OSOBA SYMPATYZUJĄCA Z INNYM (NAJCZĘŚCIEJ NIEMIECKIM) NARODEM, TAKA, O KTÓREJ SIĘ MÓWI, ŻE WSPÓŁPRACUJE Z OBCYM PAŃSTWEM (NAJCZĘŚCIEJ NIEMCAMI) - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

VOLKSDEUTSCH to:

osoba sympatyzująca z innym (najczęściej niemieckim) narodem, taka, o której się mówi, że współpracuje z obcym państwem (najczęściej Niemcami) (na 12 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: VOLKSDEUTSCH

VOLKSDEUTSCH to:

osoba narodowości polskiej wpisana na listę osób narodowości niemieckiej, kolaborująca z Niemcami i otrzymująca z tego tytułu różne korzyści (na 12 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "OSOBA SYMPATYZUJĄCA Z INNYM (NAJCZĘŚCIEJ NIEMIECKIM) NARODEM, TAKA, O KTÓREJ SIĘ MÓWI, ŻE WSPÓŁPRACUJE Z OBCYM PAŃSTWEM (NAJCZĘŚCIEJ NIEMCAMI)". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 16.605

BARBARZYŃSKOŚĆ, WYRZUTNIA, JEDNOSTKA ADMINISTRACYJNA, WĘDRÓWKA, FLISAK, PRZYPŁYW, ANTENA DIPOLOWA, HYDRA, FUNKCJA EKSPRESYWNA, OBSUWISKO, PRZESTRZEŃ LINIOWO-TOPOLOGICZNA, POMÓR, WARUGA, KIESZEŃ, GAZ ELEKTRONOWY, FILOZOFIA POZNANIA, LENIN, CZARCIA MIOTŁA, SURIMI, LITEREK, KOCZOWNIK, ELDAR, BIAŁACZKA KOTÓW, ROZSZCZEP PODNIEBIENIA, OWCA ROMANOWSKA, POJAZD NIEKOŁOWY, GAPA, WIELKORUSKI, PALEOPATOLOGIA, ANOMALIA POLANDA, INKRUSTACJA, STRONA, PROTUBERANCJA, EKOLOGIA MOLEKULARNA, STROIK, PNIOWY ZESPÓŁ NAPRZEMIENNY, KULT ŚWIĄTYNNY, HUBA, OSOWSKI, ZASIĄG, ZGNIŁY KOMPROMIS, HORYZONT CZĄSTEK, MIELINA, ROPUCHA WODNA, PAPA TERMOZGRZEWALNA, GUNIAK, BAŚNIOWOŚĆ, STRZAŁECZKA, ZAWŁOKI, KANKAN, OBRĘB EWIDENCYJNY, ŻARŁACZ SREBRNOPŁETWY, RZYGI, FILM INTERAKTYWNY, BIBLIOGRAFIA PRZEDMIOTOWA, WYGODNICTWO, KAPITANIA GENERALNA, MEMFIS, ZERO, BALERON, SZKOPEK, BABIZM, WĄŻ OSTROGŁOWY, PEJZAŻ, MINERAŁ ALLOGENICZNY, EKSTREMIZM PRAWICOWY, PŁAWA, GULASZ, IMMUNOLOGIA, GIPS, SUPORT, PASER, LENIWCE DWUPALCZASTE, ROZBIERALNIA, AFRYKANISTYKA, SZEŚĆDZIESIĄTKA, APELACJA, ŚWIĘTY MIKOŁAJ, KUSICIEL, RÓG, PŁAWICA, OBLITERACJA, KOCIOŁ, RDZEŃ, ŻÓŁW ŻÓŁTOBRZUCHY, KAPRYŚNIK, FROTER, NADSCENIE, JEJMOŚĆ, TŁUMACZ, KONKURSISTA, NUMIZMATYKA, DYMORFIZM PŁCIOWY, PĘD, REFREN, GORĄCZKA REUMATYCZNA, CHYTRA SZTUKA, OSTREK, SCHIZOTYMIA, I WOJNA ŚWIATOWA, RAMIENISKO, PIERWOMSZAKOWCE, ZIEMIA ŚWIĘTA, PASIECZYSKO, SZTUKA MYKEŃSKA, TKANKA STAŁA, TRAKCJA KONNA, HALOGENOWODÓR, AFEKT PATOLOGICZNY, SZOWINISTA, BLACHA ZIMNOWALCOWANA, TEMACIK, KŁAMCA LUSTRACYJNY, MARKETING RELACYJNY, HEKSAMETR, KOMIK, DOMOFON, PROMIENIOWANIE ELEKTROMAGNETYCZNE, WĘZEŁ RYBACKI, NIHILIZM, MAKATKA, GŁĘBINA, DYSZKANCIK, BASENIK, IRISH DRAFT, ZWYŻKA, GOŁĄBEK, CAŁUSEK, GRABARZ, CUKIER ZŁOŻONY, WYPRAWKA, OSIOŁ PATENTOWANY, MILITARYZM, BIAŁA GORĄCZKA, POWIEŚĆ DETEKTYWISTYCZNA, PARKIET, NEUTRALIZM, IZOCHRONA, DIKSONIOWATE, SŁONIARNIA, ŚWIATŁO ZODIAKALNE, OPERA, PREPAID, CZŁON RÓWNORZĘDNY, PSYCHOBIOLOGIA, PIŻMIK TRÓJSTĘPKOWY, KAWA ZBOŻOWA, ROŚLINA ZARODNIKOWA, BĄCZEK, AKTOR KOMICZNY, ZNAJOMY Z WIDZENIA, SYGNIFIKATOR, SOCJOLOGIA MIASTA, ARCTG, RAK, SKÓRZAK, TELEFONIA STACJONARNA, BAZA ZAOPATRZENIOWA, WSPÓŁKIEROWNIK, LUJ, GZA, SYNEKURZYSTA, UJŚCIE, MORSZCZYNA, MIŁOŚĆ, INDOEUROPEJCZYK, GEOELEKTRYKA, CYKL KONIUNKTURALNY, KOMUNIKACYJNOŚĆ, JASZCZUR, BRAMKA LOGICZNA, MONOTELETA, ROWEREK BIEGOWY, KOTWA, OKRĘŻNICA ZSTĘPUJĄCA, FIGURA SŁÓW, REUMATYZM, ZAPALCZYWOŚĆ, ZŁAD, DZIEWIĄTKA, WŁAŚCIWOŚĆ FIZYCZNA, STRUGACZ, METAMORFIZM WSTECZNY, AVIZO, MIJANY, GWAŁTOWNOŚĆ, MOL, GRINGO, WIELOETATOWOŚĆ, CZANKA, PIEC TYGLOWY, NAKO, NIEDOKRWISTOŚĆ ZŁOŚLIWA, FILTR KUBEŁKOWY, MIKROBIOLOGIA LEKARSKA, HETEROTROFIZM, ZAKOCHANA, DESKA KLOZETOWA, SZCZENIARA, SPRAWNOŚĆ, WIOLINISTA, SERM, OKRES ZALICZALNY, OSOWATE, KORPUS, MONONUKLEOZA ZAKAŹNA, CENTRUM, ROKIET CYPRYSOWATY, OSPAŁOŚĆ, KPINA, KOLUMNA AMUNICYJNA, GZY, JĘZYK INDIAŃSKI, PACAN, DZIDZIA PIERNIK, BASEN, POKÓJ, KRZYKACZ, DWUŚCIAN, KULON, GRUSZKA, LOGIKA NIEFREGOWSKA, WSZYSTKOŻERCA, ZAMSZ, SCENARZYSTA KOMIKSOWY, TABU, ANTROPOLOG KULTUROWY, PRÓBA SAMOBÓJCZA, CYPROHEPTADYNA, TECHNIKA ŚWIETLNA, ODPLAMIACZ, OBRZĄDEK, DNA, REWANŻ, KOMBATANCKOŚĆ, WSIOWY FILOZOF, LEŚNIK, CHOROBA KUSSMAULA, IMPULS ELEKTROMAGNETYCZNY, BENEFICJENT, POJAZD, STYLIKOWCE, TRUST, GWIAZDARZ, DYKTATOR, RÓWNOWAGA, BIAŁKA WIERZBÓWKA, PIERŚCIEŃ, SPECYFIKACJA, NIEODZOWNOŚĆ, PACHISI, DZWONY RUROWE, KLOZET, STRAŻ, CHOROBA BAKTERYJNA, PASEK, SUSZARKA, UPADEK ŁAŃCUSZKOWY, PIERŚCIEŃ MIKUSIŃSKIEGO, PLATFORMA SERWEROWA, DOMNIEMANIE NIEWINNOŚCI, PARABOLICZNOŚĆ, SZOK, ZBÓJNIKOWATE, POSTER, SKĄPOGUZKOWCE, MONOPOL, OSOBA, SUNDAJKA, UWIĘZIONY, PRĄDNICA TACHOMETRYCZNA, SUWNICA, CEFALASPIDY, SIARKA ROMBOWA, ZWIĄZEK ACYKLICZNY, NOC, JĘZYCZEK, PRZEPOJA, PATELNIA, CYBERPANK, HISTORYZM CEGLANY, BRYZA, TEORIA HOMOTOPII, FILOLOGIA CHORWACKA, PULSAR, BLANKI, IMMUNOFLUORESCENCJA, PRZEMIANA ODWRACALNA, FUNKCJA WZAJEMNIE JEDNOZNACZNA, MENTOR, RYNEK KONKURENCYJNY, TEATR, POKRZYWDZONY, JEZIORO EUTROFICZNE, MODERATOR, WYŁAWIACZ TALENTÓW, EROZJA EOLICZNA, SIODŁO JUCZNE, PERKOZEK BIAŁOSKRZYDŁY, ?BŁONA MIĘŚNIOWA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 16.605 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

OSOBA SYMPATYZUJĄCA Z INNYM (NAJCZĘŚCIEJ NIEMIECKIM) NARODEM, TAKA, O KTÓREJ SIĘ MÓWI, ŻE WSPÓŁPRACUJE Z OBCYM PAŃSTWEM (NAJCZĘŚCIEJ NIEMCAMI) się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: OSOBA SYMPATYZUJĄCA Z INNYM (NAJCZĘŚCIEJ NIEMIECKIM) NARODEM, TAKA, O KTÓREJ SIĘ MÓWI, ŻE WSPÓŁPRACUJE Z OBCYM PAŃSTWEM (NAJCZĘŚCIEJ NIEMCAMI)
HasłoOpis hasła w krzyżówce
VOLKSDEUTSCH osoba sympatyzująca z innym (najczęściej niemieckim) narodem, taka, o której się mówi, że współpracuje z obcym państwem (najczęściej Niemcami) (na 12 lit.)

Definicje krzyżówkowe

VOLKSDEUTSCH
osoba sympatyzująca z innym (najczęściej niemieckim) narodem, taka, o której się mówi, że współpracuje z obcym państwem (najczęściej Niemcami) (na 12 lit.).

Oprócz OSOBA SYMPATYZUJĄCA Z INNYM (NAJCZĘŚCIEJ NIEMIECKIM) NARODEM, TAKA, O KTÓREJ SIĘ MÓWI, ŻE WSPÓŁPRACUJE Z OBCYM PAŃSTWEM (NAJCZĘŚCIEJ NIEMCAMI) sprawdź również:

męski but z krotką cholewką do kostki ,
rzekotka czerwonooka, chwytnica czerwonooka, Agalychnis callidryas - gatunek płaza bezogonowego z rodziny rzekotkowatych ,
instrumentalny wstęp do utworu ,
przedmiot szkolny lub uczony w ramach kursu, na którym opanowuje się podstawy języka hebrajskiego ,
dział leksykologii zajmujący się synonimami ,
złoże mające formę warstwy, zalegające na dużej przestrzeni i ograniczone dwiema mniej więcej równoległymi warstwami ,
Takydromus sexlineatus - gatunek gada z rodziny jaszczurkowatych, występujący w Chinach, Indiach i na innych obzarach Azji ,
lek działający przeciwdrgawkowo; hamuje impulsy elektryczne w mózgu, będące przyczyną napadów padaczki ,
cienkie, kruche, nie słodzone ciasteczko ,
prymitywny prostak, cham ,
mały placek z mąki lub tartych kartofli smażony na tłuszczu ,
na siemię i płótno ,
koń o dużej sprawności fizycznej, który ma cechy konia sportowego, użytkowany najczęściej w sportach konnych i na wyścigach; jest energiczny, przystosowane do pracy w szybkim ruchu, ma żywy temperament i lekką budowę, co jest jest charakterystyczną cechą ,
Phalacrocorax magellanicus - gatunek ptaka z rodziny kormoranów (Phalacrocoracidae); zamieszkuje skaliste południowe wybrzeża Ameryki Południowej ,
stosunek seksualny pary z dodatkowym partnerem lub partnerką ,
śpiewał w The Police ,
organiczny związek chemiczny, monosacharyd (cukier prosty) z grupy aldoheksoz ,
jego pamięci żałobny rapsod ,
obraźliwie o kobiecie, która zrobiła coś wrednego lub niemoralnego ,
książę Polski z dynastii Piastów sprawujący władzę od ok. 960 r ,
ktoś nienormalny, niebezpieczny, taki, którego zdrowie psychiczne budzi wątpliwości ,
model Fiata ,
napadowe zaczerwienienie skóry twarzy, zwłaszcza policzków, zazwyczaj jako reakcja psychosomatyczna na silne emocje ,
sklep, w którym sprzedawano towary kolonialne, czyli towary importowane z kolonii, delikatesy ,
kobieta - dorosły człowiek płci żeńskiej; słowo używane dziś często żartobliwie ,
utwór Liszta ,
to, że jakieś działanie nie stwarza problemów przy realizacji ,
Dryoscopus gambensis - gatunek ptaka z rodziny dzierzbików (Malaconotidae) ,
dziecko klępy ,
owoc (pestkowiec) bzu czarnego

Komentarze - OSOBA SYMPATYZUJĄCA Z INNYM (NAJCZĘŚCIEJ NIEMIECKIM) NARODEM, TAKA, O KTÓREJ SIĘ MÓWI, ŻE WSPÓŁPRACUJE Z OBCYM PAŃSTWEM (NAJCZĘŚCIEJ NIEMCAMI). Dodaj komentarz

1+9 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast