WYRAKI, TARSJUSZE, TARSIIDAE - RODZINA DRAPIEŻNYCH SSAKÓW NACZELNYCH, TRADYCYJNIE ZALICZANYCH - ZE WZGLĘDU NA ZEWNĘTRZNE PODOBIEŃSTWO, ZWŁASZCZA DO GALAGOWATYCH - DO MAŁPIATEK, CHOĆ SĄ BLIŻEJ SPOKREWNIONE Z MAŁPAMI I OBECNIE KLASYFIKOWANE W KLADZIE WYŻSZYCH NACZELNYCH (HAPLORRHINI); STANOWIĄ JEDYNĄ WŚRÓD SSAKÓW NACZELNYCH RODZINĘ O WYŁĄCZNIE DRAPIEŻNYM TRYBIE ŻYCIA; ŻYJĄ NA SUMATRZE I CELEBES (W INDONEZJI) ORAZ NA FILIPINACH - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

WYRAKOWATE to:

wyraki, tarsjusze, Tarsiidae - rodzina drapieżnych ssaków naczelnych, tradycyjnie zaliczanych - ze względu na zewnętrzne podobieństwo, zwłaszcza do galagowatych - do małpiatek, choć są bliżej spokrewnione z małpami i obecnie klasyfikowane w kladzie wyższych naczelnych (Haplorrhini); stanowią jedyną wśród ssaków naczelnych rodzinę o wyłącznie drapieżnym trybie życia; żyją na Sumatrze i Celebes (w Indonezji) oraz na Filipinach (na 10 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "WYRAKI, TARSJUSZE, TARSIIDAE - RODZINA DRAPIEŻNYCH SSAKÓW NACZELNYCH, TRADYCYJNIE ZALICZANYCH - ZE WZGLĘDU NA ZEWNĘTRZNE PODOBIEŃSTWO, ZWŁASZCZA DO GALAGOWATYCH - DO MAŁPIATEK, CHOĆ SĄ BLIŻEJ SPOKREWNIONE Z MAŁPAMI I OBECNIE KLASYFIKOWANE W KLADZIE WYŻSZYCH NACZELNYCH (HAPLORRHINI); STANOWIĄ JEDYNĄ WŚRÓD SSAKÓW NACZELNYCH RODZINĘ O WYŁĄCZNIE DRAPIEŻNYM TRYBIE ŻYCIA; ŻYJĄ NA SUMATRZE I CELEBES (W INDONEZJI) ORAZ NA FILIPINACH". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 6.829

FEMINIZM, HIPOTEKA KAUCYJNA, POMPKA INSULINOWA, SPAWĘKI, WYDATKI MAJĄTKOWE, ŚRÓDPIERSIE TYLNE, ŻABA MOCZAROWA, WZIĄTEK, METALOCERAMIKA, ABNEGAT, KISZKA PODGARDLANA, LIMAY, KORELACJA RANGOWA, KUNINGAMIA CHIŃSKA, ŻABKARKA, WRÓG, KONSULAT, SALAMANDRA SYBERYJSKA, INDONEZYJSKI, OPONA, DIASPORA, ORLICA ZGASIEWKA, ZAKON, LEK PRZECIWPSYCHOTYCZNY, UZĘBIENIE MLECZNE, ERICKSON, ŚWINIA POLSKA BIAŁA ZWISŁOUCHA, ROZDZIELCZOŚĆ, OPTYMALIZACJA, STACJA SANITARNA, CHROBOTKOWATE, AUTKO, KALIFORNIJSKI CEDR RZECZNY, MOIETY, STANIK, RINSER, HEWLETT-PACKARD, PRZYWILEJ LOKACYJNY, BLOCZEK, LANGUSTYNKA, KOLCZAKOWATE, DOM SZEREGOWY, OSUWISKO PODMORSKIE, OLEJ DO GŁOWY, AUTYZM, ROPUCHY WŁAŚCIWE, DŻEJRAN, BŁONA PŁODOWA, FASZODA, DOLAR AMERYKAŃSKI, DRZEWOSTAN NASIENNY, SOSNA, RELACJA SYMETRYCZNA, INNSBRUCK, KOMORA RATOWNICZA DAVISA, ŻÓŁWIE, MISECZNIKOWATE, KORBIKULOWATE, APOSTEL, GRYKA, GRZĘDA, TERAPENA, KOLCZAK, GORĄCZKA ZŁOTA, WIŚLANKA, RAKIETA, PLISZKOWATE, GARNIZON, KARAKUŁ, PRACA SEZONOWA, KASZALOT, CUKIER, GYYZ, STEPÓWKI, NAJBLIŻSZA RODZINA, RÓŻDŻYCA POSPOLITA, MOGIKAPPACYZM, RAK PRĘGOWANY, MIKROELEMENT, LUJEK, OBLIGACJA RESTRUKTURYZACYJNA, SMOCZA KREW, KUNA WORKOWATA, SZCZEGÓLNOŚĆ, DESOCJALIZACJA, ALPAKA, KOŚĆ ZĘBOWA, PINGWIN BIAŁOOKI, URLOP OKOLICZNOŚCIOWY, F, TAPIR MALAJSKI, TEREN ZIELENI, CARO, FOTOHELIOGRAF, ŁADOWNICA, PSYCHODELIK, KATEGORIA SYSTEMATYCZNA, HYGROPSAMMON, CZWORONÓG, TEORIA, LAWA TRZEWIOWA, KRWAWNIK POSPOLITY, INTELIGENCJA EMOCJONALNA, CHOROBA KESONOWA, SYSTEM CIEPŁOWNICZY, KORSUŃ, BRIE, GEMFIBROZYL, PLEZJOZAURY, NIEŚWIADOMOŚĆ, SIELANKA, TRASZKA MARMURKOWA, RZUT BERETEM, ŚWIATŁOŚĆ WIEKUISTA, ORGAN RENTOWY, LOJALISTA, DAFNIA, RAJOKSZTAŁTNE, PRZĘŚL, JAKOŚĆ ŻYCIA, UNIWERSUM, PODWÓJ WIELKI, GĘSIÓWKA EGIPSKA, KRWAWNIK WYPROSTOWANY, WARCABNIKOWATE, STRAŻ POŻARNA, ALBULOWATE, STAROCERKIEWNOSŁOWIAŃSKI, HOSTEL, GRZYWIENKA, NOWINKARSTWO, KODEKS PRACY, SMOKING, PARAGONIK, SQUATTER, OSA SAKSOŃSKA, POPRZECZNOZĘBNE, PROTESTANTYZM, TRACZ DŁUGODZIOBY, ABROZAUR, UKŁAD POKARMOWY, WIOŚLARKI, ŻABIA LASKA, IDEAŁ MAKSYMALNY, MEGAFON, CENTAUR, KLASA ŚREDNIA, WEBMASTER, MISJOLOGIA, DIAMAGNETYK, JAMRAJ, PINGWIN RÓWNIKOWY, GABAPENTYNA, TORFOWIEC NASTROSZONY, PROTEINA, WYWŁASZCZENIE, GE'EZ, OFIARA, PAROCH, OBIEKT FORTYFIKACYJNY, PROZA, PODZIEMIE, WYDATKI OSOBOWE, ŻABA KRZYKLIWA, MINISTRANT KADZIDŁA, SHOGUN, ZAOPATRZENIE EMERYTALNE, MAŁY REALIZM, WYBUCH, TAMARYND, SYMULATOR LOTU, ŚWIEŻE POWIETRZE, KORYFEUSZ, ŻYCIODAWCA, GROMADNIK, INSTRUMENTOLOGIA, BIURO PODAWCZE, KONKURENCJA, PODNOSZENIE KWALIFIKACJI ZAWODOWYCH, DRABINA ANALGETYCZNA, SOCJOPOLITYKA, WIEWIÓRKOWATE, KRETOJEŻE, ANOA GÓRSKI, BOCZNICA KOLEJOWA, JĘZYK PERSKI, WODY ŚRÓDLĄDOWE, PASZTETNIK, POWIEŚĆ AUTOBIOGRAFICZNA, STEROWIEC SZKIELETOWY, PALEORHINUS, PRZEŻYCIE, KANGURZAK RUDAWY, AZT, ANTYGONA INDYJSKA, JĘZYKOZNAWSTWO TAKSONOMICZNE, WIDŁOROGIE, DUK WSPANIAŁY, LOBELIOWATE, NABOŻEŃSTWO MAJOWE, EPIR, PAWEŁ APOSTOŁ, NOSTRYFIKACJA, POMOST, GALIA, DYSPOZYTYWNOŚĆ, GAZOZAUR, BANKOWOŚĆ ELEKTRONICZNA, FORUM, FASOLA MUNGO, AMINEK EGIPSKI, NAMIOTNIKOWATE, JASTRZĘBIOWE, PROTOKÓŁ POWYPADKOWY, KLERYKALIZM, DIARIUSZ, ROŚLINIARKI, SWOSZOWICE, ROZBIÓR GRAMATYCZNY, PROTEAZA, SZLUFKA, KOALOWATE, MILICJA OBYWATELSKA, GRZYBY NIEDOSKONAŁE, RÓWNOWAŻNIK ZDANIA, ORTOPTYSTKA, ŚWINIA WISAJSKA, MORDWIN, JĘZYK MANX, TOSTER ZAMYKANY, POSTĘPOWANIE UPADŁOŚCIOWE, ŻÓŁW KASPIJSKI, BURGER, DEIZM, ŚREDNIA KWADRATOWA, KANCLERZ, CIĄG ARYTMETYCZNY, FACJATA, GATUNEK KATADROMOWY, SPÓJNIK ŁĄCZNY, TWIERDZENIE RAMSEYA, GAŁĘZATKA, BEZLOTEK, MAŹ PŁODOWA, PSEUDOPAŁANKOWATE, KAŁKAN, NIEŁAZOWATE, ZATWAROWATE, DŁUGOBIEGI, AUKSYNA, MIGDAŁY, WŚCIEKLICE, WYDATEK INWESTYCYJNY, REZERWA OBOWIĄZKOWA, DEMISEKSUALISTA, KOLEGIUM KONSULTORÓW, ALOZA, TAMBURA, WILK Z ZATOKI HUDSONA, ZATOCZKA, CZUSZKA, ZIEMIA, FITOCHEMIA, RAKOWICE, PROSIAK, NOGALOWATE, PANADA, POLARYZACJA CHROMATYCZNA, MANATOWATE, NOSOROŻEC TĘPONOSY, TROCINIARKOWATE, BESKIDNIK, LUDNOŚĆ, CAKIEL, KACZKOWATE, GRUCZOŁ SUTKOWY, SŁODNIK, SKOŚNY, SARGASSOWATE, CYTWAR, RYTUAŁ, ŁUK DZIENNY, TĘTNICA PODOBOJCZYKOWA, KREWETKA BAŁTYCKA, WYŻSZE NACZELNE, KŁOCHTUN, GRZBIETORODY, SŁONIOWATE, CEBU, NALORFINA, KAPODZIÓB, LAMPA WOODA, OSTRONOGOWATE, DZIENNIKARZ ŚLEDCZY, SAKSONIA, MONITOR, VERGA, KAPITAŁ SPOŁECZNY, SCHIZOFRENIA HEBEFRENICZNA, ?ŚLEDZIOWATE.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 6.829 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

WYRAKI, TARSJUSZE, TARSIIDAE - RODZINA DRAPIEŻNYCH SSAKÓW NACZELNYCH, TRADYCYJNIE ZALICZANYCH - ZE WZGLĘDU NA ZEWNĘTRZNE PODOBIEŃSTWO, ZWŁASZCZA DO GALAGOWATYCH - DO MAŁPIATEK, CHOĆ SĄ BLIŻEJ SPOKREWNIONE Z MAŁPAMI I OBECNIE KLASYFIKOWANE W KLADZIE WYŻSZYCH NACZELNYCH (HAPLORRHINI); STANOWIĄ JEDYNĄ WŚRÓD SSAKÓW NACZELNYCH RODZINĘ O WYŁĄCZNIE DRAPIEŻNYM TRYBIE ŻYCIA; ŻYJĄ NA SUMATRZE I CELEBES (W INDONEZJI) ORAZ NA FILIPINACH się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: WYRAKI, TARSJUSZE, TARSIIDAE - RODZINA DRAPIEŻNYCH SSAKÓW NACZELNYCH, TRADYCYJNIE ZALICZANYCH - ZE WZGLĘDU NA ZEWNĘTRZNE PODOBIEŃSTWO, ZWŁASZCZA DO GALAGOWATYCH - DO MAŁPIATEK, CHOĆ SĄ BLIŻEJ SPOKREWNIONE Z MAŁPAMI I OBECNIE KLASYFIKOWANE W KLADZIE WYŻSZYCH NACZELNYCH (HAPLORRHINI); STANOWIĄ JEDYNĄ WŚRÓD SSAKÓW NACZELNYCH RODZINĘ O WYŁĄCZNIE DRAPIEŻNYM TRYBIE ŻYCIA; ŻYJĄ NA SUMATRZE I CELEBES (W INDONEZJI) ORAZ NA FILIPINACH
HasłoOpis hasła w krzyżówce
WYRAKOWATE wyraki, tarsjusze, Tarsiidae - rodzina drapieżnych ssaków naczelnych, tradycyjnie zaliczanych - ze względu na zewnętrzne podobieństwo, zwłaszcza do galagowatych - do małpiatek, choć są bliżej spokrewnione z małpami i obecnie klasyfikowane w kladzie wyższych naczelnych (Haplorrhini); stanowią jedyną wśród ssaków naczelnych rodzinę o wyłącznie drapieżnym trybie życia; żyją na Sumatrze i Celebes (w Indonezji) oraz na Filipinach (na 10 lit.)

Definicje krzyżówkowe

WYRAKOWATE
wyraki, tarsjusze, Tarsiidae - rodzina drapieżnych ssaków naczelnych, tradycyjnie zaliczanych - ze względu na zewnętrzne podobieństwo, zwłaszcza do galagowatych - do małpiatek, choć są bliżej spokrewnione z małpami i obecnie klasyfikowane w kladzie wyższych naczelnych (Haplorrhini); stanowią jedyną wśród ssaków naczelnych rodzinę o wyłącznie drapieżnym trybie życia; żyją na Sumatrze i Celebes (w Indonezji) oraz na Filipinach (na 10 lit.).

Oprócz WYRAKI, TARSJUSZE, TARSIIDAE - RODZINA DRAPIEŻNYCH SSAKÓW NACZELNYCH, TRADYCYJNIE ZALICZANYCH - ZE WZGLĘDU NA ZEWNĘTRZNE PODOBIEŃSTWO, ZWŁASZCZA DO GALAGOWATYCH - DO MAŁPIATEK, CHOĆ SĄ BLIŻEJ SPOKREWNIONE Z MAŁPAMI I OBECNIE KLASYFIKOWANE W KLADZIE WYŻSZYCH NACZELNYCH (HAPLORRHINI); STANOWIĄ JEDYNĄ WŚRÓD SSAKÓW NACZELNYCH RODZINĘ O WYŁĄCZNIE DRAPIEŻNYM TRYBIE ŻYCIA; ŻYJĄ NA SUMATRZE I CELEBES (W INDONEZJI) ORAZ NA FILIPINACH sprawdź również:

nadbrzeżny teren przy zbiorniku wodnym, pokryty piaskiem lub żwirem, wykorzystywany w celach rekreacyjnych ,
album muzyczny, który jest zbyt długi, by nazwać go zwykłym singlem czy też - ze względu na zawarty na nim materiał - niekwalifikujący się jako maxi-singel, i który jest jednocześnie zbyt krótki, by uznać go za pełnoprawny album długogrający ,
Gavia pacifica - gatunek dużego ptaka wodnego z rodziny nurów (Gaviidae); gniazduje w północnej części Ameryki Północnej, zimuje wzdłuż jej zachodniej części ,
jednostka objętości ciał sypkich w angielskich i amerykańskich układach miar 36,3687 dm3, 35,2391 dm3 ,
dawna nazwa Jekaterynburga ,
skrzyżny lub rozkroczny ,
płyn stosowany w układach hydraulicznych do wspomagania pracy tych układów ,
północnoamerykański ptak z jemiołuszek ,
sceniczne imię Leokadii Halamy ,
miasto w Australii (Wiktoria), ośrodek regionu uprawy winorośli i drzew cybusowych ,
zagrała w 'Kobiecie z prowincji' ,
kiepski malarz ,
tlenek żelaza z grupy spineli ,
bakterie, dla których głównym produktem procesu oddychania jest metan ,
kobieta lub dziewczyna, która bałamuci (podrywa), kusi mężczyzn ,
cecha np. dyskursu, procesu historycznoliterackiego, komunikacji, polegająca na tym, że żadne słowo (dzieło, wypowiedź) nie istnieje w oderwaniu od innych, lecz zawsze w relacji - do kontekstu, innych słów i różnych form wypowiedzi ,
rozmiary: długość, szerokość, głębokość ,
silnik spalinowy zasilany różnymi paliwami ,
miasto w azjatyckiej części Federacji Rosyjskiej, port nad Angarą w pobliżu wielka elektrownia wodna ,
luźny lub słabo spojony osad powstający w wyniku akumulacji (osadzania) drobnych cząstek mineralnych z gleb, glin, lessów, pokryw zwietrzelinowych itp., wypłukanych i zmytych ze stoków przez wody opadowe ,
nagromadzenie luźnych osadów, głównie żwiru oraz piasku, w korycie rzeki, które tworzy wyraźne wysklepienie dna lub też występ brzegu rzeki ,
Robert, amer. aktor ,
inna nazwa pieprznika jadalnego ,
sztuczna tkanina lub dzianina z okrywą włosową ,
biegaczka biegająca na średnich dystansach (tj. od 800m do 3000m) ,
rodzaj detektora promieniowania jonizującego, służący do pomiarów dawki ekspozycyjnej wyrażonej w rentgenach, bez dokładnego określenia źródła promieniowania ,
formacja geologiczna z okresu o tej samej nazwie ,
w retoryce jeden z działów (jedna z zasad) elokucji, poprawność ,
koszałki-... to banialuki ,
wieś w Polsce położona w województwie śląskim, w powiecie częstochowskim, w gminie Kruszyna

Komentarze - WYRAKI, TARSJUSZE, TARSIIDAE - RODZINA DRAPIEŻNYCH SSAKÓW NACZELNYCH, TRADYCYJNIE ZALICZANYCH - ZE WZGLĘDU NA ZEWNĘTRZNE PODOBIEŃSTWO, ZWŁASZCZA DO GALAGOWATYCH - DO MAŁPIATEK, CHOĆ SĄ BLIŻEJ SPOKREWNIONE Z MAŁPAMI I OBECNIE KLASYFIKOWANE W KLADZIE WYŻSZYCH NACZELNYCH (HAPLORRHINI); STANOWIĄ JEDYNĄ WŚRÓD SSAKÓW NACZELNYCH RODZINĘ O WYŁĄCZNIE DRAPIEŻNYM TRYBIE ŻYCIA; ŻYJĄ NA SUMATRZE I CELEBES (W INDONEZJI) ORAZ NA FILIPINACH. Dodaj komentarz

4+2 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast