MASZYNA, KTÓREJ ORGANEM ROBOCZYM POŚREDNICZĄCYM W PRZEMIANIE ENERGII JEST TŁOK PORUSZAJĄCY SIĘ W CYLINDRZE - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

MASZYNA TŁOKOWA to:

maszyna, której organem roboczym pośredniczącym w przemianie energii jest tłok poruszający się w cylindrze (na 14 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: MASZYNA TŁOKOWA

MASZYNA TŁOKOWA to:

maszyna służąca do przetwarzania energii ciśnienia płynu w energię mechaniczną lub energii mechanicznej w energię ciśnienia płynu za pomocą cylindra i szczelnego tłoka (na 14 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "MASZYNA, KTÓREJ ORGANEM ROBOCZYM POŚREDNICZĄCYM W PRZEMIANIE ENERGII JEST TŁOK PORUSZAJĄCY SIĘ W CYLINDRZE". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 19.158

SŁONOROŚL, DELFIN BIAŁONOSY, BRZYDULA, TŁUSZCZAK, TEMPERATURA KRYTYCZNA, DYNAMIKA, ROZDZIALIK, CHLEB CHRUPKI, ANIMATORKA, LINGWISTYKA DIACHRONICZNA, BICIE CZOŁEM, CZĘSTOTLIWOŚĆ REZONANSOWA, MUGOL, SZTUKI PIĘKNE, MANIERY, PIERŚCIEŃ PRZEMIENNY, PORĘCZE ASYMETRYCZNE, ZARZEWIE, OSTROŚĆ, POLE MAGNETYCZNE, ŚWIADECTWO, WIETRZENIE FIZYCZNE, WOLICJONALNOŚĆ, SKŁADNIK ODŻYWCZY, GORZKA ZGNILIZNA, DYSLEKSJA, DRAPAK, KONWERGENCJA, WYCINEK KULI, NOUMEN, KREDYT HIPOTECZNY, ANTYCYPACJA, PIRYDOKSAMINA, OBLADER, KSIĘGA AKCYJNA, ŁAMARKA, ZRĘCZNOŚCIÓWKA, KUCHENKA MIKROFALOWA, RADIANT, ŁUP, KOFAKTOR, KĄPIEL, ZHAFTOWANIE SIĘ, POWIEŚĆ AUTOTEMATYCZNA, KRAWĘŻNICA, NIEDOSTRZEGALNOŚĆ, PINGWINY, NIEZGUŁA, NIEWYPŁACALNOŚĆ, FLEKTA, SKRZYNKA, TOLERASTIA, PORZĄDEK KORYNCKI, PIES OZDOBNY, KURZA STOPKA, BEZPIECZNY SEKS, ODPORNOŚĆ POŻAROWA, ROPNIAK, PRZESTRZEŃ UNORMOWANA, IMPLANTACJA, STWARDNIENIE ROZSIANE, BICIE POKŁONÓW, NIEPRZEJEZDNOŚĆ, CHOCHOŁ, SATELITA SZPIEGOWSKI, ZAKON, ZAKŁADKA, FLORYSTA, NACJA, RETENCJA, MECZ MIĘDZYPAŃSTWOWY, NALTREKSON, JIVE, DOCHODOWA TEORIA PIENIĄDZA, ASTROGRAFIA, PRASA, SUROWOŚĆ, FTYZJATRA, ŚMIAŁOŚĆ, DZIECINNOŚĆ, POZYTYWNOŚĆ, WZGLĄD, DOBROTLIWOŚĆ, GEOLOGIA ZŁÓŻ, PSYCHOLOGICZNA TEORIA DECYZJI, INTENSJA, PRZEPUKLINA OPONOWO-RDZENIOWA, SZCZENIARA, TELEFONIA STACJONARNA, NYLON, FOTOREALIZM, OWCA FRYZYJSKA, MIKROSKOP ŚWIETLNY, ZNAK KOREKTORSKI, CHOROBA MORGELLONÓW, SAMOZACHOWAWCZOŚĆ, PŁYN NASIENNY, WIRTUOZERIA, PŁONIWOWCE, KOSZT POSZUKIWANIA INFORMACJI, GALLIKANIZM, KWASOWOŚĆ, TRANZYSTOR POLOWY, TAMANDUA, MECHOWCE, TERMODYNAMIKA FENOMENOLOGICZNA, PAROKSYZM, OPĘTANY, KONCERNIAK, PAPROCIE RÓŻNOZARODNIKOWE, WSPÓŁZAWODNICTWO, PACHNOTKA UPRAWNA, WODA-WODA, WYMIENIACZ, PSIKUS, RUCH, KOLUMNA AMUNICYJNA, NORMALNOŚĆ, POLITYKA KURSOWA, GAZÓWKA, KUZYN, IMPRESARIAT, EKONOMIA DOBROBYTU, DALEKOPIS, ICHTIOSTEGOWCE, BIOTRANSFORMACJA, ZAGĘSTNIK, KATASTROFALNOŚĆ, RĘBNIA ZUPEŁNA, PARADOKSOGRAF, FARBA KLEJOWA, NOZOLOGIA, WIZA IMIGRACYJNA, ANTIOCHEŃSKA SZKOŁA EGZEGETYCZNA, WIDMO OSCYLACYJNO-ROTACYJNE, GEOGRAFIA ROŚLIN, PRZEWÓD SĄDOWY, WĘDRÓWKA DUSZ, DOKTOREK, JELENIOWATE, ABRAKADABRA, AUTOBUS CZŁONOWY, KUSICIEL, PRZESYŁ, RYSOWNICA, BIOGRAFIZM, BAZA ZAOPATRZENIOWA, CYTADELA, MĘSIEŃ TRAPEZOWY, DEGRESJA, RZEŹNIK, EROZJA WIATROWA, S.Y, KREMOWOŚĆ, MARUDERSTWO, JĘZYK POLSKI, MONIT, SKROMNOŚĆ, HARDOŚĆ, EKSPEDYTURA, PRZEKŁADNIA HYDRAULICZNA, WOLNA SOBOTA, NIEBACZNOŚĆ, JEDYNOWŁADCZOŚĆ, MIECZ SZYBROWY, ROZBÓJNIK, BISKUP POMOCNICZY, CUG, RYCERSKOŚĆ, PREDESTYNACJA, ZWIERZĘ, GRANATNIK PRZECIWPANCERNY, LODOWIEC DOLINNY, WIKTYMIZACJA, AMPUTACJA, STÓJKA, PLATFORMA PREKAMBRYJSKA, OWOC, SZMALCÓWKA, BRĄZOWY PODKARZEŁ, KLEJOWNIA, DWUKOLOROWOŚĆ, AKTORKA, SEITAN, SZMUGLER, ŁĘG JESIONOWY, EPIZOOTIOLOGIA, POZER, LOTNICTWO, ŚCIANA WSPINACZKOWA, CHOROBA AUTOIMMUNOLOGICZNA, TERCJA OBRONNA, RZEMIOSŁO ARTYSTYCZNE, TOREBKA BOWMANA, LUK ŁADUNKOWY, WĘZEŁ RYBACKI, WYRĘB, KOLUMNA MARYJNA, IZOLACJA AKUSTYCZNA, MOTYLEK, STRZĘP LUDZKI, PARALAKSA, CZYNNIK ONKOGENNY, DUSZNOŚCI, THAULOW, INDEKS STECHIOMETRYCZNY, WIĄZANIE KOWALENCYJNE, PRACOWNIK DYDAKTYCZNY, MELINA, TOWARZYSTWO KLASYFIKACYJNE, INFOBOKS, PROSTAK, KOK, KOSZT UTOPIONY, ZSZYWARKA, CHRONOGRAF, DUK, ELEKTRONOWOLT, OLEJ ARACHIDOWY, PRZEKAŹNIK, EUGLENA ZIELONA, CHOROBA ZASADOWA, PODSTACJA TRANSFORMATOROWA, SZCZEP, REAKCJA OSCYLACYJNA, MATA, ROPNICA, PAMIĘĆ ULOTNA, PEŁNIA, CZEK IMIENNY, STO OSIEMDZIESIĄT STOPNI, PRZYBLIŻENIE, SY, UKŁAD WEWNĄTRZWYDZIELNICZY, KŁĄB, DARŃ, MECHANIK, MASZYNA DROGOWA, TAŚMA PRODUKCYJNA, STEROWIEC SZKIELETOWY, DZIESIĄTKA, PARKIETNIK, SZPANERSTWO, BEZPLANOWOŚĆ, TAKSON MONOTYPOWY, LENIWIEC TRÓJPALCZASTY, MIEJSCE, POLICJA POLITYCZNA, ZŁOŻENIE BRONI, SOSNA MASZTOWA, FILOLOGIA WŁOSKA, COŚ, NASTROSZEK KĘDZIERZAWY, NIEKAPEK, SZACHY LOSOWE, NIEKLAROWNOŚĆ, ZWIERZĘ, HEL, TYP TURAŃSKI, BYSTRZAK, CYKL EKONOMICZNY, OŚ PORTALOWA, KLINOPIROKSEN, ROŻEK, TOWAR AKCYZOWY, PRZESTRZEŃ JEDNORODNA, SINIAK, FIRCYK, DREWNO PIERŚCIENIOWONACZYNIOWE, SENSACJA, NARZECZEŃSTWO, SKINIENIE, NIEROZWIĄZYWALNOŚĆ, TWARDE PORNO, PIŻMÓWKI, AKWAWITA, PATATAJKA, ACEFALIA, HEAD-HUNTER, ANTYDEPRESANT, MACHNIĘCIE KOZŁA, ZŁAD, CIAŁO JAMISTE, PEWNOŚĆ, ŁAWA, LINIA, MLECZAN, SPORT WODNY, ŁADOWNICZY, GALICJA, NOWOTWÓR ŁAGODNY, DIPLODOKI, POKREWNA DUSZA, HIPOSTAZA, IDENTYFIKACJA, ZIEMNIAK SKROBIOWY, NIEMIECKI, TEORIA HELIOCENTRYCZNA, FORTUNA, ?NIENOWOCZESNOŚĆ.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 19.158 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

MASZYNA, KTÓREJ ORGANEM ROBOCZYM POŚREDNICZĄCYM W PRZEMIANIE ENERGII JEST TŁOK PORUSZAJĄCY SIĘ W CYLINDRZE się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: MASZYNA, KTÓREJ ORGANEM ROBOCZYM POŚREDNICZĄCYM W PRZEMIANIE ENERGII JEST TŁOK PORUSZAJĄCY SIĘ W CYLINDRZE
HasłoOpis hasła w krzyżówce
MASZYNA TŁOKOWA maszyna, której organem roboczym pośredniczącym w przemianie energii jest tłok poruszający się w cylindrze (na 14 lit.)

Definicje krzyżówkowe

MASZYNA TŁOKOWA
maszyna, której organem roboczym pośredniczącym w przemianie energii jest tłok poruszający się w cylindrze (na 14 lit.).

Oprócz MASZYNA, KTÓREJ ORGANEM ROBOCZYM POŚREDNICZĄCYM W PRZEMIANIE ENERGII JEST TŁOK PORUSZAJĄCY SIĘ W CYLINDRZE sprawdź również:

w żeglarstwie: zgrubienie, wypukłość rękojeści wiosła ,
dobra naturalne dostępne dla człowieka, odnawialne źródła energii i kopaliny ,
osoba mało inteligentna, tępa ,
jednostka używana w informatyce oznaczająca kwadrylion bajtów (1 JB = 1E+24 B) ,
samojezdna maszyna wyrównująca przebieg i płaszczyznę toru kolejowego ,
instrument muzyczny z grupy idiofonów klawiszowych, wynaleziony pod koniec XIX w., przypominający kształtem fisharmonię; dźwięki wytwarzane są poprzez uderzania uruchamianych przy pomocy klawiszy młoteczków w połączone z rezonatorem skrzynkowym metalowe płytki, które wydają dźwięk zbliżony do dzwonków ,
świstek papieru, plakietka potwoerdzające dokonanie opłaty za coś ,
nauka o kulturze i języku Grecji starożytnej i współczesnej ,
egzemplarz cudo ,
miejsce, gdzie dwa elementy geograficzne, np. dwie drogi, ramiona rzeki, pasma górskie, rozchodzą w różne strony ,
zespół cech typowych dla Dolnego Śląska, czegoś z tego regionu lub jego mieszkańca ,
miasto w Indiach (Karnataka) główny w kraju ośrodek eksploatacji złota i srebra ,
mistyczno-ascetyczny kierunek w islamie powstały w VII i VIII w ,
człowiek bez energii, niezgrabny, niezaradny ,
Aphrodroma brevirostris - gatunek ptaka z rodziny burzykowatych (Procellariidae) ,
kraina historyczna w południowo-wschodniej Francji, we francuskich Alpach, przy granicy ze Szwajcarią i Włochami ,
kod ISO 4217 dolara Brunei ,
duża karuzela z siedzeniami rozmieszczonymi na kole obracającym się w pionie ,
proces zachodzący w zakresie ekonomii ,
tzw. figura przydrożna, kapliczka, krzyż, małe, przydrożne miejsce kultu ,
końcowa część widlastego rozgałęzienia bezlistnych pędów kopalnych paprotników psylofitów ,
inna nazwa opieńki cesarskiej ,
stopień w okopie bądź wale fortu, umożliwiający strzelanie z broni ręcznej ponad przedpiersiem ,
żużlowiec szwedzki, siedmiokrotny mistrz świata w latach 1970-77 ,
lampa stroboskopowa, dająca charakterystyczne, przerywane światło, używana w celach rozrywkowych ,
organizm, który jest zdolny się zregenerować ,
element mający za zadanie przyjmowanie energii uderzenia i chronienie elementu (pojazdu, budowli, miejsca) na którym jest zamocowany ,
but z grubą podeszwą, zakładany na miękki pantofel przy wychodzeniu z domu na ulicę, noszony ok. XI-XVIII w ,
to, że jakaś czynność jest wykonywana bez litości ,
kwadratowa sieć rybacka o powierzchni nie większej niż 1×1 m i oczkach sieci nie mniejszych niż 5 mm, rozpięta na dwóch skrzyżowanych pałąkach, służąca do łowienia ryb na przynętę

Komentarze - MASZYNA, KTÓREJ ORGANEM ROBOCZYM POŚREDNICZĄCYM W PRZEMIANIE ENERGII JEST TŁOK PORUSZAJĄCY SIĘ W CYLINDRZE. Dodaj komentarz

5-2 =

Poleć nas znajomym:

x