SIEDLISKO CHARAKTERYSTYCZNE DLA BEZODPŁYWOWYCH NIECEK, WYSTĘPUJĄCE NA GLEBACH TORFOWYCH I MURSZOWYCH Z WODAMI GRUNTOWYMI NA GŁĘBOKOŚCI OKOŁO 0,5 M; W WARSTWIE DRZEWOSTANU DOMINUJE SOSNA Z NIEWIELKĄ DOMIESZKĄ BRZOZY OMSZONEJ LUB ŚWIERKA - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

BÓR BAGIENNY to:

siedlisko charakterystyczne dla bezodpływowych niecek, występujące na glebach torfowych i murszowych z wodami gruntowymi na głębokości około 0,5 m; w warstwie drzewostanu dominuje sosna z niewielką domieszką brzozy omszonej lub świerka (na 11 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "SIEDLISKO CHARAKTERYSTYCZNE DLA BEZODPŁYWOWYCH NIECEK, WYSTĘPUJĄCE NA GLEBACH TORFOWYCH I MURSZOWYCH Z WODAMI GRUNTOWYMI NA GŁĘBOKOŚCI OKOŁO 0,5 M; W WARSTWIE DRZEWOSTANU DOMINUJE SOSNA Z NIEWIELKĄ DOMIESZKĄ BRZOZY OMSZONEJ LUB ŚWIERKA". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 15.031

MŁYN ZBOŻOWY, WZMACNIACZ ELEKTROMASZYNOWY, SZPILKOWE, GWAJAK, DIAKRYTYKA, PODBIERACZ POKOSÓW, CIĘŻKI SPRZĘT, ZATOR, GEOFIT KORZENIOWY, LB, MASER, DIABEŁ TASMAŃSKI, BARWA, REZERWACJA, KRAJ NORDYCKI, GIGANTYZM PRZYSADKOWY, FATIMA, ABOLICJONISTKA, APTAMER, PASZTET, ZAJĄCE, EKSPOZYCJE KREDYTOWE, MONTOWNIA, WARTOŚĆ, OBROŻA, PRZEPLOTNIA, KAMIENNE SŁOŃCE, WIGOŃ, KONSULTANT, ZARAZA, ANTEPEDIUM, RĄBEK ROGÓWKI, MISZCZU, RÓŻANKA, STOŁP, INWOLUCJA, LAS, GRZEBIEŃ, REN, WŚCIEKŁY PIES, OWICYD, FALAFEL, POROST, DOBROSĄSIEDZTWO, SPRZEDAŻ BEZPOŚREDNIA, OSZOŁOM, ZAWARTOŚĆ CUKRU W CUKRZE, CZECZOTA, PSZCZOLINKA RUDA, GODNOŚĆ, IWO, ŚLISKOŚĆ POŚNIEGOWA, SITEK, DESKARZ, SOSNA CZERWONA, NARZĘDNIK, DEKADENCKOŚĆ, IMPLIKANT FUNKCJI BOOLOWSKIEJ, GŁOWIK, AGREGAT, HETERODYNA, RADIANT, ZATOKA, STATYSTA, GOTYK, KONINA, ŚWIATŁOCIEŃ, MIARA PROBABILISTYCZNA, PAS, CMENTARZ, CYPRYŚNIK, KROKIET, RUBLÓWKA, ZEW, KOGA, WAŁ, ALOES, PRZEMYSŁÓWKA, TORU, BEZGUŚCIE, KWASZONKA, SUBSTRAT, ZATRUCIE, BRAK, GLOBUS, DOBÓR GENETYCZNY, POŁYSK, WYGON, WYRÓB TYTONIOWY, LESZCZYNA, TARCZA, OSOBOWOŚĆ, PLUSKWIAKI RÓWNOSKRZYDŁE, SKOK, MACIEJ, KLINKIER, ISTOTA ŻYWA, PICOWNIK, TRAKTAT SOJUSZNICZY, STOPA NARZUTU, DYNIA, DIABEŁEK, KUWETA, KWATERA GŁÓWNA, ZNACZENIE, TORPEDA, KOMÓRCZAK, WÓR, DEKOMPRESJOMETR, MIODOJADEK SREBRNOUCHY, ADAPTOWANIE SIĘ, RESPONDENT, OBWÓD ELEKTRYCZNY, SOSNA GERARDA, KOREKTOR, FRAZA, MARCIN, SZCZĘKOT, KOMPARYCJA, WIERTNICA, PRZEZIERNOŚĆ, KOMBATANT, DOSTAWCA, PODZIEMNICA CIENIOLUBNA, NOTABL, POLISYNDETON, ZABURZENIE AFEKTYWNO-DWUBIEGUNOWE, CUG, WYROK NAKAZOWY, PEWNIAK, KALWARIA, HAYDN, KAPRALSTWO, BENCHMARK, PEAN, ODPŁYW, TRÓJKĄT MAŁŻEŃSKI, PÓŁKA SKALNA, SUMATOR, SER ŻÓŁTY, OPAŁ, PRĄTNIK ALPEJSKI, ALTOSTRATUS, ŁĄCZE ABONENCKIE, PUDER, GŁOŚNIK MAGNETOELEKTRYCZNY, KUCZBAJA, ROSZPONKA, PSZCZOŁY BEZŻĄDŁOWE, BRODAWKOWIEC CZYSTY, GŁUCHY TELEFON, ANILANA, SPÓŁGŁOSKA PRZEDNIOJĘZYKOWO-ZĘBOWA, ZWĘŻENIE DWUNASTNICY, PRZĘSŁO, NOCEK ALKATOE, KRUPNIK, CHRYJA, JEŹDZIEC APOKALIPSY, OPAD, CEREMONIALNOŚĆ, DEROGACJA, POTWÓR, STRATEGIA, BLOCZEK, WIEK, MOL, KONSTYTUCJA, ŁAGIEWKA PYŁKOWA, KEYBOARD, CAMORRA, LEISZMANIOZA TRZEWNA, ROKOKO, KOŹLAK, MOC ZNAMIONOWA, KOOPERATOR, WYMUSZENIE ROZBÓJNICZE, PASIERB, BITUMIZACJA, RUCH, DOBYTEK, REMONT BIEŻĄCY, LENA, NEGACJONISTA, STRONA, POLEWKA, KADŁUB, WARSZTAT, ŚRODEK SPOŻYWCZY, FRÖBER, LIST GOŃCZY, INDEKS RZECZOWY, NERPA, PRAWOMOCNOŚĆ, KRĄG KAMIENNY, KULE, TAJSTRA, BIAŁE MYSZKI, INDOKTRYNACJA, AWIZO, TETRAPOD, PŁATNIK, KOKPIT, KOMPENSATOR CIEPLNY, KURS, STACJA POMP, PLIK DŹWIĘKOWY, BAZYLIKA KATEDRALNA, PALACZ, FILM OBYCZAJOWY, NARZĄD CIEMIENIOWY, FUNKCJA ZDANIOWA, STANOWISKO, IMAGE, JOGURT, NOWA KLASYCZNA, ADVOCATUS DIABOLI, SOLIDARNOŚĆ JAJNIKÓW, ACAN, SZPILKA, OPAR, DANINA, CZUWANIE MODLITEWNE, POLIGAMIA, KASETON, GRUSZECZKA, ZESZYT W LINIE, SŁUŻBA RADIOKOMUNIKACYJNA, BANDAMKA, SEZAMEK, ŚWIADCZENIE PIELĘGNACYJNE, BRZOZA SZAFERA, MALUNEK, BAT MICWA, ANSAMBL, ALABAMA, POMYŁKA, WYKŁADOWCA, KONTROLER, HIPOTEZA, TRASZKA GRZEBIENIASTA, OPERATOR BITOWY, LAWSONIA, IGLICA, UZNANIE NIEWAŻNOŚCI MAŁŻEŃSTWA, WKŁADKA, KOŻUCH, AUTOKEMPING, AMARANTOWOŚĆ, PRZEWAGA, ZSZYWARKA, OKRES INTERGLACJALNY, PLZ, OPASANIE, KĘPA, ORTEZA, KOSZ, TELETUBIŚ, BUZIA, OSTRY DYŻUR, TRZECI PLAN, TWIST, MORLESZ, GOŁOLEDŹ POŚNIEGOWA, FASZYNA, EKONOMIK, DYSKONTO, ADAPTOR, PANTOFELNIK, ZWARCIE ELEKTRYCZNE, BARWA, SKRZYNKA, KONTRADYKTORYJNOŚĆ, MIĄŻSZ, FAKTORYZACJA, KAMIEŃ NAGROBNY, TRYBUT, DROBIAZG, PRODUCENT, PANOCZEK, HIERARCHIA, STATYKA, BAKTERIE METANOGENNE, LAMPA LUTOWNICZA, WĄŻ BRODAWKOWATY INDYJSKI, CIS POSPOLITY, KROTON, EKSTRADYCJA, TALIB, RAKIJA, KANONIA, CHRYZOFITY, POLE, DODATEK MIESZKANIOWY, DINAR, ŁÓŻKO PIĘTROWE, SUW, ORBITAL, GRZEBACZ, ?KRAKWA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 15.031 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

SIEDLISKO CHARAKTERYSTYCZNE DLA BEZODPŁYWOWYCH NIECEK, WYSTĘPUJĄCE NA GLEBACH TORFOWYCH I MURSZOWYCH Z WODAMI GRUNTOWYMI NA GŁĘBOKOŚCI OKOŁO 0,5 M; W WARSTWIE DRZEWOSTANU DOMINUJE SOSNA Z NIEWIELKĄ DOMIESZKĄ BRZOZY OMSZONEJ LUB ŚWIERKA się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: SIEDLISKO CHARAKTERYSTYCZNE DLA BEZODPŁYWOWYCH NIECEK, WYSTĘPUJĄCE NA GLEBACH TORFOWYCH I MURSZOWYCH Z WODAMI GRUNTOWYMI NA GŁĘBOKOŚCI OKOŁO 0,5 M; W WARSTWIE DRZEWOSTANU DOMINUJE SOSNA Z NIEWIELKĄ DOMIESZKĄ BRZOZY OMSZONEJ LUB ŚWIERKA
HasłoOpis hasła w krzyżówce
BÓR BAGIENNY siedlisko charakterystyczne dla bezodpływowych niecek, występujące na glebach torfowych i murszowych z wodami gruntowymi na głębokości około 0,5 m; w warstwie drzewostanu dominuje sosna z niewielką domieszką brzozy omszonej lub świerka (na 11 lit.)

Definicje krzyżówkowe

BÓR BAGIENNY
siedlisko charakterystyczne dla bezodpływowych niecek, występujące na glebach torfowych i murszowych z wodami gruntowymi na głębokości około 0,5 m; w warstwie drzewostanu dominuje sosna z niewielką domieszką brzozy omszonej lub świerka (na 11 lit.).

Oprócz SIEDLISKO CHARAKTERYSTYCZNE DLA BEZODPŁYWOWYCH NIECEK, WYSTĘPUJĄCE NA GLEBACH TORFOWYCH I MURSZOWYCH Z WODAMI GRUNTOWYMI NA GŁĘBOKOŚCI OKOŁO 0,5 M; W WARSTWIE DRZEWOSTANU DOMINUJE SOSNA Z NIEWIELKĄ DOMIESZKĄ BRZOZY OMSZONEJ LUB ŚWIERKA sprawdź również:

sieć służąca do połowu węgorzy ,
rodzaj lampy wyładowczej wykonanej ze szkła kwarcowego, w której źródło promieniowania nadfioletowego powstaje poprzez wzbudzenie par rtęci bądź gazów szlachetnych pod wpływem pola elektrycznego ,
wydarzenie, czynność, zajęcie, akcja, działanie, które wykonuje się w grupie; bardzo często mówi się tak na grupowe polowanie albo grupową wycieczkę ,
ozdobna roślina z rodziny złożonych ,
dowód, w którym prawdziwość tezy dowodzi się bezpośrednio poprzez dedukcję - z założeń twierdzenia i aksjomatów teorii ,
izolacja od innych ,
młynek do odpadków, młynek do odpadów, rozdrabniacz, młynek odpadków organicznych, rozdrabniacz do odpadów, młynek do zlewozmywaka - urządzenie elektryczne montowane zazwyczaj pod zlewozmywakiem kuchennym; służy do rozdrabniania kuchennych odpadków organicznych, które następnie wraz z wodą dostają się do systemu kanalizacji ,
opozycja planet ,
ogólne ujęcie jakiegoś tematu (problemu, zagadnienia) w formie artykułu, pracy naukowej bądź innej wypowiedzi ,
świadectwo z czerwonym paskiem ,
wariant nazwy geograficznej ,
znany lek na zgagę ,
przyprawa do ciast i trunków ,
YANIAN ,
LOTOKOT - KAGUAN ,
pagi, Simias concolor - gatunek ssaka z rodziny makakowatych, przystosowany do wspinaczki dzięki długim ramionom; gatunek endemiczny - występuje jedynie na Wyspach Mantawai, gdzie jest znany jako Simakobou na wyspie Siberut i jako Simasepsep na południowych wysepkach - w Sipura, North Pagai i South Pagai ,
Opisthoprora euryptera - gatunek ptaka z rzędu jerzykowych (Apodiformes), z rodziny kolibrów (Trochilidae), z podrodziny kolibrów (Trochilinae) ,
gwałtowne działanie sił zewnętrznych na dane ciało lub siły bezwładnościowe powstające wskutek przyspieszenia masy ciała ,
mieszkaniec Teb ,
Thalassarche carteri - gatunek ptaka z rodziny albatrosów (Diomedeidae) ,
karta płatnicza, w której podobnie jak przy karcie kredytowej bank udziela nam limitu wydatków ,
macierz kwadratowa, której wyrazy położone symetrycznie względem głównej przekątnej są przeciwnych znaków ,
Bryum capillare - gatunek mchu z rodziny prątnikowatych; mech o wysokości do 3 cm, liście wilgotne odstają, liście suche są skręcone spiralnie, na szczycie zwężone we włosowaty kończyk, mech ten rośnie na martwych drzewach, korze, skałach, murach ,
Lichmera limbata - gatunek ptaka z rodziny miodojadów (Meliphagidae) obejmujący gatunki występujące na Małych Wyspach Sundajskich, Molukach, Nowej Gwinei, Vanuatu, Nowej Kaledonii i w Australii ,
pojemność baku ,
niskotopliwy stop trzech metali: cyny (90-98%), antymonu (0,5-8%) i miedzi (0,25-2,5%) ,
średniowieczny żaglowiosłowiec o jednym maszcie ,
kieł lub siekacz ,
Stephen - (1871-1900), pisarz amerykański, naturalista; „Szkarłatne godło odwagi”, „Szalupa” - powieści o bezsensie wojny ,
najwyższa karta w taroku

Komentarze - SIEDLISKO CHARAKTERYSTYCZNE DLA BEZODPŁYWOWYCH NIECEK, WYSTĘPUJĄCE NA GLEBACH TORFOWYCH I MURSZOWYCH Z WODAMI GRUNTOWYMI NA GŁĘBOKOŚCI OKOŁO 0,5 M; W WARSTWIE DRZEWOSTANU DOMINUJE SOSNA Z NIEWIELKĄ DOMIESZKĄ BRZOZY OMSZONEJ LUB ŚWIERKA. Dodaj komentarz

8-3 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast