RELACJA, KTÓRA JEST NIEZMIENNA I ZALEŻNA TYLKO OD ZAWARTOŚCI WYPOWIEDZI I „ZAWARTOŚCI” RZECZYWISTOŚCI - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

RELACJA LOGICZNA to:

relacja, która jest niezmienna i zależna tylko od zawartości wypowiedzi i „zawartości” rzeczywistości (na 15 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "RELACJA, KTÓRA JEST NIEZMIENNA I ZALEŻNA TYLKO OD ZAWARTOŚCI WYPOWIEDZI I „ZAWARTOŚCI” RZECZYWISTOŚCI". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 9.396

KOMPENSATOR CIEPLNY, PLANETA SKALISTA, DOBRO KLUBOWE, POTULNOŚĆ, MIEJSCE, BIBUŁA, KRĘGOWIEC, GMINA MIEJSKA, MATERIAŁ WYBUCHOWY, KONIEC ŚWIATA, DEWIZY, NARÓW, NIEŚCISŁOŚĆ, TWIERDZENIE MAYA, INTERNUNCJUSZ APOSTOLSKI, KONTRAPUNKT, ROŚLINA KWASOLUBNA, ŻÓŁW OLIWKOWY, ORONGO, BRUTALNOŚĆ, JEDNOPARTYJNOŚĆ, DROGA ZBIORCZA, RAKIETA POWIETRZE-POWIETRZE, GŁOWACZ, PRZECIWWSKAZANIE, INDYWIDUALIZM, CHROPOWATOŚĆ, DETALISTA, JĘZYK, MASŁO MAŚLANE, NIĆ, SPIRYTUS, MAKSYMALIZM, ZBROJA BIAŁA, RAMDYSK, MIMETYZM FORMALNY, TROCINIARKOWATE, SZCZELNOŚĆ, USŁUGOBIORCA, GALAKTOLIPID, STREFA HEADA, PRZEMIENIENIE PAŃSKIE, WALEC PARABOLICZNY, BOHEMISTYKA, MORŚWIN KALIFORNIJSKI, POCHWIAK OKAZAŁY, NIEKOMERCYJNOŚĆ, SURFAKTANT, STRÓŻKA, KAMIEŃ KSIĘŻYCOWY, PALPACJA, PIEPRZYCZNIK, BRUDY, GRĄD SUBATLANTYCKI, MORALNOŚĆ, KULMINACJA, DAWCA NARZĄDÓW, IRONICZNOŚĆ, NIEPRZYZWOITOŚĆ, STACZ, HALIT, CHINON, JĘZYKOZNAWSTWO TAKSONOMICZNE, HAPPY HOUR, KOKOSZ, MNOŻNIK ZATRUDNIENIA, ODWRÓCONY CYRKUMFLEKS, MINIMUM PROGRAMOWE, MODUŁ SERWISOWY, NEUROPROTEKCJA, DOBOSZKA, RZECZOWNIK, WYSOKI KOMISARZ, LATAWICA, CHWALCA, KWARC ZIELONY, BATALION RADIOTECHNICZNY, AZATIOPRYNA, BIEG BEZPOŚREDNI, SEKUNDA, GWAŁTOWNOŚĆ, STARA MALEŃKA, EMIGRACJA WEWNĘTRZNA, OLIMPIADA PRZEDMIOTOWA, GADACZ, STOPKA, RAD, TOŻSAMOŚĆ BRAHMAGUPTY, CUDZOŁOŻNOŚĆ, BAŁAMUTKA, NEOGNATYCZNE, BARBARYZM, ELEKTROFON ELEKTROMECHANICZNY, BUC, MISTYK, MASZYNA INFORMACYJNA, LIROGON ALBERTA, STOSUNEK, STÓJKA, AFILIACJA, TORFOWIEC MAGELLAŃSKI, KATASTROFA NATURALNA, OCZOJEBKA, ŻÓŁWIE MIĘKKOSKÓRE, TŁUMACZKA, KOORDYNACJA, NOWOBOGACKI, WIELOZADANIOWOŚĆ, ADIAFORA, WATA, JĄDRO, SUPERTOSKAN, ŻARŁACZ GALAPAGOSKI, WOLE GUZKOWE TOKSYCZNE, ANARCH, AMFIBIJNOŚĆ, ŚLEDZICIEL, ASEKURANT, PIERWOMRÓWKA ŻWIROWA, SUTEK, SAMOGRAJ, NAWALANKA, PODPŁOMYK, ANALIZA ZALEŻNOŚCIOWA, EPISJER, DIAGNOSTYKA LABORATORYJNA, TAMILSKI, ZAROST, POCHLEBNIK, MŁOT, OSIEMDZIESIĄTKA, ZIOMEK, MOŻNOŚĆ, FIRMA-WYDMUSZKA, RADCA PRAWNY, BIAŁORUTENISTYKA, LODOWIEC SIECIOWY, CZTEROETYLOOŁÓW, PSI GRZYB, KET, WYDRA, SŁUGUS, KIERUNEK, WSPÓŁCZYNNIK BEZPIECZEŃSTWA, TUBA, JAŁMUŻNIK, CZASOWNIK NIEDOKONANY, SEKWENCJA PALINDROMOWA, OKULARY SŁONECZNE, MADŻONG, KOMEDIA WYSOKA, JASNOŚĆ, DOBRO, KWASORYT, ROZDZIAŁEK, MATRYCA LOGICZNA, SKŁADNIK ODŻYWCZY, MISTRZYNI, ANTARKTYKA, POŚWIERKA, PRZEDSTAWIENIE, KOMBINATOR, WSCHODY, WIELOCZYNNIKOWOŚĆ, NUMERACJA PORZĄDKOWA, KOPARKA ZBIERAKOWA, SERDECZNIK POSPOLITY, PERKOZ TACZANOWSKIEGO, DOBRO PRYWATNE, PRZĄDKOWATE, GWIAZDA ROZBŁYSKOWA, LINA NOŚNA, WSPOMNIENIE, DOBRO PUBLICZNE, TOMIZM, JEŻOWIEC JADALNY, PĘPEK ŚWIATA, GROMICIEL, GRUPA PODATKOWA, SHAMISEN, WYSPIARSKOŚĆ, PEDALARZ, MALINOTRUSKAWKA, WSPÓŁZAWODNICA, PRIORYTET, WSPÓŁSPADKOBIERCA, PRZĄDKA, GNEJS OCZKOWY, AEROZOL, FIRMÓWKA, POKOJOWOŚĆ, KREDYT INWESTYCYJNY, RAGLAN, UNIKALNOŚĆ, MAŁŻEŃSTWO MORGANATYCZNE, NIEŚWIADOMOŚĆ, CZERNICA, LUDZIK, JUNAK, BRAT, APEKS, ZABAWOWICZ, BEZSIŁA, PĘCHERZYK, RAMA, ŻYWA LEKCJA, MANIPULACJE, WREDOTA, LEGALIZM, KUGLARSKOŚĆ, POLITYKA DYSKONTOWA, NIETYPOWOŚĆ, PIROELEKTRYCZNOŚĆ, MAKI ZŁOCISTY, BEZBOLESNOŚĆ, PIŁA, TRAKEN, ZABURZENIE LĘKOWE, WSIOK, PUNKT OKOSTNOWY, WSZECHMOCNOŚĆ, TERMINARZ, MERYSTEM, POŻYTECZNOŚĆ, ZNACZNIK, POROŚL, SPAMER, PILCH, ANIMATOR, ZWIERZĘTA KRĘGOWE, WILCZE STADO, KORYTO RZEKI, PATATAJKA, TOLERASTIA, BOCZNIK, NAZWA OGÓLNA, SZLAK METABOLICZNY, PIĘCIOKROTNOŚĆ, BALAST, RYSUNEK, JEDNOSTRONNOŚĆ, WYWRÓT, POLIGAMIA, PTASZNIK GOLIAT, BEZROBOCIE AGRARNE, KACZKA, ZBAWCZYNI, FURGON, DZIEWIĄTKA, KREDKA WOSKOWA, ALGEBRA ALTERNATYWNA, KAPRYŚNIK, CIELĘCINKA, SPEKTROMETRIA MAS, NOUMENON, KATALOG, ŻERDNIK, PRZESTRZEŃ EBERLEINA, SAMOGŁOSKA ŚRODKOWA, ZAPOMINALSKI, UKŁAD NIEDOOKREŚLONY, OKRĘT PODWODNY Z NAPĘDEM ATOMOWYM, GROOMING, MĄDROŚĆ, AHISTORYZM, BLASZKOWIEC, OPIEKUŃCZOŚĆ, RZEKOTKA AUSTRALIJSKA, RELING, PINGWIN CESARSKI, TRWAŁOŚĆ, REKINEK PSI, KOMPETENTNOŚĆ, WARUNEK, NIEDOJRZAŁOŚĆ, KOASEKURACJA, SEKCJA, MIKROFON CEWKOWY, SZCZURO-WIEWIÓRKA, HAFTARZ, PIERWSZY, NACHALNOŚĆ, NARAMIENNIK, LEWAR, NIEJAWNOŚĆ, TEORIA WZGLĘDNOŚCI, PRZYSŁÓWEK, GEN SKACZĄCY, SKŁAD, NIEOBFITOŚĆ, JEDYNE, PALENISKO RETORTOWE, KLIMAT STEPOWY, SUMA WEKSLOWA, NATURYSTA, PÓŁPĘTLA, ŁAPCZYWIEC, NIEZGRABA, SER TWAROGOWY, ?KAGUAN.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 9.396 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

RELACJA, KTÓRA JEST NIEZMIENNA I ZALEŻNA TYLKO OD ZAWARTOŚCI WYPOWIEDZI I „ZAWARTOŚCI” RZECZYWISTOŚCI się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: RELACJA, KTÓRA JEST NIEZMIENNA I ZALEŻNA TYLKO OD ZAWARTOŚCI WYPOWIEDZI I „ZAWARTOŚCI” RZECZYWISTOŚCI
HasłoOpis hasła w krzyżówce
RELACJA LOGICZNA relacja, która jest niezmienna i zależna tylko od zawartości wypowiedzi i „zawartości” rzeczywistości (na 15 lit.)

Definicje krzyżówkowe

RELACJA LOGICZNA
relacja, która jest niezmienna i zależna tylko od zawartości wypowiedzi i „zawartości” rzeczywistości (na 15 lit.).

Oprócz RELACJA, KTÓRA JEST NIEZMIENNA I ZALEŻNA TYLKO OD ZAWARTOŚCI WYPOWIEDZI I „ZAWARTOŚCI” RZECZYWISTOŚCI sprawdź również:

pojemnik z taśmą magnetyczną przystosowany do zakładania go do magnetofonu lub magnetowidu ,
duża ilość czegoś, ułożona jedno na drugim ,
zaprzęgowy pojazd wieloosobowy przeznaczony do dalekich podróży, z krytym nadwoziem, używany w Polsce przez szlachtę w XVII-XVIII w ,
obiekt zapamiętujący przez pewien czas na serwerze szczegóły dotyczące połączenia z klientem; dane przypisane do sesji mają przeważnie charakter chwilowy, ulotny ,
miejsce zbiorowego pochówku, z którego zachowały się tylko szkielety zmarłych osób, stanowiące odkrycie archeologiczne ,
pleustofit unoszący się wolno w toni wodnej, zwykle roślina stosunkowo duża ,
bardzo wysoki wieżowiec ,
źródło prądu ,
miasto w płn. Portugalii, w pobliżu granicy hiszpańskiej, ośrodek administracyjny dystryktu Braganca ,
PSA X - potoczna nazwa silnika PSA X, wykorzystywanego do napędu samochodów firm Citroën, Peugeot, Talbot i Renault, stosowanego do napędu samochodów klasy A, B, C/D ,
unoszenie się w siodle w takt biegu konia dla złagodzenia wstrząsów podczas jazdy wierzchem ,
geograf i przyrodnik (1903-58); działacz ochrony przyrody, inicjator utworzenia Związku Podhalan w USA ,
Vasco da (1460-1524); żeglarz portugalski, odkrył drogę morską do Indii ,
miasto w azjatyckiej części Federacji Rosyjskiej, port nad Morzem Japońskim ,
obligacji, głosu lub pieniędzy ,
członek parlamentu, deputowany w jakimś państwie ,
osoba zajmująca się filozofią ,
... plamisty, trująca roślina ,
specjalista, który zajmuje się obsługą radiostacji ,
kod ISO 4217 lilangeni ,
część pożyczki ,
świadczenie opieki zdrowotnej, które wykonuje specjalista o wysokich kwalifikacjach przy użyciu kosztownego i zaawwansowanego technologicznie sprzętu ,
skręcony kształ czegoś, coś o skręconym kształcie ,
charakteryzujący się asymetrią podwójny węzeł, powstający przez podwójne zawiązania węzła four-in-hand ,
kobieta, która wygrała w rywalizacji, najczęściej sportowej ,
tworzywo sztuczne ,
język indoeuropejski z grupy helleńskiej, w starożytności ważny język basenu Morza Śródziemnego ,
w uzwojeniach maszyn elektrycznych odległość roboczych boków tego samego zezwoju mierzona liczbą żłobków, np. wirnika albo wycinków komutatora ,
zawartość kompotierki, naczynia służącego do podawania kompotu ,
utwór muzyczny wykonywany na cześć zwycięzców

Komentarze - RELACJA, KTÓRA JEST NIEZMIENNA I ZALEŻNA TYLKO OD ZAWARTOŚCI WYPOWIEDZI I „ZAWARTOŚCI” RZECZYWISTOŚCI. Dodaj komentarz

1×3 =

Poleć nas znajomym:

x