SYSTEM SPRZEDAŻY, W KTÓRYM KUPUJĄCY ROZLICZA SIĘ Z GÓRY ZA KONKRETNĄ ILOŚĆ TOWARÓW LUB USŁUG, Z KTÓRYCH KORZYSTA W PÓŹNIEJSZYM TERMINIE - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

PREPAID to:

system sprzedaży, w którym kupujący rozlicza się z góry za konkretną ilość towarów lub usług, z których korzysta w późniejszym terminie (na 7 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "SYSTEM SPRZEDAŻY, W KTÓRYM KUPUJĄCY ROZLICZA SIĘ Z GÓRY ZA KONKRETNĄ ILOŚĆ TOWARÓW LUB USŁUG, Z KTÓRYCH KORZYSTA W PÓŹNIEJSZYM TERMINIE". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 25.010

BARSZCZ, WODA PO KISIELU, ZATRZYMANIE, ALARM BOJOWY, PARODIA, BBS, SYFON, OLEJ, OSTROWIANIN, BATORÓWKA, OTWÓR, STARTUP, SIODLARSTWO, PRZEDSZKOLE INTEGRACYJNE, KWADRAT, RZECZ WNIESIONA, MENNICA, URLOP OKOLICZNOŚCIOWY, WCIOS, SILNIK, RYBACZKA, TATRY, LUMINATOR, CHRZAN, OPPERT, ELEKTRON WALENCYJNY, SETKA, CZĘŚĆ, ANTYKWARNIA, TERRINA, POMPA ODŚRODKOWA, WINIETA, IMPERIUM BRYTYJSKIE, NISKOŚĆ, BILANS OBROTÓW KAPITAŁOWYCH, KUTER UZBROJONY, STRUNA GŁOSOWA, WIROPŁAT, DRUŻYNA KONDUKTORSKA, UDŹWIG, LENIWCE TRÓJPALCZASTE, KANGUROSZCZUR, OSKARŻENIE PRYWATNE, UTYLITARYZM, OKRES DOSTOSOWAWCZY, KOŃ TORYJSKI, SZALE, SARNA, LAMPA ELEKTROMETRYCZNA, ANIMATORKA, MASZYNOWNIA, SPUST, CZUJNIK INDUKCYJNY, PELENG, WYPADEK JĄDROWY, ALAN, KOBYŁA, KWASEK CYTRYNOWY, CZERWIENIDŁO, GÓRA LODOWA, SKANER, WĄSONÓG, FUTURE PROGRESSIVE, ODBIJANIE, CZAPKA FRYGIJSKA, PĘTLICA, ATRAZYNA, SCENKA RODZAJOWA, ŁĘKOTKA, ARMARIA, AMINOKWAS, KUM, SŁOWO, SIŁOWNIA JĄDROWA, SZKUTNIK, RAKIETKA TENISOWA, PIEC WAPIENNY, BESTIARIUSZ, PAJAC, PAMPUCH, PRYMAT, ZARZUTKA, STARAJĄCY SIĘ, KONIUNKCJA, HRABINI, DNA MOCZANOWA, FOSFATAZA ALKALICZNA, PRZEDSIĘBIORSTWO, POŚREDNIK, FILTRACJA, MORGANUKODONTY, PERTYT, KOCIOŁ, SER PODPUSZCZKOWY, PENTAPTYK, PODATEK NA OCHRONĘ ŚRODOWISKA, REFERENDUM LOKALNE, PRZYWILEJ OJCZYŹNIANY, ANIMATOR, SIATKA, KOTERIA, SZEW, ODLEWNIA, ZDJĘCIE STYKOWE, JARSTWO, WSPÓŁRZĘDNA GEOGRAFICZNA, NEPER, DIALOGIZM, PODODDZIAŁ, GENERACJA, KICZUA, SOCJETA, ADAPTOWANIE SIĘ, BIOMETEOROLOGIA CZŁOWIEKA, PRZEŚWIETLENIE, PROTOAWIS, TABUIZACJA, SŁOMA TARGANA, BIRET, SOLFUGI, PRZEMIANA NIEODWRACALNA, PODLIZYWACZ, POŻAREK, JARZENIÓWKA, BD, POWTARZALNOŚĆ, OMAR, PRZESZKODOWIEC, PIRAMIDA, SKLEP ZA ŻÓŁTYMI FIRANKAMI, KONFISKACJA, HOBBYSTA, PROLEK, PORA, PODATEK SOLIDARNOŚCIOWY, TEOLOGIA MORALNA, ŁOŻYSKO ŚLIZGOWE, PROSTOPADŁA, APSYDA, OPIEKA PALIATYWNA, REWIZOR, POMORSKI, PORODÓWKA, DIARIUSZ SĄDOWY, DREWNO KĘDZIERZAWE, TOPIALNIA, ALEUCKI, KROPELKA, HYBRYDALNOŚĆ, DROGI, KOMUNIZM, NADWYŻKA KONSUMENTA, MUMIA, KONTROLER, SŁOŃ, JUDAISTA, MOTYL DZIENNY, PODNIEBIENIE TWARDE, MOIETY, ZGODA, OKWIAT POJEDYNCZY, KORONIARZ KOŃCATY, SAŁATA, WĄŻ W KIESZENI, REFREN, IZOMER GEOMETRYCZNY, BEZKRĘGOWIEC, ROZTOCZE, KLIN, APTEKA, POSZEWKA, KAMERA, SUBSTRAT, RAFIA, PŁASZCZYZNA S, LIBERIA, KORSARZ, DOM JEDNORODZINNY, CIOS, CZYNELE, CHAOS, METODA KARTOGRAMU, SMERF, GAŁKA, MALAKOLOGIA, KONDOMINIUM, SITAR, SETKA, DZIKI ZACHÓD, BRANIE ROZWODU, STACCATO, GRZYB KAPELUSZOWY, MORALNOŚĆ, ANKIETOWANA, ZŁÓG, SKORUPA, PODTYP, PEPINIERA, BUCHTA, PART, ŚNIEG, JEŻOWIEC JADALNY, RABAT, FORMALISTKA, KOP, WAWRZYN, KULTURA STARTEROWA, PASYWIZM, KULE, MACHNIĘCIE KOZŁA, BOA KRÓTKOOGONOWY, INFILTRACJA, WAFEL, OPOZYCJONISTA, WIĄZANIE, GROTESKA, TECHNIKA KLASYCZNA, POSTĘPOWANIE, FILAR, PODGLĄDACTWO, ŚRODEK ZAPOBIEGAWCZY, ULTRAMARYNA, STOŻEK PASOŻYTNICZY, IMPLIKANT FUNKCJI BOOLOWSKIEJ, KAMIENIARZ, SKIPASS, ORNITOLOGIA, ZAMEK, ŚLAD, TRZY KARTY, CZĘŚĆ ZDANIA, CHIRURGIA OGÓLNA, KLIKER, GRZEBACZ, KOPARKA, SZTURWAŁ, ZENDRA, KOLIBER, GRANDA, ŁAD, ELEKTROMEDYCYNA, ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ, RYNEK NIEDOSKONAŁY, ALTERNARIOZA, RICOTTA, MONOGENIZM, DYSTONIA TORSYJNA, WYŁADOWANIE KORONOWE, EFEKT FISHERA, BURZA PIASKOWA, PRZEŻYCIE, PRACA, NAWIS INFLACYJNY, ŁAŹNIA, PIERWOTNIAK, RYTUAŁ, DZIECKO ULICY, ANARCHIZM INDYWIDUALISTYCZNY, UNIA, SZYBKA RANDKA, REKOGNICJA, ADIUSTACJA, LOT ŚLIZGOWY, GAMBIT KIESERITZKY'EGO, TAJEMNICA SŁUŻBOWA, POWINOWATY, RZECZOZNAWCA MAJĄTKOWY, TARCZYCA, SILNIK LOTNICZY TŁOKOWY, MRÓWKA PNIOWA, ŁOŻE, KAZBA, ZOO, BANKOWOŚĆ ELEKTRONICZNA, PAŃSTWO PRAWNE, PORTFEL, INFA, NACIĄG, ŁĄCZNIK SZCZĘKOWY, DRAKO, WYCZYSTKA, CHOROBA ALPERSA-HUTTENLOCHERA, PROSEKTORIUM, KOGUT GALIJSKI, LAKIER DO PAZNOKCI, BAWÓŁ MINDORSKI, JEDNORAZOWA ZAPOMOGA Z TYTUŁU URODZENIA SIĘ DZIECKA, ŚWIETLICA, DROGA TWARDA, LOGIKA WIELOWARTOŚCIOWA, WAPIENNICTWO, KOŚCIÓŁ METODYSTYCZNY, WAGON POCZTOWY, ALUMINOGRAFIA, POMADKA, OKRĄG APOLONIUSZA, OŚ KOSMICZNA, PŁOMIEŃ WYLOTOWY, ZWÓJ GWIAŹDZISTY, ?SCHLUTER.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 25.010 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

SYSTEM SPRZEDAŻY, W KTÓRYM KUPUJĄCY ROZLICZA SIĘ Z GÓRY ZA KONKRETNĄ ILOŚĆ TOWARÓW LUB USŁUG, Z KTÓRYCH KORZYSTA W PÓŹNIEJSZYM TERMINIE się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: SYSTEM SPRZEDAŻY, W KTÓRYM KUPUJĄCY ROZLICZA SIĘ Z GÓRY ZA KONKRETNĄ ILOŚĆ TOWARÓW LUB USŁUG, Z KTÓRYCH KORZYSTA W PÓŹNIEJSZYM TERMINIE
HasłoOpis hasła w krzyżówce
PREPAID system sprzedaży, w którym kupujący rozlicza się z góry za konkretną ilość towarów lub usług, z których korzysta w późniejszym terminie (na 7 lit.)

Definicje krzyżówkowe

PREPAID
system sprzedaży, w którym kupujący rozlicza się z góry za konkretną ilość towarów lub usług, z których korzysta w późniejszym terminie (na 7 lit.).

Oprócz SYSTEM SPRZEDAŻY, W KTÓRYM KUPUJĄCY ROZLICZA SIĘ Z GÓRY ZA KONKRETNĄ ILOŚĆ TOWARÓW LUB USŁUG, Z KTÓRYCH KORZYSTA W PÓŹNIEJSZYM TERMINIE sprawdź również:

z lekceważeniem o wyznawcy judaizmu ,
jednostka walutowa Brazylii do 1990 r ,
córka brata, bratanica ,
północnoamerykański. podgatunek jelenia, łowny; lasy strefy umiarkowanej ,
kraina we Włoszech nad Morzem Adriatyckim ,
zagłębienie w odkrytym pokładzie jednostki pływającej, w którym może przebywać załoga lub co najmniej trzymać w nim nogi ,
prawnik i teoretyk prawa (1886-1954); profesor UJ ,
(1650 -1702) słynny korsarz i admirał francuski ,
język z rodziny języków samojedzkich ,
i Brylska, i Rylska ,
gen zawierający informację o sposobie syntezy białka ,
Manis gigantea, Smutsia gigantea - ssak łożyskowy zaliczany do łuskowców; zamieszkuje tropikalne lasy i sawanny od zachodniej Afryki do Ugandy ,
metal w 'wirydarzu' ,
pierwiastek należący do grupy siedemnastej układu okresowego pierwiastków ,
pigment o ciemnej, matowej barwie, tlenek żelaza ,
określenie wykonawcze; żartobliwie, kapryśne ,
pustka, brak czegokolwiek ,
gra dla czterech graczy pochodząca z Chin; w grze wykorzystuje się specjalny komplet 144 kamieni podzielonych na grupy w sposób podobny do kolorów w kartach i tworzących kilka innych grup (Wiatry, Smoki oraz Kwiaty i Pory Roku), a podstawowym celem gry jest zebranie czterech zestawów po trzy lub cztery takie same kamienie i jednej pary ,
mięso z zadniej (czy lędźwiowej) części półtuszy, bardzo cenione w kulinariach ,
bezkręgowiec wodny; parzydełkowiec lub żebropław ,
typ konstrukcji kotwicy bezpoprzeczkowej składający się z trzonu i czterech łap zakończonych pazurami ,
podgatunek kulczyka; samce żółtozielone, samice brunatno-szare; w hodowli domowej otrzymano wiele ras śpiewających i ozdobnych ,
zastępuje pieniądze w kasynie ,
cudza własność wzbudzająca czyjeś pożądanie, obiekt zazdrości, zawiści będący przyczyną posunięcia się do niegodnego czynu ,
dokładne rozumienie podstawowego znaczenia czegoś, bez aluzji i znaczeń przenośnych ,
wiek określony ustawowo, w którym pracownik przechodzi na emeryturę ,
miejsce nagromadzenia ludzi lub innych organizmów żywych, rzeczy, zjawisk ,
materiał skalny transportowany przez lodowiec w jego górnej, powierzchniowej partii ,
potomstwo danego zwierzęcia wyklute jednocześnie ,
nowele i powieści

Komentarze - SYSTEM SPRZEDAŻY, W KTÓRYM KUPUJĄCY ROZLICZA SIĘ Z GÓRY ZA KONKRETNĄ ILOŚĆ TOWARÓW LUB USŁUG, Z KTÓRYCH KORZYSTA W PÓŹNIEJSZYM TERMINIE. Dodaj komentarz

4×1 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast