Hasła do krzyżówek pasujące do opisu: URZĄDZENIE, KTÓREGO ZASADA DZIAŁANIA OPIERA SIĘ NA KLASYCZNYM EFEKCIE HALLA

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

HALLOTRON to:

urządzenie, którego zasada działania opiera się na klasycznym efekcie Halla (na 9 lit.)HALOTRON to:

urządzenie, którego zasada działania opiera się na klasycznym efekcie Halla (na 8 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "URZĄDZENIE, KTÓREGO ZASADA DZIAŁANIA OPIERA SIĘ NA KLASYCZNYM EFEKCIE HALLA". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 14.791

ROMANISTYKA, KOŁO, SKLEJACZ, SELENOGRAFIA, WYKRAWACZ, CHOROBA BERGERA, DRAMAT EKSPRESJONISTYCZNY, ELIZJA, ADRESAT NARRACYJNY, PODŁOŻE GRUNTOWE, GRAMOFON, SEMITA, EFEKT GITAROWY, PRZEWRÓCENIE SIĘ, PĘCINA, OTWARCIE RÉTIEGO, STUKACZ, WĘZEŁ WINDSORSKI, KOLIBER, PRYWATYZACJA POŚREDNIA, GRAF PLANARNY, NIEUKONTENTOWANIE, UKŁAD DOKREWNY, MAGNETOWID, KAMARAN, KONTAKT, BEZKRĘGOWIEC, ŻABA, LUZACKOŚĆ, ŻEGLAREK, MISIO, DESEREK, BRANIE PRZYKŁADU, DALEKOWZROCZNOŚĆ, WIRTUALIZACJA, DEPILATOR, BEZWZGLĘDNOŚĆ, HELIKOPRION, WIECZORÓWKA, FUNKTOR INTENSJONALNY, ŚWIĄTKI, KOŚCIÓŁ WSCHODNI, STYL WILHELMIŃSKI, ŻAKARD, STRATYGRAFIA SEJSMICZNA, NIEPOSŁUSZEŃSTWO, MORSZCZYNA, GRUCZOLAKORAK, WIETRZENIE INSOLACYJNE, ŚMIGACZ, SZABLA, KAMERTON, PRZEMYSŁ SPIRYTUSOWY, ALGOLOGIA, PSZCZOŁA ŚRODKOWOAFRYKAŃSKA, GNOJAK, DWA GRZYBY W BARSZCZU, DOJNICA, ENTEROBAKTERIA, PRZEWLEKŁA OBTURACYJNA CHOROBA PŁUC, CYTYDYNA, SONDAŻ, PAPROCIE CIENKOZARODNIOWE, ZMIANA, JĄDRO CZERWIENNE, ODSZCZEPIEŃSTWO, BON VIVANT, KOREK TOPLIWY, PRECESJA, MUTACJA NONSENSOWNA, NERWOWOŚĆ, NADOBNOŚĆ, RYBA, ODBÓJ, DRGANIE AKUSTYCZNE, ANALOGIA, INTERFEROMETRIA MIĘDZYKONTYNENTALNA, GŁUPEK, FAKTORYZACJA, INSPEKCJA WETERYNARYJNA, TANAGRYJKA, POKOLENIE, MADRASA, BANIECZKA, CZUJNIK OSNOWOWY, WARSTWA PERYDOTYTOWA, SPADOCHRONIK WYCIĄGAJĄCY, JUDAISTA, TANK, KOTWA, KĄT PEŁNY, LINGWISTA, PRZEKŁADACZ, SPÓŁGŁOSKA NOSOWA, RÓŻA PUSTYNI, PSZENICA DURUM, STONKA, OKTET, CHA-CHA, DIATERMIA, DEMOSCENA, KOPALNIA, NARYS KWIATOWY, PROGRAMOWANIE DYNAMICZNE, CIAŁO PARAMAGNETYCZNE, DIALIZA OTRZEWNOWA, DYSKURSYWNOŚĆ, TOPSPIN, INSPEKCJA, BOA KRÓTKOOGONOWY, SYFON, CZWÓRNIAK, OSIEDLE MIESZKANIOWE, PRAŻNIA, PALEC BOŻY, GAUSS, WIGILIA, CYKL, CYPRYŚNIK BŁOTNY, KINEZJOLOGIA, ZWARCIE, EPIKUREIZM, FREEGANIN, UMIEJSCOWIENIE, POLICJA OBYCZAJOWA, CUKIER, POLIPEPTYD, PARASZA, SALA, BARION, PRÓŻNIAK, ŚCINACZ, WARSZTAT, POLEROWNIK, NUMERATOR, ASYMPTOTA, SPRAY, KASZALOT, PAŃSTWO UNITARNE, PIEC, OPACTWO, IDEALISTKA, PARAGENEZA, TEMAT FLEKSYJNY, ARPEDŻIO, TROLEJ, WYPRYSK POTNICOWY, KRĄŻENIE WROTNE, RURALISTYKA, GAWĘDA, KOSMOFIZYKA, CIELENIE SIĘ LODOWCA, GRAFOLOGIA, NOSACZ SUNDAJSKI, FILOZOFIA, KATEDRA, NIERZĄDNICA, GATUNEK KATADROMOWY, TUBA, ZWARCIE SZEREGÓW, KOŚĆ KULSZOWA, TURBINA CIEPLNA, KULCZYBA, KURIER TATRZAŃSKI, IZOTROPOWOŚĆ, ŚLIZGACZ, ROŚLINA NAZIEMNOPĄCZKOWA, WYLĘG, BAJCIK, CIĄG FUNKCYJNY, SERIA KWALIFIKACYJNA, NAUKI KOGNITYWNE, JĘZYKI CHIŃSKOTYBETAŃSKIE, ROK OBROTOWY, FILOLOGIA POLSKA, KOWALNOŚĆ, PERILLA ZWYCZAJNA, KRYSTALIZACJA, OGIEŃ OLIMPIJSKI, JEDNOSTKA INFORMACJI, ZDUN, NATURALNA STOPA BEZROBOCIA, AREOGRAFIA, ASTROFOTOMETRIA, BUTELKA MIAROWA, NAJDA, OMASTA, BRANIE ROZWODU, TRUTEŃ, HYDROMONITOR, CZELADNIK, IRONIA ROMANTYCZNA, NARZĄD ROZRODCZY, JEDNOSTKA MOBILIZUJĄCA, MINERALOGIA, WIEŻA CIŚNIEŃ, MIKSER PLANETARNY, KAPILARNOŚĆ, FUKS, JĘZYK PENDŻABSKI, SZOTRING, EKWIPARTYCJA, ZESPÓŁ USHERA, ZDZIERSTWO, MELODYKA KANTYLENOWA, ISTOTA SZARA, BOSSA NOVA, ŚLIWA, POMOC, NUMER, SUROWOŚĆ, PISUM, SZWABSKI, NIEKAPEK, ROTANG, ZAKRYSTIA, BŁONKA, MASTYKS ASFALTOWY, PRZYSADKA, CHŁODNICOWIEC, ARDEN, ROMULAŃSKI, PALEOZOOLOGIA, NÓŻ, INTROJEKCJA, TAŚMA, ZIELONA FALA, PRZYGOTOWALNIA, CNOTA KARDYNALNA, KAJMAN OKULAROWY, TORFOWISKO PRZEJŚCIOWE, SUPORT, WYSADEK, ZAŁAM, WZGÓRZE, STAROBIAŁORUSKI, SZPIK, FILTR, SMOKING, OFICJEL, RAMFORYNCHUSY, WYCINEK, TERAPSYDY, PRZEJŚCIÓWKA, PUNKT ZLEWNY, WYŁAPYWACZ, TRIADA CHARCOTA, MUGOL, ANTYNATURALIZM, JAZDA BEZ TRZYMANKI, STEROWANIE STOCHASTYCZNE, PRZEJEZDNA, PANNICA, MUSZLA KLOZETOWA, BĘBEN TAKTOWY, KLIMAKONWEKTOR, CZERWONY NADOLBRZYM, PACHÓWKA, KLEMENTYNKA, BIBUŁKARZ, TOPIALNIA, CUDOTWÓRCZYNI, ZARANIE, KPINA, TROLL, POLEWA, OKRUCH, LANSJER, KULON, ŚWINIOKSZTAŁTNE, TROLEJ, URZĄDZENIE WYJŚCIA, WÓZEK, MIEDNICOMIERZ, BREK, SZALENIEC, KRIOKOMORA, WŁADCZOŚĆ, NIEWYPAŁ, NIEDOMYKALNOŚĆ, BARONIĄTKO, CYTADELA, DÉJA VU, FLASZKA, GÓRMISTRZ, HOBBYSTA, OBIEG, HIPISKA, RUSKI, APTAMER, PATOFIZJOLOGIA, WIRUS WŚCIEKLIZNY, TOR WODNY, RONDO, SZYLD, PROCES ODWRACALNY, PRĄD ZMIENNY, GLUKOZOAMINOGLIKAN, ELEKTROCHIRURGIA, KABINA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 14.791 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

Szukaj po opisie hasła

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Podsumowanie

Najlepiej pasującymi hasłami do krzyżówki dla opisu: urządzenie, którego zasada działania opiera się na klasycznym efekcie Halla, są:

Hasła krzyżówkowe do opisu: URZĄDZENIE, KTÓREGO ZASADA DZIAŁANIA OPIERA SIĘ NA KLASYCZNYM EFEKCIE HALLA to:
Hasło Opis krzyżówkowy
hallotron, urządzenie, którego zasada działania opiera się na klasycznym efekcie Halla (na 9 lit.)
halotron, urządzenie, którego zasada działania opiera się na klasycznym efekcie Halla (na 8 lit.)

Definicje krzyżówkowe

HALLOTRON
urządzenie, którego zasada działania opiera się na klasycznym efekcie Halla (na 9 lit.).
HALOTRON
urządzenie, którego zasada działania opiera się na klasycznym efekcie Halla (na 8 lit.).

Poleć nas znajomym:

POLSKI-SŁOWNIK.pl

© 2014 - 2021

x