OSOBA SYMPATYZUJĄCA Z INNYM (NAJCZĘŚCIEJ NIEMIECKIM) NARODEM, TAKA, O KTÓREJ SIĘ MÓWI, ŻE WSPÓŁPRACUJE Z OBCYM PAŃSTWEM (NAJCZĘŚCIEJ NIEMCAMI) - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

VOLKSDEUTSCH to:

osoba sympatyzująca z innym (najczęściej niemieckim) narodem, taka, o której się mówi, że współpracuje z obcym państwem (najczęściej Niemcami) (na 12 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: VOLKSDEUTSCH

VOLKSDEUTSCH to:

osoba narodowości polskiej wpisana na listę osób narodowości niemieckiej, kolaborująca z Niemcami i otrzymująca z tego tytułu różne korzyści (na 12 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "OSOBA SYMPATYZUJĄCA Z INNYM (NAJCZĘŚCIEJ NIEMIECKIM) NARODEM, TAKA, O KTÓREJ SIĘ MÓWI, ŻE WSPÓŁPRACUJE Z OBCYM PAŃSTWEM (NAJCZĘŚCIEJ NIEMCAMI)". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 16.605

WITREKTOMIA, FUTURYSTYCZNOŚĆ, KULTURA, DOPPELGANGER, NAUKI POLITYCZNE, MARSZ, GWARANCJA BANKOWA, JĘZYK ORKÓW I SŁUG SAURONA, PRZEDSTAWICIEL, ŚLIZG, CZYNNIK WYTWÓRCZY, KURATOR, WODNIAK, GARIBALDKA, KAZUISTA, KONTRETYKIETA, DOM PRZYSŁUPOWY, MĘTY SPOŁECZNE, ZŁOŚLIWY ZESPÓŁ NEUROLEPTYCZNY, TOPOLOGIA ALGEBRAICZNA, FUNDATOR, AKUMULACJA, WYCZUCIE, BACH, ZBIORÓWKA, MAPA AKUSTYCZNA, WALCOWNIA GORĄCA, ASEKURANT, BLOK, AUTYZM DZIECIĘCY, ZAHIPNOTYZOWANY, PROST, ŁAŹNIA ŁAŃCUSZKOWA, WŁÓCZĘGA, LAMBADA, PASKUDZTWO, MIĘDZYŻEBRZE, RDZEŃ, PUSZCZYK, OSSUARIUM, ARKA, DOROBEK, MAJSTRA, KASZANKA, ZSYP, POWTARZALNOŚĆ, GZY, KLEKOTKA, STÓŁ GIMNASTYCZNY, ZĄBEK, GRAFOLOGIA, ZODIAK, RZECZ WNIESIONA, METAMORFIZACJA, OLIGOMER, MAGNEZJA, WAHLIWOŚĆ, BANDANKA, ARCHEOLOGIA ŚRÓDZIEMNOMORSKA, ŚWIATŁA, WYGLĄD, RUCH JEDNOSTAJNIE PRZYSPIESZONY, CIĘŻKI TYŁEK, BERGAMOTA, KOLANO, MIESIĘCZNIK, WOLA, MINERAŁ AUTOGENICZNY, CWANIAK, PCHLI TARG, DOROBKOWICZ, CIAŁO BEZPOSTACIOWE, KONCERT, BLACKJACK, WIĘŹBA, OJCIEC CHRZESTNY, POSTERUNEK, BRUSTASZA, DELEGAT, JELEC, ŁOTEWSKI, APORT, EDUKATORKA, ZANOKCICA PÓŁNOCNA, EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA, BIAŁY KARZEŁ, SIŁA ODŚRODKOWA, PASIAK, PISEMNOŚĆ, CIĘŻAR DOWODU, WSPÓŁZIOMEK, BARBARZYŃSKOŚĆ, ZASTANOWIENIE, LEZGINKA, JASZCZUR, RĘKOSKRZYDŁE, MISIAK, PODATEK PROGRESYWNY, CHRZEŚCIJAŃSKA DEMOKRACJA, ODCIEŃ, KONIK, ZBRODNIA NAZISTOWSKA, KOJEC, CASTING, ZIMNA RYBA, DRAMAT, IRRADIACJA, MODERN, WSPÓŁWŁASNOŚĆ ŁĄCZNA, AKUSTYKA, KURZEJ, POŁUDNIOWY ZACHÓD, POWIEŚCIOPISARZ, ÓSEMKA, PIERWSZY, NAMIESTNIK, CHOROBA PERTHESA, CZARNY PIOTRUŚ, WYLĘG, KINOMAN, PRZYJACIEL, NAJDUCH, SEZON OGÓRKOWY, ZAPROSZENIE, TEFILIN, KLOSZ, POLITYKA DYSKONTOWA, KONSULTACJA SPOŁECZNA, ZIARNOJAD, HYDROAKUSTYKA, MATKA-POLKA, POZŁOTKA, WEKSYLOLOGIA, PARAMEDYK, BANAT, KONSUMENT, CZEK IMIENNY, NIL, GUZ ZŁOŚLIWY, MASA KAŁOWA, SYNGIEL, ZAĆMIENIE, SYNDROM SZTOKHOLMSKI, CHMURA NISKA, POLEROWACZ, UNIWERSYTUTKA, BUDOWNICTWO LĄDOWE, OSTOJA, MĘSIEŃ TRAPEZOWY, PRZYJACIEL RODZINY, NAPIĘCIE POWIERZCHNIOWE, FAJKA WODNA, FRAKCJA, GÓWNOZJAD, ŻYŁKA, HIPERFOKALNA, APELACJA, UPADEK, ŚWIDRAK OKRĘTOWIEC, CEWA, ROZKŁAD NA CZYNNIKI, KARMAN, PAKERNIA, NAZWA CUDZYSŁOWOWA, AEROLOGIA, ELITA, UKŁAD TERMODYNAMICZNY, GEOMETRIA CZYSTA, DEALPACK, CERKIEWSZCZYZNA, NAROWISTOŚĆ, MINERAŁ, RÓJ, PODBRÓDEK, BUSINESSMAN, FUNKCJA BORELOWSKA, LÓD, KOCIOŁ, SPÓŁGŁOSKA BOCZNA, ESENCJALIZM, EKSPATRIANT, PIERWORYS MAPY, TREŚĆ, GAMEPLAY, MALAKOZOOLOGIA, NASIENIE, BARWA OCHRONNA, DROGA, MĄDRALIŃSKI, LUJ, TRĄBA JERYCHOŃSKA, PRZEPLOTKA, WODA PODSKÓRNA, ROZBIERANKA, KLESZCZE, KRÓLEWICZĄTKO, SZEW STRZAŁKOWY, KOŁEK, JĘZYK OBCY, EUTENIKA, DŁAWIDUDA, WINDA, MANIPULATOR, AGAR, KRATKA, CHLUBNOŚĆ, CHODNIK, ASTROLOG, USZAK, ZESPÓŁ BECKWITHA-WIEDEMANNA, NAZWA TOPOGRAFICZNA, EKONOMIA SPOŁECZNA, OPŁATEK, NAKRYCIE, TEATR, TOREBKA, MOGIGAMMACYZM, RÓŻNOWIEKOWOŚĆ, ŚMIECH PRZEZ ŁZY, NADPŁYNNOŚĆ, DOJŚCIE, ASTRONOMIA GWIAZDOWA, KYZYŁ, MACZANKA KRAKOWSKA, GALARETKA, ŁODYGA, KOMUNIKACJA, HERBACIARKA, NAWRÓCICIEL, FILEMON CIEMNY, PIJAR, GRUPA CYKLICZNA, DOKUMENTARZYSTA, MACIERZ ALTERNUJĄCA, KRATA PODGRUP, KOMBAJN GÓRNICZY, KECZUA, DANE BIOMETRYCZNE, NÓW, OBROTÓWKA, BAŃKA MYDLANA, CZYNNOŚCI EKSPLORACYJNE, PASAŻ, TARCZKA, PRZESZCZEPIENIE ROGÓWKI, CHOROBA NEURODEGENERACYJNA, MÓWNOŚĆ, IMPREGNATOR, SPECJACJA RADIACYJNA, SUPERNOWA TYPU II, DEMENTI, TOR WODNY, POPYCHLE, MAJSTER BUDOWLANY, KOPROFIL, REJESTRACJA, KURECZKA, DZWONY, CHRONOGRAF, GALERIA, APRIORYZM, OPRYSZCZKA, PEJZAŻ, MULTIPLEKSER, ZRZUT Z EKRANU, REGENT, OSTEOTOMIA, FORMACJA SKALNA, MOC ZNAMIONOWA, KSENOFIL, NIEŚWIADOMOŚĆ, AMFITEATR, MIECH, LAMA, OŚRODEK WYŻOWY, TRZY KRÓLE, WORKOWIEC, PAZUR, MATAMATOWATE, RZYGOWINY, KARTA KREDYTOWA, POPYT ELASTYCZNY, OCZKO, KLUCZ KODOWY, PIESZCZOCH, PASO PERUWIAŃSKI, MAJZA, TROGLOBIONT, DOWÓD NIEKONSTRUKTYWNY, KOMISARZ POLITYCZNY, KURDYJSKI, WYLEW, INDEKS, GAD, SAMOZAPŁON, AUTONOMIZOWANIE SIĘ, NAJDA, AUTOBUS SZYNOWY, BRANDMUR, ?PAPROTKOWATE.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 16.605 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

OSOBA SYMPATYZUJĄCA Z INNYM (NAJCZĘŚCIEJ NIEMIECKIM) NARODEM, TAKA, O KTÓREJ SIĘ MÓWI, ŻE WSPÓŁPRACUJE Z OBCYM PAŃSTWEM (NAJCZĘŚCIEJ NIEMCAMI) się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: OSOBA SYMPATYZUJĄCA Z INNYM (NAJCZĘŚCIEJ NIEMIECKIM) NARODEM, TAKA, O KTÓREJ SIĘ MÓWI, ŻE WSPÓŁPRACUJE Z OBCYM PAŃSTWEM (NAJCZĘŚCIEJ NIEMCAMI)
HasłoOpis hasła w krzyżówce
VOLKSDEUTSCH osoba sympatyzująca z innym (najczęściej niemieckim) narodem, taka, o której się mówi, że współpracuje z obcym państwem (najczęściej Niemcami) (na 12 lit.)

Definicje krzyżówkowe

VOLKSDEUTSCH
osoba sympatyzująca z innym (najczęściej niemieckim) narodem, taka, o której się mówi, że współpracuje z obcym państwem (najczęściej Niemcami) (na 12 lit.).

Oprócz OSOBA SYMPATYZUJĄCA Z INNYM (NAJCZĘŚCIEJ NIEMIECKIM) NARODEM, TAKA, O KTÓREJ SIĘ MÓWI, ŻE WSPÓŁPRACUJE Z OBCYM PAŃSTWEM (NAJCZĘŚCIEJ NIEMCAMI) sprawdź również:

lekarz specjalista w zakresie pediatrii, nauki o chorobach występujących wśród dzieci i metodach ich leczenia ,
nauka o technice, historii i metodologii nauczania tańca ,
aproksymatyw, który polega na nieostrych granicach denotacji danego wyrażenia ,
samotność ,
'My Pierwsza ...' ,
tkanina wełniana z przędzy czesankowej, o splocie skośnym, gładka, z widocznymi skośnymi prążkami; używana na kostiumy, suknie, garnitury ,
półwysep w północno-wschodnich Chinach ,
kobieta, dziewczyna, która wiecznie marudzi, grymasi, ma chimery (fochy), nic jej się nie podoba ,
choroba, w której organizm chorego produkuje zbyt duże ilości erytrocytów, granulocytów i płytek krwi ,
1) ZROSTNICA - nitkowaty glon, 2) kosmopolityczna roślina zielna z rodziny goździkowatych, w Polsce 9 gatunków ,
amunicja, której czynnikiem rażącym jest pojedynczy pocisk strzelecki (dawniej nazywany kulą, najczęściej wykonany ze stopu ołowiu, w pełnym lub częściowym płaszczu) ,
pisarka włoska (1870-1945), zbiór poezji, powieści, nowele; „Pieśni niedoli”, „Burze” ,
ruch wokół osi, wirowanie ,
dział zoologii zajmujący się mięczakami ,
komora wypełniona powietrza znajdująca się wewnątrz powłoki balonu lub sterowca ,
plotkuje z kapitanową ,
fizyk amerykański (1905-1991), badacz promieniowania kosmicznego ,
zmęczenie, zwłaszcza niechęć do wstawania z łóżka, również wywołane kacem ,
skład, miejsce przechowywania, zarówno przedmiotów materialnych, jak i np, genów, leksyki ,
jakość brzmienia gitary ,
Epitrimerus piri - gatunek roztocza z rodziny szpecieli ,
teoria praw ruchu obiektów poszerzająca zakres mechaniki na sytuacje, dla których przewidywania mechaniki klasycznej nie sprawdzały się ,
odlot ptaków przed zimą do ciepłych krajów ,
reklama w TV ,
zestaw do gry w bierki ,
PANTARKA; ptak z rzędu kuraków hodowany dla mięsa i jaj już od czasów rzymskich; południowa i środkowa Afryka ,
Lycaenidae - rodzina motyli dziennych, licząca około 6000 gatunków (z czego na terenie Polski wykazano 59 gatunków); są to motyle małe lub średniej wielkości (od 1,5 cm do 8 cm rozpiętości skrzydeł), występujące we wszystkich zoogeograficznych krainach świata ,
WODOLOT ,
osoba, która za czasów PRL prowadziła nielegalny obrót walutami, tzn. skupowała i sprzedawała dolary amerykańskie, a także inne waluty wymienialne i bony dolarowe PeKaO ,
osada w województwie warmińsko-mazurskim, w powiecie mrągowskim, w gminie Mrągowo

Komentarze - OSOBA SYMPATYZUJĄCA Z INNYM (NAJCZĘŚCIEJ NIEMIECKIM) NARODEM, TAKA, O KTÓREJ SIĘ MÓWI, ŻE WSPÓŁPRACUJE Z OBCYM PAŃSTWEM (NAJCZĘŚCIEJ NIEMCAMI). Dodaj komentarz

6-4 =

Poleć nas znajomym:

x