CZĘŚĆ PRZEWODZĄCA NIE BĘDĄCA CZĘŚCIĄ URZĄDZENIA ANI INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ, KTÓRA MOŻE SIĘ ZNALEŹĆ POD OKREŚLONYM POTENCJAŁEM, ZAZWYCZAJ POTENCJAŁEM ZIEMI LOKALNEJ - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

CZĘŚĆ PRZEWODZĄCA OBCA to:

część przewodząca nie będąca częścią urządzenia ani instalacji elektrycznej, która może się znaleźć pod określonym potencjałem, zazwyczaj potencjałem ziemi lokalnej (na 20 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "CZĘŚĆ PRZEWODZĄCA NIE BĘDĄCA CZĘŚCIĄ URZĄDZENIA ANI INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ, KTÓRA MOŻE SIĘ ZNALEŹĆ POD OKREŚLONYM POTENCJAŁEM, ZAZWYCZAJ POTENCJAŁEM ZIEMI LOKALNEJ". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 20.852

DEZERCJA, PYTEL, BUTELKA MIAROWA, RYBA KOPALNA, SKĄPOGUZKOWCE, HALOTRON, CZERKIESKA, MIRAŻ, SNUTKA GOLIŃSKA, PRZEDAWCZYK, INTERLINGWISTYKA, EGZOCENTRYZM, CZUBATKA, GRABARZ, KLEKOTKA, PLANETA TYPU JOWISZ, ROBUSTA, CYRANKA MODROSKRZYDŁA, RAMA, ZATOPIONA DEPRESJA, FILOLOGIA KLASYCZNA, BEZDEŃ, WIDEOKONFERENCJA, NAJEBANIE SIĘ, PROTOZUCH, PIERWOTNA JAMA CIAŁA, RELATYWIZM MORALNY, WIRUS, CIŚNIENIE STATYCZNE, PRZECIWCIAŁO ANTYFOSFOLIPIDOWE, WALC ANGIELSKI, WSZECHMOCNY, RYNNA POLODOWCOWA, WIELKI ATRAKTOR, ACID WESTERN, SSAK OWADOŻERNY, REAKCJA BEZWARUNKOWA, WIERNI, NIEPRZENOSZALNOŚĆ, AUTOSKLEP, NIEKOMPETENTNOŚĆ, ROŚLINA CIENIOLUBNA, USYTUOWANIE, SYF, MASŁO CZOSNKOWE, DRZWI, WYROŚLE, GZYMS, AMAZONKA, ARTYSTA, PELERYNA, PASZTECIK, MOŁOTOW, SPRAWDZIAN, RÓG, TYP TURAŃSKI, NAZWA BEZPRZEDMIOTOWA, PRZYBYTEK, PARLAMENT, KOMERCHA, KAPUCHA, LABORANT, JEDNOKLASÓWKA, DZIEDZICTWO ARCHEOLOGICZNE, BYLICA BOŻE DRZEWKO, RELIGIOLOG, GRYPA AZJATYCKA, RADIESTETA, KOMPLETNOŚĆ, CHOROBA FAZIO-LONDE, OPOZYCJA FONOLOGICZNA, ŻONGLERKA, USŁUGA OBCA, BIBLIOGRAFIA PRZEDMIOTOWA, CZUWANIE, GAMA, KURATORKA, MASZYNOZNAWSTWO, BHP, PORÓD LOTOSOWY, TEORIA DOMINA, AMINEK EGIPSKI, STOS PACIERZOWY, SEITAN, PANSEKSUALIZM, PODTYBINKA, PALMA, ENERGETYKA ODNAWIALNA, PIZOID, SKALA STAROGRECKA, STRZELISTOŚĆ, KAMIKAZE, USKOK, WRAK, STENOGRAF, EKSPATRIANTKA, ALTOCUMULUS LENTICULARIS, JELEŃ DAVIDA, DEFERENT, WIDŁOGONEK, STOJAN, CHOROBA KUFSA, PRZEWLEKŁOŚĆ, SYLABA, LOKATA DYNAMICZNA, OFENSYWA, RAMA, CYWIL, BIEGANINA, KIOSK, EGZOTYK, PAPILOTKA, WSZY, CIASTO DROŻDŻOWE, JUDAISTA, PLASTYKA, KRĘGOWIEC, KURATORKA, NAZWA RZETELNA, PEPTON, LICHENOLOGIA, POLE BRAMKOWE, PLANETA GÓRNA, GEM, PRZERABIACZ, GRZECH ŚMIERTELNY, BEZGRANICZE, DEMOGRAFIA EKOLOGICZNA, AGENEZJA NEREK, ELEKTRYZATOR PASTWISKOWY, OSTROŻNOŚĆ, ZAJOB, SAMOTNA MATKA, SŁODKA IDIOTKA, BIODOSTĘPNOŚĆ, NEOREALIZM, KOKTAJL, DOBRODZIEJKA, OWODNIOWCE, PARTIA, WANNA, SWEET, DESOCJALIZACJA, DEDUPLIKACJA, LISTOWNICA JAPOŃSKA, WYRAŻENIE DEIKTYCZNE, RÓWNIANKA, PŁYTA PAŹDZIERZOWA, NAPLETEK ŁECHTACZKI, OBLEGA, SZUMOWINA, PISUM, ZNAJOMY Z WIDZENIA, SSANIE, OKULAR, PM, KOTWICA, MEDYCYNA SĄDOWA, MUZEUM KRAJOZNAWCZE, SKORUPIAKI WYŻSZE, WĘŻÓWKA JAPOŃSKA, KRAJE DEMOKRACJI LUDOWEJ, HEIMAT, REFLEKTOR, ADAM SŁODOWY, DRAMAT PSYCHOLOGICZNY, WALENTYNKA, HAFTARNIA, SATELITA SZPIEGOWSKI, BEHAIM, SZÓSTA CZĘŚĆ, ROZKŁAD, TEORIA INFORMACJI, CIĄGUTKA, TANGO ARGENTYŃSKIE, KWASZARNIA, URZĘDNIK IMIGRACYJNY, TŁO, RUCH JEDNOSTAJNY PROSTOLINIOWY, WYŻERACZ, ŚWIDRAK OKRĘTOWIEC, DEFERENT, BIEŻNIK, PRYWATYZACJA KAPITAŁOWA, SAMOGŁOSKA, STOPA, VOLKSDEUTSCH, GRUCZOŁ ŁZOWY, RÓWNINA ZALEWOWA, CZTERDZIESTÓWKA, RUSYCYSTKA, SZCZUR WĘDROWNY, MRAD, BILANS OBROTÓW KAPITAŁOWYCH, ARYJCZYK, ENERGETYKA WIATROWA, OBJAWIENIE, BERGMAN, ANGLOSASKI, ZAZDROŚĆ, PILATES, SPLENDID ISOLATION, ZBIORNIK, REWERENCJA, TRZPIEŃ, STOMIA, PRZYDAWKA OKOLICZNIKOWA, SMRÓD, MNIEJSZOŚĆ, WYDMUSZKA, TORNADO, EROS, FUNDUSZ PORĘCZENIOWY, WDROŻENIOWIEC, TAJEMNICA, NIEOBFITOŚĆ, KONIUSZEK SERCA, DEWELOPER, OCENIACZ, STARÓWKA, ASOCJACJA, EGOCENTRYZM, FRYGIJCZYCY, BIAŁKO, INTERROGACJA, KSIĘŻYC, JEŻOWCE, POŁAWIACZ, GAZ IDEALNY, DUPCIA, GRUPA LIEGO, ADRES KORESPONDENCYJNY, NIEKONSTRUKTYWNOŚĆ, PROMIENIOWANIE ALFA, STAROŚCIŃSKI, NEUROLOGIA, NATURA, ZJAWISKO NATURALNE, WYWIAD SKARBOWY, GÓRALEK ZAROŚLOWY, BRZOSKWINKA, GEN LETALNY, ŻABA NILOWA, AFERA ROZPORKOWA, SZLACHTUZ, FETA, SIÓDEMKA, PĘCHERZYK ŻÓŁTKOWY, CHŁODNICOWIEC, PUNKT GEODEZYJNY, AZYMUT MAGNETYCZNY, SAMOGŁOSKA OTWARTA, PERYKARP, SAWANTYZM, GERMANISTYKA, PSYCHOLOGICZNA TEORIA DECYZJI, KRESKA, KCIUK NARCIARZA, DZATAKI, ERA MEZOZOICZNA, OŚRODEK AKADEMICKI, DOKUMENTALISTYKA, ANAKREONTYK, CHOROBA EULENBURGA, REPETYTYWNOŚĆ, PEGAZ, GEN MODYFIKATOR, POTENCJAŁ ZETA, FAŁD KORZENIOWY, ZUPA ŚMIECIOWA, BĘKARCTWO, PREKURSOR, LOTNISKOWIEC, GOLF, MARUDA, MINUSY, CHOCHELKA, WYTRZYMAŁOŚĆ ELEKTRYCZNA, APEKS, LOKAL SOCJALNY, ŁUK KLASYCZNY, KAWA MIELONA, DOLAR ANTARKTYKI, ADEPTKA, MOCNA STRONA, CIUĆMA, WIDŁAK, CYLINDEREK, KREMÓWKA, KECZUP, PRZEDMIOT, PROSTOŚĆ, FILTR, PODSYP, GRZYBY NIEDOSKONAŁE, SZALKA, PACAN, BAJDA, OBCY, ?STRZAŁKA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 20.852 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

CZĘŚĆ PRZEWODZĄCA NIE BĘDĄCA CZĘŚCIĄ URZĄDZENIA ANI INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ, KTÓRA MOŻE SIĘ ZNALEŹĆ POD OKREŚLONYM POTENCJAŁEM, ZAZWYCZAJ POTENCJAŁEM ZIEMI LOKALNEJ się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: CZĘŚĆ PRZEWODZĄCA NIE BĘDĄCA CZĘŚCIĄ URZĄDZENIA ANI INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ, KTÓRA MOŻE SIĘ ZNALEŹĆ POD OKREŚLONYM POTENCJAŁEM, ZAZWYCZAJ POTENCJAŁEM ZIEMI LOKALNEJ
HasłoOpis hasła w krzyżówce
CZĘŚĆ PRZEWODZĄCA OBCA część przewodząca nie będąca częścią urządzenia ani instalacji elektrycznej, która może się znaleźć pod określonym potencjałem, zazwyczaj potencjałem ziemi lokalnej (na 20 lit.)

Definicje krzyżówkowe

CZĘŚĆ PRZEWODZĄCA OBCA
część przewodząca nie będąca częścią urządzenia ani instalacji elektrycznej, która może się znaleźć pod określonym potencjałem, zazwyczaj potencjałem ziemi lokalnej (na 20 lit.).

Oprócz CZĘŚĆ PRZEWODZĄCA NIE BĘDĄCA CZĘŚCIĄ URZĄDZENIA ANI INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ, KTÓRA MOŻE SIĘ ZNALEŹĆ POD OKREŚLONYM POTENCJAŁEM, ZAZWYCZAJ POTENCJAŁEM ZIEMI LOKALNEJ sprawdź również:

lekkie damskie nakrycie wierzchnie, lekki sweterek bez zapięcia z przodu ,
myto pomierne ,
wąski, długi kształt, pasek ,
przyrząd pomiarowy oparty na zjawisku interferencji fal, w którym źródłem światła jest laser ,
Cinclosoma alisteri - gatunek ptaka z rodziny trzaskaczy (Psophodidae) ,
wesoła pieśń biesiadna, rozpowszechniona w Polsce w XVIII w ,
herba perennis - roślina zielna żyjąca dłużej niż dwa lata i zwykle wielokrotnie w tym czasie wydająca nasiona bądź zarodniki (wyjątkiem są zakwitające raz hapaksanty) ,
jednostka wyporności, inaczej tona angielska, równa 2240 funtów brytyjskich (1016,05 kg) ,
w matematyce: zbiór otwarty i spójny ,
muzyka, do której tańczy się slow-foxa ,
postępujące włóknienie miąższu wątroby, niszczące strukturę narządu ,
przyrząd do prania; drewniane narzędzie do wybijania bielizny podczas prania ,
pieje w zagrodzie (daw.) ,
karty do wróżenia ,
powierzchnia ściany budynku widoczna na zewnątrz ,
zasadnicza część tułowia ,
materiał, zwykle tkanina tkanina ,
Cyclemys dentata - gatunek gada z rodziny batagurowatych, z podrzędu żółwi skrytoszyjnych, występujący w południowo-wschodniej Azji ,
osoba pobierająca rentę, zwykle z powodu niezdolności do pracy ,
FARSZ ,
HEFEI ,
Geum bulgaricum - gatunek rośliny z rodziny różowatych ,
ruchliwe glony żyjące wewnątrz warstwy mułu ,
miejsce, z którego wypływa w naturze ciek wodny ,
drapanie płyty winylowej igłą znajdującą się w gramofonie konsoli DJ-a, powodujące dźwięk wykorzystywany najczęściej w nagraniach muzyki z gatunku hip-hop oraz tanecznej muzyki elektronicznej, ale też w takich gatunkach jak metal ,
znana z zakładów Zeissa ,
zminiaturyzowany dokument fotograficzny ,
zwyczajowa nazwa zabiegu leczniczy z użyciem borowiny - nieodwodnionego torfu leczniczego ,
kaucja, zastaw pieniężny ,
śmielszy adorator, który aspiruje do małżeństwa

Komentarze - CZĘŚĆ PRZEWODZĄCA NIE BĘDĄCA CZĘŚCIĄ URZĄDZENIA ANI INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ, KTÓRA MOŻE SIĘ ZNALEŹĆ POD OKREŚLONYM POTENCJAŁEM, ZAZWYCZAJ POTENCJAŁEM ZIEMI LOKALNEJ. Dodaj komentarz

6-2 =

Poleć nas znajomym:

x