ODPOWIEDNIA KOLEJNOŚĆ UŁOŻENIA 4-8 PAR NUKLEOTYDÓW W CZĄSTECZCE DNA, KTÓRA JEST ROZPOZNAWANA PRZEZ ODPOWIEDNI ENZYM RESTRYKCYJNY; SEKWENCJA NUKLEOTYDÓW W JEDNYM ŁAŃCUCHU DNA JEST TAKA SAMA JAK SEKWENCJA W DRUGIM ŁAŃCUCHU, ALE ODCZYTYWANA WSPAK - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

SEKWENCJA PALINDROMOWA to:

odpowiednia kolejność ułożenia 4-8 par nukleotydów w cząsteczce DNA, która jest rozpoznawana przez odpowiedni enzym restrykcyjny; sekwencja nukleotydów w jednym łańcuchu DNA jest taka sama jak sekwencja w drugim łańcuchu, ale odczytywana wspak (na 21 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: SEKWENCJA PALINDROMOWA

SEKWENCJA PALINDROMOWA to:

sekwencja DNA, dla której sekwencja komplementarna jest identyczna - przy założeniu, że obie sekwencje czytane są z uwzględnieniem polarności nici (na 21 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "ODPOWIEDNIA KOLEJNOŚĆ UŁOŻENIA 4-8 PAR NUKLEOTYDÓW W CZĄSTECZCE DNA, KTÓRA JEST ROZPOZNAWANA PRZEZ ODPOWIEDNI ENZYM RESTRYKCYJNY; SEKWENCJA NUKLEOTYDÓW W JEDNYM ŁAŃCUCHU DNA JEST TAKA SAMA JAK SEKWENCJA W DRUGIM ŁAŃCUCHU, ALE ODCZYTYWANA WSPAK". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 14.741

MAKATKA, MIĘTA, OPOZYCJA PRYWATYWNA, PROMIEŃ, RĘKAWEK, NIEPRZEJRZYSTOŚĆ, PASTA DO ZĘBÓW, FERMENTACJA ALKOHOLOWA, WYŁĄCZNOŚĆ NEGOCJACYJNA, PAR, TEORIA GEOCENTRYCZNA, SPŁACALNOŚĆ, MIKROCYT, CYJANOŻELAZIAN(II), ZGADYWACZ, NAPASTNIK, SZABAS, HEGLIZM, OKO OPATRZNOŚCI, SZYK, RDZA, MONARCHIA DZIEDZICZNA, KOLEJ LINOWA, TOPOLOGIA SZYNOWA, CWANOŚĆ, PAKIET KONTROLNY, DIRT, BAZYLEUS, NIL, FACHOWOŚĆ, SYBERYJSKI, TANYSTROF, GRUNCIK, WARTOŚĆ, CIERLICA, OBELISK, ŻELAZKO ELEKTRYCZNE, NIEBIOSA, CZUCIE SKÓRNE, JAJO, MOHER, SENSUALIZM, TANIEC BRZUCHA, DOBRO, MLEKO W PROSZKU, SKARABEUSZ, SYSTEM KRAKOWSKI, ROLADA, WYCHOWANKA, KIJ BEJSBOLOWY, GRUCHOT, WIELORYB, NIEJASNOŚĆ, OKRĘT ARTYLERYJSKI, PRASŁOWIAŃSZCZYZNA, BAWOLE OKO, WODA HIPEROSMOTYCZNA, SKŁADNIK POKARMOWY, ROZSZCZEPIALNOŚĆ, SŁOIK, WIETRZENIE BIOLOGICZNE, WYWIAD CHOROBOWY, UPOŚLEDZONY, WŁOSIENICZNIK, STER, RENTA PLANISTYCZNA, SZUBIENICA, OPONA BEZDĘTKOWA, OŚWIADCZENIE LUSTRACYJNE, POLIMORFIZM, KONCEPCJA MONETARNA, LEGANZA, PÓŁGĘSEK, KOZA SAANEŃSKA, PIŁA, OFFSET, PREZENTACJA, GESTAPO, UWAŻNOŚĆ, POKAZOWOŚĆ, GŁĘBOKOŚĆ, FILM PSYCHOLOGICZNY, SWING, SMOLUCH, GŁOWNIA PYŁKOWA, MIEDZIORYTNICTWO, TĘTNICA NERKOWA, WYDMIKUFEL, DYPTYCH, WYBIJACZ, DYNAMIKA, WYDMUSZKA, CUDACZNOŚĆ, PARTYCYPACJA PUBLICZNA, PRZEKAŹNIK, JUDASZOWSKIE SREBRNIKI, BBS, WIDZIMISIĘ, ARESZT DOMOWY, REMAT, KRWINKA, ŁÓDŹ PILOTA, POSZKODOWANY, WOJAK, COŚ, UDŹWIG, IKEBANA, FILM SF, SPRAWIEDLIWOŚĆ, POSTĘPOWANIE KARNE, JELITODYSZNE, HETERIA, SZCZELNOŚĆ, KODOWANIE PREFIKSOWE, GMINA GÓRNICZA, BLADOŚĆ, SERIA, BAJA, FORMACJA DEFENSYWNA, OBIEGNIK, LINIA, GIMBAZA, PĘCHERZYK, MODRASZEK ARION, PRZECINARKA, LIST OTWARTY, KOZA, POLOWANIE, GUZ ŁAGODNY, POTĘGA, OSTROŚĆ, OBTŁUCZENIE, DZIECIUCH, IMPULS, MODEL, ZAWAŁ, STRÓŻA, ARCHITEKTURA HARWARDZKA, ZMYŚLNOŚĆ, FORMA DWULINIOWA, SZEW, REAKCJA BEZWARUNKOWA, POBUDKA, KRUPNIK, LUJEK, WALONEK, OCHRONA INDYWIDUALNA, OKOLICZNOŚĆ ŁAGODZĄCA, ILUSTRACYJNOŚĆ, ANTROPOLOGIA, ZMIENNOŚĆ GENETYCZNA, RACHUNEK KOSZTÓW, NORMALKA, HIGROFIT, UMOWA SPONSORSKA, GAZ, SPIRALA HIPERBOLICZNA, SPEKTROSKOPIA ASTRONOMICZNA, BOGOMILSTWO, MŁODZIEŃCZOŚĆ, JĘZYK FALISKI, USTRÓJ NIEWOLNICZY, DOBRO PODSTAWOWE, TRANZYT, DRUT, PALEC CYNKOWY, SORBENT, ZBIOROWISKO, KARLIK BIAŁOOBRZEŻONY, FALKA, BIAŁY ZNAK, MIEDNICZKA, SZELMA, NADZÓR WIELOINSTYTUCJONALNY, UCHAL, TACHOGRAM, PORTE-PAROLE, FALABELLA, ZGODNOŚĆ, PAR, GARGAMEL, MIKSER PLANETARNY, ROZMIAR, TEREN ZAKRYTY, INSTYTUCJA PROCESOWA, TRISKWELIŃSKI, PRZYBYTEK, TERMINATOR, LUGIER, CHOPIN, GRANATNIK PRZECIWPANCERNY, BEZSENSOWNOŚĆ, NIEROZUMNOŚĆ, KENOZOIK, TECZKA, SZTUCZNY CZŁONEK, PALNIK ACETYLENOWO-TLENOWY, VALAR, ŻART, SCALAK, PUNKT NASTAWCZY, OBUDOWA, WIĄZANIE KOORDYNACYJNE, BON PIENIĘŻNY, RUCHY LĄDOTWÓRCZE, PRZYŚPIESZENIE STYCZNE, KOLABORACJONISTA, MASA SPOCZYNKOWA, POTOP, KOŚCIÓŁ STAROKATOLICKI, MEDYCYNA REGENERACYJNA, ZWIERZĘ, BRAT, NEGATYWIZM, WŚCIBSTWO, EUROLAND, CHORIZO, MAŁOSTKOWOŚĆ, ANANAS, NOŚNA, REGENERACJA, ÚLAIRI, IZOENZYM, ROSYJSKOŚĆ, POLECENIE POCZTOWE, SUBTELNOŚĆ, ZAKRĘT, IRC, INTRYGA, SONDAŻOWNIA, PSIKUS, NOGA, EFEKT WPIERANIA, TRÓJKĄT, ŁONO, APROBATA, KONFISKATA, CHORAŁ, DINOZAURY GADZIOMIEDNICZNE, KUTYKULA, GAUS, DRAPIEŻNOŚĆ, MORFOLOGIA, BUDOWNICTWO OKRĘTOWE, NIELUDZKOŚĆ, TRACZ DŁUGODZIOBY, ESKIMOSEK, LOTOKOT FILIPIŃSKI, OGÓREK, ESCUDO WYSP ŚWIĘTEGO TOMASZA I KSIĄŻĘCEJ, CHAMPIONKA, PORZĄDNOŚĆ, SYSTEMOWOŚĆ, PERTURBACJA, PULA, UNDYNA, EUTEKTYKA, MASZYNA TŁOKOWA, AUTARCHA, CHUDZIĄTKO, OZÓR, GAZ PIEPRZOWY, PRAWO DŻUNGLI, WIELOCZYNNIKOWOŚĆ, PORÓWNANIE HOMERYCKIE, BROŃ TERMOJĄDROWA, MALIMO, SPARTANIN, ORYKS ARABSKI, WYKRÓJ, SMERF, KOMPUTER DOMOWY, OCENIACZ, ZACISZNOŚĆ, DEASEMBLER, OGNISKO, SKYLAB, SZWABSKI, POLĘDWICA, PARCIE KORZENIOWE, ROKIETA, PROGRAMOTWÓRCZOŚĆ, HURYCKI, BEDŁKA FIOLETOWA, ADWOKACJA, PORTFEL, OCZYSZCZANIE, JURNOŚĆ, CAP, SEKWENCJA AMINOKWASÓW, WAŁEK, NASYCONY KWAS TŁUSZCZOWY, PODTLENEK AZOTU, TROP, REZYGNACJA, ATAWIZM, SŁUPOZĘBNE, PLUWIAŁ, HERNYSTIR, ?BAZYLIKA KATEDRALNA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 14.741 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

ODPOWIEDNIA KOLEJNOŚĆ UŁOŻENIA 4-8 PAR NUKLEOTYDÓW W CZĄSTECZCE DNA, KTÓRA JEST ROZPOZNAWANA PRZEZ ODPOWIEDNI ENZYM RESTRYKCYJNY; SEKWENCJA NUKLEOTYDÓW W JEDNYM ŁAŃCUCHU DNA JEST TAKA SAMA JAK SEKWENCJA W DRUGIM ŁAŃCUCHU, ALE ODCZYTYWANA WSPAK się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: ODPOWIEDNIA KOLEJNOŚĆ UŁOŻENIA 4-8 PAR NUKLEOTYDÓW W CZĄSTECZCE DNA, KTÓRA JEST ROZPOZNAWANA PRZEZ ODPOWIEDNI ENZYM RESTRYKCYJNY; SEKWENCJA NUKLEOTYDÓW W JEDNYM ŁAŃCUCHU DNA JEST TAKA SAMA JAK SEKWENCJA W DRUGIM ŁAŃCUCHU, ALE ODCZYTYWANA WSPAK
HasłoOpis hasła w krzyżówce
SEKWENCJA PALINDROMOWA odpowiednia kolejność ułożenia 4-8 par nukleotydów w cząsteczce DNA, która jest rozpoznawana przez odpowiedni enzym restrykcyjny; sekwencja nukleotydów w jednym łańcuchu DNA jest taka sama jak sekwencja w drugim łańcuchu, ale odczytywana wspak (na 21 lit.)

Definicje krzyżówkowe

SEKWENCJA PALINDROMOWA
odpowiednia kolejność ułożenia 4-8 par nukleotydów w cząsteczce DNA, która jest rozpoznawana przez odpowiedni enzym restrykcyjny; sekwencja nukleotydów w jednym łańcuchu DNA jest taka sama jak sekwencja w drugim łańcuchu, ale odczytywana wspak (na 21 lit.).

Oprócz ODPOWIEDNIA KOLEJNOŚĆ UŁOŻENIA 4-8 PAR NUKLEOTYDÓW W CZĄSTECZCE DNA, KTÓRA JEST ROZPOZNAWANA PRZEZ ODPOWIEDNI ENZYM RESTRYKCYJNY; SEKWENCJA NUKLEOTYDÓW W JEDNYM ŁAŃCUCHU DNA JEST TAKA SAMA JAK SEKWENCJA W DRUGIM ŁAŃCUCHU, ALE ODCZYTYWANA WSPAK sprawdź również:

jap. autobus ,
czasownik wyrażający czynność momentalną, jednorazową ,
wzór na podstawie którego określa się wysokość podatku, jaki zapłaci podatnik od dochodu uzyskanego w jednym roku podatkowym ,
Bubo bubo bubo - nominatywny podgatunek ptaka drapieżnego wyróżniony w obrębie gatunku puchacz zwyczajny (Bubo bubo); obszar występowania obejmuje większą część Europy ,
zjawisko gospodarcze charakterystyczne dla fazy rozkwitu cyklu koniunkturalnego ,
sporządzanie i wysadzanie sadzonki rośliny w celu rozmnożenia jej ,
w chemii: symbol lantanu ,
rozwój ścieżki zawodowej, osiąganie coraz lepszych wyników i zajmowanie lepszych stanowisk ,
SĄSIEK ,
mitologiczny pojazd latający ,
CHUWARIZMI ,
drewno pozyskiwane z drzewa bożodrzewu gruczołowatego; wykorzystywane w meblarstwie i przy produkcji papieru ,
ur. w 1784r. astronom niemiecki; wyznaczył masy planet i orbitę komety Halleya ,
osoba zaufana, pełnomocnik, służący załatwiający wszelkie sprawy ,
cecha człowieka - to, że ktoś dobrze się prezentuje w mediach ,
cecha czynności niezgodnej z przyjętymi normami grzeczności, niewłaściwego postępowania ,
siniec pod okiem, zwykle wynik zmęczenia lub choroby ,
wąs ,
klub sportowy z miejscowości Jadowniki ,
Petasites kablikianus - gatunek rośliny z rodziny astrowatych, występuje w Europie: na Półwyspie Bałkańskim oraz w Sudetach i Karpatach; w Polsce występuje głównie w Karpatach, w Sudetach rzadziej, na rozproszonych stanowiskach ,
jest podobny do elipsy ,
przyrząd gimnastyczny, wykorzystywany w gimnastyce artystycznej ,
zespół środków technicznych chroniących przed wynikłymi z uszkodzenia ochrony przeciwporażeniowej podstawowej, skutkami zetknięcia się człowieka lub zwierzęcia z częściami przewodzącymi i/lub częściami obcymi ,
rodzaj malarstwa, którego tematem są sceny z życia codziennego ,
tytuł szlachecki ,
większy samochód, mikrobus ,
opisane w języku formalnym zasady wymiany informacji i współpracy programów i urządzeń komputerowych ,
ZIARNOPŁON ,
chuligaństwo stadionowe, kibice, którzy zachowują się fanatycznie i często agresywnie, chamsko, wulgarnie, nieprzepisowo ,
loża - podstawowa jednostka organizacyjna wolnomularstwa

Komentarze - ODPOWIEDNIA KOLEJNOŚĆ UŁOŻENIA 4-8 PAR NUKLEOTYDÓW W CZĄSTECZCE DNA, KTÓRA JEST ROZPOZNAWANA PRZEZ ODPOWIEDNI ENZYM RESTRYKCYJNY; SEKWENCJA NUKLEOTYDÓW W JEDNYM ŁAŃCUCHU DNA JEST TAKA SAMA JAK SEKWENCJA W DRUGIM ŁAŃCUCHU, ALE ODCZYTYWANA WSPAK. Dodaj komentarz

4+7 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast