WYRAKI, TARSJUSZE, TARSIIDAE - RODZINA DRAPIEŻNYCH SSAKÓW NACZELNYCH, TRADYCYJNIE ZALICZANYCH - ZE WZGLĘDU NA ZEWNĘTRZNE PODOBIEŃSTWO, ZWŁASZCZA DO GALAGOWATYCH - DO MAŁPIATEK, CHOĆ SĄ BLIŻEJ SPOKREWNIONE Z MAŁPAMI I OBECNIE KLASYFIKOWANE W KLADZIE WYŻSZYCH NACZELNYCH (HAPLORRHINI); STANOWIĄ JEDYNĄ WŚRÓD SSAKÓW NACZELNYCH RODZINĘ O WYŁĄCZNIE DRAPIEŻNYM TRYBIE ŻYCIA; ŻYJĄ NA SUMATRZE I CELEBES (W INDONEZJI) ORAZ NA FILIPINACH - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

WYRAKOWATE to:

wyraki, tarsjusze, Tarsiidae - rodzina drapieżnych ssaków naczelnych, tradycyjnie zaliczanych - ze względu na zewnętrzne podobieństwo, zwłaszcza do galagowatych - do małpiatek, choć są bliżej spokrewnione z małpami i obecnie klasyfikowane w kladzie wyższych naczelnych (Haplorrhini); stanowią jedyną wśród ssaków naczelnych rodzinę o wyłącznie drapieżnym trybie życia; żyją na Sumatrze i Celebes (w Indonezji) oraz na Filipinach (na 10 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "WYRAKI, TARSJUSZE, TARSIIDAE - RODZINA DRAPIEŻNYCH SSAKÓW NACZELNYCH, TRADYCYJNIE ZALICZANYCH - ZE WZGLĘDU NA ZEWNĘTRZNE PODOBIEŃSTWO, ZWŁASZCZA DO GALAGOWATYCH - DO MAŁPIATEK, CHOĆ SĄ BLIŻEJ SPOKREWNIONE Z MAŁPAMI I OBECNIE KLASYFIKOWANE W KLADZIE WYŻSZYCH NACZELNYCH (HAPLORRHINI); STANOWIĄ JEDYNĄ WŚRÓD SSAKÓW NACZELNYCH RODZINĘ O WYŁĄCZNIE DRAPIEŻNYM TRYBIE ŻYCIA; ŻYJĄ NA SUMATRZE I CELEBES (W INDONEZJI) ORAZ NA FILIPINACH". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 6.829

GAZELA, TAGALOG, WŚCIEKLICE, PSZCZOLINKOWATE, WĄSATKI, OWCA MERYNOSOWA, ZWIĄZEK FLAWONOWY, PASKOWNIKI, LEBERKA, ARANŻACJA, PROSUMENT, STRĄD, RÓŻNOWICIOWCE, ODPORNOŚĆ, WEKSYLIUM, ELF, BIOTA WSCHODNIA, MONUMENT, BĄK, AKSAMITNIKOWATE, DZIOBAKOWATE, KONOTACJA, ZĘBIEŁEK BIAŁAWY, ARTROLEPTOWATE, QUINOA, KAGANIEC, BYLICA GLISTNIK, MOTYLEK, PRAWO KONSTYTUCYJNE, ZLEWOZMYWAK, POLITYKA TRANSPORTOWA, JĘZYKI TURAŃSKIE, TORBACZE, SAMOWOLA, SKAŁA METAMORFICZNA, KURIER PODHALAŃSKI, ZAKON BENEDYKTYŃSKI, NOTARIUSZ, AXEL, LOBELIA, UTRAKWIZM, LINIA HODOWLANA, KOŃ TORYJSKI, MINOKSYDYL, PREPPER, ASPOŁECZNOŚĆ, OFICJAŁ, MLECZ, MASZYNA INFORMACYJNA, PERTURBACJA, EKONOMIA ROZWOJU, MAKAKOKSZTAŁTNE, STANISŁAWÓW, GOTHIC METAL, KORALE KAMIENNE, ANTYLOPA KARŁOWATA, BRAT, SEMIGRAFIKA, TEMAZEPAM, BALSA, HISTOLOGIA PATOLOGICZNA, MIERIS, POLATUCHY, BISZKOPT, FARMAKODYNAMIKA, BÓL ŚWIATA, PODATNOŚĆ, WIĘZIEŃ POLITYCZNY, PUDEŁKO, CZARCI KRĄG, CYPRYŚNIK, SADZIEC KONOPIASTY, SWEELINCK, EMPIRYZM, BROMEK METYLU, SKARBNIK, CYKLOP, TRZONOWIEC, MANTYLA, BAŁKAŃSKOŚĆ, POPIELNICZKA, RYBOTERAPIA, OBSZAR PRZESTRZENI PUBLICZNEJ, PAWEŁ, KULTOWOŚĆ, CHOROBA MARIE-STRÜMPLLA-BECHTEREWA, KONKURY, BANDROWSKI, MOIETY, POŻYCZKA LOMBARDOWA, NADDNIEPRZE, BOGUCKI, POGOŃCOWATE, RÓWNOŚĆ, GALAGO GRUBOOGONOWY, MINER, MAŁPY NOWEGO ŚWIATA, DYSKRYMINACJA, PIERWSZA POMOC, OKAPI, ŚCIÓŁKOWANIE, PÓŁPUSTYNIA, CHOMIK DŁUGOOGONOWY, BŁOTNISZKOWATE, SZCZUROSKOCZKI, GOSPODARKA MORSKA, KOROŁAZY, KOŚCIÓŁ ZACHODNI, CIPA, JĘZYK NAHUATL, CHURCHING, TWIERDZENIE CANTORA, HENR, KIEŁŻOWATE, HERBATA PARAGWAJSKA, KAMPYLODONISK, LENIWCE TRÓJPALCZASTE, ART BRUT, DROZD OLIWKOWY, PORCELANKA, KOLCZAKOWATE, OBIEKT FORTYFIKACYJNY, KERIWULA, EPIDEMIOLOGIA, DIALOG SPOŁECZNY, ANGIELSKI, TERYLEN, WOMBAT PÓŁNOCNY, PSTROKÓWKA NADOBNA, HEROD-BABA, ĆAKRAM, POMOST, DZIENNY, LANOS, NATURA, PASZTETOWA, FITOREMEDIACJA, PORTER, TABS, MIODNIKI, FILOZOFIA RELIGII, PLAN MOBILIZACYJNY, GALICKI, KTOŚ, JEDYNE, SZPIEGÓWKA, ŁĄTKI, TALK SHOW, GŁUPTAK NIEBIESKONOGI, RELACJA PRZECHODNIA, FLEGMA, MUZYKA ORATORYJNA, GEODEZJA, JĘZYKOZNAWSTWO SYNCHRONICZNE, HIPERPRZESTRZEŃ, BÓBR EUROPEJSKI, WAPITI, GLIŚIĆ, POWOJOWATE, KONFRATERNIA BENEDYKTYŃSKA, KARCZOWNIK ZIEMNOWODNY, STRAŻ OGNIOWA, NOWE ZARZĄDZANIE PUBLICZNE, SQUAW, GIBBONY, ROZMARYN, WIBRYSS, CHRYSTOLOGIA, BACHANTKA, EKIPA, STUDZIENINA, ŁEBEK, FASZODA, LAKONIA, MARZANA BARWIERSKA, CEFALOGLICYNA, SUMAK, WEŁNA KAMIENNA, WYBUCH, HOMARY, FRYZYJSKI, PÓŁOWCA, RAK KALIFORNIJSKI, PAŃSTWA SOCJALISTYCZNE, PO, JEDWABNIKOWATE, ZĘBIEŁKI, PAPUGA, DROŻDŻARNIA, DEFINICJA FILOGENETYCZNA, DYNAMIKA, SZWADRON ŚMIERCI, BELLOTTI, WŁOS CZUCIOWY, TOBA, KOGNAT, CZAKUELA, WYSMUGOWATE, KOMÓRKA KUBKOWA, KOŹLAK PSZENICZNY, KORPORACJA STUDENCKA, ŁAŃCUCH, TESTAMENT, DORABOWATE, TAIKONAUTA, BOŚNIACKOŚĆ, MRÓWKOWATE, LONGHI, DRENAŻ MÓZGÓW, LEMURKOWATE, KONDYCJONER, LEMUR WARI, PRACA ORGANICZNA, CYBETA, OTWARTOŚĆ, SAMOOKREŚLENIE, WIBRACJA LABILNA, RYBAKÓWKA, KULTURA MUSTIERSKA, PSYCHOLOGIA OGÓLNA, SAKIEWNIK, ARMEŃSKI, INSTYTUCJA KREDYTOWA, NISZCZUKOWATE, BATAGUROWATE, POLITYCZNY, KOMPARATYSTYKA LITERACKA, LUDZIK, WŁOSKI, HORECA, PIELESZ, GEOLOGIA HISTORYCZNA, MOIETA, RAJD DAKAR, DRYL, PRĄCIE, WORCZAKOWATE, BOURBON, CZYNNOŚĆ PSYCHICZNA, GOSPODAROWANIE ODPADAMI, KSIĘŻYCOWY KWIAT, KARBONATYT, KARETA, PSALTERION, HEPATOLOGIA, ACENA NOWOZELANDZKA, ZŁOTOGŁOWIE, KUMAKOWATE, SEKWOJA, ROŚLINA CIENIOLUBNA, KAPELAN, JĘZYK RETOROMAŃSKI, SANEPID, ŻABA NILOWA, ŁOTEWSKOŚĆ, ŚRODOWISKO, ŻÓŁW KOLCZASTY, MANET, KSIĘSTWO, CIERŃ, KOZA KASZMIRSKA, PIASECZNICA, ADRES WYDAWNICZY, ANUROGNATY, KOPYTO, POPRAWIACZ, ZAUROZUCH, KOLONIA, NOCEK WĄSATY, IMIPRAMINA, OPROGRAMOWANIE NARZĘDZIOWE, KRÓLEWIEC, DŻEJRAN, AKTYWISTA, ŻYRAFA KENIJSKA, PASTERSKOŚĆ, BOHATER POZYTYWNY, GRAMATYKA, UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE, PŁASZCZAKOWATE, SURIGAO, INTERNACJONALIZM, HIPOTEZA CZERWONEJ KRÓLOWEJ, OWADOŻERNOŚĆ, BARCZATKA ŚLIWÓWKA, PRZECIWNICZKA, POWIEŚĆ PRZYGODOWA, JEZIORO POLITROFICZNE, BIBLIOTEKARZ DYPLOMOWANY, GATUNEK ITEROPARYCZNY, SOKOLNICTWO, ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA, PASZCZĘKA, GNOJAK, EFFIGIA, CARCO, ROSA MIODOWA, NATURYZM, OSIOŁ DOMOWY, ?ZYFIOWATE.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 6.829 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

WYRAKI, TARSJUSZE, TARSIIDAE - RODZINA DRAPIEŻNYCH SSAKÓW NACZELNYCH, TRADYCYJNIE ZALICZANYCH - ZE WZGLĘDU NA ZEWNĘTRZNE PODOBIEŃSTWO, ZWŁASZCZA DO GALAGOWATYCH - DO MAŁPIATEK, CHOĆ SĄ BLIŻEJ SPOKREWNIONE Z MAŁPAMI I OBECNIE KLASYFIKOWANE W KLADZIE WYŻSZYCH NACZELNYCH (HAPLORRHINI); STANOWIĄ JEDYNĄ WŚRÓD SSAKÓW NACZELNYCH RODZINĘ O WYŁĄCZNIE DRAPIEŻNYM TRYBIE ŻYCIA; ŻYJĄ NA SUMATRZE I CELEBES (W INDONEZJI) ORAZ NA FILIPINACH się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: WYRAKI, TARSJUSZE, TARSIIDAE - RODZINA DRAPIEŻNYCH SSAKÓW NACZELNYCH, TRADYCYJNIE ZALICZANYCH - ZE WZGLĘDU NA ZEWNĘTRZNE PODOBIEŃSTWO, ZWŁASZCZA DO GALAGOWATYCH - DO MAŁPIATEK, CHOĆ SĄ BLIŻEJ SPOKREWNIONE Z MAŁPAMI I OBECNIE KLASYFIKOWANE W KLADZIE WYŻSZYCH NACZELNYCH (HAPLORRHINI); STANOWIĄ JEDYNĄ WŚRÓD SSAKÓW NACZELNYCH RODZINĘ O WYŁĄCZNIE DRAPIEŻNYM TRYBIE ŻYCIA; ŻYJĄ NA SUMATRZE I CELEBES (W INDONEZJI) ORAZ NA FILIPINACH
HasłoOpis hasła w krzyżówce
WYRAKOWATE wyraki, tarsjusze, Tarsiidae - rodzina drapieżnych ssaków naczelnych, tradycyjnie zaliczanych - ze względu na zewnętrzne podobieństwo, zwłaszcza do galagowatych - do małpiatek, choć są bliżej spokrewnione z małpami i obecnie klasyfikowane w kladzie wyższych naczelnych (Haplorrhini); stanowią jedyną wśród ssaków naczelnych rodzinę o wyłącznie drapieżnym trybie życia; żyją na Sumatrze i Celebes (w Indonezji) oraz na Filipinach (na 10 lit.)

Definicje krzyżówkowe

WYRAKOWATE
wyraki, tarsjusze, Tarsiidae - rodzina drapieżnych ssaków naczelnych, tradycyjnie zaliczanych - ze względu na zewnętrzne podobieństwo, zwłaszcza do galagowatych - do małpiatek, choć są bliżej spokrewnione z małpami i obecnie klasyfikowane w kladzie wyższych naczelnych (Haplorrhini); stanowią jedyną wśród ssaków naczelnych rodzinę o wyłącznie drapieżnym trybie życia; żyją na Sumatrze i Celebes (w Indonezji) oraz na Filipinach (na 10 lit.).

Oprócz WYRAKI, TARSJUSZE, TARSIIDAE - RODZINA DRAPIEŻNYCH SSAKÓW NACZELNYCH, TRADYCYJNIE ZALICZANYCH - ZE WZGLĘDU NA ZEWNĘTRZNE PODOBIEŃSTWO, ZWŁASZCZA DO GALAGOWATYCH - DO MAŁPIATEK, CHOĆ SĄ BLIŻEJ SPOKREWNIONE Z MAŁPAMI I OBECNIE KLASYFIKOWANE W KLADZIE WYŻSZYCH NACZELNYCH (HAPLORRHINI); STANOWIĄ JEDYNĄ WŚRÓD SSAKÓW NACZELNYCH RODZINĘ O WYŁĄCZNIE DRAPIEŻNYM TRYBIE ŻYCIA; ŻYJĄ NA SUMATRZE I CELEBES (W INDONEZJI) ORAZ NA FILIPINACH sprawdź również:

wykończenie otworów odzieży ,
Flammulina - rodzaj grzybów z rodziny obrzękowcowatych; grzyby nadrzewne, o owocnikach wyrastających zwykle zima lub wczesną wiosną, saprotrofy i pasożyty ,
największy wordnet języka polskiego ,
urzędnik przewodniczący w placówce dyplomatycznej ,
rzecz opłacalna, głównie jakaś transakcja biznesowa ,
pyton z 'Księgi dżungli' ,
miasto w Szwajcarii, przy granicy z Francją i Niemcami, port nad Renem, długi po Zurychu ośrodek przemysłowy kraju ,
sól kwasu mlekowego ,
dyrygent niemiecki (1885-1973); znany wykonawca dzieł Mahlera ,
miasto w środkowych Węgrzech, port nad Cisą ,
głęboki sen, senny spoczynek ,
ściana budynku prostopadła do ścian szczytowych ,
wielki ..., w tenisie ,
eufemistyczne określenie kiły ,
formacja geologiczna pochodząca z okresu geologicznego o tej samej nazwie ,
niższy tytuł szlachecki w Belgii i Holandii; odpowiadająca mu polska ranga szlachecka zanikła w późnym średniowieczu ,
ornament w formie wieńca lub wiązanki kwiatów ,
daw. rodzaj benzyny ,
zastawka w sercu, która zapobiega cofaniu się krwi z komory lewej do przedsionka lewego ,
Pinus kesiya - gatunek drzewa iglastego z rodziny sosnowatych (Pinaceae) ,
galaretka np. owocowa ,
rodzaj europejskiej szkoły średniej mającej w programie szkolenia wojskowe ,
jezioro w azjatyckiej części Federacji Rosyjskiej, najgłębsze na Ziemi (do 1620m), powierzchnia 31,5 tyś. km ,
gruziński winiak produkowany z wytłoków winogronowych ,
członek PiS-u ,
miasto i port w płn.-zach. Libii, nad Morzem Śródziemnym ,
... Kowalski, z 'Potopu' ,
procedura uznawania ważności stopni naukowych, tytułów zawodowych oraz innych dyplomów i świadectw uzyskanych w innych krajach ,
bułgarski chłodnik ,
zamek błyskawiczny, zapięcie służące do czasowego łączenia dwóch kawałków tkaniny

Komentarze - WYRAKI, TARSJUSZE, TARSIIDAE - RODZINA DRAPIEŻNYCH SSAKÓW NACZELNYCH, TRADYCYJNIE ZALICZANYCH - ZE WZGLĘDU NA ZEWNĘTRZNE PODOBIEŃSTWO, ZWŁASZCZA DO GALAGOWATYCH - DO MAŁPIATEK, CHOĆ SĄ BLIŻEJ SPOKREWNIONE Z MAŁPAMI I OBECNIE KLASYFIKOWANE W KLADZIE WYŻSZYCH NACZELNYCH (HAPLORRHINI); STANOWIĄ JEDYNĄ WŚRÓD SSAKÓW NACZELNYCH RODZINĘ O WYŁĄCZNIE DRAPIEŻNYM TRYBIE ŻYCIA; ŻYJĄ NA SUMATRZE I CELEBES (W INDONEZJI) ORAZ NA FILIPINACH. Dodaj komentarz

7×6 =

Poleć nas znajomym:

x