KAŻDY ORGANICZNY ZWIĄZEK CHEMICZNY Z GRUPY FENOLI, MAJĄCY DWIE FUNKCYJNE GRUPY HYDROKSYFENYLOWE (DIOL), STOSOWANY NAJCZĘŚCIEJ DO PRODUKCJI TWORZYW SZTUCZNYCH - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

BISFENOL to:

każdy organiczny związek chemiczny z grupy fenoli, mający dwie funkcyjne grupy hydroksyfenylowe (diol), stosowany najczęściej do produkcji tworzyw sztucznych (na 8 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: BISFENOL

BISFENOL to:

organiczny związek chemiczny z grupy fenoli, bisfenol A (na 8 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "KAŻDY ORGANICZNY ZWIĄZEK CHEMICZNY Z GRUPY FENOLI, MAJĄCY DWIE FUNKCYJNE GRUPY HYDROKSYFENYLOWE (DIOL), STOSOWANY NAJCZĘŚCIEJ DO PRODUKCJI TWORZYW SZTUCZNYCH". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 4.946

HOMOLOG, GEEK, MADZIARKA, POWIEŚĆ ŚRODOWISKOWA, KWAS, DEBL, KLAUZULA WALORYZACYJNA, BENZFETAMINA, STAROIRLANDZKI, ŁONIAK, MALAWIZAUR, SCRATCHING, PARABOLOIDA ELIPTYCZNA, KOMÓRKA KERRA, ARBITRAŻ GOSPODARCZY, POLITYK, DAFNIA, RADIACJA ADAPTATYWNA, PRZESTRZEŃ ZUPEŁNA, FENOLAN, BINARNOŚĆ, MĄKA TORTOWA, TALIDOMID, RADIOAKTYWNOŚĆ, DRINKER, CASTRES, KAPITAŁ SPOŁECZNY, FAJECZKA, KAPISTA, MAKRUROZAUR, KONCERT, PROTOZUCH, OWOC, POLITYKA ENERGETYCZNA, NAPINACZ, LOMUSTYNA, BRYGADA, ROSYJSKI, PRZESŁONA, ETOS, PROJEKT ARCHITEKTONICZNY, ZAPŁATA, ETANOLOAMINA, WOŁOSZKA, FOSFOLIPID, PODEJŹRZON RUTOLISTNY, ŚRODEK PRZECZYSZCZAJĄCY, SULFAMID, POMOC, ZADANIE DYSJUNKTYWNE, ESKIMOSKA, JĘZYK KOREAŃSKI, PRZYWODZICIEL DŁUGI, KRĘPULEC, DANTEJSKA SCENA, GLIKOL, DUJKER, KWAS DWUKARBOKSYLOWY, SIKORY, AZYTROMYCYNA, NITROAMINA, DEMOT, FORMA, SEMITYSTA, DEBEL, LIGATURA, TRZECI ŚWIAT, RAJZA, RICHARD, DYREKCJA, MASTURBACJA, OLEJEK PACZULOWY, MASECZKA, PERSKI, EHRHARD, FUROSEMID, WYCHOWANIE DO ŻYCIA W RODZINIE, UZDATNIANIE WODY, STROIK, KMOTR, LUFENGOZAUR, JĘZYK POLSKI, LEJTNANT, EPITLENEK, ACETYLENEK, CYKLAMINAN, KONWENCJA TURYSTYCZNA, ŻMUJDZKI, CHLORAN POTASU, AZOTYN IZOAMYLU, OBÓJ MIŁOSNY, AFILIACJA, SYLWESTER, OBROŻA, PRZEBARWIENIE, VIOLA DA BRACCIO, ZALEŻNOŚĆ, TYMOL, KWAS BARBITUROWY, AMOBARBITAL, PRZESTWORZE, WĘGIERSKI KOŃ GORĄCOKRWISTY, CANCA, AZBEST BIAŁY, SWÓJ, LAKTON, ŻÓŁW ZĄBKOWANY, ZWIĄZEK TAKTYCZNY, BROŃ CHEMICZNA, DZIENNIKARSTWO ŚLEDCZE, WITAMINA B6, KĄT DWUŚCIENNY, PANKREATYNA, ROZSTĘP, TRANSPORTER, FLUWASTATYNA, TEST CIS-TRANS, KUCZKA, TELEWIZJA ŚNIADANIOWA, TREN, DANDAKOZAUR, KOSZYKÓWKA ULICZNA, SZCZOTECZKA, ANTYOKSYDANT, STABILITRON, KOWALSTWO, ZWIĄZEK, SZCZĘKOCZUŁKOWCE, CZEMPIONKA, BIS(WODORO(TRIOKSYDOSIARCZAN)) WAPNIA, BAKTERIA ŚLUZOWA, ZWIĄZEK POLICYKLICZNY, MIŁOSZ, NADJODAN SODU, PIOTR, FENYLFERYNA, CŁO WYRÓWNAWCZE, CHAŁUPA, AGAMA ŻAGLOWA, RYBAWIRYNA, CEREMONIAŁ, LIBELLA, PATRZAŁKI, MAŁŻEŃSTWO MORGANATYCZNE, JĘZYK WEGETUJĄCY, NOŚNIK, BOBROWISKO, SULFOMETAZYNA, OBRZĄDEK, ASPIRANT, ANALOG, BROŃ RADIOLOGICZNA, POMPA OBIEGOWA, REUMATYZM, WRZÓD TRAWIENNY, KLOMIFEN, LIW, MĄCZKA RYBNA, ANŻELIKA, LUKRECJA, NAUPLIUS, ODMA OPŁUCNOWA, CHODNIK, JAREMA, NASTRÓJ, WODOPÓJKI, TAŚMA FILMOWA, JĘZYK ISLANDZKI, ZMIENNOGAMA NIEBIESKOGŁOWA, ALGEBRA HOMOLOGICZNA, WAMPIR, DWUKOLOROWOŚĆ, KAWA, OKUCIE, CHONDRYT WĘGLISTY, WYBLINKA, SZEWRON, C, GANOIDY KOSTNE, HELIKON, SESKWITERPEN, PUCHLINA WODNA, RUTYNA, NYSA, INUITA, PENTOBARBITAL, LAMPA WYŁADOWCZA, PREFERENCJA, MAPA POZNAWCZA, ALLER, HARMONIA RĘCZNA, DYPTYK, CYNK, EMPORA, SEZON OGÓRKOWY, FLIZA, CHORĄGIEW, KWAS LIZERGINOWY, KWAS FLUOROWODOROWY, PEKTYNA, ZASIEDLENIE, NALEPKA, SAGGATY, CHOROBA KÖNIGA, TELEWIZJA SATELITARNA, TWIERDZENIE HAUSDORFFA O ŁAŃCUCHU MAKSYMALNYM, HALBA, PIĘTNO, ROWER WODNY, PROCES CHEMICZNY, TRITYLODON, KOLAMINA, EMALIA, GNIAZDO SIEROCE, GENERATOR GAZOWY, GLIKOKORTYKOSTERYD, MERKUROCHROM, STO OSIEMDZIESIĄT STOPNI, SAMOPOMOC, OBCY, BAGDET, BISOPROLOL, SSAKI JAJORODNE, KANGNAZAUR, POLER, PAPROTNIKI, SERIA, KOMPRESJA IMPULSÓW, ZAGROŻENIE METANOWE, KLUCZ PŁASKI, NALEWAK, SEMITOLOG, PARA, APOSTOŁ, BORDER, NEDKOLBERTIA, KOJEC, ZWIĄZEK KOLARSKI, RYBOSOM, BŁYSZCZ SREBRA, OKUCIE, PREZYDENTKA, WATAHA, ESESMANKA, AMOKSYCYLINA, MAGNEZJA PALONA, CIECZ BORDOSKA, KWAS BENZOESOWY, ANTYMONEK GLINU, AUSTROZAUR, SZURE, UMIEJĘTNOŚĆ MIĘKKA, CHOROBA BATTENA, GLUSAN BIZMUTU, PILARZ, DOJŚCIE, OKSACYLINA, RUSKI, CIĄŻA JAJOWODOWA, BARWY NARODOWE, ODCZYNNIK, SĄD SZCZEGÓŁOWY, KARUK, SREBRO, ZACIĘCIE, DREWNO TEKOWE, APARATOWNIA TELEFONII WIELOKROTNEJ, LEUNA, BUTLONOS, ZUTPHEN, WKŁUCIE CENTRALNE, KROK PÓŁROZKROCZNY, BAHARIAZAUR, AZYDEK, PATRYMONIUM, DZIESIĄTY, KWOTA CUKROWA, LIT, CZYSTA INFLACJA, TAKSYDERMIA, PRZYĆMIENIE, RÓWNOWAŻNIK CHEMICZNY, MONUMENT, INTENSYWNOŚĆ ZABUDOWY, SZACHY HEKSAGONALNE GLIŃSKIEGO, FILTR WIENERA, DŁUGOSZYJ PIŁKOWANY, KAROTENOID, PRAWO TOŻSAMOŚCI, FRAKCJA, GLOBULINA, FAŁD KORZENIOWY, BEZPANCERZOWCE, CHABAZYT, GLOSA, BAWICIEL, TRĄBKA SYGNAŁOWA, KORONKA, DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA, ?JĘZYK MACEDOŃSKI.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 4.946 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

KAŻDY ORGANICZNY ZWIĄZEK CHEMICZNY Z GRUPY FENOLI, MAJĄCY DWIE FUNKCYJNE GRUPY HYDROKSYFENYLOWE (DIOL), STOSOWANY NAJCZĘŚCIEJ DO PRODUKCJI TWORZYW SZTUCZNYCH się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: KAŻDY ORGANICZNY ZWIĄZEK CHEMICZNY Z GRUPY FENOLI, MAJĄCY DWIE FUNKCYJNE GRUPY HYDROKSYFENYLOWE (DIOL), STOSOWANY NAJCZĘŚCIEJ DO PRODUKCJI TWORZYW SZTUCZNYCH
HasłoOpis hasła w krzyżówce
BISFENOL każdy organiczny związek chemiczny z grupy fenoli, mający dwie funkcyjne grupy hydroksyfenylowe (diol), stosowany najczęściej do produkcji tworzyw sztucznych (na 8 lit.)

Definicje krzyżówkowe

BISFENOL
każdy organiczny związek chemiczny z grupy fenoli, mający dwie funkcyjne grupy hydroksyfenylowe (diol), stosowany najczęściej do produkcji tworzyw sztucznych (na 8 lit.).

Oprócz KAŻDY ORGANICZNY ZWIĄZEK CHEMICZNY Z GRUPY FENOLI, MAJĄCY DWIE FUNKCYJNE GRUPY HYDROKSYFENYLOWE (DIOL), STOSOWANY NAJCZĘŚCIEJ DO PRODUKCJI TWORZYW SZTUCZNYCH sprawdź również:

ilustrowane pismo dla kobiet ,
czynność, która dostarcza rozrywki ,
fakt marnotrawienia; to, że ktoś coś marnotrawi ,
łukowaty pasek blachy przymocowanej do nosala i obręczy hełmu ,
poeta czeski (1811-70), badacz folkloru, ballady osnute na poezji ludowej; „Kytice” ,
otwór, najczęściej okrągły, różnej wielkości, przez który wchodzi się do czegoś ,
całokształt stosunków handlowych i gospodarczych ,
ŁEZKI ,
wskaźnik mierzący zakres wykorzystania aktywów w celu osiągnięcia zysków ,
jednostka długości stosowania w żegludze równa 1/10 mili morskiej ,
przednia górna część tułowia człowieka (~ klatka piersiowa) i niektórych zwierząt ,
element konstrukcyjny podzespołów akustycznych i elektroakustycznych w postaci cienkiej folii, płytki lub blaszki, drgającej pod wpływem fal dźwiękowych (np. w mikrofonie) lub wytwarzającej falę dźwiękową w wyniku pobudzania do drgań (np. w głośniku) ,
to, że ktoś jest szczery ,
tkanina (zwykle wełniana, choć zdarzają się też sztuczne) imitująca zamsz, posiadająca lekki meszek ,
pod zapaśnikiem ,
Setaria italica - gatunek rośliny zbożowej z rodziny wiechlinowatych ,
kod ISO 4217 waluty birr ,
mieszkaniec Korsyki - regionu we Francji, wyspy na Morzu Śródziemnym, człowiek pochodzenia korsykańskiego ,
część głowicy kolumny doryckiej ,
niewielki okaz arona, rośliny z rodziny obrazkowatych ,
urządza owacje za pieniądze ,
w chemii - cecha atomu danego pierwiastka, który może utworzyć z atomem innego pierwiastka trzy wiązania ,
Stomiopera unicolor - gatunek ptaka z rodziny miodojadów (Meliphagidae) występujący w Australii ,
nazwa pieniądza obowiązującego w danym państwie ,
Lasiodora parahybana - brazylijski gatunek pająka z rodziny ptasznikowatych, osiągający do 11 cm długości (z odnóżami nawet do 26 cm) ,
Melanitta americana - gatunek ptaka z rodziny kaczkowatych (Anatidae) ,
zaznaczający się u wielu zwierząt podział ciała na szereg podobnie ukształtowanych odcinków ,
znak graficzny nad lub pod literą informujący o sposobie jej wymawiania ,
obszar ,
chrząszcz (mróweczka), żywiący się kornikami

Komentarze - KAŻDY ORGANICZNY ZWIĄZEK CHEMICZNY Z GRUPY FENOLI, MAJĄCY DWIE FUNKCYJNE GRUPY HYDROKSYFENYLOWE (DIOL), STOSOWANY NAJCZĘŚCIEJ DO PRODUKCJI TWORZYW SZTUCZNYCH. Dodaj komentarz

5+7 =

Poleć nas znajomym:

x