ZASTĘPOWANIE SIĘ ATOMÓW, JONÓW LUB CZĄSTECZEK W SIECI KRYSTALICZNEJ MIESZANIN CIAŁ STAŁYCH O ZBLIŻONEJ BUDOWIE - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

DIADOCHIA to:

zastępowanie się atomów, jonów lub cząsteczek w sieci krystalicznej mieszanin ciał stałych o zbliżonej budowie (na 9 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "ZASTĘPOWANIE SIĘ ATOMÓW, JONÓW LUB CZĄSTECZEK W SIECI KRYSTALICZNEJ MIESZANIN CIAŁ STAŁYCH O ZBLIŻONEJ BUDOWIE". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 23.058

ŚPIEW AMBROZJAŃSKI, DOM PRZEDPOGRZEBOWY, SPADKOBIERCA, POJAZD NIEKOŁOWY, GNIAZDO, KOD JĘZYKOWY, PROBÓWKA WIRÓWKOWA, KARRUKA, CHOINKA, WAHACZ WZDŁUŻNY, PIERWSZOROCZNY, POLIFONIA, ULGA PODATKOWA, CHRZEŚCIJAŃSKA DEMOKRACJA, GIBERELINA, OSPALSTWO, KOMBATANTKA, BIURO MATRYMONIALNE, ZAĆMIENIE, PRECYPITACJA, BODZIEC, PLANKTON WIRÓWKOWY, POLE DRUMLINOWE, JĘZYK SZKOCKI, DOMINACJA NIEZUPEŁNA, PRZYCZÓŁEK, SZARADA, PODMIOT LOGICZNY, TANYSTROF, GOTOWIEC, RYBY, TAJEMNICA, POJAZD UPRZYWILEJOWANY, GAZ ELEKTRONOWY, NAWIETRZNIK, KARTKA, POKŁAD STATKU, MEDALION, PROMINENCJA, KICZ, ODWIETRZNIK, NOGAJOWIE, PRZEPRÓCH, KOSTUR, HETERODYNA, SALCESON, JON WODOROTLENOWY, ARTYSTKA, OSTENTACJA, NAPÓJ, PRZEMYTNICTWO, OKULARY, PION, PAPROĆ, EKRANOPLAN, KORNICKI, RESYNTEZA, JĘZYK TAMILSKI, PERGAMIN, SAMOPAŁ, TOP, RESPONDENTKA, APRETURA, OKA, HURTNICA ZWYCZAJNA, SŁUP, ASTRONOMIA NEUTRINOWA, ASTRONAWIGACYJNY SYSTEM KIEROWANIA, POLETKO DOŚWIADCZALNE, ZASIĄG, ZRANIENIE, CENTRUM, MDK, SIEDEMDZIESIĄTKA, ITALIAŃSKI, OGNISKO MAGMOWE, INSPEKCJA WETERYNARYJNA, MYŚL, MŁODZIEŻOWY DOM KULTURY, INFORMA, CZYSTKA ETNICZNA, ZMIANA MORFOLOGICZNA, KALENDARZ KOŚCIELNY, STRETCH, POMPA ODŚRODKOWA, ZAĆMIENIE, WBIJAK, MARKETING INWAZYJNY, FAJTNIĘCIE, GEN LETALNY, POMADKA, CANZONA, PUNKT LAPLACE'A, BAZA NOCLEGOWA, TWIERDZENIE ABELA-RUFFINIEGO, MAGIEL, JEDNOSTKA, SMOŁA DRZEWNA, AIDEOLOGICZNOŚĆ, DOPŁATA EKSPORTOWA, KOŃ ARABSKI, ZASTOINA, AFERALNOŚĆ, EKRAN, ELEKTROWNIA MARETERMICZNA, DIAGNOZA, ŻÓŁW, SFERA GWIAZD STAŁYCH, SPŁUKIWANIE, OCHRONA ŚRODOWISKA, MANIPULATOR, MAŁOŚĆ, GÓRNICTWO WĘGLOWE, ROZSZCZEP, FALOWNIK NAPIĘCIA, TRAFUNEK, WIĘZIENIE ŚLEDCZE, MŁYNOWNIA, CLERK, CHONDRYT, ANTYKWARNIA, ODDZIAŁ ZAKAŹNY, TRZEŹWOŚĆ, WIELKI STEP, KINDERBAL, NAWALANKA, REPETYCYJNOŚĆ, OBRONA ROSYJSKA, KIWI, ZBIORNIK, POLEROWNIK, OPERATOR, ZAMIANA, RÓWNANIE ALGEBRAICZNE, DREWNO KĘDZIERZAWE, SALA PLENARNA, SONAR, ANTYFERROMAGNETYZM, POMORZE ŚRODKOWE, RZECZPOSPOLITA BABIŃSKA, ŻYŁA NADBRZUSZNA DOLNA, SUBSTYTUCJA, RUMPEL, MAKRAMA, ROPOMOCZ JAŁOWY, PRZYZWOITOŚĆ, KAMIENNIK, SKORUPIAKI, JAJKO W KOSZULCE, PRAWO GŁOSOWE, OBSADA, PEAN, DOMINANTA, PRZEWOŹNIK, KRYSTALIZACJA, TEST PŁATKOWY, ARENGA, DROGA ZBIORCZA, ZIELONE PŁUCA, BAGNIK ZDROJOWY, NIESPEŁNIALNOŚĆ, WIOSKA, NAUKA MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZA, KOMORA, PASCHA, DELIBERACJA, PRZĘDZIOREK SZKLARNIOWIEC, HIGIENISTKA, ZĄBEK, FARBA, KONTROLER, RADZIECKOŚĆ, KOLEŻANKA PO FACHU, BŁONA ZEWNĘTRZNA, ODPOWIEDŹ, PINGWIN, NEUROMEDIATOR, PÓŁKREW, DRZEWCE, DREWNO WCZESNE, SZCZI, ZASUWNICA, WŁÓKIENKO, OCZY, DRUGI OFICER, PIECZEŃ, PREPER, PONAGLENIE, CELTYJKA, ZATRZYMANIE, GATUNEK SEMELPARYCZNY, HEPTAPTYK, BERLACZ, NATASZA, RYBY DRAPIEŻNE, KLASTER, SPEKTROMETRIA ABSORPCYJNA ATOMOWA, LIRA, NIDERLANDZKI, RAJTUZY, ŻAL, RÓG, CYKL MIESIĘCZNY, SEJM KONWOKACYJNY, PLAKIETA, BAK, GAWRON, MEDYCYNA RATUNKOWA, ASTROMETR, SZCZELINA SKRZELOWA, FANATYZM, MAZUREK, NAPOMNIENIE, KATOLICYZM, KRAJALNICA, WĘŻYK, PANCERZ LAMELKOWY, OWCA, KONWERSJA , ARTEFAKT, NASKALNIK, FRATER, MIESZACZ, LEKCJA, SAMOCHÓD HYBRYDOWY, SERIAL TELEWIZYJNY, STRUNOWCE, KROKANT, ZROBIENIE KUPY, RYNEK RÓWNOLEGŁY, SAMIEC, TEORIA CIAŁ, LINIA ABSORPCYJNA, NIESZLACHECTWO, SPIS POWSZECHNY, FANTAZJA, FORSYCJA, FILEMON CIENKODZIOBY, CZUPRYNA, MODULACJA JEDNOWSTĘGOWA, AZOTAN(V), OBŁO, WŁAŚCIWOŚĆ, AURORACERATOPS, POMPA POŻARNICZA, FAŁSZERZ, ARARAT, NIEŁUPKA, KOPULACJA, KONSTRUKCJONIZM SPOŁECZNY, CZIROKEZKA, DYSK KOMPAKTOWY, MUTUALIZM, TEOLOGIA NATURALNA, EWANGELICYZM, ZGRZEWKA, WYDANIE, STRATEGIA, NIEWYPŁACALNOŚĆ, RODZIMOŚĆ, KAŁMUK, SERNICA, POWIĄZANIE KOOPERACYJNE, FILOZOFIA POZNANIA, MIKROKLIMAT, BROKER, EGRETA, LABIRYNT, BEZPRZEWODOWA SIEĆ LOKALNA, DŻUNGLA, NADDŹWIĘKOWOŚĆ, SZCZĘK ORĘŻA, CIELĘCE LATA, PERFORACJA, GRYS, BŁYSK HELOWY, KLASYFIKACJA ZESPOŁOWA, OCEL, ROTA, WYWINIĘCIE ORŁA, TROCINÓWKA, RELIGIOZNAWCA, CZARNE, BROKER UBEZPIECZENIOWY, INTERPRETACJA, MURZYŃSKOŚĆ, KOMISARZ, ANODA, PUCHAR, NASYCALNIA, PRZEDSZKOLE, ZAWIKŁANIE SIĘ, SZTUKA MYKEŃSKA, FRAZA, SKRĘTEK WILGOCIOMIERCZY, PACHISI, POGOTOWIE TECHNICZNE, GLORIA, TRANSFORMATORNIA, ?ODSKOK.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 23.058 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

ZASTĘPOWANIE SIĘ ATOMÓW, JONÓW LUB CZĄSTECZEK W SIECI KRYSTALICZNEJ MIESZANIN CIAŁ STAŁYCH O ZBLIŻONEJ BUDOWIE się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: ZASTĘPOWANIE SIĘ ATOMÓW, JONÓW LUB CZĄSTECZEK W SIECI KRYSTALICZNEJ MIESZANIN CIAŁ STAŁYCH O ZBLIŻONEJ BUDOWIE
HasłoOpis hasła w krzyżówce
DIADOCHIA zastępowanie się atomów, jonów lub cząsteczek w sieci krystalicznej mieszanin ciał stałych o zbliżonej budowie (na 9 lit.)

Definicje krzyżówkowe

DIADOCHIA
zastępowanie się atomów, jonów lub cząsteczek w sieci krystalicznej mieszanin ciał stałych o zbliżonej budowie (na 9 lit.).

Oprócz ZASTĘPOWANIE SIĘ ATOMÓW, JONÓW LUB CZĄSTECZEK W SIECI KRYSTALICZNEJ MIESZANIN CIAŁ STAŁYCH O ZBLIŻONEJ BUDOWIE sprawdź również:

Scorpiones - rząd pajęczaków o wielkości od 13 do nawet ponad 180 mm, zamieszkujących zarówno obszary tropikalne (od lasów deszczowych po tereny pustynne), jak i wysokogórskie tereny okresowo przykrywane śniegiem; skorpiony charakteryzują się obecnością kolca jadowego na ostatnim segmencie odwłoku ,
uchwyty, trzonki ,
następny dzień ,
mieszkanka Macedonii, kobieta pochodzenia macedońskiego ,
miasto w płd. części Mołdawii; przemysł spożywczy ,
kategoria gramatyczna czasownika, wskazująca na powtarzalność działania ,
elektryczna sieć komunikacyjna ,
śródziemnomorski statek żaglowiosłowy ,
oratorstwo, sztuka pięknego mówienia ,
ktoś nieobliczalny, po kim nie wiadomo czego można się spodziewać ,
przeznaczenie w testamencie czegoś dla osoby spoza grona spadkobierców ,
klawesy ,
'... na Chios', obraz ,
jednorazowy ładunek dla dźwigu ,
substancja, którą nasyca się: tkaninę, drewno, papier, materiał budowlany celem nadania im przynajmniej jednej z następujących właściwości: niezwilżalność, niepalność, odporność na działanie chemikaliów, odporność na kurczliwość bądź gniotliwość, nieprzepuszczalność gazów ,
samica słonia ,
urządzenie służące do kalibracji mierników poziomu dźwięku SLM ,
ptak z rzędu gołębi, ziarnojad o brązowo-szarym upierzeniu, w Polsce od 1947 r., chroniona ,
ruch taśmy filmowej ,
włosy Boba Marleya ,
redakcyjny zapas artykułów ,
roczna lub dwuletnia roślina warzywna pochodzenia śródziemnomorskiego; jadalne liście ,
filet śledziowy z przyprawami zwinięty w rulonik i zamarynowany ,
Orthonyx novaeguineae - gatunek ptaka z rodziny ziemnodrozdów (Orthonychidae) ,
Calamagrostis hartmaniana - gatunek rośliny z rodziny wiechlinowatych ,
związek chemiczny, który w reakcji z kwasem przyjmuje protony tworząc sól ,
wstrząs ciała z zimna, emocji lub objaw chorobowy ,
osoba pisząca programy komputerowe ,
dramatopisarz hiszpański (1807-56), moralizatorskie komedie, dramaty historyczne, tragedie ,
miasto będące stolicą Wielkiej Brytanii i Anglii położone w jej południowo-wschodniej części

Komentarze - ZASTĘPOWANIE SIĘ ATOMÓW, JONÓW LUB CZĄSTECZEK W SIECI KRYSTALICZNEJ MIESZANIN CIAŁ STAŁYCH O ZBLIŻONEJ BUDOWIE. Dodaj komentarz

9-4 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast