NACZYNIE DO DOZOWANIA PORCJI PŁYNU LUB SYPKIEJ SUBSTANCJI, CZĘSTO W POSTACI DUŻEGO NACZYNIA Z KRANIKIEM LUB POMPKĄ - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

DYSPENSER to:

naczynie do dozowania porcji płynu lub sypkiej substancji, często w postaci dużego naczynia z kranikiem lub pompką (na 9 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: DYSPENSER

DYSPENSER to:

przyrząd służący do oddzielania kawałka taśmy i nalejania go na powierzchnię (na 9 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "NACZYNIE DO DOZOWANIA PORCJI PŁYNU LUB SYPKIEJ SUBSTANCJI, CZĘSTO W POSTACI DUŻEGO NACZYNIA Z KRANIKIEM LUB POMPKĄ". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 14.752

SŁUŻBA DYŻURNA, KOMBAJN GÓRNICZY, OSTATNI SAKRAMENT, BOGUMIŁ, BIPOLARNOŚĆ, SPÓJNIK, KAMELEON, POSTĘPOWANIE KOMPENSACYJNE, GRAFIKA WEKTOROWA, PĘDRAK, SYNDYK, SAMBA, NIETYPOWOŚĆ, WADA DREWNA, PRZEMYSŁÓWKA, DZIEŻA, INWESTOR, PROBLEM NIEROZSTRZYGALNY, RĘCZNE STEROWANIE, PŁAWINA, NAWIETRZAK, CZUPRYNA, ARCHIKONFRATERNIA, ZRAZOWA, LISTA STARTOWA, TAKSON MONOTYPOWY, BLOKADA, GRAFIKA, ZWIĄZEK PIERŚCIENIOWY, DZIECINNOŚĆ, PIKA, KALENDARZ, MATRYLINEARNOŚĆ, ODPOWIEDZIALNOŚĆ KONTRAKTOWA, ODDZIAŁ ZAMKNIĘTY, KOREK, NIEBIOSA, SZTYFT, MNICH, PRZETRWAŁA BŁONA ŹRENICZNA, PELIKAN BABA, ZWIJARKA, BOGACTWO, DYSTONIA TORSYJNA, ZAMIANA, GŁĘBSZY, MODEL, WISIOREK, MOBING, UNIA, PISECZNICZKA, LIZ, JEDENASTY, SUSHI, LEMIESZ, POCISK ODŁAMKOWY, KLEPKA, SZKŁO, KARRUKA, UNIFORM, RAKIJA, EFEKT MNOŻNIKOWY, ZAKRZTUSZENIE, DYFUZOR, KUKUŁKA, TEORIA INFORMACJI, SWÓJ, RYBA PO GRECKU, PROLIFERACJA, EMERYTURA POMOSTOWA, DERESZ, WKŁADKA, OBIEG, OBRONA, KONWIKT, SKANER BĘBNOWY, ALIENACJA, TOP, SPAMIK, KRZEWICIEL, BERŻERA, PAPROCIE CIENKOZARODNIOWE, BIDULA, PRZYPŁYW, TERMOGENEZA ADAPTACYJNA, SZPIEGÓWKA, PAROBEK, TAMPON, HERBICYD, ADWEKCJA, PUNKT, STRÓJ, ŁÓŻKO, PRAWDA, ILLOKUCJA, MISIEK, KOPUŁA LODOWA, GŁOWOCIS JAPOŃSKI, LIST KREDYTOWY, EMIGRACJA WEWNĘTRZNA, NARÓD, BUDYNEK MIESZKALNY JEDNORODZINNY, NIESPORCZAK, SKROMNOŚĆ, KATAPULTA, KANOE, RAMA, STECZKA, LOT CZARTEROWY, MARATON, GALARETA WHARTONA, KSIĘŻULO, ZRZYNKA, MROZIK, SZKLANKA, PRZEDNÓWEK, UKŁAD ADAPTACYJNY, KWATERKA, PRZESTAWNIA, ZNAK LICZBY, RANA OPARZENIOWA, POWSTANIEC ŚLĄSKI, GRA W BUTELKĘ, DRAPERIA, REPRODUKCJA FOTOGRAFICZNA, GRAMOWID, KATAR SIENNY, OGNISKO, ELEWATOR, SILNIK PYŁOWY, SCENARIUSZ FILMOWY, PROJEKT ARCHITEKTONICZNY, SOŁTYSOSTWO, STANICA WODNA, COUNTRY ALTERNATYWNE, TERRINA, ODSUWACZ, KLASTER DYSKOWY, BELWEDER, DZIEWIĘĆDZIESIĄTKA, STEROWANIE BEZPOŚREDNIE, FIOLET GENCJANOWY, KOŁEK, ŚWIADCZENIE REPRYWATYZACYJNE, NIEŚMIAŁOŚĆ, UMIEJĘTNOŚĆ, OSAD DELUWIALNY, NARTOW, POMROK, ODPOWIEDZIALNOŚĆ POSIŁKOWA, WARIACJA, PLANISTYKA, SPÓJNIK, ZASADA POMOCNICZOŚCI, GLOBUS, DEMOTYWATOR, WIERZYTELNOŚĆ PIENIĘŻNA, TRZYKROTNOŚĆ, ARESZT TYMCZASOWY, DYSZKANCIK, MARTA, WĘDRÓWKA, NAŁÓG, SZYDŁOSZ WŁOSISTY, ROKOWANIA ZBIOROWE, NASZYWKA, LICZEBNIK, GILOTYNA, NASTAWA, ANAMORFOZA, DODATEK STOPOWY, KASZTEL, WAPNO, WASĄG, PISANINA, RĄCZNIK, GEN LETALNY, LITERATURA SOWIZDRZALSKA, RAMIENICOWE, DEGENERACJA, ACHEIROPOIETOS, WIDŁONÓG, NABIEG KORZENIOWY, CZAPELKA, ALPAGA, NERW, BOMBERKA, BURZA DZIEJOWA, WOLUNTARIAT, CAŁKA PIERWSZA, METRYKA, PRZESTRZEŃ DYSKRETNA, PRESKRYPTYWIZM, WEŁNIAK, ADWOKAT DIABŁA, KAMIONKA, SAMOLOT WĄSKOKADŁUBOWY, CHAŁTURZYSTA, KOPNIAK, UCIOS, KONFIRMACJA, KRYTERIUM OCENY DECYZJI, ŁATA, ŁUSKOWIEC, FALA, PEJORATYW, POWTÓRZENIE, SAUTE, KÓŁKORODEK, IWAN, PRĄTNIK ALPEJSKI, PROGRAM, PROSTOSKRZYDŁE, SINGEL, CYRK, ZAKONNICZKA, KOLEUS, RÓWNANIE ALGEBRAICZNE, DAMA, WARNIK, SAMOTNA MATKA, WAPORYZACJA, KLINIEC, KACZAN, KUREK, WIZJER, FUTRYNA, JANÓW, AMERYKANIZM, SZRON, GRZYB PIASKOWY, POŚWIST, STRONA INTERNETOWA, NASIENIE, OBRÓBKA, ADIDAS, ZDANIE, BEK, ZROZUMIAŁOŚĆ, KAPUSTA WŁAŚCIWA JAPOŃSKA, RZECZ WNIESIONA, TURNIA, SIWAK, HANZA, NIEWYPAŁ, ZASTRZAŁ STAWOWY, LATARNIA, EGRETA, HELIOLATRIA, WINO, BICZ BOŻY, RUCHLIWOŚĆ POZIOMA, KONSTRUKCJA ZRĘBOWA, CAP, AMULET, LAPIS-LAZULI, SPOT, PAPROTNIK, KSZTAŁCENIE USTAWICZNE, KALINA, ANTEFIKS, GAJA, SIEROTA, KOZACZKA, RYBA UKWIAŁOWA, ZOOCHORIA, MEDIANTA, KADŹ, SOWIECKOŚĆ, GORSET, CYNGIEL, STUZŁOTÓWKA, MUTACJA ZMIANY SENSU, PTASIE MLECZKO, ADIANTUM WŁAŚCIWE, KAZALNICA, KOOPERANT, BYLICA, IZBA ROZLICZENIOWA, ALAN, PODPINKA, FEROMON, AKT, PUCHAR, DRESZCZ, PIWO, HERETYCZKA, KAKEMONO, STRZAŁKA, KONTUR MELODYCZNY, KONCYLIACJA, MURZYSKO, ŚLĄSKI, SEKSTURYSTYKA, JUDASZOWSKIE SREBRNIKI, REPOZYCJA, TRUD, ASYSTA, ANTYFAN, ?JUJUBA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 14.752 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

NACZYNIE DO DOZOWANIA PORCJI PŁYNU LUB SYPKIEJ SUBSTANCJI, CZĘSTO W POSTACI DUŻEGO NACZYNIA Z KRANIKIEM LUB POMPKĄ się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: NACZYNIE DO DOZOWANIA PORCJI PŁYNU LUB SYPKIEJ SUBSTANCJI, CZĘSTO W POSTACI DUŻEGO NACZYNIA Z KRANIKIEM LUB POMPKĄ
HasłoOpis hasła w krzyżówce
DYSPENSER naczynie do dozowania porcji płynu lub sypkiej substancji, często w postaci dużego naczynia z kranikiem lub pompką (na 9 lit.)

Definicje krzyżówkowe

DYSPENSER
naczynie do dozowania porcji płynu lub sypkiej substancji, często w postaci dużego naczynia z kranikiem lub pompką (na 9 lit.).

Oprócz NACZYNIE DO DOZOWANIA PORCJI PŁYNU LUB SYPKIEJ SUBSTANCJI, CZĘSTO W POSTACI DUŻEGO NACZYNIA Z KRANIKIEM LUB POMPKĄ sprawdź również:

Scorpiones - rząd pajęczaków o wielkości od 13 do nawet ponad 180 mm, zamieszkujących zarówno obszary tropikalne (od lasów deszczowych po tereny pustynne), jak i wysokogórskie tereny okresowo przykrywane śniegiem; skorpiony charakteryzują się obecnością kolca jadowego na ostatnim segmencie odwłoku ,
uchwyty, trzonki ,
następny dzień ,
mieszkanka Macedonii, kobieta pochodzenia macedońskiego ,
miasto w płd. części Mołdawii; przemysł spożywczy ,
kategoria gramatyczna czasownika, wskazująca na powtarzalność działania ,
elektryczna sieć komunikacyjna ,
śródziemnomorski statek żaglowiosłowy ,
oratorstwo, sztuka pięknego mówienia ,
ktoś nieobliczalny, po kim nie wiadomo czego można się spodziewać ,
przeznaczenie w testamencie czegoś dla osoby spoza grona spadkobierców ,
klawesy ,
'... na Chios', obraz ,
jednorazowy ładunek dla dźwigu ,
substancja, którą nasyca się: tkaninę, drewno, papier, materiał budowlany celem nadania im przynajmniej jednej z następujących właściwości: niezwilżalność, niepalność, odporność na działanie chemikaliów, odporność na kurczliwość bądź gniotliwość, nieprzepuszczalność gazów ,
samica słonia ,
urządzenie służące do kalibracji mierników poziomu dźwięku SLM ,
ptak z rzędu gołębi, ziarnojad o brązowo-szarym upierzeniu, w Polsce od 1947 r., chroniona ,
ruch taśmy filmowej ,
włosy Boba Marleya ,
redakcyjny zapas artykułów ,
roczna lub dwuletnia roślina warzywna pochodzenia śródziemnomorskiego; jadalne liście ,
filet śledziowy z przyprawami zwinięty w rulonik i zamarynowany ,
Orthonyx novaeguineae - gatunek ptaka z rodziny ziemnodrozdów (Orthonychidae) ,
Calamagrostis hartmaniana - gatunek rośliny z rodziny wiechlinowatych ,
związek chemiczny, który w reakcji z kwasem przyjmuje protony tworząc sól ,
wstrząs ciała z zimna, emocji lub objaw chorobowy ,
osoba pisząca programy komputerowe ,
dramatopisarz hiszpański (1807-56), moralizatorskie komedie, dramaty historyczne, tragedie ,
miasto będące stolicą Wielkiej Brytanii i Anglii położone w jej południowo-wschodniej części

Komentarze - NACZYNIE DO DOZOWANIA PORCJI PŁYNU LUB SYPKIEJ SUBSTANCJI, CZĘSTO W POSTACI DUŻEGO NACZYNIA Z KRANIKIEM LUB POMPKĄ. Dodaj komentarz

4×4 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast