GRZYB, KTÓREGO OWOCNIKI POJAWIAJĄ SIĘ NA DRZEWACH LUB DREWNIE - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

GRZYB NADRZEWNY to:

grzyb, którego owocniki pojawiają się na drzewach lub drewnie (na 14 lit.)HUBA to:

grzyb, którego owocniki pojawiają się na drzewach lub drewnie (na 4 lit.)ŻAGIEW to:

grzyb, którego owocniki pojawiają się na drzewach lub drewnie (na 6 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "GRZYB, KTÓREGO OWOCNIKI POJAWIAJĄ SIĘ NA DRZEWACH LUB DREWNIE". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 23.828

PISMO GRECKIE, WŁASNOŚĆ PRZEMYSŁOWA, STRUNOWIEC, ARGENTYNOZAUR, UKŁAD CIAŁA, GRÓB SKRZYNKOWY, GROSZKI, BALERON, OGOŃCZYK WIĄZOWIEC, INTERWENCJA PROCESOWA, GAD, MELANODERMIA, TEŚCIK, SONAR, TERAŹNIEJSZOŚĆ, TOPOLOGIA SIECI KOMPUTEROWEJ, KORNIJSKI, SEDYMENTACJA CYKLICZNA, PSYCHOBIOLOGIA, TUNIKA, AKTORKA, KRANIOLOGIA, OBRONA DWÓCH SKOCZKÓW, ROŻEN, MAPA SZTABOWA, SKŁADNIA, PLECIONKA, KLUCZ, DZIENNIK, DWUDZIESTY ÓSMY, POŁĄCZENIE WYRAZOWE, PROKARBAZYNA, KORZENIE, GŁOSICIEL, POKŁAD DOLNY, KOMISJA BUDŻETOWA, FILOLOGIA NIEMIECKA, PŁYTKA NAZĘBNA, BASILEUS, MAGNEZJA, FRYZ, KARAFECZKA, BARANEK, KORONA, MANIERYZM, SYNDROM SZTOKHOLMSKI, CHORIJAMB, INŻYNIERIA CHEMICZNA I PROCESOWA, MINIATURKA, OPAŁ, STADIONIK, DŁUGOSZPAR, LANTANOWIEC, ZAAWANSOWANIE, KOROWÓD, ZATOKA, WNIEBOWSTĄPIENIE, ORTOPTYK, PRZEBIEG, MOSTOWNICZY, KRAN, POMPIER, SUPRAPORTA, SZALKA, EPILEPTOLOG, UDAR MÓZGOWY, PRZYTUŁEK, KWAS TŁUSZCZOWY, ZNACZENIE, AEROGRAFIA, NEFROLEPIS, STRUNA GŁOSOWA, ŚCIÓŁKOWANIE, JEDNOSTKA TARYFIKACYJNA, ZARYS, STULEJARZ, BEZWYZNANIOWIEC, SONOMETR, AŁYCZA, KULA, NIEWOLNIK, A0, CHODNIKOWIEC, WSPORNIK, MASŁO, MARMURKOWANIE, AUTKO, ELEKTRODA PORÓWNAWCZA, BERŻERETKA, KARZEŁ, SEGMENT, URCEUS, LAMBREKIN, ZDRADA, ART DECO, CHŁODNIK, KONSTRUKCJA FILAROWO-SKARPOWA, ATRAPA, SIEDLISKO, TAMILSKI, FREEGANIN, SILNIK SPALINOWY, KRUSZYNKOWATE, OBRONA SŁOWIAŃSKA, PRAWO KARNE, CZTEROKROTNOŚĆ, DOBRO, SZCZENIAK, TASIEMIEC UZBROJONY, ŁUSKOWCE, KONTO DEPOZYTOWE, PIRACTWO INTELEKTUALNE, DZIERŻAWCZOŚĆ, PARCH, DWURURKA, SPUSZCZANIE, COLCANNON, OBIEKT, KOPCIUCH, NIEBACZNOŚĆ, SZAFARZ, LAMPA WYŁADOWCZA, OKALECZENIE, WŁADCZOŚĆ, KWADRATURA, FRUSTRACJA, IRYZACJA, HIPOPOTAM, BAGNO, KRAJ NORDYCKI, NASTAWANIE, CHODNICZEK, EKRANOPLAN, LIBERIA, DZIEWKA, FRYGOWIE, STECHIOMETRIA, KASZANA, APRIORYZM, UWŁASZCZENIE BEZPOŚREDNIE, LIGAND, PIERWSZA POMOC, CHMURA ŚREDNIA KŁĘBIASTA, PROFESOR, PASIERB, ŚCIEŻKA, AMERYKANIZM, FOSFATAZA KWAŚNA, CHEMIA SUPRAMOLEKULARNA, JĘCZMIEŃ OZIMY, OBRÓT, ZAPAŚĆ, WYRAZ, DAMAST SKUWANY, OBIEKTYWNOŚĆ, SREBRO, ALT, RETENCJA, CENTRUM KONFERENCYJNE, OSTRUŻYNY, KARTAUN, LESZCZYNA, PAJAC, ZWIERCIADŁO, SENTYMENT INWESTYCYJNY, ROŚLINY ZARODNIKOWE, POŚCIELÓWKA, PULPIT, SZKAPLERZ, WOJEWODA, KAPOTAŻ, STOSUNEK, CZARCIK, ALPAGA, CECHA RECESYWNA, GOLEC, BLENDA SMOLISTA, ZŁOTY STRZAŁ, ODDZIAŁ SEPTYCZNY, ZŁĄCZE, SZALKA, CHMURSKO, OBRONA HOLENDERSKA, CHRONICZNOŚĆ, MUSZLA, AEROZOL ATMOSFERYCZNY, BOA KRÓTKOOGONOWY, PERYSELENIUM, WZÓR, BEDŁKA MUCHOMOR, INKOHERENCJA, GARIBALDKA, ALAN, EPOKA KAMIENIA, ŹRÓDŁO, WITEKS CZCZONY, ROŻEN, OBUWIE, MODERNIZM, ELEKTRYCZNOŚĆ STATYCZNA, POKRZYWA, SSAK, ROZDŹWIĘK, ARACHNOLOGIA, MISTERIUM, PRZEDPOTOPOWOŚĆ, ANARCHISTA, WAPIEŃ KRYSTALICZNY, ROŚLINA PASOŻYTNICZA, LEP, DZIEŃ REKTORSKI, ANATOMIA ROZWOJOWA, MUCHOMOR BULWIASTY, SZKANDELA, ZASADA WIELKODUSZNOŚCI, ODSUWACZ, SYSTEMIK, ALPAKA, PUSZKA, CHRONOLOGIA, OCHRONA KATODOWA, HERB, GRZECHOTKA, SET, ADLER, BACHATA, RZEP, SPÓJNIK ŁĄCZNY, BRAZYLIJSKOŚĆ, OKRĄGŁOŚĆ, RZEMYK, RYBA MAŚLANA, CZYSTKA, URZĄD IMIGRACYJNY, CIOS PROSTY, SKONIA, MAKARONIARZ, MOMENT, APEL, TARANTELLA, STYMULACJA, PASTORALE, KRYPTOGRAFIA SYMETRYCZNA, ZAPINKA, POSTERUNEK, ŚLIWA, DESKA SEDESOWA, RUNO, SZKARŁUPIEŃ, JANUSZ, ZAKŁAD, PÓŁNOC, OZDOBNICA WIĘKSZA, CZYNNOŚĆ OPERACYJNA, ALLOSTERIA, STAŁA OPÓŹNIAJĄCA, KORUPCJA, PUNKT ARTYKULACJI, BLOKHAUZ, POWSTRZYMANIE, INWESTOR, ANTEPEDIUM, HRABINI, SERBOCHORWATYSTYKA, LINIA, GANG, BIZNES WOMAN, SZWEDZKI, MATERIAŁ SKALNY, SPOJRZENIE, KOŁATKA, SZPULKA, HOBBISTA, KLASTER PRZEMYSŁOWY, CENTRALNE, KLIENT, FASOLKA MUNG, PAŹDZIERZ, STROIK, KROJCZYNI, KIT, KWACZ, REJESTR, OBRONA, ANON, DOK, ANASTOMOZA, RÓWNOWAŻNIK ZDANIA, GWIAZDA ROZBŁYSKOWA, PORNO, ADRES FIZYCZNY, SPŁYW GRAWITACYJNY, GRZYB SZATAŃSKI, GNEJS OCZKOWY, ZŁOTOGŁÓW, BARWA, DEZAKTYWACJA, BRUDY, ROZSTRZAŁ, ?ZENDRA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 23.828 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

GRZYB, KTÓREGO OWOCNIKI POJAWIAJĄ SIĘ NA DRZEWACH LUB DREWNIE się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującymi hasłami do krzyżówki dla podanego opisu są:

Hasła krzyżówkowe do opisu: GRZYB, KTÓREGO OWOCNIKI POJAWIAJĄ SIĘ NA DRZEWACH LUB DREWNIE
HasłoOpis hasła w krzyżówce
GRZYB NADRZEWNY grzyb, którego owocniki pojawiają się na drzewach lub drewnie (na 14 lit.)
HUBA grzyb, którego owocniki pojawiają się na drzewach lub drewnie (na 4 lit.)
ŻAGIEW grzyb, którego owocniki pojawiają się na drzewach lub drewnie (na 6 lit.)

Definicje krzyżówkowe

GRZYB NADRZEWNY
grzyb, którego owocniki pojawiają się na drzewach lub drewnie (na 14 lit.).
HUBA
grzyb, którego owocniki pojawiają się na drzewach lub drewnie (na 4 lit.).
ŻAGIEW
grzyb, którego owocniki pojawiają się na drzewach lub drewnie (na 6 lit.).

Oprócz GRZYB, KTÓREGO OWOCNIKI POJAWIAJĄ SIĘ NA DRZEWACH LUB DREWNIE sprawdź również:

człowiek, który zajmuje się robieniem pizzy ,
Algoasaurus - rodzaj zauropoda o bliżej niesprecyzowanej pozycji systematycznej; żył na przełomie jury i kredy (ok. 150-136 mln lat temu) na terenach południowej Afryki; długość ciała ok. 9 m, wysokość ok. 3 m, masa ok. 10 t ,
wśród planet Układu Słonecznego ,
endemiczny gatunek słodkowodnej ryby karpieńcokształtnej, jedyny przedstawiciel rodzaju Ameca ,
Carex pseudocyperus - gatunek byliny należący do rodziny ciborowatych ,
zdarzenie polegające na emisji promieniowania jonizującego lub substancji promieniotwórczych do otoczenia, mogące przejawiać niekorzystne oddziaływanie na ludzi i środowisko naturalne ,
ruchoma część krosna, na której umocowania jest płocha przybijająca nitkę wątkową ,
zatoka Morza Białego, głębokość do 36 m ,
ekosystem ekologicznie niepełny, niesamowystarczalny, pozbawiony producentów, w którym znajduje się materia pochodząca z zewnątrz ,
rodzaj twardych cukierków owocowych o różnych smakach ,
inhibitor proteazy HIV ,
dramatopisarka angielska ur. 1939, zaliczana do tzw. „młodych gniewnych”; „Smak miodu” ,
zmienność, dostosowywanie się do zmiennych warunków ,
bardzo ciemne, zaciemnione pomieszczenie, zwłaszcza takie, które służy jako więzienie ,
popularny żółty egzotyczny owoc o wydłużonym kształcie; owoc (niesucha torebka, uznawana czasem za jagodę) banana zwyczajnego ,
liściołaz złocisty, liściołaz straszliwy, Phyllobates terribilis - gatunek płaza bezogonowego z rodziny drzewołazowatych, najbardziej jadowity płaz na świecie ,
wrogość wobec Żydów i wszystkiego, co żydowskie ,
zespół cech czegoś lub kogoś takiego jak w Anglii, także: stereotypowe cechy uznawane za właściwe Anglikom ,
stary, sfatygowany but ,
Cycadopsida - monotypowa klasa roślin należąca do gromady nagonasiennych, obejmująca jeden rząd sagowce (Cycadales) z dwiema rodzinami; niektóre gatunki stanowią źródło skrobi (tzw. sago) i zostały rozpowszechnione jako rośliny pokarmowe, inne gatunki są uprawiane jako rośliny ozdobne ,
gatunek krzewu należący do rodziny berberysowatych (Berberidaceae Juss.) ,
sygnalizacyjne urządzenie dźwiękowe o kształcie odwróconego kielicha ,
rzep łopianu ,
antybiotyk beta-laktamowy z grupy cefalosporyn I generacji, pochodna kwasu 7-aminocefalosporanowego (7-ACA) ,
ANHUEJ ,
zespołowa gra sportowa podobna do hokeja na lodzie ,
Dolomedes fimbriatus - gatunek dużego pająka z rodziny darownikowatych (Pisauridae) ,
mieszkanka Niepołomic ,
zgrubienie: skała; bardzo duża skała ,
aromatyczny likier

Komentarze - GRZYB, KTÓREGO OWOCNIKI POJAWIAJĄ SIĘ NA DRZEWACH LUB DREWNIE. Dodaj komentarz

7+4 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast