ODLEGŁOŚĆ DO PUNKTU, NA KTÓRY USTAWIONO OSTROŚĆ W APARACIE FOTOGRAFICZNYM, ABY UZYSKAĆ CIĄGNĄCĄ SIĘ DO NIESKOŃCZONOŚCI GŁĘBIĘ OSTROŚCI (ZA TYM PUNKTEM); HIPERFOKALNA NIE JEST STAŁA I ZALEŻY OD OGNISKOWEJ I WARTOŚCI PRZYSŁONY - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

HIPERFOKALNA to:

odległość do punktu, na który ustawiono ostrość w aparacie fotograficznym, aby uzyskać ciągnącą się do nieskończoności głębię ostrości (za tym punktem); hiperfokalna nie jest stała i zależy od ogniskowej i wartości przysłony (na 12 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "ODLEGŁOŚĆ DO PUNKTU, NA KTÓRY USTAWIONO OSTROŚĆ W APARACIE FOTOGRAFICZNYM, ABY UZYSKAĆ CIĄGNĄCĄ SIĘ DO NIESKOŃCZONOŚCI GŁĘBIĘ OSTROŚCI (ZA TYM PUNKTEM); HIPERFOKALNA NIE JEST STAŁA I ZALEŻY OD OGNISKOWEJ I WARTOŚCI PRZYSŁONY". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 21.970

FONDUE CZEKOLADOWE, NACIEK, DYSLEKSJA, WALIDACJA KRZYŻOWA, RUCH, ŁUPEK MUSKOWITOWY, PRZYSADZISTOŚĆ, SSAK ŁOŻYSKOWY, REWOLWER, KOZOJEBCA, APLET, PŁASKOŚĆ, ANTROPOLOGIA RELIGIJNA, UŻYTKOWANIE WIECZYSTE, SPŁATA BALONOWA, CYNODONTY, STACJA TELEWIZYJNA, RACHUNEK WEKTOROWY, UBEZPIECZENIE EMERYTALNE, EOZYNOFIL, PARALAKSA, PRZEBÓJ, MERSYTEMA, WIDOK, ZDERZACZ, WOLNA AMERYKANKA, DRUK WKLĘSŁY, NADAWCA SPOŁECZNY, TEORIA CIAŁ, TOŻSAMOŚĆ, POLEMICZNOŚĆ, ALEGORYCZNOŚĆ, ZDANIE SZCZEGÓŁOWE, KORONA, FILM MUZYCZNY, CHODZĄCA REGUŁA, BEZPIECZNE ZAPASY, PRZENIKLIWOŚĆ, SEGMENTACJA, ZDOLNOŚĆ ABSORPCYJNA, MASZT ANTENOWY, KONWERSJA, KANAŁ, POTRZEBUJĄCA, CIAŁO SZTYWNE, WYPRZEDAŻ, INFIKS, AUTYZM, OPASANIE, MARAN, NACZYNIE WIEŃCOWE, BIOMETEOROLOGIA, MIERNIKOWCOWATE, SUBSTANCJA OBCA, INICJATYWNOŚĆ, UPADŁOŚĆ, MUTACJA CICHA, ŁASKAWCA, DNA, KONIEC, KOSZAROWOŚĆ, NIECHCIUCH, NUDYZM, SEPTYMOLA, HEAD-HUNTER, PASIECZNIK, TABLETKA ANTYKONCEPCYJNA, MATECZNIK, ŁAPCZYWIEC, LEISZMANIOZA TRZEWNA, ZRZESZOTNIENIE KOŚCI, STARA GWARDIA, GOALKEEPER, DZWONY, PISARZ POLNY, JEDWABNIK, BRYGADA, ZABYTEK, GNUŚNOŚĆ, PROPAGACJA, PRZEPUKLINA OPONOWO-RDZENIOWA, DEKLINACJA, ANTYCYPACJA, PODŁOŻE GRUNTOWE, ŻYWIZNA, PÓŁPRZEWODNIK, KRYMINAŁ, SZALOTKA, MIEJSCOWY, DOM GRY, TARSKI, WYMIERNIK, PŁYTA GŁÓWNA, ULOT, ARCHITEKT WNĘTRZ, JĘZYKI POLINEZYJSKIE, KOŁNIERZ, TRIANGULACJA, DYSZA WYLOTOWA, WYRAZISTOŚĆ, TROPIK, BIOLA, ORTOPEDIA, ŻÓŁWIAK CHIŃSKI, INTUICJONIZM, ŁĄCZNIK, BUTELKA MIAROWA, GAZOWNIK, WIEDŹMA, OBJAW KONWERSYJNY, HOMOZYGOTYCZNOŚĆ, POCZTA PRZYCHODZĄCA, MODNIARZ, WIENIEC, WRZASKLIWOŚĆ, APRECJACJA, MIECZ UCHYLNY, KASZALOT, DZIECINNA ZABAWKA, OBBLIGATO, BIAŁY MARSZ, GEOMETRYCZNOŚĆ, CYKL KOSMICZNY, KONTRAMARKARNIA, PŁASZCZ WODNY, POWIERZCHNIA STOŻKOWA, KOPARKA WIELONACZYNIOWA, FILTR BARWNY, PITU PITU, CZASOWNIK POSIŁKOWY, JASNOWIDZ, GŁUSZYCA, SAGAN, WYWINIĘCIE ORŁA, SKÓRZAK, NIEREGULARNOŚĆ, ŁAD, DROGOMISTRZ, NAZWA BEZPRZEDMIOTOWA, DRAMAT OBYCZAJOWY, INFLACJA UKRYTA, HODOWLA ZWIERZĄT, SAMOGŁOSKA DŁUGA, INSTRUMENT SMYCZKOWY, PROTEKTORAT, PINGLE, SIŁA SPOKOJU, WIDOWISKO, MORENA DENNA, MADRASA, RYGIEL, BATERIA, DŹWIĘCZNOŚĆ, CHORAŁ, BUŁGARYSTYKA, CIĄŻA JAJOWODOWA, GRUPOWOŚĆ, BATERIA TERMOELEKTRYCZNA, SZRANKI, GACEK WIELKOUCH, NATURALIZACJA, PUNKT KOPULACYJNY, LINGWISTYKA DIACHRONICZNA, RĘKAWEK, ZIELONE, AKSAMITKA WZNIESIONA, IPHONE, WYLEW, ŻEGLUGA KABOTAŻOWA, MISIAK, JAWNOGRZESZNICA, HEAVY METAL, ZAKOP, ATAWIZM, PRĘDKOŚĆ ŚWIATŁA, UKŁAD ODOSOBNIONY, KĄPIEL KWASOWĘGLOWA, RADIO TRANZYSTOROWE, LAMPA FLUORESCENCYJNA, RUBIN, ORGANISTA, CHOROBA KENNEDY'EGO, DIODKA, RADIOBIOLOG, KRANIOTOMIA, TALERZ, IMIENINY, RUBASZNOŚĆ, HERMENEUTYKA, ZWIĄZEK NASYCONY, NIEDZISIEJSZOŚĆ, ZADANIE KONIUNKTYWNE, MYŚLIWY, REGRESJA LODOWCA, JĘZYK FORMALNY, SZPULA, DUSZNICA, DZIESIĘCIORUBLÓWKA, ZAKRES POJĘCIOWY, EKSPOZYCJA, MONARCHIA KONSTYTUCYJNA, ODSKOK, WAŁECZEK, LATARNIA UMARŁYCH, ROBOTNIK BUDOWLANY, SZABLA, CYSTOSTOMIA, SAMOGŁOSKA OTWARTA, ELEKTROLOKACJA BIERNA, DEFINIOWALNOŚĆ, JĘZYCZEK, TUŁÓW, MONTAŻOWNIA, DUSZA WOŁOWA, POCZĄTKUJĄCY, RODZINA NUKLEARNA, PROTOHISTORIA, OBRONA, ANUSZKIEWICZ, MEMFIS, GWIAZDA BETLEJEMSKA, STOLARKA OTWOROWA, PACHCIARZ, CIOS PROSTY, DYFUZOR, SECESJONISTA, KRYKIET, ZLEWKA, DINODONTOZAUR, WANIENECZKA, SZCZAWIK, WYCINKOWOŚĆ, LEWAREK, CHRZĘSTNIAKOWATOŚĆ ŚRÓDKOSTNA, TRÓJKA, JELEC, SOBÓR, TAŚMA, HARD CORE, POPYT, RADIO TAXI, DWUSPÓJNA SKŁADOWA, LODÓWKA, ŻARŁACZ BIAŁOPŁETWY, KLUCZNIK, IZOLACJA AKUSTYCZNA, BACZKI, KOROZJA CHEMICZNA, SEJMIK RELACYJNY, KIBOLSTWO, IMPULS, ZESPÓŁ PEDUNKULARNY, PROFESKA, MORAWSKI, WARZYWO GRUNTOWE, MŁYNEK, PRZEWÓD PÓŁKOLISTY, DRIP, INTEGRALNOŚĆ, BUDOWNICTWO, CZARNA WDOWA, SYFON, PRZYCISK, LEGAWIEC, PRUSKOŚĆ, SKRĘT, PRZEKRASKA, METALURGIA PROSZKÓW, ŁAŃCUCH POKARMOWY, HISTORIA SZTUKI, STOPKA, POMIESZCZENIE PRZYNALEŻNE, IRISH DRAFT, PRACA TYMCZASOWA, FUZJA JĄDROWA, RUMSZTYK, FORMAT ZASADNICZY, CHROPOWATOŚĆ, ODKŁACZACZ, ROZKŁAD PRAWDOPODOBIEŃSTWA, WYPRYSK KONTAKTOWY, RĘBNIA CZĘŚCIOWA, PRZELICZNIK, BIAŁY ROSJANIN, POLICJA OBYCZAJOWA, OBRAZEK, GOSPODYNI DOMOWA, EKS-KOMUNISTKA, JODEK, BIZNES WOMAN, LIMAKOLOGIA, PAZUR, LEK NASENNY, USUWISKO, ATMOSFERA NORMALNA, NOOBEK, PUNKT PODSŁONECZNY, MINÓG JAPOŃSKI, PRECYZJA, ?KASABA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 21.970 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

ODLEGŁOŚĆ DO PUNKTU, NA KTÓRY USTAWIONO OSTROŚĆ W APARACIE FOTOGRAFICZNYM, ABY UZYSKAĆ CIĄGNĄCĄ SIĘ DO NIESKOŃCZONOŚCI GŁĘBIĘ OSTROŚCI (ZA TYM PUNKTEM); HIPERFOKALNA NIE JEST STAŁA I ZALEŻY OD OGNISKOWEJ I WARTOŚCI PRZYSŁONY się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: ODLEGŁOŚĆ DO PUNKTU, NA KTÓRY USTAWIONO OSTROŚĆ W APARACIE FOTOGRAFICZNYM, ABY UZYSKAĆ CIĄGNĄCĄ SIĘ DO NIESKOŃCZONOŚCI GŁĘBIĘ OSTROŚCI (ZA TYM PUNKTEM); HIPERFOKALNA NIE JEST STAŁA I ZALEŻY OD OGNISKOWEJ I WARTOŚCI PRZYSŁONY
HasłoOpis hasła w krzyżówce
HIPERFOKALNA odległość do punktu, na który ustawiono ostrość w aparacie fotograficznym, aby uzyskać ciągnącą się do nieskończoności głębię ostrości (za tym punktem); hiperfokalna nie jest stała i zależy od ogniskowej i wartości przysłony (na 12 lit.)

Definicje krzyżówkowe

HIPERFOKALNA
odległość do punktu, na który ustawiono ostrość w aparacie fotograficznym, aby uzyskać ciągnącą się do nieskończoności głębię ostrości (za tym punktem); hiperfokalna nie jest stała i zależy od ogniskowej i wartości przysłony (na 12 lit.).

Oprócz ODLEGŁOŚĆ DO PUNKTU, NA KTÓRY USTAWIONO OSTROŚĆ W APARACIE FOTOGRAFICZNYM, ABY UZYSKAĆ CIĄGNĄCĄ SIĘ DO NIESKOŃCZONOŚCI GŁĘBIĘ OSTROŚCI (ZA TYM PUNKTEM); HIPERFOKALNA NIE JEST STAŁA I ZALEŻY OD OGNISKOWEJ I WARTOŚCI PRZYSŁONY sprawdź również:

apostoł uważany przez Kościół katolicki za pierwszego papieża, męczennik chrześcijański, święty Kościoła katolickiego i prawosławnego ,
najdokładniejszy z kamertonów; widełki z niehartowanej stali, w które uderza się, aby uzyskać dźwięk ,
typowa osada, wioska z terenów Malezji, Kambodży, Brunei, Indonezji i Singapuru ,
Theobroma L. - drzewo z rodziny zatwarowatych, pochodzące z Ameryki Południowej, obecnie uprawiane w obszarach przyrównikowych Afryki i Azji, jego nasiona służą jako surowiec do produkcji wyrobów kakaowych ,
Acipenseriformes - rząd ryb promieniopłetwych (Actinopterygii) obejmujący około 30 współcześnie żyjących gatunków o wielu archaicznych cechach budowy, w tym typowych dla rekinów; ryby te mają duże znaczenie gospodarcze ze względu na smaczne i delikatne mięso oraz czarny kawior wyrabiany z ich ikry, jesiotrokształtne zamieszkują morskie, słodkie i słonawe wody półkuli północnej - Europy, Ameryki Północnej i północnej Azji ,
jednostka podstawowego podziału administracyjnego w Japonii, Ruandzie, Czadzie i innych państwach ,
w dawnym wojsku polskim pieszy lub konny oddział ,
RUDOLFA; bezodpływowe, słone jezioro w Kenii i częściowo Etiopii, powierzchnia około 8,5 tyś. km2, głębokość do 73 m ,
wynika z mnożenia ,
nóż stalowy do ręcznego międlenia skór ,
element sieci kolejowej składający się z jednego, dwóch lub kilku torów kolejowych łączących punkty początkowy i końcowy (będące stacjami końcowymi lub węzłowymi) ,
KLOAKA; końcowy odcinek przewodu pokarmowego u gadów i stekowców ,
choroba zewnętrznych narządów płciowych kobiet objawiająca się białą wysypką na skórze, świądem i bólem ,
zazwyczaj parzysty gruczoł charakterystyczny dla gromady ssaków, wydzielający mleko, które jest pokarmem dla młodych ,
instrument muzyczny z grupy aerofonów ustnikowych; w średniowieczu był wykorzystywany jako wojskowy i dworski instrument sygnałowy ,
tempo nieco szybsze od largo ,
tytuł nadawany kobiecie, która zwyciężyła w jakiś zawodach ,
mieszkaniec współczesnej Grecji ,
dziedzina fotografii, w której zdjęcia wykonuje się z dużych wysokości z perspektywy lotu ptaka ,
miasto w województwie lubuskim ,
OGRYZEK ,
zawartość bombonierki, fikuśnego naczynia, które służy do podawania cukierków i czekoladek ,
pomocnik, uczeń ślusarza; czeladnik ,
twardy polimer syntetyczny z grupy polimerów winylowych, otrzymywany w wyniku polimeryzacji chlorku winylu ,
zachowanie niedojrzałe, właściwe szczeniakowi - młodemu człowiekowi; oznaka braku wychowania ,
narząd o uproszczonej budowie w porównaniu do jego odpowiednika u innych organizmów, zwłaszcza przodków ,
mieszkaniec Kazachstanu, człowiek pochodzenia kazachstańskiego ,
sztucznie wytworzony ekosystem, pozwalający w sposób uproszczony zapewnić krążenie substancji ,
warzywo, jadalna główka kwiatostanu rośliny o tej samej nazwie ,
syntetyczna włóczka

Komentarze - ODLEGŁOŚĆ DO PUNKTU, NA KTÓRY USTAWIONO OSTROŚĆ W APARACIE FOTOGRAFICZNYM, ABY UZYSKAĆ CIĄGNĄCĄ SIĘ DO NIESKOŃCZONOŚCI GŁĘBIĘ OSTROŚCI (ZA TYM PUNKTEM); HIPERFOKALNA NIE JEST STAŁA I ZALEŻY OD OGNISKOWEJ I WARTOŚCI PRZYSŁONY. Dodaj komentarz

6×6 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast