CZĘŚĆ OWOCU, POWSTAJĄCA ZE ŚCIANY ZALĄŻNI (TJ. Z JEDNEGO LUB WIELU OWOCOLISTKÓW) - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

OWOCNIA to:

część owocu, powstająca ze ściany zalążni (tj. z jednego lub wielu owocolistków) (na 7 lit.)PERYKARP to:

część owocu, powstająca ze ściany zalążni (tj. z jednego lub wielu owocolistków) (na 8 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: OWOCNIA

OWOCNIA to:

część owocu, powstająca ze ściany zalążni (tj. z jednego lub wielu owocolistków) (na 7 lit.)OWOCNIA to:

ściana owocu - perykarp (na 7 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "CZĘŚĆ OWOCU, POWSTAJĄCA ZE ŚCIANY ZALĄŻNI (TJ. Z JEDNEGO LUB WIELU OWOCOLISTKÓW)". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 14.935

TEST PŁATKOWY, ENTOMOFAUNA, BURZA, TURECKOŚĆ, JUDASZOWIEC, KLASTER, BAZIA, ADIDAS, MASŁO, PYZY, WOLE OKO, RAFAŁ, SZTUKA, WYPOWIEDZENIE, ŻORŻETA, KARIN, NIEKONSTRUKTYWNOŚĆ, CZOSNEK, DIU, PLATFORMA CYFROWA, CUG, COLA, FRYZ, STRUKTURA DRAMATYCZNA, PIERSI, NADZIEWARKA, NEUROPATIA, GATUNEK AGAMICZNY, POPARZENIE, TUM, PRZEŚMIEWKA, EKSPLANTAT, ZBAWCZYNI, PRĄD INDUKCYJNY, DYPTYK, KOLANO, PTASZEK, PANTALONY, METAMORFIZM REGIONALNY, BARWY NARODOWE, SONDA, WIELKA ROSJA, RYFT, LICENCJA PRAWNICZA, ANTOWIE, ROLNIK RYCZAŁTOWY, AKCENCIK, DANIE KOSZA, BEZWŁAD, CELEBRACJA, STRZAŁECZKA, AFERALNOŚĆ, PAKIET POMOCOWY, MŁOT KAFAROWY, NALEWKA, ŚCIANY, SZWAGIER, REKOLEKCJE, NUKLEOZYD, SZPRYCA, WNĘKA, TROMPA, ŚWIADCZENIE SPECJALISTYCZNE, SAKRAMENT, KRĄŻNIK, LAVABO, WPŁATA, ZOONOZA, KOLOR LUKOWY, DZIEDZICTWO ARCHEOLOGICZNE, MAJĄTEK, MELUZYNA, ODSIEW, KRADZIEŻ ROZBÓJNICZA, SPARRING, ŚWIECA, TEORIA CIAŁ, STOŻEK USYPISKOWY, ZAKĄSKA, AGAMA, PĘTO, POTWORKOWATOŚĆ, WINO DESEROWE, MAGIERA, HARMONIJKA, SEKSUOLOGIA, STYK, BUDOWA, ŁĄCZNIK PÓŁPRZEWODNIKOWY, ORATORIUM, GRAFFITI, SIODZI, PRZEPUKLINA PĘPOWINOWA, GONIEC HETMAŃSKI, ADMINISTRATOR APOSTOLSKI, SÓL, PODTYP, ŻYŁA, SIAD, WASĄG, JEDNOSTRONNOŚĆ, KRIS, LOGIKA ZDAŃ, UDŹWIG, FOTOSENSYBILIZATOR, BIZA, ORGANIZACJA, OBLECH, PRZEMYSŁÓWKA, RYBA UKWIAŁOWA, KRÓCICA, WYMAGANIA SYSTEMOWE, DYSK KOMPAKTOWY, TEUTON, UDO, ODRA, PIECZĘĆ, KAMYCZEK USZNY, OPŁATA PROLONGACYJNA, TRYSKAWKA, POBIAŁKA, KONWERGENCJA, BĄK, IMPRESJA, KROTNICA, JAMA, INTERPRETACJA, SZUKACZ, WOLUTA, BERNIKLA BIAŁOLICA, MAIŻ, CIAPKAPUSTA, SZKUTNICTWO, MIOTEŁKA, POMÓR, IMPLEMENTACJA, CHINY ZACHODNIE, SEKTOR PUBLICZNY, KOREKTOR, ARTYSTOSTWO, CHOROBA, KACZKA, GRAFOSKOP, JĘZYK CHIŃSKI, KADŁUB, REPETYCYJNOŚĆ, RÓŻYCZKOPRĄTNIK KANADYJSKI, WAMPIR, SEZONOWIEC, ASD, PINGLE, NIERÓWNOŚĆ TRÓJKĄTA, ŁAPA, DIAMENT, NAGŁOWIE, SZCZOTKA, KOSZER, KLASÓWKA, LIST APOSTOLSKI, PYLICA KRZEMOWA PŁUC, OSAD, AFERKA, GROŃ, KLOPSIK, ALT, DOLABELLA, AMEBA, PEŁZAK, NEFROLEPIS, HASŁO WYWOŁAWCZE, BROŃ JĄDROWA, DYRYGENTURA, CZUŁKI, DRUT, RYKSZA, USŁUGODAWCA, BABULA, PUPINA, KONSOLETA, WARSTWA ADSORPCYJNA, SERIA, WŁOCHACZ, MYŚLISTWO, BASEN PORTOWY, GWAJAKOWIEC, NAPIĘCIE ZNAMIONOWE, BÓBR RZECZNY, KLUCZ OBCY, OZOREK, KOMORA MINOWA, KANALIK NERKOWY, WYDŁUŻALNIK, RDZA, KŁOBUK, KLEPISKO, GNIAZDKO TELEFONICZNE, ELIMINACJA, EOLIDA, STREFA RYFTU, SKUN, JELEC, FAWOREK, KAROWNIK, PRZEDPOLE, CZYNNOŚCI DOWODOWE, SKŁAD DRUKARSKI, SZNAPS, SĄD I INSTANCJI, ZBROJENIE, DROBNICOWIEC, CYRK, CZARCIK, CUDOTWÓR, BACHATA, KARAPAKS, BLISKOZNACZNIK, SŁABIZNA, ANTYPATRIOTYZM, MAGAZYN, PRZETWÓR, PERKALIK, INFORMACJA GENETYCZNA, STRZAŁA, KRYJÓWKA, REJON, TĘPOZĘBNE, UMOWA WIĄZANA, PODKASTING, PŁÓD, SKRZYDŁO, GŁOWICA, SZEW, NIEOBIEKTYWNOŚĆ, NADRUK, PIERWSZA JASKÓŁKA, KAPSUŁA POWROTNA, ANTENA ŚCIANOWA, PROSPEKT ORGANOWY, SILIKOZA, KOSMYK, WYKUSZ, KONFIRMACJA, AUTARCHIA, SCENARIUSZ, STRZĘP LUDZKI, ZROZUMIAŁOŚĆ, POMPA ODŚRODKOWA, TROFEUM ŁOWIECKIE, PRAKTYCZNOŚĆ, GRA NA ZWŁOKĘ, WSTĘŻNICE, ŚCISKACZ, TAROK, HIGIENISTKA, SZARPANKA, JEDNOROCZNIAK, TKANINA, ESTER, ZATROSKANIE, PROWANSALSKI, INSPEKTOR SZKOLNY, KORDONEK, KILOMETRAŻ, SKALA, KOMPRADOR, WYKLUCZENIE, KNEDLIK, WYCINEK, PISTACJA, POCZEKALNIA, KARAFECZKA, KIOSK, KULTURA MATERIALNA, ROZKAZ PERSONALNY, PONCYRIA TRÓJLISTKOWA, WIECZNE PIÓRO, BEZLIST, EGZEKWIE, REDAKTOR NACZELNY, GUMA ARABSKA, NUDZIARZ, PALINGENEZA, MASKA, WRĘGA, MASZYNA ENERGETYCZNA, WIZERUNEK, NAPĘD HYBRYDOWY, BUGAJ, BUTLA, ZGRZEWKA, PASEK, PLATFORMERS, PROSTAK, PROCES BIOLOGICZNY, BABA-CHŁOP, SKRZYDŁO, SŁUŻALCZOŚĆ, GORCZYCZNIK, ŁAŹNIA, ?KSIĘGA PARAFIALNA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 14.935 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

CZĘŚĆ OWOCU, POWSTAJĄCA ZE ŚCIANY ZALĄŻNI (TJ. Z JEDNEGO LUB WIELU OWOCOLISTKÓW) się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującymi hasłami do krzyżówki dla podanego opisu są:

Hasła krzyżówkowe do opisu: CZĘŚĆ OWOCU, POWSTAJĄCA ZE ŚCIANY ZALĄŻNI (TJ. Z JEDNEGO LUB WIELU OWOCOLISTKÓW)
HasłoOpis hasła w krzyżówce
OWOCNIA część owocu, powstająca ze ściany zalążni (tj. z jednego lub wielu owocolistków) (na 7 lit.)
PERYKARP część owocu, powstająca ze ściany zalążni (tj. z jednego lub wielu owocolistków) (na 8 lit.)

Definicje krzyżówkowe

OWOCNIA
część owocu, powstająca ze ściany zalążni (tj. z jednego lub wielu owocolistków) (na 7 lit.).
PERYKARP
część owocu, powstająca ze ściany zalążni (tj. z jednego lub wielu owocolistków) (na 8 lit.).

Oprócz CZĘŚĆ OWOCU, POWSTAJĄCA ZE ŚCIANY ZALĄŻNI (TJ. Z JEDNEGO LUB WIELU OWOCOLISTKÓW) sprawdź również:

toyota z modelu Avensis ,
zespół danych umieszczonych na karcie tytułowej i w metryce książki, zawierający nazwisko autora, tytuł, tom, miejsce i rok wydania oraz instytucję wydawniczą lub drukarnię ,
jednoroczna roślina warzywna z rodziny złożonych uprawiana dla jadalnych liści ,
organ władzy w dwuizbowym parlamencie, sądzie (np. Sądzie Najwyższym) lub innej instytucji wykonującej władzę ,
gra dwóch drużyn polegająca na przetaczaniu ogromnej piłki do bramki przeciwnika, może być rozgrywana konno ,
sam jak ... w płocie ,
dział nauki o literaturze, którego zadaniem jest porównanie utworów należących do literatur różnych narodów oraz wpływów i zależności w literaturze światowej; nowoczesna komparatystyka zajmuje się także badaniem związków pomiędzy literaturą a innymi dziedzinami sztuki, np. muzyką, malarstwem, filmem, a także przekładami ,
Suillus grevillei (Klotzsch) Singer - gatunek grzyba z rodziny maślakowatych; dość szeroko rozprzestrzeniony: występuje w Europie, Ameryce Północnej, Afryce Północnej i w Australii, w Polsce jest pospolity, szczególnie w górach ,
znane warzywo, nowalijka o lekko piekącym smaku; zgrubiały korzonek (bulwa) rośliny o tej samej nazwie ,
forma wynagrodzenia, zapłata otrzymywana za każdy dzień pracy ,
nazwa, która może stać w podmiocie i orzeczeniu zdania o postaci „A jest B” oraz w intencji mówiącego odnosi się dokładnie do jednego przedmiotu) ,
wagon przeznaczony do obsługiwania technicznego infrastruktury i innych zadań ,
ośrodek sportów zimowych w Szwajcarii w Alpach Pennińskich ,
Ampelosaurus - rodzaj opancerzonego zauropoda z rodziny tytanozaurów; żył w epoce późnej kredy na terenach współczesnej Europy ,
uczeń gimnazjum ,
wiadomość tekstowa publikowana na Twitterze ,
zakończenie znajomości z kimś, porzucenie kogoś ,
zator na drodze ,
zjawisko fizyczne zmiany potencjału elektrody na większy niż jej potencjał równowagowy ,
duży zamknięty kołowy pojazd konny (przeważnie cztero- lub sześciokonny) używany od połowy XVI wieku do połowy XIX wieku do przewozu pasażerów i przesyłek pocztowych na stałych trasach obsługiwanych według ustalonego rozkładu jazdy ,
malec (pot.) ,
roślina zbożowa z rodziny traw, uprawiany w strefie monsunowej ,
sposób serwowania posiłków w hotelach, rzadziej restauracjach, polegający na udostępnieniu gościom kilkunastu potraw, z których mogą oni ułożyć pełny posiłek z uwzględnieniem własnych upodobań kulinarnych i dietetycznych ,
pałeczka z kruchego ciasta podawana do zup, bulionów, barszczu ,
wyraz braku kontaktu z rzeczywistością, bycia myślami daleko ,
rogacz z Laponii ,
potrawa (najczęściej słodka) spożywana zazwyczaj na zakończenie posiłku głównego lub na podwieczorek czy drugie śniadanie ,
dzielnica Nowego Jorku ,
ćwiczenia wojskowe mające na celu wyuczenie zasadniczej postawy wojskowej żołnierza lub oddziału, oddawania honorów, operowania bronią i sprzętem, itp ,
ornament w formie laski oplecionej liśćmi

Komentarze - CZĘŚĆ OWOCU, POWSTAJĄCA ZE ŚCIANY ZALĄŻNI (TJ. Z JEDNEGO LUB WIELU OWOCOLISTKÓW). Dodaj komentarz

5+7 =

Poleć nas znajomym:

x