CECHA ORGANIZMÓW ŻYWYCH, WSYTĘPUJĄCA ZWŁASZCZA U MIESZAŃCÓW: NIEMOŻNOŚĆ SPŁODZENIA LUB URODZENIA POTOMSTWA - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

STERYLNOŚĆ to:

cecha organizmów żywych, wsytępująca zwłaszcza u mieszańców: niemożność spłodzenia lub urodzenia potomstwa (na 10 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: STERYLNOŚĆ

STERYLNOŚĆ to:

duża czystość, zupełny brak brudu i bałaganu (na 10 lit.)STERYLNOŚĆ to:

prostota i surowość czegoś, np. architektury; użycie przenośne (na 10 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "CECHA ORGANIZMÓW ŻYWYCH, WSYTĘPUJĄCA ZWŁASZCZA U MIESZAŃCÓW: NIEMOŻNOŚĆ SPŁODZENIA LUB URODZENIA POTOMSTWA". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 14.457

CZŁON SKŁADNIOWY, SUPERKOMBINACJA, NABIODRNIK, BEZECNOŚĆ, AMERYKAŃSKOŚĆ, DROGA GRUNTOWA, OSZCZĘDNIŚ, ZASIŁEK PORODOWY, AKOMPANIAMENT, GRYBOSZ, PRZYPAŁ, CHŁOPOWINA, ALPAKA, SKŁAD PODATKOWY, KOREK, PRZENOSICIEL, AKADEMIK, PAKOL, RUBELLIT, MIŁOŚĆ FRANCUSKA, OTWÓR, POGOŃ ZA RENTĄ, KOŁNIERZ, KONWERTYTA, ŚMIETANKA, HORYZONT, STANDING FINANSOWY, BEFSZTYK, HURMA, AGENDA, INTERNUNCJUSZ APOSTOLSKI, WYSŁUGA LAT, POLEWA, CIAŁKO MRÓWCZE, ESKORTOWIEC, ŚMIERDZIUCH, SKARANIE BOSKIE, PORNOGRAFIA, KWAS, CHOROBA ZAKAŹNA, MIMEOGRAF, PUNKT ROSY, MIKSTURA, AUTOMOBILISTA, SZEŚĆSETKA, PAŃSKOŚĆ, SIEDEMNASTKA, WSPÓLNOTOWOŚĆ, DUCH OPIEKUŃCZY, NIEOBLICZALNOŚĆ, NAPÓJ WINOPOCHODNY, MARATON, TEST ATOMOWY, CUDOTWÓR, JĘZYK CHIŃSKI, PRZEDŁUŻACZ, KROPLÓWKA, PRZYKŁADNOŚĆ, ŚLEPE WROTA, WOLT, DRAJREP, DZIEŁO ROGOWE, WYDAWNICTWO, PRZEDZIAŁ, REŻYM, AGERATUM, PŁÓTNO, GALAKTYKA, APOLOGETYK, UDAR, WYGASZACZ, REGUŁA, KONSUMENT, GAPA, OLEJEK ABSOLUTNY, ŻURAW, MANTYLA, MUR, AEROCASCO, ABLACJA LODOWCOWA, GRAFIKA WEKTOROWA, JEZIORO ZAPADLISKOWE, FILTR RODZINNY, M, ALARM LOTNICZY, GOŁYSZEK HAJNAŃSKI, KWAS, TRANSFER BUDŻETOWY, AŻUR, LUK, IRONICZNOŚĆ, RÓŻA, BRYTFANNA, ADAPTOR, MAGICZNOŚĆ, BALONET, KAMICA MOCZOWA, KANAŁY, AZOLLA MEKSYKAŃSKA, WIELOKSZTAŁTNOŚĆ, OCZKO, WSPÓŁRZĘDNOŚĆ, SKUTECZNOŚĆ, INTERES PRAWNY, SPOKOJNOŚĆ, LAWA PODUSZKOWA, DOKUMENTACJA PROJEKTOWO-KOSZTORYSOWA, LATOROŚL, ROTOR, OBRUS, LUCERNA, RUMSZTYK, SZYKANA, PÓŁRUCH, SAMOWOLA, PRZÓD, NADMIERNOŚĆ, AMH, FALC, PŁEĆ, ASTRALNOŚĆ, BIOKATALIZATOR, KOROZJA BIOLOGICZNA, SPÓJNIK PRZECIWSTAWNY, GRYLAŻ, MELON, ZMARSZCZKA, PODATNOŚĆ, REKLAMANT, NAPIĘCIE, PODOKARP, NIECNOŚĆ, PRZYSTAŃ, DEKIELEK, STAGIRYTA, DŹWIG, DIAGRAM FAZOWY, ROZKRUSZ, PROCES TECHNOLOGICZNY, IMPLEMENTACJA, SOLIDARNOŚĆ JAJNIKÓW, OSTRY DYŻUR, SŁODKA BUŁKA, SKONIA, TEST, KUBRAK, ZWOLNIENIE LEKARSKIE, PRZYPOŁUDNIK, UCHO, ABLUCJA, PRAKTYKA, MIMETYZM FORMALNY, FUTERAŁ, REGISTER, BROSZURA, CHEMOATRAKTANT, WIZYTA DOMOWA, TONAŻ, PIEGUS, PODŁOŚĆ, BAGIENNIK WIDŁAKOWATY, PION, OSZCZĘDNOŚĆ, ROZBÓJNICTWO, AZJATA, ANTYKADENCJA, PRĄD BŁĄDZĄCY, TRANSPARENTNOŚĆ, KWASKOWATOŚĆ, NIEWOLNIK, BALON, BRUDY, INSTALACJA, ALTOCUMULUS, DELIKATESOWOŚĆ, NIEWIERNOŚĆ, ADVOCATUS DIABOLI, PRZYSŁÓWEK, NADZWYCZAJNOŚĆ, MATURZYSTA, POSTOŁY, POSTERUNEK, BIEGUN MAGNETYCZNY, KOBALTOWOŚĆ, STOPA NARZUTU, GRZYB, LEPTOPLEURON, MIECH, UPÓR, OSŁONOWOŚĆ, ZAGADNIENIE POPRAWNIE POSTAWIONE, ZAPOŻYCZENIE, MONARCHIA DESPOTYCZNA, KOSTKA BRUKOWA, PADWAN, ŚRODEK JAJOBÓJCZY, SIUSIUMAJTEK, BLOK LINOWY, KRWAWNIK, KĄŚLIWOŚĆ, FETYSZYZM, RAFAŁ, TYGRYSIE OKO, WSPARCIE FINANSOWE, PASZCZA, SKAŁA OSADOWA, OKTET, BLOCZEK, PANICHIDIA, ENERGIA ELEKTRYCZNA, DEZERCJA, EPIZOOCJA, WYCIERACZKA, GOŹDZIK, KISZONKA, STWORZENIE NIEBOŻE, DUCH, SZTUBAK, PUCOŁOWATOŚĆ, DOROTA, ORNAMENT, WICIOKRZEW, POLKA, PODATEK DOCHODOWY, ŚLUZOROŚLA, ŁASKAWCA, POCISK ODŁAMKOWY, LAWATERZ, ŚLISKOŚĆ, PRZEZROCZYSTOŚĆ, INSPEKTOR ROZBROJENIOWY, WABIK, GARNITUR, ANTYOKSYDANT, NIEWYPŁACALNOŚĆ PRACODAWCY, LODY, KLEJNOT HERBOWY, MARIMBA, ZEW KRWI, PLOTER GRAWERUJĄCY, GIERASIMOW, OPERETKA, MENAŻKA, METODA DELFICKA, PODSADNIK KULISTY, KULCZYBA, ROMANTYZM, AKLIMATYZOWANIE SIĘ, OBIEKT, KĄT PROSTY, ILUMINACJA, LUBASZKA, ZWIĄZEK HETEROCYKLICZNY, ALBARELLO, IMPERATIVUS, PANTOGRAF, PIEKARNIK, UTAGAWA, ŚNIEĆ, BLUZA, LISTA STARTOWA, ZŁOTOŚĆ, NIEKOMPETENTNOŚĆ, HALOGENEK ALKILOWY, KOŻUCH, WYDZIELINA ORGANIZMU, KALINA, MAŁŻEŃSTWO MORGANATYCZNE, STAROŚWIECKOŚĆ, STRZAŁKA, BEZGŁOŚNOŚĆ, OBRONA WŁASNA, WONNOŚĆ, NABOŻEŃSTWO MAJOWE, NOCEK WĄSATEK, ZEBROID, BOCZNIK, KLINKIER, CZARKA, NIALA, ZAWRÓT, NIEMIASZEK, ELOPSOPODOBNE, ROZSZCZEP PODNIEBIENIA, KUREK, FLOTA, KASZYCA, FUNDAMENT, TARATAJKA, KOMPENSACJA, ULEGŁOŚĆ, NAPIĘCIE POWIERZCHNIOWE, LAJKRA, SIODEŁKOWCE, RZECZOZNAWCA MAJĄTKOWY, FINAŁ, URCEUS, SZKODNIK, WYDAJNOŚĆ, ?NIEZAWODNOŚĆ.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 14.457 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

CECHA ORGANIZMÓW ŻYWYCH, WSYTĘPUJĄCA ZWŁASZCZA U MIESZAŃCÓW: NIEMOŻNOŚĆ SPŁODZENIA LUB URODZENIA POTOMSTWA się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: CECHA ORGANIZMÓW ŻYWYCH, WSYTĘPUJĄCA ZWŁASZCZA U MIESZAŃCÓW: NIEMOŻNOŚĆ SPŁODZENIA LUB URODZENIA POTOMSTWA
HasłoOpis hasła w krzyżówce
STERYLNOŚĆ cecha organizmów żywych, wsytępująca zwłaszcza u mieszańców: niemożność spłodzenia lub urodzenia potomstwa (na 10 lit.)

Definicje krzyżówkowe

STERYLNOŚĆ
cecha organizmów żywych, wsytępująca zwłaszcza u mieszańców: niemożność spłodzenia lub urodzenia potomstwa (na 10 lit.).

Oprócz CECHA ORGANIZMÓW ŻYWYCH, WSYTĘPUJĄCA ZWŁASZCZA U MIESZAŃCÓW: NIEMOŻNOŚĆ SPŁODZENIA LUB URODZENIA POTOMSTWA sprawdź również:

jap. autobus ,
czasownik wyrażający czynność momentalną, jednorazową ,
wzór na podstawie którego określa się wysokość podatku, jaki zapłaci podatnik od dochodu uzyskanego w jednym roku podatkowym ,
Bubo bubo bubo - nominatywny podgatunek ptaka drapieżnego wyróżniony w obrębie gatunku puchacz zwyczajny (Bubo bubo); obszar występowania obejmuje większą część Europy ,
zjawisko gospodarcze charakterystyczne dla fazy rozkwitu cyklu koniunkturalnego ,
sporządzanie i wysadzanie sadzonki rośliny w celu rozmnożenia jej ,
w chemii: symbol lantanu ,
rozwój ścieżki zawodowej, osiąganie coraz lepszych wyników i zajmowanie lepszych stanowisk ,
SĄSIEK ,
mitologiczny pojazd latający ,
CHUWARIZMI ,
drewno pozyskiwane z drzewa bożodrzewu gruczołowatego; wykorzystywane w meblarstwie i przy produkcji papieru ,
ur. w 1784r. astronom niemiecki; wyznaczył masy planet i orbitę komety Halleya ,
osoba zaufana, pełnomocnik, służący załatwiający wszelkie sprawy ,
cecha człowieka - to, że ktoś dobrze się prezentuje w mediach ,
cecha czynności niezgodnej z przyjętymi normami grzeczności, niewłaściwego postępowania ,
siniec pod okiem, zwykle wynik zmęczenia lub choroby ,
wąs ,
klub sportowy z miejscowości Jadowniki ,
Petasites kablikianus - gatunek rośliny z rodziny astrowatych, występuje w Europie: na Półwyspie Bałkańskim oraz w Sudetach i Karpatach; w Polsce występuje głównie w Karpatach, w Sudetach rzadziej, na rozproszonych stanowiskach ,
jest podobny do elipsy ,
przyrząd gimnastyczny, wykorzystywany w gimnastyce artystycznej ,
zespół środków technicznych chroniących przed wynikłymi z uszkodzenia ochrony przeciwporażeniowej podstawowej, skutkami zetknięcia się człowieka lub zwierzęcia z częściami przewodzącymi i/lub częściami obcymi ,
rodzaj malarstwa, którego tematem są sceny z życia codziennego ,
tytuł szlachecki ,
większy samochód, mikrobus ,
opisane w języku formalnym zasady wymiany informacji i współpracy programów i urządzeń komputerowych ,
ZIARNOPŁON ,
chuligaństwo stadionowe, kibice, którzy zachowują się fanatycznie i często agresywnie, chamsko, wulgarnie, nieprzepisowo ,
loża - podstawowa jednostka organizacyjna wolnomularstwa

Komentarze - CECHA ORGANIZMÓW ŻYWYCH, WSYTĘPUJĄCA ZWŁASZCZA U MIESZAŃCÓW: NIEMOŻNOŚĆ SPŁODZENIA LUB URODZENIA POTOMSTWA. Dodaj komentarz

6-4 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast