DZIERZBIK RÓŻNOBARWNY, KIKONGO, JON KOMPLEKSOWY, TORFOWIEC WULFA, KROKODYL NILOWY, WIEWIÓRECZNIK SUDECKI, ROMANIZM, LAMNA ŚLEDZIOWA, JAGODZIAK WIELKODZIOBY, DZIĘCIOŁ RDZAWOSKRZYDŁY, OKULTACJA, MISIÓWKA GOŁOTKA, BARCZATKA OSICZANKA, MASŁOPALMA GWINEJSKA, PTASZNIK OGNISTY, CZAD, SOSNA AUSTRIACKA, MAŁPY NOWEGO ŚWIATA, CZAPLA GWIŻDŻĄCA, KAZUAR, SOSNA KALABRYJSKA, STWOSZ, AKROBATKA KARLICZKA, PSIZĄB KAUKASKI, DZIERZBA CZARNOCZELNA, GŁOWIENKA DŁUGODZIOBA, KAMELEON OWENA, BRANDENBURGIA, PIERÓG, TRZASKACZ KURANTOWY, MOCZARA SIERPOWATA, PŁAT, POZYCJA, BAWÓŁ AFRYKAŃSKI, ŁĘK TYLNY, BILBIL ŻÓŁTOOLIWKOWY, SZUFLODZIOBEK ŻÓŁTOBREWY, LEJEK, CZERMIEŃ BŁOTNY, POJEDYNCZOŚĆ, SREBRZANKA ANDYJSKA, WĄŻ MERREMA, ZĘBOWCE, METALIK OGNISTOSTERNY, DELFIN KRZYŻOWATY, KOMIN HYDROTERMALNY, SZCZUR DRZEWNY, JĘZYK WEGETUJĄCY, PERKOZ ZAUSZNIK, NOROSZ ZIEMNY, JEŻ EUROPEJSKI, BURZYK SIODŁATY, SOSNA ZACHODNIA, ŚWISTAK MENZBIERA, BOCZEK, KOREAŃSKI, POTŁUMEK DZIÓBKOWANY, SZURPEK NIERÓWNY, ŚWISZCZ, ŚLUZICA ATLANTYCKA, JAPOK, TECHNOKRATA, WARZĘCHA KRÓLEWSKA, FICROJA, PILOT, MAMUTOWIEC, KABWE, FILEMON BIAŁOSZYI, ZMIERACZEK ZALEWOWY, BORNICA GĄSIENICZA, ASTER CHIŃSKI, WYPAD, HONGSZANOZAUR, ASTRONOMIA, ŻABUTI CZARNY, ANTROPOID, MAKARON, JELEŃ SCHOMBURGKA, PARZĘCHLIN DŁUGOSZCZECINOWY, CZAPLA BIAŁOBRZUCHA, SOSNA THUNBERGA, ORLY, GAGAUZKA, ZŁOTOUCH NAMORZYNOWY, KORMORAN ŁUSKOWANY, PELIKAN RÓŻOWY, KRZYWOSZCZEĆ KRUCHA, INDYJSKI BIZON, LITERATURA PAMIĘTNIKARSKA, ASTER SERCOWATY, BŁOTNISZEK WEŁNISTY, KOSMETYK KOLOROWY, KANGURZAK RUDAWY, WIKARIANT, WROCŁAW, ALOES BARBADOSKI, ZŁOTOKRYZIK, PEŁZACZ OGRODOWY, ORLICZKA ZĄBKOWANA, BARWA PODSTAWOWA, WĘŻÓWKA POGIĘTA, PRZEZIERNIK BUKOWIEC, BEZPŁUCNIK CZERWONOGRZBIETY, ORLEŃ POSPOLITY, BŁYSKOLOTKA BIAŁOGARDŁA, SOPLICA DAMARA, REKINEK LENIWY, GRZYB PONURY, BYSTRZYK CZERWONY, MRÓWKA URALSKA, KLUBOWIEC, NIALA GÓRSKA, TRZPIENNIK ŚWIERKOWIEC, PLANETARIUM, KOŁTRYNA, GĘŚ CESARSKA, PLATFORMA PROCESOROWA, GŁOWOTUŁÓW, SKARPETKA, KRĘT, OSIOŁ DZIKI, TANIUS, RÓŻYCZKOPRĄTNIK KANADYJSKI, FAZZAN, ZŁOCIK SZAFIROWY, MANDRYL, SAKI SZARA, SĘDZIOŁ MALABARSKI, OŚLICZKA WODNA, FLATAU, SZAROTA BŁOTNA, ANDÓWKA RDZAWOBRZUCHA, TRZMIEL WYŻYNNY, PROSIAKOWATE, REFERENDARZ, SILOS, BEDŁKA FIOLETOWA, WIDŁOZĄBEK ZMIENNY, WĄSATKA, WALABIA DAMA, TROGON KRASNODZIOBY, DRZEWO KAMPESZOWE, SOA-SOA, KĘDZIORNIK, ZWOJEK SKRĘCONY, GĘŚ TYBETAŃSKA, WÓŁ VU QUANG, LORI MAŁY, FRONT ZOKLUDOWANY, KRĘPNIK CZARNOPIERŚNY, KREOL, DZIERZYK ZAROŚLOWY, TURZYCA CIBOROWATA, KAPUSTA KISZONA, JEŻOWIEC JADALNY, KOKORYCZ DŁUGOOWOCKOWA, STYL KORYNCKI, AMBYSTOMOWATE, BYLICA PURSHA, ZRANIENIE, KLATCH, PĘPAWA JACQUINA, ZINGANA, MANGABA CZARNA, BAWOLEC, CZAPLA AFRYKAŃSKA, WRÓBEL DOMOWY, BISKUPIANIN, SKRZYDLIK STUDZIENNIK, KORALICOWIEC MAŁY, LEGWAN FRĘDZLASTY, PIESZCZAK PRZEPASANY, WIELOETATOWIEC, HOMO ERECTUS, SZAROTA NISKA, TURÓWKA ROZŁOGOWA, MASA CZĄSTECZKOWA, WAŁĘSAK ZWYCZAJNY, OGON, HIPOLOGIA, EPONIM, KROKODYL, TAŁAS, JERA POSPOLITA, ?LIKORIN.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 10.913 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

KOCZKODAN RUDY, HUZAR ZWYKŁY, HUZAR RUDY, ERYTHROCEBUS PATAS - AFRYKAŃSKA MAŁPA WĄSKONOSA O STOSUNKOWO CIĘŻKIEJ BUDOWIE CIAŁA, JEDEN Z NAJWIĘKSZYCH KOCZKODANÓW; GATUNEK SZEROKO ROZPRZESTRZENIONY, ZAMIESZKUJE SUCHE TERENY SAWANNOWE I PÓŁPUSTYNIE, RÓWNIEŻ NIEWIELKIE ZAROŚLA, NP. AKACJOWE W AFRYCE ZACHODNIEJ I ŚRODKOWEJ się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: KOCZKODAN RUDY, HUZAR ZWYKŁY, HUZAR RUDY, ERYTHROCEBUS PATAS - AFRYKAŃSKA MAŁPA WĄSKONOSA O STOSUNKOWO CIĘŻKIEJ BUDOWIE CIAŁA, JEDEN Z NAJWIĘKSZYCH KOCZKODANÓW; GATUNEK SZEROKO ROZPRZESTRZENIONY, ZAMIESZKUJE SUCHE TERENY SAWANNOWE I PÓŁPUSTYNIE, RÓWNIEŻ NIEWIELKIE ZAROŚLA, NP. AKACJOWE W AFRYCE ZACHODNIEJ I ŚRODKOWEJ
HasłoOpis hasła w krzyżówce
PATAS koczkodan rudy, huzar zwykły, huzar rudy, Erythrocebus patas - afrykańska małpa wąskonosa o stosunkowo ciężkiej budowie ciała, jeden z największych koczkodanów; gatunek szeroko rozprzestrzeniony, zamieszkuje suche tereny sawannowe i półpustynie, również niewielkie zarośla, np. akacjowe w Afryce Zachodniej i Środkowej (na 5 lit.)

Definicje krzyżówkowe

PATAS
koczkodan rudy, huzar zwykły, huzar rudy, Erythrocebus patas - afrykańska małpa wąskonosa o stosunkowo ciężkiej budowie ciała, jeden z największych koczkodanów; gatunek szeroko rozprzestrzeniony, zamieszkuje suche tereny sawannowe i półpustynie, również niewielkie zarośla, np. akacjowe w Afryce Zachodniej i Środkowej (na 5 lit.).

Oprócz KOCZKODAN RUDY, HUZAR ZWYKŁY, HUZAR RUDY, ERYTHROCEBUS PATAS - AFRYKAŃSKA MAŁPA WĄSKONOSA O STOSUNKOWO CIĘŻKIEJ BUDOWIE CIAŁA, JEDEN Z NAJWIĘKSZYCH KOCZKODANÓW; GATUNEK SZEROKO ROZPRZESTRZENIONY, ZAMIESZKUJE SUCHE TERENY SAWANNOWE I PÓŁPUSTYNIE, RÓWNIEŻ NIEWIELKIE ZAROŚLA, NP. AKACJOWE W AFRYCE ZACHODNIEJ I ŚRODKOWEJ sprawdź również:

silnik przetwarzający energię wód płynących ,
ręczna broń palna o lufie rozszerzonej u wylotu w kształcie lejka, używana w XVI/XVIII w ,
choroba pasożytnicza wywoływana przez przywry Fasciolopsis buski ,
część materaca lub twarda poduszka, stanowiąca oparcie i podwyższenie na głowę; stosowana dla wygody lub w celów terapeutycznych ,
system telekomunikacyjny, który służy do przesyłania i odbioru obrazów nieruchomych ,
wzorcowy czas ustalany na podstawie TAI (fr. Temps Atomique International), uwzględniający nieregularność ruchu obrotowego Ziemi i koordynowany względem czasu słonecznego ,
oficjalne polecenie wydawane przez zwierzchnika ,
Messor - rodzaj mrówki z podrodziny wścieklic; został opisany przez Auguste'a Forela w roku 1890 ,
Lagenorhynchus albirostris - gatunek walenia z rodziny delfinowatych, słabo poznany; zamieszkuje chłodne i umiarkowanie ciepłe wody północnego Oceanu Atlantyckiego, pojawia się w Morzu Bałtyckim ,
'buzia' buldoga ,
wywar z mięsa i włoszczyzny; ekstrakt mięsny ,
cecha czegoś pięknego, efektownego estetycznie ,
w niektórych państwach - urzędnik, którego kompetencje odpowiadają kompetencjom premiera ,
Gerhard, lekarz norweski (1841-1912); odkrywca zarazków trądu ,
krzew lub drzewo suchych okolic Afryki wschodniej i Płw. Arabskiego, uprawiany dla żywic będących składnikiem kadzidła ,
ignorowanie pewnych spraw lub działań wówczas, gdy koszt uzyskania informacji istotnej dla podjęcia decyzji jest wyższy, niż oczekiwana wartość korzyści, przez co nieracjonalne jest jego poniesienie; z dziedziny ekonomii ,
Indianin, Siuks z niewielkiego szczepu w grupie plemiennej Dakotów ,
takie cechy działania artystycznego, które czynią z niego performance ,
pływaczka duńska, mistrzyni i wicemistrzyni olimpijska z Londynu i Helsinek ,
spieczone wyroby ceramiczne stosowane na nawierzchnie dróg, płytki ścienne lub posadzkowe, cegły ,
zawartość tubki; tyle, ile się mieście w tubce ,
część naczyń krwionośnych okalająca serce w taki sposób, że przypomina zapleciony wieniec ,
słonina - podskórna tkanka tłuszczowa pozyskana z grzbietu, tylnej części tułowia i boków świni ,
słone jezioro w Iranie, powierzchna 2960 km2 ,
poniżej potylicy ,
drobna czcionka drukarska o wielkości pięciu punktów, wykorzystywana przy druku notatek i ogłoszeń ,
'... welcome to' (Wodecki) ,
Adiantum capillus-veneris - gatunek paproci z rodziny adiantowatych lub orliczkowatych ,
powierzchnia pionowa przechodząca przez linię graniczną oddzielająca terytorium, podziemie i obszar powietrzny jednego państwa od innych państw lub obszarów niczyich ,
pozostałość po czymś albo resztka czegoś, ślad, spuścizna

Komentarze - KOCZKODAN RUDY, HUZAR ZWYKŁY, HUZAR RUDY, ERYTHROCEBUS PATAS - AFRYKAŃSKA MAŁPA WĄSKONOSA O STOSUNKOWO CIĘŻKIEJ BUDOWIE CIAŁA, JEDEN Z NAJWIĘKSZYCH KOCZKODANÓW; GATUNEK SZEROKO ROZPRZESTRZENIONY, ZAMIESZKUJE SUCHE TERENY SAWANNOWE I PÓŁPUSTYNIE, RÓWNIEŻ NIEWIELKIE ZAROŚLA, NP. AKACJOWE W AFRYCE ZACHODNIEJ I ŚRODKOWEJ. Dodaj komentarz

7×4 =

Poleć nas znajomym:

x