ZUŻYCIE DÓBR NA POTRZEBY KONSUMPCJI I INWESTYCJI ORAZ WYDATKÓW RZĄDOWYCH - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

ABSORPCJA KRAJOWA to:

zużycie dóbr na potrzeby konsumpcji i inwestycji oraz wydatków rządowych (na 16 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "ZUŻYCIE DÓBR NA POTRZEBY KONSUMPCJI I INWESTYCJI ORAZ WYDATKÓW RZĄDOWYCH". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 3.149

FAMA, SYSTEM BANKOWY, DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA, NAUPLIUS, LITOSFERA, POLNIK ŚNIEŻNY, RADA DUSZPASTERSKA, TELEWIZJA PUBLICZNA, TURBINKA KOWALSKIEGO, JĘZYK TAMILSKI, ZESPÓŁ MUIRA-TORRE'A, BYTOMIANKA, DYFTERYT, PODGORZELEC, ORDYNACJA PODATKOWA, KURTYZACJA, DRZEWICA DWUBARWNA, MORDWIN, HELMINTOLOGIA, OPONA, TIOTIKSEN, SZCZEKUSZKA KORSYKAŃSKA, KREDYT SKUPOWY, TERRARYSTYKA, ORLICZKA MIECZOWATA, OKO, ŚWISTAK CZARNOGŁOWY KAMCZACKI, ANALIZATOR, HOHENZOLLERNOWIE, WRÓBEL POŁUDNIOWY, SUSEŁ WASHINGTONA, WŁOSKOWATOŚĆ, ZWIĄZEK BOJOWNIKÓW O WOLNOŚĆ I DEMOKRACJĘ, UNIWERSYTET, MAH JONG, HEPATOLOGIA, KROŚNIANIN, IBERYSTYKA, KAWALERSKA FANTAZJA, ZESPÓŁ NEGOCJACYJNY, ZYSK REZYDUALNY, ZARZĄDZENIE, ZALESIANIE, SUSEŁ DŁUGOOGONIASTY, UTATSUZAUR, MOBULA, DZIĄSŁO, STYL MOTYLKOWY, MINISTRANT KADZIDŁA, PARPOSZ, ŻÓŁW WIELKOGŁOWY, WDŻ, PELONEUSTES, MODUŁ, ORLENIOWATE, ASTER GAWĘDKA, RURA OKŁADZINOWA, HAMSIN, SSAKI, ŚWINIOKSZTAŁTNE, KWARC MLECZNY, WIZJER, TRASZKA ALPEJSKA, RACHUNKOWOŚĆ ZARZĄDCZA, CZAPLA CZARNA, FILM FANTASTYCZNONAUKOWY, MINIMALISTA, BILON, TERMINAL PROMOWY, RETOROMAŃSKI, PERTURBACJA, ROPUCHA PASKÓWKA, ZUŻYCIE MATERIAŁÓW I ENERGII, OCHWEŚNIK, PADEMELON CZERWONONOGI, MORŚWIN BEZPŁETWY, CZAPLA BIAŁOLICA, VIKING, CHWOSTKA SZAFIROWA, FILM S-F, ENERGETYKA WODNA, WODOROTLENEK, OKRES OKOŁOPORODOWY, LUMPKA, LEPIĘŻNIK WYŁYSIAŁY, ORZEŁ POŁUDNIOWY, CZERWONAK MAŁY, ŚLONSK, ACID WESTERN, REGION WĘZŁOWY, TAYLOR, GŁOWIENKA DŁUGODZIOBA, REKWIZYCJA, LAPAROSKOPIA, ANALIZA FINANSOWA, NOGOLOTKA CZARNOSTOPA, BIEL, DRENAŻ MÓZGÓW, ZABURZENIE AFEKTYWNE, NOCEK OSTROUCHY, ARKUSZ KALKULACYJNY, WIGILIA, DRĘTWA BRUNATNA, CZAPLA MALGASKA, POLITYKA SPÓJNOŚCI, TAMARYNA BIAŁOCZUBA, KAMIEŃ, RYZYKO INWESTYCYJNE, PODWÓJ WIELKI, RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT, DENACYFIKACJA, NUMER KIERUNKOWY, DIALOG OBYWATELSKI, POHULANKA, RAKIETA PRZECIWPANCERNA, ATOMISTYKA, UNIA CELNA, KASZEL SUCHY, KONOPIOWATE, PREPER, ANTYLOPA, STYLIZACJA, ART BRUT, CHWYTNIK, ŻYŁA JĘZYKOWA, CIEŚŃ NADGARSTKA, RÓWNOWAGA MAKROEKONOMICZNA, CHEMIA JĄDROWA, DZIESIĘCIONOGI, CHOROBA FABRY'EGO, TEORIA INFORMACJI, SUMAK, CZŁOWIEK WEWNĘTRZNY, SIEWRUGA, JANUSZ KORWIN-MIKKE, PAJA, GOSPODARKA MORSKA, PRZĘŚL, KENNEL, ŚCIEKI BYTOWE, NADJAŹŃ, ASTRONOMIA GWIAZDOWA, CHÓR, DZIENNIKARZ ŚLEDCZY, HYDROKSYZYNA, KRATA PODGRUP, STOPA ZWROTU, RADCA PRAWNY, MEGAFON, SOFISTA, CZERWONY KRZYŻ, WZÓR PRZEMYSŁOWY, LORDOSTWO, BIURO PODAWCZE, BAWOLEC, RÓŻNICA SYMETRYCZNA, SKORPION CESARSKI, PRAWO MAJĄTKOWE, KONWENCJA LITERACKA, PINGWIN DŁUGOCZUBY, DUK WSPANIAŁY, PRAŻNIA, PERKOZ CHILIJSKI, INWENTARYZACJA, STREFA PODMIEJSKA, STROLLER, CHAMSIN, KOROWÓDKA ŚRÓDZIEMNOMORSKA, LUPA, H, ŻABA BAGIENNA TASMAŃSKA, KARTA MOBILIZACYJNA, WILK Z ZATOKI HUDSONA, KATASTER NIERUCHOMOŚCI, CYPRYŚNIK, ZUŻYCIE, TOJAD SMUKŁY, SZATANISTKA, PODEJŹRZON LANCETOWATY, CENTRUM URAZOWE, KARUK, ZESPÓŁ USTNO-TWARZOWO-PALCOWY, FAŁD GŁOSOWY, MAKROŚWIAT, ANALIZA KOSZTÓW, KOŃ TRAKEŃSKI, PRAWO BANKOWE, RÓŻNORODNOŚĆ BIOLOGICZNA, TYTUŁ NAUKOWY, RÓWNIK, ELEUSIS, NIESZPUŁKA JADALNA, WOAL, KWAŚNICA, INSTALACJA, KALIFORNIJSKI CEDR RZECZNY, KONTROLA DOSTĘPU, MEKSYKAŃSKI, MANEWROWY, CYNAMON, HAFCIARSTWO, GOLIZNA, PODWODA, GRA CASUAL, RADIOFARMECUTYK, SCRATCHING, PARK KRAJOBRAZOWY, TAPIROWATE, ALGEBRA BOOLE'A, BANKOWOŚĆ ISLAMSKA, AUTOPILOT, UMUNDUROWANIE WYJŚCIOWE, WEŁNA KAMIENNA, GAMMACYZM, WEŁNA MINERALNA, SZACHY SZYBKIE, LICEUM PLASTYCZNE, JĘZYK PORTUGALSKI, TRACZ DŁUGODZIOBY, OZIĘBŁOŚĆ, GLEJCHENIOWCE, LERICHE, WĘŻÓWKOWATE, GEOGRAFIA FIZYCZNA, KARD, BUTELKA ZAPALAJĄCA, MIKROSKOP WARSZTATOWY, ZIOMKOSTWO, GALIARDA, KONTROLA SKARBOWA, SKAŁA ZBIORNIKOWA, SĘPNIK CZARNY, PRZEKRÓJ GEOLOGICZNY, SAŁATKA, LISZAJ BIAŁY, SŁOWO, WARP, OINOMANCJA, EDDINGTON, WARIACJA, POPRAWNOŚĆ POLITYCZNA, DOTHRACKI, MLECZAJ LEPKI, RAJA BRUZDOWANA, STRUKTURA FUNKCJONALNA, BUDŻET ZADANIOWY, GEMFIBROZYL, NARCIARSTWO WYSOKOGÓRSKIE, OWCA OLKUSKA, KOLPOSKOP, KORONIARZ KOŃCATY, UISTITI PIGMEJKA, ŚNIADANIE KONTYNENTALNE, DARNIÓWKA ZWYCZAJNA, PŁASKONOS ZWYCZAJNY, WYKLUCZENIE, PRĄCIE, CHIROPRAKTYKA, ODMULACZ, KULTURA WIELBARSKA, WĘZEŁ ŻEGLARSKI, SERUM, FUNKCJONALNY ANALFABETA, ŁĄCZNOŚĆ POWIADAMIANIA, JĘZYCZNIK MALUTKI, MANIPULATOR, CICHY WSPÓLNIK, CZAPLA MASKOWA, KSIĘSTWO, CHAŁWA, POWIEŚĆ SF, LISTA KRAJOWA, IZBA ROZLICZENIOWA, POWIEŚĆ FANTASTYCZNONAUKOWA, PRZEPIÓRNIK CIENKODZIOBY, KOSKOROBA, SERBSKI, ŻYRAFA MASAJSKA, PŁATNOŚĆ BALONOWA, NARYS KWIATOWY, SATELITA SZPIEGOWSKI, SPOŁECZEŃSTWO, BISIOR, SEWELOWATE, KŁUSAK FRANCUSKI, PREFINANSOWANIE, WYCHWYT, GARNIZON, PRAWA MIEJSKIE, LEGENDA, JOGACZARA, BUREK, SKIALPINIZM, MAGAZYN KONSYGNACYJNY, WYDATKI MAJĄTKOWE, K.K, KRAJE DEMOKRACJI LUDOWEJ, OGOŃCZA PASTYNAK, STERNICZKA BIAŁOGŁOWA, ?PĘCHERZYK JAJNIKOWY.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 3.149 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

ZUŻYCIE DÓBR NA POTRZEBY KONSUMPCJI I INWESTYCJI ORAZ WYDATKÓW RZĄDOWYCH się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: ZUŻYCIE DÓBR NA POTRZEBY KONSUMPCJI I INWESTYCJI ORAZ WYDATKÓW RZĄDOWYCH
HasłoOpis hasła w krzyżówce
ABSORPCJA KRAJOWA zużycie dóbr na potrzeby konsumpcji i inwestycji oraz wydatków rządowych (na 16 lit.)

Definicje krzyżówkowe

ABSORPCJA KRAJOWA
zużycie dóbr na potrzeby konsumpcji i inwestycji oraz wydatków rządowych (na 16 lit.).

Oprócz ZUŻYCIE DÓBR NA POTRZEBY KONSUMPCJI I INWESTYCJI ORAZ WYDATKÓW RZĄDOWYCH sprawdź również:

element architektoniczny i motyw ornamentacyjny w formie spirali lub zwoju ,
osoba zajmująca się matematyką, fachowiec w tej dziedzinie ,
oszukańcza i nieuczciwa zmiana instytucji lub grupy, dla której się pracuje czy walczy, na korzyść kogoś, kto dotąd był wrogiem ,
nowa, niespodziewana wiadomość ,
hiszpański kompozytor i historyk muzyki (1841-1922); zainicjował narodowy styl w muzyce hiszpańskiej ,
rodzaj półki, która podwieszana jest nad kuchnią lub stołemi; przeznaczona na kuchenne drobiazgi ,
Eopteranodon - pterozaur żyjący w czasie aptu (wczesna kreda); odnaleziono go w chińskiej formacji Yixian leżącej w prowincji Liaoning ,
(1823-64), pisarz węgierski, poematy, dramaty, komedie, opowiadania, liryki; „Tragedia człowieka” ,
oferma, niezdara ,
radziecka mistrzyni olimpijska z Seulu w kolarskim sprincie na torze, w Barcelonie zdobyła pierwsze złoto dla Estonii ,
konkurencja w łyżwiarstwie figurowym, w której pary mieszane wykonują tańce na łyżwach ,
przestrzeń powstała w wyniku robót górniczych ,
część odcinka trasy rajdu ,
metalowe - na dżinsach ,
proces termodynamiczny, powodujący wzrost sumy entropii układu i otoczenia. Nazwa sugeruje, że proces odwrotny do danego procesu nieodwracalnego jest niemożliwy ,
cykl biogeochemiczny, który opisuje cyrkulację azotu i jego związków chemicznych w biosferze ,
pite z lampki ,
to, że coś nie spełnia swojej funkcji, kuleje, jest niesprawne ,
wydanie dźwięku szczęknięcia ,
ubija śnieg na stoku ,
wieś położona w województwie śląskim, w powiecie pszczyńskim, siedziba gminy Pawłowice ,
tradycyjny indyjsko-perski instrument muzyczny; składa się z długiego gryfu, gruszkowato wypukłego pudła rezonansowego, najczęściej sześciu-ośmiu strun melodycznych, szarpanych metalowym plektronem, oraz kilkunastu strun burdonowych ,
broń sieczna, pałasz indyjski ,
pochodził z niej Odyseusz ,
cecha wyglądu człowieka o ciemnej karnacji, oliwkowym odcieniu skóry ,
cyfra, liczba 0; neutralny element dodawania ,
obszar ziemi przeznaczony pod uprawę, ziemia uprawna ,
bawół leśny, bawół krótkorogi, bawół czerwony, bawół brunatnoczerwony, bawół karłowaty, Syncerus caffer nanus - ssak z rodziny krętorogich, podgatunek bawołu afrykańskiego; występuje w lasach tropikalnych w Afryce ,
o niegrzecznym młodym człowieku; gówniarz ,
wśród rastafarian i twórców reggae: bóg, stwórca

Komentarze - ZUŻYCIE DÓBR NA POTRZEBY KONSUMPCJI I INWESTYCJI ORAZ WYDATKÓW RZĄDOWYCH. Dodaj komentarz

2×4 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast