CZĘŚĆ OKRĘŻNICY, KTÓRA OBEJMUJE OBSZAR OD ZASTAWKI KRĘTNICZO-KĄTNICZEJ DO PRAWEGO ZGIĘCIA WĄTROBOWEGO, GDZIE OKRĘŻNICA WSTĘPUJĄCA PRZECHODZI W OKRĘŻNICĘ POPRZECZNĄ - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

OKRĘŻNICA WSTĘPUJĄCA to:

część okrężnicy, która obejmuje obszar od zastawki krętniczo-kątniczej do prawego zgięcia wątrobowego, gdzie okrężnica wstępująca przechodzi w okrężnicę poprzeczną (na 19 lit.)WSTĘPNICA to:

część okrężnicy, która obejmuje obszar od zastawki krętniczo-kątniczej do prawego zgięcia wątrobowego, gdzie okrężnica wstępująca przechodzi w okrężnicę poprzeczną (na 9 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "CZĘŚĆ OKRĘŻNICY, KTÓRA OBEJMUJE OBSZAR OD ZASTAWKI KRĘTNICZO-KĄTNICZEJ DO PRAWEGO ZGIĘCIA WĄTROBOWEGO, GDZIE OKRĘŻNICA WSTĘPUJĄCA PRZECHODZI W OKRĘŻNICĘ POPRZECZNĄ". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 6.134

FILTRACJA, MEGHALAJA, KONTRAPUNKT, KORONA, ZASOBY DYSPOZYCYJNE, LICZBA PIERWSZA, RYBIARZ, TEREN OTWARTY, MUZEALNICTWO, DYSCYPLINA, WKŁADA, REJON, MONOGAMISTKA, PRECYPITAT, TARCZKA OPACHOWA, FINAŁ, KAPNIK, MURENA WSTĄŻKOWA, LEJEK, STYLIZATOR, CIASTKARZ, ŁYDKA, KANIA, RAMDYSK, PARA 0, PRZYBYWAJĄCA, ABORCJONISTKA, ODZIERCA, CZANKA, KLUSKI ŚLĄSKIE, JAŚ WĘDROWNICZEK, SAMOOBRONA POWSZECHNA, DESKRYPCJA OKREŚLONA, AKADEMIA, PRÓCHNICZEK, SUBLITORAL, WYTWÓRCA, NAĆ, ŁOPATKA, SYMULANT, RZECZY OSTATECZNE, UCZCIWOŚĆ, NAUKA INTERDYSCYPLINARNA, ZWIĄZKOWIEC, WANGA, PŁOZ, NOGA, STAN SUROWY, MIĘSIEŃ STAWOWY KOLANA, NAKOLANEK, ZRĄB, LOGOPEDKA, PRZEKLĘTNIK, CHOROBA DUCHENNE'A, TUNER, KOSZATNICZKA, SCHEMAT SARRUSA, SWOSZOWICE, PATOLOG SĄDOWY, DWUNASTKA, ZAWIADOWCA, HEŁMIATKA, NATURYSTA, PRZEKSZTAŁCENIE WIELOLINIOWE, JĘZYK OGÓLNY, GAZIK, MORZE MIĘDZYKONTYNENTALNE, KUPRÓWKA ZŁOTNICA, CHOROBA DARLINGA, NAUSZNIK, AKSAMITNA REWOLUCJA, URYWEK, TANCERKA, OGLĄDACZ, CHOROBA FAHRA, SPOWINOWACONY, ORIJA, METODA PERKALA, OBSADKA, BARIERA JĄDROWA, ZDROJEK, KLEPISKO, KNOWIE, KREWETKA PŁYWAJĄCA, CYKOJADY, POKŁAD, MIARA TENDENCJI CENTRALNEJ, BANKRUCTWO, GARDEROBA, RELACJA PRZECHODNIA, DYPLOMATA, PEKTORAŁ, KALUMNIA, UPRAWA, HAFTARZ, CZARNOGIEŁDZIARZ, ANATOMIA KLINICZNA, ŁYSINKA, BOTANIKA FARMACEUTYCZNA, WSPOMAGACZ, BATYMETRIA, BULIONÓWKA, KORONKA, LOTOPAŁANKOWATE, KIESZENIÓWKA, GRAF PÓŁEULEROWSKI, INTERFEJS, TEREN ZAMKNIĘTY, DAMA DO TOWARZYSTWA, GLINIANE RĘCE, REFERENCJA, PIJALNIA, SCENA, SAMOGŁOSKA CENTRALNA, KRĄŻENIE SYSTEMOWE, TO COŚ, SZALKA, CHŁOPEK ROZTROPEK, SKRYBA, ZIELE, DNO OCEANICZNE, SEKCIARZ, MIKROBIOTA, BRZESZCZOT, RYBY WŁAŚCIWE, KOMETA JEDNOPOJAWIENIOWA, ŻÓŁW ŻÓŁTOLICY, MANICURZYSTKA, KAUKAZ, PUPCIA, ASFODELOWA ŁĄKA, SZABAS, ELEMENT, POLE, JĘZYK CHORWACKI, KRĘTLIK, REFRENISTKA, UNIWERSALNOŚĆ, OSTRONOGI, ORZESZEK PINIOWY, SPECJALNA STREFA EKONOMICZNA, ZMIERZCH, GERMANISTYKA, DODATEK WYRÓWNAWCZY, TEOGONIA, ROŚLINA KWASOLUBNA, PRZYZWOITKA, PSEUDOPAŁANKOWATE, BŁONA PÓŁPRZEPUSZCZALNA, SUTERENA, KŁODNICA, LICENCJA OTWARTA, ŚWIERK, STRATY MORALNE, ŁOPATA, KORYTO, KATOLICYZM, ŁUSKA, KOMORA, LAWETA, PRZEKLEŃSTWO, WERBLISTKA, BAZYLIKA KATEDRALNA, NAZWA POZORNA, BRUKSELKA, DEFICYTY BLIŹNIACZE, AFILIACJA, AETHERIA, WSPARCIE, NIEBOSZCZYK, HISTOPATOLOGIA, KROPLA W MORZU, ŻYWOŚĆ, ROŚLINA OKOPOWA, ZORZA POLARNA, GEN LETALNY, ODDZIAŁ, TOCZYSKO, LODY, OSŁONKA NABYTA, KONTENER, AZDARCHOIDY, PUBLICZKA, BLOCKERS, KLAPKA, KOZUBEK, GONIEC, SŁONECZNICOWE, KONIECZNOŚĆ, WYSEPKA, ZAKRĘT OCZODOŁOWY, ASTROMETRIA, MOCNA STRONA, DRENAŻ ROZSĄCZAJĄCY, JEŻOZWIERZ INDYJSKI, NAZWA OGÓLNA, NAGANIACZ, PIERDU PIERDU, PSZCZOŁA AFRYKAŃSKA, CHOROBA FORESTIERA, TROLL, MARYNARCZYNA, MIĘKISZ SPICHRZOWY, ŚLIZGAWKA, ZARZĄDCA KOMPENSACJI, BOKS, DUPA, BAWET, STOPKA, SERCE DZWONU, DROGA LOTNICZA, DOBÓR SZTUCZNY, PŁETWA STEROWA, PRODUKCJA NIEZAKOŃCZONA, SPECJALIZANTKA, BLUZA, INWALIDA, PORTYK, RENEGAT, DREN, KAPITEL, ZAPRAWA, HALOFIT, TRAWERS, POMORZE ŚRODKOWE, CZEKOLADA GORZKA, MOSTEK, NERW WZROKOWY, REEDUKACJA, PÓŁSIOSTRA, KAPSUŁA, MASSACHUSETTS, SPIERDOLINA, BEZOBSŁUGOWOŚĆ, CHODNICZEK, DRUKARKA ELEKTROCZUŁA, SZEW, DESZCZOWNICA, ŚMIERDZIUCHA, TRUTÓWKA ANATOMICZNA, NAZWA RZETELNA, BUTELKA, DROGA ZBIORCZA, BŁONA MIĘŚNIOWA, NARZĄD ŁZOWY, GADZIOMIEDNICZNE, WOLANT, FICROJA, OBRZEŻE, WYNAJMUJĄCA, KOZIBRÓD ŁĄKOWY, KOSZATNICZKA ZWYCZAJNA, PORTFEL, NOOBEK, ELEMENT, GRA, MARTWIAK, KOCIOŁEK, KADŁUB, CIEMNIA OPTYCZNA, TAHITAŃSKI, PRZEDAWCZYK, HURYSA, UBEZPIECZONY, PRZYŁĄCZE, DOBRODZIEJKA, NAGANIACZ, SEKTOR, OŚLICA BALAAMA, GUMOWE UCHO, KONFIGURACJA, ZRAZÓWKA, DUSZA TOWARZYSTWA, ODKAŻACZ, OBIECANKI CACANKI, MASŁO, GLIKOPROTEID, ISKIERNIK, WĘZEŁ SA, BYLICA POSPOLITA, PLAN, WIHAJSTER, ORGIAZM, OBIETNICA PRZEDWYBORCZA, DELTA KRONECKERA, DZBANECZNIK ATTENBOROUGHA, LEŚNICTWO, STACZ, ŁĄCZNIK KRAŃCOWY, ŁUSZCZYCA KROSTKOWA, PITU PITU, WIERZCHOŁ, PORTRECISTKA, CEROWACZKA, UKŁAD EKLIPTYCZNY, BRZOSKWINKA, ANALIZA WARTOŚCI, MNIEJSZOŚĆ, NOWA HUTA, ?PAKIET KONTROLNY.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 6.134 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

CZĘŚĆ OKRĘŻNICY, KTÓRA OBEJMUJE OBSZAR OD ZASTAWKI KRĘTNICZO-KĄTNICZEJ DO PRAWEGO ZGIĘCIA WĄTROBOWEGO, GDZIE OKRĘŻNICA WSTĘPUJĄCA PRZECHODZI W OKRĘŻNICĘ POPRZECZNĄ się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującymi hasłami do krzyżówki dla podanego opisu są:

Hasła krzyżówkowe do opisu: CZĘŚĆ OKRĘŻNICY, KTÓRA OBEJMUJE OBSZAR OD ZASTAWKI KRĘTNICZO-KĄTNICZEJ DO PRAWEGO ZGIĘCIA WĄTROBOWEGO, GDZIE OKRĘŻNICA WSTĘPUJĄCA PRZECHODZI W OKRĘŻNICĘ POPRZECZNĄ
HasłoOpis hasła w krzyżówce
OKRĘŻNICA WSTĘPUJĄCA część okrężnicy, która obejmuje obszar od zastawki krętniczo-kątniczej do prawego zgięcia wątrobowego, gdzie okrężnica wstępująca przechodzi w okrężnicę poprzeczną (na 19 lit.)
WSTĘPNICA część okrężnicy, która obejmuje obszar od zastawki krętniczo-kątniczej do prawego zgięcia wątrobowego, gdzie okrężnica wstępująca przechodzi w okrężnicę poprzeczną (na 9 lit.)

Definicje krzyżówkowe

OKRĘŻNICA WSTĘPUJĄCA
część okrężnicy, która obejmuje obszar od zastawki krętniczo-kątniczej do prawego zgięcia wątrobowego, gdzie okrężnica wstępująca przechodzi w okrężnicę poprzeczną (na 19 lit.).
WSTĘPNICA
część okrężnicy, która obejmuje obszar od zastawki krętniczo-kątniczej do prawego zgięcia wątrobowego, gdzie okrężnica wstępująca przechodzi w okrężnicę poprzeczną (na 9 lit.).

Oprócz CZĘŚĆ OKRĘŻNICY, KTÓRA OBEJMUJE OBSZAR OD ZASTAWKI KRĘTNICZO-KĄTNICZEJ DO PRAWEGO ZGIĘCIA WĄTROBOWEGO, GDZIE OKRĘŻNICA WSTĘPUJĄCA PRZECHODZI W OKRĘŻNICĘ POPRZECZNĄ sprawdź również:

osobnik ludzki lub zwierzęcy we wczesnym etapie rozwoju zwanym okresem zarodkowym ,
wieża obronna z bramą wjazdową umieszczoną w niższej kondygnacji ,
układ służący do przechowywania i odtwarzania informacji ,
literacki zabieg polegający na nagromadzeniu bliskoznacznych określeń mającym na celu uwydatnienie wagi omawianego przedmiotu ,
skupisko minerałów ,
Zamieszkanie grupy ludzi na określonym terytornium, na którym wcześniej nie mieszkała ,
otwór w igle ,
'Bananowy ...' VOX-u ,
gliniany garnuszek o kształcie gruszki, otwarty z dwu stron, używany dawniej w laboratoriach ,
nauczyciel, który uczy języka niemieckiego ,
mała, przeważnie drewniana warownia znajdująca się na kresach państwa dla obrony granic ,
dzień świętego odpoczynku w judaizmie ,
neurolog (1897-1963); prace z histopatologii ośrodkowego układu nerwowego ,
udawany żal, rzadkie ,
cecha czegoś, co jest powszechnie spotykane ,
zjawisko optyczne polegające na pojawieniu się wąskich smug (pasm) świetlnych układających się w kształtgwiazdy na powierzchni kamieni szlachetnych, zwłaszcza szlifowanych w kaboszon ,
niechęć - brak ochoty na coś, chęci do czegoś ,
BIELUŃ, DATURA ,
pochodna dihydralazyny, lek o działaniu hipotensyjnym oraz stymulującym mieszki włosowe ,
imię Ludwiga, b. kolarza ,
w średniowieczu podstawowa jednostka organizacyjna jazdy rycerskiej ,
przedstawiciel protistów roślinopodobnych z gromady kryptomonad (Cryptophyta) ,
metal lub półmetal charakteryzujący się dużą gęstością, często także właściwościami toksycznymi ,
zbiór technik mających na celu prognozę przyszłych cen (kursów) papierów wartościowych, walut czy surowców na podstawie cen historycznych ,
to, że coś ma zły wpływ na coś innego, nie przynosi korzyści ,
człowiek, który praktykuje ascezę ,
lekkie obuwie o skórzanych lub gumowych podeszwach, do których mocowane są paski ze skóry lub z innego materiału ,
ur. w 1930r. astronauta amerykański, dowódca we wspólnym locie Apollo-Sojuz ,
z ekspresją o marynarce; część garderoby damskiej i męskiej, górna część garnituru lub kostiumu, często funkcjonująca poza kompletem ,
osoba, która kieruje przebiegiem jakiejś uroczystości

Komentarze - CZĘŚĆ OKRĘŻNICY, KTÓRA OBEJMUJE OBSZAR OD ZASTAWKI KRĘTNICZO-KĄTNICZEJ DO PRAWEGO ZGIĘCIA WĄTROBOWEGO, GDZIE OKRĘŻNICA WSTĘPUJĄCA PRZECHODZI W OKRĘŻNICĘ POPRZECZNĄ. Dodaj komentarz

9-4 =

Poleć nas znajomym:

x