JĘZYK ROMAŃSKI Z GRUPY LANGUES D'OIL, NIEKIEDY UZNAWANY ZA DIALEKT JĘZYKA FRANCUSKIEGO, KTÓRYM POSŁUGUJĄ SIĘ WALONOWIE ZAMIESZKUJĄCY WALONIĘ - POŁUDNIOWĄ CZĘŚĆ BELGII I NIEWIELKI SKRAWEK FRANCJI - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

WALOŃSKI to:

język romański z grupy langues d'oil, niekiedy uznawany za dialekt języka francuskiego, którym posługują się Walonowie zamieszkujący Walonię - południową część Belgii i niewielki skrawek Francji (na 8 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "JĘZYK ROMAŃSKI Z GRUPY LANGUES D'OIL, NIEKIEDY UZNAWANY ZA DIALEKT JĘZYKA FRANCUSKIEGO, KTÓRYM POSŁUGUJĄ SIĘ WALONOWIE ZAMIESZKUJĄCY WALONIĘ - POŁUDNIOWĄ CZĘŚĆ BELGII I NIEWIELKI SKRAWEK FRANCJI". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 18.350

CHOCHOŁEK, LORDOSTWO, FUNT GIBRALTARSKI, WYLEW, RAZ, MROCZEK BRUNATNY, POMPA, GŁOS ELEKTORSKI, MAGELANKA SIWOGŁOWA, SKARANIE BOSKIE, BYSTRZYCA, REKURS, KABATY, CZAKRAM, PUB, OPOŃCZYK SZCZYPCOWY, MŁYNOWNIA, BIODROWA, DOM AUKCYJNY, TETRAOKSYDOCHLORAN(1-) POTASU, KWAS NALIDYKSOWY, FOTOEDYTOR, GOTOWIEC, CONDO HOTEL, MLECZAJ LEPKI, ŚLIZGACZ, PIKIETA, MANTYLA, MYSZOSKOK WIELKI, DUJKER KARŁOWATY, ZAKRĘT OCZODOŁOWY, RAMFORYNCHOWCE, BURSZTYNNIK, FONDUE CZEKOLADOWE, NIERUCHAWOŚĆ, SZTANGA, PERIGORD, RAY, KROKIEW, WYJEC RUDY, PRĄD GALWANICZNY, ŁĄCZNIK, BUDOWNICTWO WODNE, STOPKA, PŁYWACTWO, DŻEZ, WIHAJSTER, ORGANIZATOR JĄDERKA, ZRZECZENIE SIĘ, KĘDZIERZAWKA, PĘTLA, WYCZARTEROWANIE, MAPA MENTALNA, GONG, POKÓJ, SZCZYT GÓRY LODOWEJ, ZŁOŻENIE PODPISU, REPRYZA, STAN TRZECI, BEZROBOCIE JAWNE, OSKARŻENIE, WIELOETAPOWOŚĆ, ZĘBIEŁEK BIAŁAWY, WŁOSKOWATOŚĆ, CNOTLIWA ZUZANNA, KURNIK, BASISTA, DRAPAK, PUCHAREK, EPIKUREIZM, CZARNY PUNKT, DESPOCJA, INSTRUMENT DĘTY, TOPSPIN, GE'EZ, WARSTWA GRANICZNA, KRÓTKOŚĆ, ŁĄCZNIK GAZOWY, PRACA WYJŚCIA, ŚLIZGACZ, KOMPENSATOR CIEPLNY, ECHOSONDA, ŚWIDRAK, SINIAK, KOSZYCZEK KWIATOWY, MASTYKS ASFALTOWY, HEWEA, FRYZ, TEJU KROKODYLOGONOWY, STRZAŁA KUPIDYNA, KOMUNIKACYJNOŚĆ, JEDENASTKA, SAMOA, WYPŁATA, CHOMIK DŻUNGARSKI, BANOWINA, PULSACJA, BOROWODOREK SODU, TYK, OSA, KRZTUSIEC, NOTACJA, WAŁ, DYSKRECJA, SEJSMOMETRIA, NIEŻYT, GRA RPG, MIKROKOMÓRKA, EWAPORAT, ŁUSZCZYCOWE ZAPALENIE STAWÓW, GATUNEK BLIŹNIACZY, HAJDUK, DECYMA, LN, POJAZD KOSMICZNY, NEKROFAG, WESZ MORSKA, HAIŃSKI, GLEBA, MUNGO, GICZ, NEUROFIZJOLOGIA KLINICZNA, GLIZA, CZERPAK, WOREK REZONANSOWY, PROMENADA, MIĘSIEŃ MIĘDZYŻEBROWY, KOKILARZ, RADIOMECHANIK, ETYMOLOGIA LUDOWA, MARSZ, ALANINA, ŁEMKOWSKI, GRZYB PODSTAWKOWY, SŁUGA BOŻY, JĘZYK PRAINDOEUROPEJSKI, SZAMOTANINA, ŹRÓDŁO, STAWAK, BORDEAUX, ŁĄCZNOŚĆ DOWODZENIA, GRUPA ACYLOWA, CHOROBA BESNIERA-BOECKA-SCHAUMANNA, SIŁA PŁYWOWA, DIALEKTYKA, STRESIK, KAMIEŃ SZLIFIERSKI, FLAMING CHILIJSKI, PALEOORNITOLOGIA, CZECZEŃSKI, KRYSTALOCHEMIA, PRALUDZIE, HABIT, SYLWA, PRZEPOCZWARZENIE, PLASTROM, WŁOSKI KOŃ ZIMNOKRWISTY, PROFIL TOPOGRAFICZNY, SEKLER, ANALOG, PRZEPUKLINA MOSZNOWA, SURREALIZM, JĘZYK HINDUSTANI, POTRZEBA, REGESTR, KUSZYTKA, PRZEWÓD, ROZGRZEWACZ, PSYCHOLOGICZNA TEORIA DECYZJI, REIFIKACJA, KIFOZA, BUDA, BŁYSZCZE WŁOSKOWATE, KARTKA, ŻOŁDAK, MONOETANOLOAMINA, KADŁUB, BĄK ZWYCZAJNY, HALOTRON, KALORMEN, MOGOLSKI, PŁAWNOŚĆ, ZAPLECZE SOCJALNE, NIEBO, CZASZA, BASIC, ZAŁOM, ŁYŻKA, ORGANOWCE, MEMFIS, GRZYB PIASKOWY, ZAKOCHANA, PRZEWODNIENIE HIPERTONICZNE, KRA, REPLIKACJA DNA, PRAWO DŻUNGLI, TERMINAL NAFTOWY, ARTEFAKT, PRZYPŁYW, SZYBOLET, CHOROBA TANGIERSKA, NEOTENIA, ANGLISTKA, KĄT, DWÓJKOWY SYSTEM LICZBOWY, FALA ELEKTROMAGNETYCZNA, KURIER TATRZAŃSKI, SOLO, KURS, PAPU, JĘZYK OSKIJSKO-UMBRYJSKI, PRZETARG NIEOGRANICZONY, TEMPERATURA ZAPALENIA, LINA PORĘCZOWA, PRZESUWALNOŚĆ, SIŁA LORENTZA, ANARCHISTA, PRZEDNÓWEK, POCZUCIE WINY, KOŁO, POLICHLOREK WINYLU, TERMINATOR, DYSZA WYLOTOWA, BEZROBOCIE SEZONOWE, STĘP, KULTUROWOŚĆ, JAMESA, CZYNNOŚĆ LOKOMOCYJNA, GZYMS, RZYGOWINY, WIDZOWNIA, PONCZÓWKA, KONKLAWE, TURANIEC, WODA PO KISIELU, ATASZAT, ŻĄDANIE UDZIELENIA WYJAŚNIEŃ, CHIRURGIA DZIECIĘCA, NADLOTKA, STĄGIEW, IMIĘ, PRZEMIANA POKOLEŃ, KONTROLA, BARCIAK, CEBUAŃSKI, OKOLICA SZLACHECKA, PÓŁKULA MÓZGU, JĘZYK ERGATYWNO-ABSOLUTYWNY, KOMUNA, STOPA, ETRUSKI, TABLICA CAYLEYA, MASZERUNEK, JELEC, ZGNILIZNA DREWNA, JĘZYK, GÓRKA, ZESTAWIENIE, KRAKOWIACZEK, TURKIESTAN, AMORAITA, TARCZA HAMULCOWA, SZMALEC, PIKIETA, BARIONYKS, WIEK PRZEDPRODUKCYJNY, FORBACH, EKSPERIENCJA, NERW CZASZKOWY, DEKARBOKSYLACJA, WYŻERACZ, DITLENEK, NOTABL, KORONA SŁONECZNA, SMOLUCH, ZASTÓJ ŻYLNY, KADZIELNICZKA, PTASZNIK GIGANT, JĘZYK KUSZYCKI, FORMACJA, MIKROFON STYKOWY, STRUNNIK, DENIALIZM, OWCA, ASZKENAZKA, FIZYKA, ZATYKANIE USZU, ARCHEOLOGIA PODWODNA, AKCENTACJA, USZTYK, WYSYP, KRZYŻAK ROGATY, SZTUKA DEKORACYJNA, OBRZEŻEK, ASEKURANT, JĘZYK SZAROELFICKI, BETONOWE BUTY, SZOWINISTA, CHLOREK WAPNIA, ?POZBYCIE SIĘ.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 18.350 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

JĘZYK ROMAŃSKI Z GRUPY LANGUES D'OIL, NIEKIEDY UZNAWANY ZA DIALEKT JĘZYKA FRANCUSKIEGO, KTÓRYM POSŁUGUJĄ SIĘ WALONOWIE ZAMIESZKUJĄCY WALONIĘ - POŁUDNIOWĄ CZĘŚĆ BELGII I NIEWIELKI SKRAWEK FRANCJI się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: JĘZYK ROMAŃSKI Z GRUPY LANGUES D'OIL, NIEKIEDY UZNAWANY ZA DIALEKT JĘZYKA FRANCUSKIEGO, KTÓRYM POSŁUGUJĄ SIĘ WALONOWIE ZAMIESZKUJĄCY WALONIĘ - POŁUDNIOWĄ CZĘŚĆ BELGII I NIEWIELKI SKRAWEK FRANCJI
HasłoOpis hasła w krzyżówce
WALOŃSKI język romański z grupy langues d'oil, niekiedy uznawany za dialekt języka francuskiego, którym posługują się Walonowie zamieszkujący Walonię - południową część Belgii i niewielki skrawek Francji (na 8 lit.)

Definicje krzyżówkowe

WALOŃSKI
język romański z grupy langues d'oil, niekiedy uznawany za dialekt języka francuskiego, którym posługują się Walonowie zamieszkujący Walonię - południową część Belgii i niewielki skrawek Francji (na 8 lit.).

Oprócz JĘZYK ROMAŃSKI Z GRUPY LANGUES D'OIL, NIEKIEDY UZNAWANY ZA DIALEKT JĘZYKA FRANCUSKIEGO, KTÓRYM POSŁUGUJĄ SIĘ WALONOWIE ZAMIESZKUJĄCY WALONIĘ - POŁUDNIOWĄ CZĘŚĆ BELGII I NIEWIELKI SKRAWEK FRANCJI sprawdź również:

coś, co rozgałęzia ,
ziarno (owoce) grupy roślin uprawnych (głównie z rodziny wiechlinowatych), które zawiera duże ilości skrobi i jest wykorzystywane do celów konsumpcyjnych, pastewnych i przemysłowych ,
odmiana sałaty, która występuje tylko w uprawie ,
linijka tekstu wyodrębniona graficznie; w poezji ,
podstawa pomnika bądź rzeźby ,
bycie problematycznym ,
choroba psychiczna ,
czerwony romb na karcie ,
nudziarz ,
sympatia do Rosjan, do tego, co rosyjskie ,
klony - drzewa ,
nazwa niektórych muzeów wystawiających niezwykłe eksponaty ,
Corophium volutator - gatunek niewielkiego skorupiaka z grupy obunogów, do 1 cm długości ciała; podobnie jak inne bełkaczki, charakteryzuje się potężnymi czułkami drugiej pary ,
długoucha samica ,
nazwa używana (niepoprawnie) na określenie drzew z rodzaju kasztanowiec ,
przenośnie: ktoś, kto skutecznie z kogoś lub czegoś coś wysysa, drenuje kogoś lub coś ,
zjonizowana materia o stanie skupienia przypominającym gaz, w którym znaczna część cząstek jest naładowana elektrycznie ,
wywar pozostały po pędzeniu wódki, karrma dla zwierząt ,
rodzaj zakładu produkcyjnego podczas okupacji hitlerowskiej, obecny na terenie getta ,
ironiczne określenie frankofila - osoby rozmiłowanej we wszystkim, co francuskie ,
mieszkanka Afganistanu, kobieta pochodzenia afgańskiego ,
końcowa, prezentująca napisy sekwencja filmu, odcinka serialu lub innego programu ,
rodzaj grubej, włochatej tkaniny płaszczowej ,
pochodnia zapalana w dniu rozpoczęcia igrzysk olimpijskich ,
czyjeś otoczenie, środowisko, w którym funkcjonuje ,
zjawisko społeczne, działalność człowieka związana z czytaniem książek ,
jednoczesne skrzywienie kręgosłupa ku tyłowi w płaszczyźnie strzałkowej i na bok w płaszczyźnie czołowej ,
zespół zakorzenionych w tradycji, najczęściej określonych przepisami, czynności i praktyk o znaczeniu symbolicznym, towarzyszących jakiejś uroczystości o charakterze związanym z charakterem społeczności ,
stożkowaty namiot indiański wykonany z bogato zdobionych skór lub grubego płótna ,
świnka lub różyczka

Komentarze - JĘZYK ROMAŃSKI Z GRUPY LANGUES D'OIL, NIEKIEDY UZNAWANY ZA DIALEKT JĘZYKA FRANCUSKIEGO, KTÓRYM POSŁUGUJĄ SIĘ WALONOWIE ZAMIESZKUJĄCY WALONIĘ - POŁUDNIOWĄ CZĘŚĆ BELGII I NIEWIELKI SKRAWEK FRANCJI. Dodaj komentarz

5-3 =

Poleć nas znajomym:

x