ODCINEK KRĄŻENIA ROZPOCZYNAJĄCY SIĘ PRZY WYJŚCIU AORTY Z LEWEJ KOMORY SERCA (OBEJMUJE ODGAŁĘZIENIE AORTY, TĘTNICE, CORAZ MNIEJSZE TĘTNICZKI, NACZYNIA WŁOSOWATE, ŻYŁKI ORAZ ŻYŁY), A KOŃCZĄCY SIĘ PRZY UJŚCIU ŻYŁ GŁÓWNYCH DO PRAWEGO PRZEDSIONKA - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

KRĄŻENIE DUŻE to:

odcinek krążenia rozpoczynający się przy wyjściu aorty z lewej komory serca (obejmuje odgałęzienie aorty, tętnice, coraz mniejsze tętniczki, naczynia włosowate, żyłki oraz żyły), a kończący się przy ujściu żył głównych do prawego przedsionka (na 12 lit.)KRĄŻENIE OBWODOWE to:

odcinek krążenia rozpoczynający się przy wyjściu aorty z lewej komory serca (obejmuje odgałęzienie aorty, tętnice, coraz mniejsze tętniczki, naczynia włosowate, żyłki oraz żyły), a kończący się przy ujściu żył głównych do prawego przedsionka (na 16 lit.)KRĄŻENIE OGÓLNE to:

odcinek krążenia rozpoczynający się przy wyjściu aorty z lewej komory serca (obejmuje odgałęzienie aorty, tętnice, coraz mniejsze tętniczki, naczynia włosowate, żyłki oraz żyły), a kończący się przy ujściu żył głównych do prawego przedsionka (na 14 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "ODCINEK KRĄŻENIA ROZPOCZYNAJĄCY SIĘ PRZY WYJŚCIU AORTY Z LEWEJ KOMORY SERCA (OBEJMUJE ODGAŁĘZIENIE AORTY, TĘTNICE, CORAZ MNIEJSZE TĘTNICZKI, NACZYNIA WŁOSOWATE, ŻYŁKI ORAZ ŻYŁY), A KOŃCZĄCY SIĘ PRZY UJŚCIU ŻYŁ GŁÓWNYCH DO PRAWEGO PRZEDSIONKA". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 16.897

KORZENIONÓŻKI, CHOMIK MANDŻURSKI, DYMARKA, BETON JAMISTY, OBIEG, MASZT, MELIORACJA AGROTECHNICZNA, PRZEŁĘCZ, JĘZYK, PLASTYKA, RADIO TAXI, KOLBKA, BŁĘDNY RYCERZ, ZADUPIE, ANDROPAUZA, GOTÓWKA, OBRZYD, REINKARNACJA, CUKIER BURACZANY, ZBLIŻENIE, NIMFA, TASZCZYN PSZCZELI, ZESPÓŁ BECKWITHA-WIEDEMANNA, SZARLATAN, PENITENCJA, PRZEKRASKA, PIEŃ TRZEWNY, INDIAŃSKI, ZESPÓŁ MUIRA-TORRE'A, DYSLEKSJA, SARI, KAMORRA, SAPONINA, CENTRUM OBRÓBKOWE, JUWENALIA, WYNAGRODZENIE OSOBOWE, MIASTO UMARŁYCH, DRYPTOZAUROID, FILOGENETYKA, FORUM, ANUCZIN, NACIEK, DOGMAT, WÓDKA, ROŚLINA DARNIOWA, PIN, STRONA TYTUŁOWA, INGRESJA MORSKA, KROJCZY, KARDIOTOKOGRAF, TABLICA, NIEDŹWIEDZIÓWKA PLAMICA, BACKGROUND, POMPA OBJĘTOŚCIOWA, LINIA LOTNICZA, KLUCZ ELEKTROLITYCZNY, BLOK KONTYNENTALNY, DZIWONOS, FOWIZM, ANATOMIA TOPOGRAFICZNA, DICYNODON, ŚWIĄTYNIA, SZABAŚNIK, AUTOBUS CZŁONOWY, RETROGRADACJA, BALKONIK, ZESTAW GŁOŚNOMÓWIĄCY, RYBA KOSTNOSZKIELETOWA, SCHRONISKO, CINEREA, MENU, CIAŁO OBCE, ŚLUNSK, PRAWO FIZYKI, ARCHOZAUR, SZTUKA WSPÓŁCZESNA, STÓŁ, DRUK, ELEUSIS, PATENA, RAKI, ASTROMETRIA, RACHUBA, ANARCHIA, PĘCHERZYCA, KOD DWÓJKOWY, WODA-WODA, TEMAT FLEKSYJNY, KISIEL, ROZMAITOŚĆ RIEMANNA, OMNIBUS, AFGAŃSKI, AKUMULATORY, GASKOŃSKI, JĘZYKI NIGEROKONGIJSKIE, GNICIE, OKSYDAZA KSANTYNOWA, MIĘDZYŻEBRZE, SIEDEMDZIESIĄTKA, TERMODYNAMIKA TECHNICZNA, IZOLACYJNOŚĆ CIEPLNA, INFORMACJA NAUKOWA, WYRAKI, PĘDNIK AZYMUTALNY, WIELKI WYBUCH, HIEROGAMIA, DINGO, WYSPA KUCHENNA, SIATECZKA, KAPILARNOŚĆ, E-PODPIS, TAMANDUA, BOTANIKA FARMACEUTYCZNA, JEDNOSTKA CZASU, MECHANIKA KLASYCZNA, OSTATNIA PROSTA, STALÓWKA, CZERWONE ŚWIATŁO, PRZECIWSTAWIENIE, KIZIEK, PARALAKSA, KONDOROWATE, POBIJAK, REGUŁA LEWEJ DŁONI, NAPÓJ WINOPODOBNY, PANNUS, PAPIER PERGAMINOWY, LENIWIEC BRUNATNY, WIEDŹMA, NOPCSASPONDYL, PATYNKI, WIEŻA CIŚNIEŃ, KARTOFLARZ, CIASTO, ŻÓŁW ŚWIĄTYNNY, NANTONG, WSZOŁY, POWIEŚĆ BRUKOWA, BIAŁA ŚMIERĆ, BONANZA, RZUT RÓWNOLEGŁY, OBSZAR METROPOLITALNY, KWAZIKRYSZTAŁ, KULTYWAR, ZLEWKA, AMINOKWAS, WYSPA BARIEROWA, KORONKA KLOCKOWA, RZECZ WNIESIONA, SIATKA, KISIEL MLECZNY, DZIEŃ REKTORSKI, MALI, OBLEGA, CZEREP, ZGROMADZENIE ZAKONNE, CHOROBA MIKROFALOWA, KNOT, MOHRG, SHOUNENAI, POŻAR, UCZEŃ, BRZĄKNIĘCIE, ZAPALAZAUR, MIAZGA ZĘBOWA, PRÓG BÓLU, STRZAŁA EROSA, SERDECZNIK POSPOLITY, KĄPIEL LECZNICZA, PERSZERON, DESMAN PIRENEJSKI, STRUKTURALISTKA, BATON, TAKT TRÓJDZIELNY, BOROWIEC, RETINOPATIA, JESION WYNIOSŁY, MUSZLA KONCERTOWA, EFEKT RYGLA, MIĘSIEŃ PŁATOWATY, CHŁOPEK ROZTROPEK, BIBUŁKARKA, CATAMARKA, PIEZOELEKTRYK, PORA GODOWA, OSTOJA, HUNCWOT, AMALGAMACJA, CHANGCHENGOPTERUS, WALKA, ABOLICJONISTKA, JARSTWO, GNÓJ, WĘŻOWNIK, SINOZAUROPTERYKS, CANZONETTA, ZDOLNOŚĆ POZNAWCZA, TUJA, GOMBROWICZ, TEORIA ESTYMACJI, JONOFOREZA, TWIST, STREFA TROFOLITYCZNA, BICZYKOODWŁOKOWCE, KULTURA MUSTIERSKA, ŚWIADECTWO DEPOZYTOWE, KUPEREK, ŻYŁKA, WYCZARTEROWANIE, PRZELEW TRANSGRANICZNY, TĘTNICA KREZKOWA, DIPOL ZAŁAMANY, ŻYDOWSKI PROCENT, MORDENT, POSTĘPOWANIE MEDIACYJNE, KATEDRA, MEGALODON, GRZECH CIĘŻKI, MANEWROWY, NIEKONWENCJONALNOŚĆ, KOŻUSZEK, PASO PERUWIAŃSKI, WĘZEŁ KOLEJOWY, GROTESKA, DIALEKT, PIZOID, ŻABA ORANŻERYJNA, CIĄGUTKA, ACRE, CZAPKA NIEWIDKA, ANALFABETYZM FUNKCJONALNY, NIGERZAUR, CIUPAGA, ŁĘK, TEORIA STEROWANIA DUALNEGO, TOŻSAMOŚĆ PŁCIOWA, PROCH BEZPŁOMIENNY, CZIROKEZ, CERATA, MIKROFON CEWKOWY, SŁUP OŚWIETLENIOWY, NERWIAK WĘCHOWY ZARODKOWY, NADDŹWIĘKOWOŚĆ, REPOZYCJA, CELULOZOWNIA, PROBIERNIA, HISZPAŃSKI, SYSTOL, BIURO PERSONALNE, PARALAKSA, BROŃ TERMOJĄDROWA, PUNKT KATECHETYCZNY, OBIEKTYWNOŚĆ, KUFA, SISAK, OGIEŃ, SZCZEP, KRAJE ROZWIJAJĄCE SIĘ, DZWON NURKOWY, WALOŃSKI, MISIEK, SZACHY KORESPONDENCYJNE, SHONEN-AI, KLOPS, ACYDURIA MEWALONIANOWA, HULAJPOLE, TOLERANCJA, WIELOŚCIAN FOREMNY, WOLATUCHA, BOCHOLT, KOSZT SPRZEDAŻY, REGENT, RUCH JEDNOSTAJNY KRZYWOLINIOWY, FURDYMENT, BORDER, MASZYNA TŁOKOWA, TOR KABLOWY, KONFRONTACJA, ROSZCZENIOWOŚĆ, ŁUSKOWIEC, BEZPIEŃKA, WOJSKA INŻYNIERYJNE, PORTRECISTKA, MIECZ DŁUGI, GASLIFT, TROLL, WISIOREK, AKWAWITA, BERSON, AGNOZJA TWARZY, MUSAKA, GERIATRIA, TEORIA INFORMACJI, NIEROZWIĄZYWALNOŚĆ, STYLIKOWCE, KARATE, MIŚ, DROGI RODNE, SŁUGA BOŻY, ?WIDZENIE FOTOPOWE.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 16.897 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

ODCINEK KRĄŻENIA ROZPOCZYNAJĄCY SIĘ PRZY WYJŚCIU AORTY Z LEWEJ KOMORY SERCA (OBEJMUJE ODGAŁĘZIENIE AORTY, TĘTNICE, CORAZ MNIEJSZE TĘTNICZKI, NACZYNIA WŁOSOWATE, ŻYŁKI ORAZ ŻYŁY), A KOŃCZĄCY SIĘ PRZY UJŚCIU ŻYŁ GŁÓWNYCH DO PRAWEGO PRZEDSIONKA się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującymi hasłami do krzyżówki dla podanego opisu są:

Hasła krzyżówkowe do opisu: ODCINEK KRĄŻENIA ROZPOCZYNAJĄCY SIĘ PRZY WYJŚCIU AORTY Z LEWEJ KOMORY SERCA (OBEJMUJE ODGAŁĘZIENIE AORTY, TĘTNICE, CORAZ MNIEJSZE TĘTNICZKI, NACZYNIA WŁOSOWATE, ŻYŁKI ORAZ ŻYŁY), A KOŃCZĄCY SIĘ PRZY UJŚCIU ŻYŁ GŁÓWNYCH DO PRAWEGO PRZEDSIONKA
HasłoOpis hasła w krzyżówce
KRĄŻENIE DUŻE odcinek krążenia rozpoczynający się przy wyjściu aorty z lewej komory serca (obejmuje odgałęzienie aorty, tętnice, coraz mniejsze tętniczki, naczynia włosowate, żyłki oraz żyły), a kończący się przy ujściu żył głównych do prawego przedsionka (na 12 lit.)
KRĄŻENIE OBWODOWE odcinek krążenia rozpoczynający się przy wyjściu aorty z lewej komory serca (obejmuje odgałęzienie aorty, tętnice, coraz mniejsze tętniczki, naczynia włosowate, żyłki oraz żyły), a kończący się przy ujściu żył głównych do prawego przedsionka (na 16 lit.)
KRĄŻENIE OGÓLNE odcinek krążenia rozpoczynający się przy wyjściu aorty z lewej komory serca (obejmuje odgałęzienie aorty, tętnice, coraz mniejsze tętniczki, naczynia włosowate, żyłki oraz żyły), a kończący się przy ujściu żył głównych do prawego przedsionka (na 14 lit.)

Definicje krzyżówkowe

KRĄŻENIE DUŻE
odcinek krążenia rozpoczynający się przy wyjściu aorty z lewej komory serca (obejmuje odgałęzienie aorty, tętnice, coraz mniejsze tętniczki, naczynia włosowate, żyłki oraz żyły), a kończący się przy ujściu żył głównych do prawego przedsionka (na 12 lit.).
KRĄŻENIE OBWODOWE
odcinek krążenia rozpoczynający się przy wyjściu aorty z lewej komory serca (obejmuje odgałęzienie aorty, tętnice, coraz mniejsze tętniczki, naczynia włosowate, żyłki oraz żyły), a kończący się przy ujściu żył głównych do prawego przedsionka (na 16 lit.).
KRĄŻENIE OGÓLNE
odcinek krążenia rozpoczynający się przy wyjściu aorty z lewej komory serca (obejmuje odgałęzienie aorty, tętnice, coraz mniejsze tętniczki, naczynia włosowate, żyłki oraz żyły), a kończący się przy ujściu żył głównych do prawego przedsionka (na 14 lit.).

Oprócz ODCINEK KRĄŻENIA ROZPOCZYNAJĄCY SIĘ PRZY WYJŚCIU AORTY Z LEWEJ KOMORY SERCA (OBEJMUJE ODGAŁĘZIENIE AORTY, TĘTNICE, CORAZ MNIEJSZE TĘTNICZKI, NACZYNIA WŁOSOWATE, ŻYŁKI ORAZ ŻYŁY), A KOŃCZĄCY SIĘ PRZY UJŚCIU ŻYŁ GŁÓWNYCH DO PRAWEGO PRZEDSIONKA sprawdź również:

toyota z modelu Avensis ,
zespół danych umieszczonych na karcie tytułowej i w metryce książki, zawierający nazwisko autora, tytuł, tom, miejsce i rok wydania oraz instytucję wydawniczą lub drukarnię ,
jednoroczna roślina warzywna z rodziny złożonych uprawiana dla jadalnych liści ,
organ władzy w dwuizbowym parlamencie, sądzie (np. Sądzie Najwyższym) lub innej instytucji wykonującej władzę ,
gra dwóch drużyn polegająca na przetaczaniu ogromnej piłki do bramki przeciwnika, może być rozgrywana konno ,
sam jak ... w płocie ,
dział nauki o literaturze, którego zadaniem jest porównanie utworów należących do literatur różnych narodów oraz wpływów i zależności w literaturze światowej; nowoczesna komparatystyka zajmuje się także badaniem związków pomiędzy literaturą a innymi dziedzinami sztuki, np. muzyką, malarstwem, filmem, a także przekładami ,
Suillus grevillei (Klotzsch) Singer - gatunek grzyba z rodziny maślakowatych; dość szeroko rozprzestrzeniony: występuje w Europie, Ameryce Północnej, Afryce Północnej i w Australii, w Polsce jest pospolity, szczególnie w górach ,
znane warzywo, nowalijka o lekko piekącym smaku; zgrubiały korzonek (bulwa) rośliny o tej samej nazwie ,
forma wynagrodzenia, zapłata otrzymywana za każdy dzień pracy ,
nazwa, która może stać w podmiocie i orzeczeniu zdania o postaci „A jest B” oraz w intencji mówiącego odnosi się dokładnie do jednego przedmiotu) ,
wagon przeznaczony do obsługiwania technicznego infrastruktury i innych zadań ,
ośrodek sportów zimowych w Szwajcarii w Alpach Pennińskich ,
Ampelosaurus - rodzaj opancerzonego zauropoda z rodziny tytanozaurów; żył w epoce późnej kredy na terenach współczesnej Europy ,
uczeń gimnazjum ,
wiadomość tekstowa publikowana na Twitterze ,
zakończenie znajomości z kimś, porzucenie kogoś ,
zator na drodze ,
zjawisko fizyczne zmiany potencjału elektrody na większy niż jej potencjał równowagowy ,
duży zamknięty kołowy pojazd konny (przeważnie cztero- lub sześciokonny) używany od połowy XVI wieku do połowy XIX wieku do przewozu pasażerów i przesyłek pocztowych na stałych trasach obsługiwanych według ustalonego rozkładu jazdy ,
malec (pot.) ,
roślina zbożowa z rodziny traw, uprawiany w strefie monsunowej ,
sposób serwowania posiłków w hotelach, rzadziej restauracjach, polegający na udostępnieniu gościom kilkunastu potraw, z których mogą oni ułożyć pełny posiłek z uwzględnieniem własnych upodobań kulinarnych i dietetycznych ,
pałeczka z kruchego ciasta podawana do zup, bulionów, barszczu ,
wyraz braku kontaktu z rzeczywistością, bycia myślami daleko ,
rogacz z Laponii ,
potrawa (najczęściej słodka) spożywana zazwyczaj na zakończenie posiłku głównego lub na podwieczorek czy drugie śniadanie ,
dzielnica Nowego Jorku ,
ćwiczenia wojskowe mające na celu wyuczenie zasadniczej postawy wojskowej żołnierza lub oddziału, oddawania honorów, operowania bronią i sprzętem, itp ,
ornament w formie laski oplecionej liśćmi

Komentarze - ODCINEK KRĄŻENIA ROZPOCZYNAJĄCY SIĘ PRZY WYJŚCIU AORTY Z LEWEJ KOMORY SERCA (OBEJMUJE ODGAŁĘZIENIE AORTY, TĘTNICE, CORAZ MNIEJSZE TĘTNICZKI, NACZYNIA WŁOSOWATE, ŻYŁKI ORAZ ŻYŁY), A KOŃCZĄCY SIĘ PRZY UJŚCIU ŻYŁ GŁÓWNYCH DO PRAWEGO PRZEDSIONKA. Dodaj komentarz

5-2 =

Poleć nas znajomym:

x