ZUŻYCIE DÓBR NA POTRZEBY KONSUMPCJI I INWESTYCJI ORAZ WYDATKÓW RZĄDOWYCH - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

ABSORPCJA KRAJOWA to:

zużycie dóbr na potrzeby konsumpcji i inwestycji oraz wydatków rządowych (na 16 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "ZUŻYCIE DÓBR NA POTRZEBY KONSUMPCJI I INWESTYCJI ORAZ WYDATKÓW RZĄDOWYCH". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 3.149

GARNIZON, SZCZEKUSZKA SARDYŃSKA, KĄTOZĄB SYBERYJSKI, MANEWROWY, RYNEK WTÓRNY, LITOSFERA, AMERYKAŃSKI KUC SZETLANDZKI, TERRARYSTYKA, TABOR, ELEKTROLIZA, PROTEINA, TBV, LAS GRĄDOWY, MAŁŻEŃSTWO MORGANATYCZNE, BENTAL, KNYPEL, LEK PRZECIWZAKRZEPOWY, ALPAKS, BOURBON, DOBRA SUBSTYTUCYJNE, EKOLOGIA BIOCHEMICZNA, SZKŁO LABORATORYJNE, FORMA MODULARNA, BRACTWO RYCERSKIE, JĘZYK LINGALA, AEROGRAFIA, GŁOWICA, SOLIDARNOŚĆ JAJNIKÓW, WERNER, ANGIOLOGIA, NIECKA ABLACYJNA, DRZEWIAK DORIA, RYBA KOSTNOSZKIELETOWA, PRZYSTOSOWANIE OBRONNE, RUNO, MYSZOSKOK WIELKI, RYNEK WŁAŚCIWY, TRZASKACZE, TRASZKA SYBERYJSKA, MUSTEL SIWY, KURTYZACJA, NAWAŁNIK BURY, ZALESIANIE, POLNIK ZIEMNOWODNY, SĘPNIK PSTROGŁOWY, LEJEK, UNIA CELNA, RAKIETA PRZECIWPANCERNA, RDZEŃ, URODZENIE PRZYSPOSOBIONE, KABESTAN, HABER, JĘZYKI MUNDA, GASKOŃSKI, SYSTEM DEDUKCYJNY, STYLIZACJA, TORFOWIEC FRĘDZLOWATY, PROCES STACJONARNY, AZERSKI, DŁUGOSZKI, BUDŻET DOMOWY, CZAPLA TRÓJBARWNA, ALGEBRA LINIOWA, FILTR GÓRNOPRZEPUSTOWY, NIETOLERANCYJNOŚĆ, PSYCHIATRIA, ALFA ROMEO, UMOWA O PRACĘ, OBIEKT SPORTOWY, STRATA, SAMOLOT MYŚLIWSKI, KŁOCHTUN, ANTYLOPA, ŁOTEWSKI KOŃ GORĄCOKRWISTY, ROSA MIODOWA, DRYF KONTYNENTALNY, MAGAZYN KONSYGNACYJNY, WETERYNARIA, KULTURA MATERIALNA, PAULOWNIA, CICHY WSPÓLNIK, AILLOLI, PODWODNY LOTNISKOWIEC, KOSZĘCIN, STYL MOTYLKOWY, GAMMACYZM, PIERŚCIEŃ, KANCLERZ, PRZEKŁADNIA ELEKTRYCZNA, SALADA, FORMIZM, EINSIEDLER, PŁETWA, SYMULATOR LOTU, HIPOCENTAUR, BŁONA ŁĄCZNOTKANKOWA, SARKOMER, ARYTMETYKA WYBORCZA, PENIS, TYFLOPEDAGOGIKA, PANADA, NUDNOŚCI, JĘZYKI ANGLO-FRYZYJSKIE, TACZKA, CZERKIESKA, MOCHWIAN BŁOTNY, LUMPKA, JĘZYKOZNAWSTWO TAKSONOMICZNE, RUCH EKOLOGICZNY, BIONIKA, ALBUMINA ZNAKOWANA, KLASTEROWY BÓL GŁOWY, TRYGONOMETRIA SFERYCZNA, OGNIK SZKARŁATNY, STRUMIEŃ RUMOWISKA BRZEGOWEGO, MAGELANKA RUDOGŁOWA, DZIWUSZKA PURPUROWA, INKAS, KONIUNKTURA KONSUMENCKA, TELEWIZJA PUBLICZNA, UKŁAD ADRENERGICZNY, ANALFABETYZM FUNKCJONALNY, CZYNNOŚĆ WZROKOWA, POLESIE, CHWOSTKA SZAFIROWA, OSNOWA GEODEZYJNA, SOFTBALL, SERBOCHORWACKI, ŁYŻECZKA, JELARANG, POZYCJA TESTOWA, SAMOA AMERYKAŃSKIE, BALISTYKA ZEWNĘTRZNA, WALIDACJA, MUZYKA ELEKTRONICZNA, BOGDANIEC, EWALUACJA BIEŻĄCA, ŚLĄSKI, PRĘT, BŁONNIK, GRAMATYKA, AMFIUMY, WIATKA, SŁUŻBY WEWNĘTRZNE PAŃSTWA, ŁAPCE, KAŁKAN, ARKUSZ KALKULACYJNY, NORNICA RUDA, MALERIZAUR, PERTURBACJA, RAJA BIAŁOPLAMA, POLICJA DROGOWA, STANDARDBRED, AUKSYNA, SZWAJCARSKI KOŃ SPORTOWY, EFEKT VEBLENA, PRODUKCJA, KRWAWNIK WYPROSTOWANY, WERTYKULATOR, KRAJE ROZWIJAJĄCE SIĘ, SZURPEK ODRĘBNY, FUSYT, GATUNEK CELOWY, KATEGORIA URZĘDNICZA, MANGO, TOŁHAJ, KANGURZAK RUDAWY, TATAR, INKA, ODSYP, CHOROBA SCHILDERA, BLOCZEK, PENOLOGIA, CZARNY MAKAK CZUBATY, PRĄCIE, PALIWO CIEKŁE, ZROSŁOGŁOWE, ŻABA BAGIENNA TASMAŃSKA, SUSEŁ DŁUGOOGONIASTY, CZAPLA ŻÓŁTODZIOBA, PANCERNIK DŁUGOOGONOWY, RAZNOCZYNIEC, FITOCHEMIA, ŁUSKOWCE, KRYMINAŁ, BUKMACHERKA, MIEJSCE OBSŁUGI PODRÓŻNYCH, KOMÓRKA PIRAMIDALNA, PARA, OBUWIE ORTOPEDYCZNE, ZIELONA KARTA, GWAJAKOWIEC, KOZA ŚNIEŻNA, EFEKT MAJĄTKOWY, SADZANKA RUMIENICA, BYLICA POSPOLITA, AUSTRALORZEKOTKA MINIATUROWA, KRWAWNIK POSPOLITY, KONSULAT, CZERWONKA, DYFUZJONIZM, CHOMIK EVERSMANNA, INNSBRUCK, TAPIRY, H, FILM WOJENNY, INTEL, PLAN, POŁOZ ZIELONY, ELEKTRODA SZKLANA, FURIOSO, TECHNIKA ŚWIETLNA, POETYKA, OCHWEŚNIK, STAROCERKIEWNOSŁOWIAŃSKI, MIŁOŚĆ WŁASNA, SZYB NAFTOWY, DOM PRZEDPOGRZEBOWY, QUIZ, SUCHY DOK, ORGAN RENTOWY, STERNICZKA ZWYCZAJNA, ADLER, PRÓCHNICZEK BŁOTNY, DZIURAWY WOREK, TRYBUT, CHLOROTIAZYD, KAPERKA, SKÓROSKRZYDŁE, AMBER GOLD, UMOCNIENIE, RUSSELL, JĘZYK TAMILSKI, PRZEDSIĘWZIĘCIE TERMOMODERNIZACYJNE, KORMORAN BIAŁOLICY, NIEGOSPODARNOŚĆ, TEORIA INFORMACJI, ZRZESZOTOWIENIE KOŚCI, LAMERSTWO, TATARKA, TIOTIKSEN, FILANDER PRĘGOWANY, KOSTNOJĘZYKOWE, ATRYBUCJA, WIDŁOZĄB LEŚNY, RODZINA PSZCZELA, STRZAŁKA, STRZAŁKA MAŁA, DEPRESJA ODDECHOWA, WIMPERGA, ATEMOYA, TEORIA NATURALNEJ STAGNACJI, GOSPODARSTWO TOWAROWE, KITAJKA, JĘZYKI ANGLOFRYZYJSKIE, TERMINAL PROMOWY, ŻYŁA NADBRZUSZNA DOLNA, PŁUG, UNIWERSUM, IROKEZKA, DŹWIGNIA FINANSOWA, SINOLOGIA, WĘGLOWODAN, PRAWO WYZNANIOWE, UDAJPUR, CZYNNOŚĆ PSYCHICZNA, NAWIS INFLACYJNY, KACZKA SROKATA, BOKS TAJSKI, ZANOKCICOWATE, POLARYZACJA CHROMATYCZNA, CHCIWSTWO, CIOS PROSTY, PRASA, KOMBINACJA KLASYCZNA, ACHALAZJA, STROP KLEINA, DIAKONAT, RZEŹBA, BIOGENEZA, JAZZ, SPOŻYCIE, PILCHOWATE, WYPOWIEDŹ PROBLEMATYCZNA, ANTYMILITARYSTA, OBRÓT CYWILNOPRAWNY, RUNO LEŚNE, CISTECEFAL, UZBECKI, ŻYŁA RAMIENNO-ŁOKCIOWA, JOGACZARA, DESMAN PIRENEJSKI, KLATKOWIEC, KRZYWUŁA, SOFISTA, KREDYT POMOSTOWY, PERCEPAN, EUROPALETA, BRĄZAL, ?SAKIEWNIK.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 3.149 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

ZUŻYCIE DÓBR NA POTRZEBY KONSUMPCJI I INWESTYCJI ORAZ WYDATKÓW RZĄDOWYCH się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: ZUŻYCIE DÓBR NA POTRZEBY KONSUMPCJI I INWESTYCJI ORAZ WYDATKÓW RZĄDOWYCH
HasłoOpis hasła w krzyżówce
ABSORPCJA KRAJOWA zużycie dóbr na potrzeby konsumpcji i inwestycji oraz wydatków rządowych (na 16 lit.)

Definicje krzyżówkowe

ABSORPCJA KRAJOWA
zużycie dóbr na potrzeby konsumpcji i inwestycji oraz wydatków rządowych (na 16 lit.).

Oprócz ZUŻYCIE DÓBR NA POTRZEBY KONSUMPCJI I INWESTYCJI ORAZ WYDATKÓW RZĄDOWYCH sprawdź również:

w żeglarstwie: zgrubienie, wypukłość rękojeści wiosła ,
dobra naturalne dostępne dla człowieka, odnawialne źródła energii i kopaliny ,
osoba mało inteligentna, tępa ,
jednostka używana w informatyce oznaczająca kwadrylion bajtów (1 JB = 1E+24 B) ,
samojezdna maszyna wyrównująca przebieg i płaszczyznę toru kolejowego ,
instrument muzyczny z grupy idiofonów klawiszowych, wynaleziony pod koniec XIX w., przypominający kształtem fisharmonię; dźwięki wytwarzane są poprzez uderzania uruchamianych przy pomocy klawiszy młoteczków w połączone z rezonatorem skrzynkowym metalowe płytki, które wydają dźwięk zbliżony do dzwonków ,
świstek papieru, plakietka potwoerdzające dokonanie opłaty za coś ,
nauka o kulturze i języku Grecji starożytnej i współczesnej ,
egzemplarz cudo ,
miejsce, gdzie dwa elementy geograficzne, np. dwie drogi, ramiona rzeki, pasma górskie, rozchodzą w różne strony ,
zespół cech typowych dla Dolnego Śląska, czegoś z tego regionu lub jego mieszkańca ,
miasto w Indiach (Karnataka) główny w kraju ośrodek eksploatacji złota i srebra ,
mistyczno-ascetyczny kierunek w islamie powstały w VII i VIII w ,
człowiek bez energii, niezgrabny, niezaradny ,
Aphrodroma brevirostris - gatunek ptaka z rodziny burzykowatych (Procellariidae) ,
kraina historyczna w południowo-wschodniej Francji, we francuskich Alpach, przy granicy ze Szwajcarią i Włochami ,
kod ISO 4217 dolara Brunei ,
duża karuzela z siedzeniami rozmieszczonymi na kole obracającym się w pionie ,
proces zachodzący w zakresie ekonomii ,
tzw. figura przydrożna, kapliczka, krzyż, małe, przydrożne miejsce kultu ,
końcowa część widlastego rozgałęzienia bezlistnych pędów kopalnych paprotników psylofitów ,
inna nazwa opieńki cesarskiej ,
stopień w okopie bądź wale fortu, umożliwiający strzelanie z broni ręcznej ponad przedpiersiem ,
żużlowiec szwedzki, siedmiokrotny mistrz świata w latach 1970-77 ,
lampa stroboskopowa, dająca charakterystyczne, przerywane światło, używana w celach rozrywkowych ,
organizm, który jest zdolny się zregenerować ,
element mający za zadanie przyjmowanie energii uderzenia i chronienie elementu (pojazdu, budowli, miejsca) na którym jest zamocowany ,
but z grubą podeszwą, zakładany na miękki pantofel przy wychodzeniu z domu na ulicę, noszony ok. XI-XVIII w ,
to, że jakaś czynność jest wykonywana bez litości ,
kwadratowa sieć rybacka o powierzchni nie większej niż 1×1 m i oczkach sieci nie mniejszych niż 5 mm, rozpięta na dwóch skrzyżowanych pałąkach, służąca do łowienia ryb na przynętę

Komentarze - ZUŻYCIE DÓBR NA POTRZEBY KONSUMPCJI I INWESTYCJI ORAZ WYDATKÓW RZĄDOWYCH. Dodaj komentarz

9+3 =

Poleć nas znajomym:

x