W GWARZE UCZNIOWSKIEJ, MŁODZIEŻOWEJ: INFORMATYKA - PRZEDMIOT SZKOLNY, NA KTÓRYM PORUSZA SIĘ ZAGADNIENIA ZWIĄZANE Z TECHNOLOGIAMI PRZETWARZANIA INFORMACJI ORAZ TECHNOLOGIAMI WYTWARZANIA SYSTEMÓW PRZETWARZAJĄCYCH INFORMACJE - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

INFA to:

w gwarze uczniowskiej, młodzieżowej: informatyka - przedmiot szkolny, na którym porusza się zagadnienia związane z technologiami przetwarzania informacji oraz technologiami wytwarzania systemów przetwarzających informacje (na 4 lit.)INFORMA to:

w gwarze uczniowskiej, młodzieżowej: informatyka - przedmiot szkolny, na którym porusza się zagadnienia związane z technologiami przetwarzania informacji oraz technologiami wytwarzania systemów przetwarzających informacje (na 7 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "W GWARZE UCZNIOWSKIEJ, MŁODZIEŻOWEJ: INFORMATYKA - PRZEDMIOT SZKOLNY, NA KTÓRYM PORUSZA SIĘ ZAGADNIENIA ZWIĄZANE Z TECHNOLOGIAMI PRZETWARZANIA INFORMACJI ORAZ TECHNOLOGIAMI WYTWARZANIA SYSTEMÓW PRZETWARZAJĄCYCH INFORMACJE". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 16.884

NIEPOWODZENIE, ZAPLOT, DZIEDZICZENIE CYTOPLAZMATYCZNE, INDIAŃSKI, UBOŻENIE, KOŚĆ SKOKOWA, TWIERDZENIE RAMSEYA, JĘZYCZEK, ELEKTROSTATYKA, PROMINENCJA, SYSTEM PARTYJNY, NAKŁAD POŁOWOWY, PSYLOFIT, ROZPIĘTOŚĆ, ŻÓŁTLICA WŁOCHATA, IMIESŁÓW BIERNY, TOMASZEWSKI, EINSIEDLER, ŁBISKO, PINGWIN RÓWNIKOWY, PRZEMYTNIK, NAZWA DOMENOWA, SALON MEBLOWY, SZACHY TRZYOSOBOWE, PERKOZ BIAŁOCZUBY, LOSOWANIE WARSTWOWE, CHOROBA ZAKAŹNA, PREMIA GÓRSKA, DOM, PRZEPIÓRNIK CIENKODZIOBY, KOPARKA WIELONACZYNIOWA, KARETA, DYDKA, BIOLOGIA SYNTETYCZNA, DEKANTER, RATUSZ, MOTYW, SETNIK, BROGSY, WOLEJ, OBRZĄDEK, KOMORA, PRALNIA, CZARNUSZKA, SZTUKA KRETEŃSKA, PERLATOR, PORĘCZ, PŁOMYCZEK, OSOWIAŁOŚĆ, ŚWIDRAK OKRĘTOWY, ZBIÓR, AKUSTYKA FIZJOLOGICZNA, NOWA TWARZ, MINUTA, TERYTORIUM AUTONOMICZNE, ARCHITEKT WNĘTRZ, LUDY TURAŃSKIE, NUMER KIERUNKOWY, TEORIA MODELI, SILNIK BLIŹNIACZY, MAGICZNA GÓRKA, ZABAWOWICZ, PUŁK, PAŃSTWO PRAWNE, SPEKTAKL BALETOWY, IDIOMAT, PARAPETÓWKA, HUTNICTWO, SPRAWDZIAN, LAS OCHRONNY, FEMTOCHEMIA, MIKROFON LASEROWY, POJAZD GĄSIENICOWY, ROZMÓWNICA, PRZEPIĘCIE ŁĄCZENIOWE, ARYTMETYKA BINARNA, SUNDAJKA, MARSZ ŚMIERCI, BARYCENTRUM, ODPOWIEDZIALNY, PAPROTNICA SUDECKA, WYLEW, FLAK, SZEŚĆSETKA, MADERA, RADA NADZORCZA, OPRAWKA, SPIĘCIE, PANNICA, KOŃ WIACKI, KONWOJER, POCIĄG EKSPRESOWY, BETONOWE BUTY, HERTZ, DYLETANT, CHRANCUSKI, CHOPINISTKA, STACJA NASŁUCHOWA, KARDIOLOGIA, KLAUZURA, SOLFUGI, HÄNDEL, LICZBA PÓŁPIERWSZA, REALNOŚĆ, PRAWO ATOMOWE, MIESZALNOŚĆ OGRANICZONA, TRANSGRESJA LODOWCA, PÓŁROCZNIK, TUBKA, REMISJA, ANATOMIA TOPOGRAFICZNA, GEOMETRIA PŁASKA, PANEW, DROGI MOCZOWE, POJAZD SILNIKOWY, BIAŁA GORĄCZKA, PSALM ALFABETYCZNY, HISTORYZM, ARCUS SINUS, GAWĘDA SARMACKA, JEŻYNA, ZEBRA RÓWNIKOWA, LAWA PODUSZKOWA, WYŻYNY, MAŁY REALIZM, POLEWA, LAKTAM, PODSTACJA TRANSFORMATOROWA, ŚNIOT, SEN ZIMOWY, MIECZ DŁUGI, POCKET PC, GNETOWE, HEL, PAPIER BEZDRZEWNY, CANOSSA, ROK OBROTOWY, AZOT AMONOWY, KREOLKA, POWTÓRZENIE, WIETRZENIE CHEMICZNE, BAT, PAY-AS-YOU-GO, RURALISTYKA, WIDZENIE OBWODOWE, POLONEZ, ŻYWICZLIN, SILNIK OBCOWZBUDNY, SYSTEM ZNAKOWY, PHISHING, TRASZKA GRZEBIENIASTA ALPEJSKA, CENA ZAMKNIĘCIA, LALKARSTWO, NIEDYPLOMATYCZNOŚĆ, GRZECHOTNICZEK KARŁOWATY, INWENTARZ ŻYWY, FREEGANIN, STACJA TRANSFORMATOROWA, AKREDYTOWANIE SIĘ, FIRMÓWKA, FARERCZYK, SCIENCE FICTION, GEKON PASKOWANY, GEOCHEMIA ORGANICZNA, PROSTE SKOŚNE, MIĘKKI RESET, ODLEWNIA, REWIR, WAPITI, PUB, FENYLOBUTAZON, WYŻYNKA, CHOROBA CAFFEYA, PRZYPŁYW, BOCZEK, PŁANIETA, INTERFEROMETR LASEROWY, KICHLARZ, JEJMOŚĆ, WYPRAWKA, HADIS, KLUCZ, DEDUPLIKACJA, ENZYM PROTEOLITYCZNY, FIZYKA, TEORIA OBSŁUGI MASOWEJ, NIEMIECKI, AUTOBUS CZŁONOWY, PIOSENKA AKTORSKA, DOMINACJA ZUPEŁNA, POGORELIĆ, PREZENTER, BROŃ DRZEWCOWA, KARDIOCHIRURGIA, KOBIETA W WIEKU POBOROWYM, ROMANISTYKA, PIECZYNG, PRZEWIĄZKA, BADYLARKA, KATOLIK, POLITYKA MIESZKANIOWA, OSOBA, PODSTAWA PROGRAMOWA, MAŁPI GAJ, PAŁANECZKA GRUBOOGONOWA, STANOWISKO, PĘTAK, SERIALIZM, WŁOSKOWATOŚĆ, KRAWIECZYZNA, KOŃ TRAKEŃSKI, SKARYFIKATOR, SCHIZOFRENIA, AMEN, EFEKT DOMINA, PYTANIE SIĘ, RAMFORYNCHOWCE, POKER PIĘCIOKARTOWY DOBIERANY, KUPEREK, MAKROREGION, WELWET, SUITA, KOLEJ LINOWA, BIOMETRIA, CHAMEFIT, TALMUDYSTKA, ŚWIATŁO ZODIAKALNE, KORBACZ, MYJNIA, DOLINA, DIALEKT, POLEROWNIK, ATOPINA, FAVELA, WSPÓŁMAŁŻONEK, ZYGOTARIANIN, SZKLISTOŚĆ, KAPUŚCISKO, SĘDZIA KALOSZ, KARTA MOBILIZACYJNA, KURATORKA, WYPRAWA PO ROZUM DO GŁOWY, ŁUK NOCNY, MAN, UKŁAD ZAPŁONOWY, SADZANKA RUMIENICA, JĘZYKI ANGLO-FRYZYJSKIE, KANGURZAK RUDAWY, POLIMER, WĘŻOJAD, SALAMANDRA SYBERYJSKA, ŁĘG OLSZOWY, STYL MOTYLKOWY, KLAWISZ, RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT, GITARA HAWAJSKA, MLECZAJ LEPKI, SKARBNIK, RACHUNKOWOŚĆ, MOCARSTWO DOMINUJĄCE, PUCH, SKAMIENIAŁOŚĆ PRZEWODNIA, SPRAY, ŁUSKOWIEC, CYWILIZACJA TURAŃSKA, SEMANTYKA JĘZYKOZNAWCZA, KREDENS, MASZYNA ELEKTROSTATYCZNA, DWURURKA, PASIECZNIK, AKSAMITNA REWOLUCJA, PALNIK BUNSENOWSKI, CHOROBA DEKOMPRESYJNA, KATALOG PRZEDMIOTOWY, OBSZAR WODNY, SYLWA, DRAPAK, DZIECIĘCOŚĆ, RAJA NABIJANA, STELLARATOR, BEZCZUCIE, LOGOGRAF, OLEJOWIEC, ŻÓŁW ŻÓŁTOBRZUCHY, AGROPROMOCJA, TANATOLOGIA, TROFOBLAST, CHOROBA KRÓLEWSKA, GNIOTOWNIK, RUCH NATURALNY LUDNOŚCI, WYSPY ZIELONEGO PRZYLĄDKA, CHROMOSOMOWA TEORIA DZIEDZICZNOŚCI, POSTERUNEK OBSERWACYJNY, TELEFON ZAMIEJSCOWY, RĘKA BŁOGOSŁAWIĄCA, DOJŚCIE, BARBARYZM, PODKÓWECZKA, ZIMNA KATODA, ?INDYWIDUALIZM.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 16.884 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

W GWARZE UCZNIOWSKIEJ, MŁODZIEŻOWEJ: INFORMATYKA - PRZEDMIOT SZKOLNY, NA KTÓRYM PORUSZA SIĘ ZAGADNIENIA ZWIĄZANE Z TECHNOLOGIAMI PRZETWARZANIA INFORMACJI ORAZ TECHNOLOGIAMI WYTWARZANIA SYSTEMÓW PRZETWARZAJĄCYCH INFORMACJE się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującymi hasłami do krzyżówki dla podanego opisu są:

Hasła krzyżówkowe do opisu: W GWARZE UCZNIOWSKIEJ, MŁODZIEŻOWEJ: INFORMATYKA - PRZEDMIOT SZKOLNY, NA KTÓRYM PORUSZA SIĘ ZAGADNIENIA ZWIĄZANE Z TECHNOLOGIAMI PRZETWARZANIA INFORMACJI ORAZ TECHNOLOGIAMI WYTWARZANIA SYSTEMÓW PRZETWARZAJĄCYCH INFORMACJE
HasłoOpis hasła w krzyżówce
INFA w gwarze uczniowskiej, młodzieżowej: informatyka - przedmiot szkolny, na którym porusza się zagadnienia związane z technologiami przetwarzania informacji oraz technologiami wytwarzania systemów przetwarzających informacje (na 4 lit.)
INFORMA w gwarze uczniowskiej, młodzieżowej: informatyka - przedmiot szkolny, na którym porusza się zagadnienia związane z technologiami przetwarzania informacji oraz technologiami wytwarzania systemów przetwarzających informacje (na 7 lit.)

Definicje krzyżówkowe

INFA
w gwarze uczniowskiej, młodzieżowej: informatyka - przedmiot szkolny, na którym porusza się zagadnienia związane z technologiami przetwarzania informacji oraz technologiami wytwarzania systemów przetwarzających informacje (na 4 lit.).
INFORMA
w gwarze uczniowskiej, młodzieżowej: informatyka - przedmiot szkolny, na którym porusza się zagadnienia związane z technologiami przetwarzania informacji oraz technologiami wytwarzania systemów przetwarzających informacje (na 7 lit.).

Oprócz W GWARZE UCZNIOWSKIEJ, MŁODZIEŻOWEJ: INFORMATYKA - PRZEDMIOT SZKOLNY, NA KTÓRYM PORUSZA SIĘ ZAGADNIENIA ZWIĄZANE Z TECHNOLOGIAMI PRZETWARZANIA INFORMACJI ORAZ TECHNOLOGIAMI WYTWARZANIA SYSTEMÓW PRZETWARZAJĄCYCH INFORMACJE sprawdź również:

lekarz specjalista w zakresie pediatrii, nauki o chorobach występujących wśród dzieci i metodach ich leczenia ,
nauka o technice, historii i metodologii nauczania tańca ,
aproksymatyw, który polega na nieostrych granicach denotacji danego wyrażenia ,
samotność ,
'My Pierwsza ...' ,
tkanina wełniana z przędzy czesankowej, o splocie skośnym, gładka, z widocznymi skośnymi prążkami; używana na kostiumy, suknie, garnitury ,
półwysep w północno-wschodnich Chinach ,
kobieta, dziewczyna, która wiecznie marudzi, grymasi, ma chimery (fochy), nic jej się nie podoba ,
choroba, w której organizm chorego produkuje zbyt duże ilości erytrocytów, granulocytów i płytek krwi ,
1) ZROSTNICA - nitkowaty glon, 2) kosmopolityczna roślina zielna z rodziny goździkowatych, w Polsce 9 gatunków ,
amunicja, której czynnikiem rażącym jest pojedynczy pocisk strzelecki (dawniej nazywany kulą, najczęściej wykonany ze stopu ołowiu, w pełnym lub częściowym płaszczu) ,
pisarka włoska (1870-1945), zbiór poezji, powieści, nowele; „Pieśni niedoli”, „Burze” ,
ruch wokół osi, wirowanie ,
dział zoologii zajmujący się mięczakami ,
komora wypełniona powietrza znajdująca się wewnątrz powłoki balonu lub sterowca ,
plotkuje z kapitanową ,
fizyk amerykański (1905-1991), badacz promieniowania kosmicznego ,
zmęczenie, zwłaszcza niechęć do wstawania z łóżka, również wywołane kacem ,
skład, miejsce przechowywania, zarówno przedmiotów materialnych, jak i np, genów, leksyki ,
jakość brzmienia gitary ,
Epitrimerus piri - gatunek roztocza z rodziny szpecieli ,
teoria praw ruchu obiektów poszerzająca zakres mechaniki na sytuacje, dla których przewidywania mechaniki klasycznej nie sprawdzały się ,
odlot ptaków przed zimą do ciepłych krajów ,
reklama w TV ,
zestaw do gry w bierki ,
PANTARKA; ptak z rzędu kuraków hodowany dla mięsa i jaj już od czasów rzymskich; południowa i środkowa Afryka ,
Lycaenidae - rodzina motyli dziennych, licząca około 6000 gatunków (z czego na terenie Polski wykazano 59 gatunków); są to motyle małe lub średniej wielkości (od 1,5 cm do 8 cm rozpiętości skrzydeł), występujące we wszystkich zoogeograficznych krainach świata ,
WODOLOT ,
osoba, która za czasów PRL prowadziła nielegalny obrót walutami, tzn. skupowała i sprzedawała dolary amerykańskie, a także inne waluty wymienialne i bony dolarowe PeKaO ,
osada w województwie warmińsko-mazurskim, w powiecie mrągowskim, w gminie Mrągowo

Komentarze - W GWARZE UCZNIOWSKIEJ, MŁODZIEŻOWEJ: INFORMATYKA - PRZEDMIOT SZKOLNY, NA KTÓRYM PORUSZA SIĘ ZAGADNIENIA ZWIĄZANE Z TECHNOLOGIAMI PRZETWARZANIA INFORMACJI ORAZ TECHNOLOGIAMI WYTWARZANIA SYSTEMÓW PRZETWARZAJĄCYCH INFORMACJE. Dodaj komentarz

2×2 =

Poleć nas znajomym:

x