CECHA DŹWIĘKU, GŁOSU, O KTÓRYM MOŻNA POWIEDZIEĆ, ŻE JEST MIĘKKI - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

MIĘKKOŚĆ to:

cecha dźwięku, głosu, o którym można powiedzieć, że jest miękki (na 8 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: MIĘKKOŚĆ

MIĘKKOŚĆ to:

właściwość substancji, która jest miękka w dotyku (na 8 lit.)MIĘKKOŚĆ to:

cecha charakteru; przenośnie: uległość, niezdecydowanie (na 8 lit.)MIĘKKOŚĆ to:

łagodność kształtu (np. rysów, konturu) (na 8 lit.)MIĘKKOŚĆ to:

cecha ruchu, który jest miękki (na 8 lit.)MIĘKKOŚĆ to:

cecha człowieka; skłonność do wzruszeń (na 8 lit.)MIĘKKOŚĆ to:

wyraz łagodności i życzliwości (np. miękkość spojrzenia, uśmiechu) (na 8 lit.)MIĘKKOŚĆ to:

mała intensywność, delikatność czegoś, np. światła (na 8 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "CECHA DŹWIĘKU, GŁOSU, O KTÓRYM MOŻNA POWIEDZIEĆ, ŻE JEST MIĘKKI". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 9.938

OSET SIWY, SAMOUCZEK, PARSZYWOŚĆ, EFFIGIA, PRZEMĄDRZALEC, RELIGIA MOJŻESZOWA, SASZETKA, POWIEŚĆ EDUKACYJNA, POINT AND CLICK, NORMATYWISTA, PŁÓCIENNICA, ANAL, PISCHINGER, PUSZKA, DELFIN DŁUGONOSY, BYSTRZYCA, AGREGATOR TREŚCI, BIOSYNTEZA BIAŁKA, MAORYJSKI, POKRYCIE WIERZCHOŁKOWE, SUPERKLIENT, ROŚLINY NACZYNIOWE, HEGEMONICZNOŚĆ, OPIEKUŃCZOŚĆ, POWIEŚĆ ŚRODOWISKOWA, GORĄCZKA DUM-DUM, USTERZENIE RUDLICKIEGO, PIERŚCIEŃ TOPOLOGICZNY, SZCZAWIOWA, BIEGŁOŚĆ, NIEODPARTOŚĆ, OSTROSŁUP FOREMNY, WSPORNIK, CZYSTOŚĆ, KUBEK, PUNKT WYPADOWY, NIEETYCZNOŚĆ, ROZSĄDNOŚĆ, FAZA, CZUJNIK GENERACYJNY, PROSTOŚĆ, WIELKOŚĆ, PUSTELNIA, STREFA PERYGLACJALNA, TRAGIZM, EGZOTARIUM, WYRAFINOWANOŚĆ, KOLANO, POSTRZEGALNOŚĆ, RÓWNANIE RÓŻNICZKOWE CZĄSTKOWE, PRÓG BÓLU, INSTRUMENT ELEKTROMECHANICZNY, PAPROTNICA, BROŃ RADIOLOGICZNA, PEPINIERA, FALKA, ARYTMOMETR, ALGEBRA TOPOLOGICZNA, MACH, WALOR, UPIĘKSZENIE, DIU, RUCH PRZYŚPIESZONY, CYNA, KOMUNIKACYJNOŚĆ, PUPIL, USTONOGI, TWIERDZENIE KRULLA, SZMATA, PARKING, JEDNOBIEGUNOWOŚĆ, DWORNOŚĆ, WIŚNIÓWKA, RODZICIELSKOŚĆ, ALTEMBAS, SZYBKOŚĆ, CIOS, BEZKLASOWOŚĆ, WYDRA, MARKOTNOŚĆ, RUCH JEDNOSTAJNY, WANIENECZKA, GEN DOMINUJĄCY, METAMORFIZM RETROGRESYWNY, ODWRACACZ CIĄGU, PRZODOMÓŻDŻE, DYWERGENCJA, ANOMIA, KANAŁ ŻEGLUGOWY, WARTOŚĆ LOGICZNA, ELITARNOŚĆ, SYF, WICEHRABIA, ZARAŻONA, ATRAKCJA, ELIZJA, NEGACJONISTA, MARUDNOŚĆ, NIEWRAŻLIWOŚĆ, BYSTROŚĆ, PASEK, ANTHEM TRANCE, GŁOŚNOŚĆ, ARTYKULACJA, C, CYNKOGRAFIA, PROGRAM ANTYWIRUSOWY, KLIN, KANCERA, CHROMATOGRAF GAZOWY, CHIP, WYDŁUŻALNIK, TEATR LALEK, SĄD KONIECZNY, WIDŁOGONKA SIWICA, SONOMETR, CZERWONE CIAŁKO KRWI, KRÓLOWA, PRZEKLĘTNIK, SALON PIĘKNOŚCI, DIABELSKOŚĆ, CHOMIK AZERSKI, NADZIEWKA, PRZESILENIE, RUMUŃSKOŚĆ, AEROFON, FUTBOL AMERYKAŃSKI, SZCZELNOŚĆ, UŁAMEK WŁAŚCIWY, MODRASZEK ORION, ATMORADIOGRAF, WAGA, ZDROWAŚKA, SAMOAKTUALIZACJA, WYTWÓRNIA, POCZUCIE WINY, SAMODESTRUKCJA, PSIARKA, BILARD FRANCUSKI, SALON MEBLOWY, KRATOWNICA, NIEREALNOŚĆ, SZALEŃSTWO, MOPEK, ZABEZPIECZENIE SPOŁECZNE, ASTROWIEŻYCZKA, PROBABILIZM, KOPARKA PODPOZIOMOWA, STREFA PRZYGRANICZNA, DYSTANS, NIEKOMPETENTNOŚĆ, TAJEMNICA ADWOKACKA, PRELUDIUM, TELESKOP ZWIERCIADLANY, GENIALNOŚĆ, NIEPOPRAWNOŚĆ, POLITYKA DYSKONTOWA, ZWOLNIENIE WARUNKOWE, KLAUZULA HORNA, MIĘSISTOŚĆ, KOLEGIUM KARDYNALSKIE, TEST PSYCHOLOGICZNY, MILICJA, NIEPODZIELNOŚĆ, POPISOWOŚĆ, BROŃ CHEMICZNA, ŚWIADOMOŚĆ, POMPA TŁOKOWA, NAGŁE ZATRZYMANIE KRĄŻENIA, OGNISKO, STROIK POJEDYNCZY PRZELOTOWY, OBÓZ, ESTER, DERYWAT UABSTRAKCYJNIAJĄCY, ALBUMIK, ALFABET MIGANY, ZAROZUMIAŁOŚĆ, GDERLIWOŚĆ, ZMIENNA ZWIĄZANA, DRASTYCZNOŚĆ, REGION WĘZŁOWY, REJA, ODŁÓG, ISLANDZKI, SZPETNOŚĆ, JĘZYK, LUDEK, BEZPOSTACIOWOŚĆ, SAD, ROZKŁAD, OKRĄGŁOGŁOWY, LOKALIZACJA, SZTANGA, TEOLOGIA PASTORALNA, CENA DETALICZNA, SAMORZUTNOŚĆ, PIRAMIDA, BEZPRZYKŁADNOŚĆ, KOMPAKTOWOŚĆ, DEFERENT, RAKIETA POWIETRZE-POWIETRZE, ORZECHOWIEC, FILAR, MUCHY W NOSIE, WYBORY PROPORCJONALNE, LWIA SPÓŁKA, DOPUST BOŻY, ZAPORA, MIÓD SZTUCZNY, KOZA, CZUBRICA, MAZUR, KASKODA, INTERGLACJAŁ, RZĄDNOŚĆ, BUTA, HELIOSFERA, OPERA, OGRANICZONOŚĆ, ZACHOWAWCZOŚĆ, TROISTOŚĆ, WYKŁADZINA, WYCIĄG TOWAROWY, KOŚCIÓŁ, ANEKS, ENAMINA, ALT, MONOCHORD, PRZEBIEGUNOWANIE ZIEMI, MARUDZTWO, KASZT, BOM, SPEKTROMETRIA MAS, KIEŁKOWNIK, START, KOLOSALNOŚĆ, STAROBIAŁORUSKI, AUTOTRANSFUZJA, ROSYJSKI, OGNIWO GAZOWE, NERKOWIEC, SZEREG HARMONICZNY, EPOKA LODOWCOWA, OSTATECZNOŚĆ, MIKROSKOPIJNOŚĆ, NALEPA, RĘKAWICZNIK, JUNKIER, KONDYCJONALIZM, AUDYTOR, RYNNA, BAKTERIE METANOGENNE, INTERNUNCJUSZ, PANIĄTKO, ZRZĘDLIWOŚĆ, PÓŁWYSEP, POWOLNOŚĆ, OPAD, TEFLON, WIÓR, LICZEBNIK, FERMENTOR, KAPUSTA PASTEWNA, RÓWNANIE ALGEBRAICZNE, SENAT, LODOWIEC GÓRSKI, CZERWONA KRWINKA, HIEROFANT, UŁAMEK PROSTY, NIEDOSTATECZNY, BRZĘKNIĘCIE, BAJECZNOŚĆ, NAFCIARSTWO, NIEDŹWIEDZIÓWKOWATE, UZALEŻNIONY, WERSJA KINOWA, CIŚNIENIE PROMIENIOWANIA, TONACJA, OSTROŚĆ, MASKA, HAMULEC SZCZĘKOWY, NOTACJA MENZURALNA, BRUTAL, GEREZA KRÓLEWSKA, WIRTUOZERIA, DZIEŁO POŚREDNIE, OPOKA, HUBA MAŚLAK, IMPLIKACJA LOGICZNA, DESKA, KRĄGŁOŚĆ, SUBSYSTENCJA, NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY SKÓRY, WIELOZADANIOWOŚĆ, FAWORYT, ILUSTRATYWNOŚĆ, DOWÓD POŚREDNI, DOM, GNIAZDKO, ?TOTEM.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 9.938 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

CECHA DŹWIĘKU, GŁOSU, O KTÓRYM MOŻNA POWIEDZIEĆ, ŻE JEST MIĘKKI się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: CECHA DŹWIĘKU, GŁOSU, O KTÓRYM MOŻNA POWIEDZIEĆ, ŻE JEST MIĘKKI
HasłoOpis hasła w krzyżówce
MIĘKKOŚĆ cecha dźwięku, głosu, o którym można powiedzieć, że jest miękki (na 8 lit.)

Definicje krzyżówkowe

MIĘKKOŚĆ
cecha dźwięku, głosu, o którym można powiedzieć, że jest miękki (na 8 lit.).

Oprócz CECHA DŹWIĘKU, GŁOSU, O KTÓRYM MOŻNA POWIEDZIEĆ, ŻE JEST MIĘKKI sprawdź również:

pojemnik z taśmą magnetyczną przystosowany do zakładania go do magnetofonu lub magnetowidu ,
duża ilość czegoś, ułożona jedno na drugim ,
zaprzęgowy pojazd wieloosobowy przeznaczony do dalekich podróży, z krytym nadwoziem, używany w Polsce przez szlachtę w XVII-XVIII w ,
obiekt zapamiętujący przez pewien czas na serwerze szczegóły dotyczące połączenia z klientem; dane przypisane do sesji mają przeważnie charakter chwilowy, ulotny ,
miejsce zbiorowego pochówku, z którego zachowały się tylko szkielety zmarłych osób, stanowiące odkrycie archeologiczne ,
pleustofit unoszący się wolno w toni wodnej, zwykle roślina stosunkowo duża ,
bardzo wysoki wieżowiec ,
źródło prądu ,
miasto w płn. Portugalii, w pobliżu granicy hiszpańskiej, ośrodek administracyjny dystryktu Braganca ,
PSA X - potoczna nazwa silnika PSA X, wykorzystywanego do napędu samochodów firm Citroën, Peugeot, Talbot i Renault, stosowanego do napędu samochodów klasy A, B, C/D ,
unoszenie się w siodle w takt biegu konia dla złagodzenia wstrząsów podczas jazdy wierzchem ,
geograf i przyrodnik (1903-58); działacz ochrony przyrody, inicjator utworzenia Związku Podhalan w USA ,
Vasco da (1460-1524); żeglarz portugalski, odkrył drogę morską do Indii ,
miasto w azjatyckiej części Federacji Rosyjskiej, port nad Morzem Japońskim ,
obligacji, głosu lub pieniędzy ,
członek parlamentu, deputowany w jakimś państwie ,
osoba zajmująca się filozofią ,
... plamisty, trująca roślina ,
specjalista, który zajmuje się obsługą radiostacji ,
kod ISO 4217 lilangeni ,
część pożyczki ,
świadczenie opieki zdrowotnej, które wykonuje specjalista o wysokich kwalifikacjach przy użyciu kosztownego i zaawwansowanego technologicznie sprzętu ,
skręcony kształ czegoś, coś o skręconym kształcie ,
charakteryzujący się asymetrią podwójny węzeł, powstający przez podwójne zawiązania węzła four-in-hand ,
kobieta, która wygrała w rywalizacji, najczęściej sportowej ,
tworzywo sztuczne ,
język indoeuropejski z grupy helleńskiej, w starożytności ważny język basenu Morza Śródziemnego ,
w uzwojeniach maszyn elektrycznych odległość roboczych boków tego samego zezwoju mierzona liczbą żłobków, np. wirnika albo wycinków komutatora ,
zawartość kompotierki, naczynia służącego do podawania kompotu ,
utwór muzyczny wykonywany na cześć zwycięzców

Komentarze - CECHA DŹWIĘKU, GŁOSU, O KTÓRYM MOŻNA POWIEDZIEĆ, ŻE JEST MIĘKKI. Dodaj komentarz

5-3 =

Poleć nas znajomym:

x